Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Εισηγητής ροτ.Παναγιώτης Μαραβέλιας μέλος της Επιτροπής Μελών 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Εισηγητής ροτ.Παναγιώτης Μαραβέλιας μέλος της Επιτροπής Μελών 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Εισηγητής ροτ.Παναγιώτης Μαραβέλιας μέλος της Επιτροπής Μελών 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

2

3 Πηγές/Βοηθήματα • Η έκδοση 2012 του Εγχειριδίου Επιτροπής Μελών του Ομίλου. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τις επιτροπές των Ομίλων που θα υπηρετήσουν το 2013-14, το 2014-15 και το 2015-16. Οι πληροφορίες αυτής της έκδοσης βασίζονται στο Πρότυπο Καταστατικό Ροταριανού Ομίλου, τον Συνιστώμενο Εσωτερικό Κανονισμό Ροταριανού Ομίλου, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Διεθνούς Ρόταρυ, καθώς και τον Κώδικα Πολιτικών του Ρόταρυ

4 Πηγές/Βοηθήματα • Membership Development Resource Guide (417) – Οδηγός Βοηθημάτων Ανάπτυξης Μελών: ένα εγχειρίδιο που σκιαγραφεί βήματα που θα βοηθήσουν τους Ομίλους να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης ανάπτυξης μελών για την προσέλκυση και διατήρηση μελών

5 Πηγές/Βοηθήματα • How to Propose a New Member (254) – Πώς να Προτείνετε ένα Νέο Μέλος: Φυλλάδιο που σκιαγραφεί τη διαδικασία επιλογής και εκλογής μελών. Περιλαμβάνει το Έντυπο Πρότασης Μέλους

6 Πηγές/Βοηθήματα • New Member Orientation: A How-to Guide for Clubs (414) – Προσανατολισμός Νέου Μέλους: Οδηγός Ομίλων. Ένα βοήθημα για προγράμματα ενημέρωσης των πιθανών και των νέων μελών του Ομίλου που περιλαμβάνει υποδείγματα προγραμμάτων, βήματα δράσης, φύλλα εργασίας και κατάλογο βοηθημάτων

7 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Παγκοσμίως, το Ρόταρυ χάνει περίπου το 10% των μελών του κάθε χρόνο

8 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Κάποιες απ’ αυτές τις απώλειες οφείλονται σε φυσιολογική φθορά – οφειλόμενη, για παράδειγμα, σε θάνατο, μεταφορά της επιχείρησης ή μετακόμιση σε άλλο τόπο ή σε προβλήματα υγείας

9 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Αλλά οι περισσότεροι Ροταριανοί αποχωρούν χωρίς να δώσουν μία αιτιολογία, και αυτό πιθανώς σημαίνει, ότι αυτοί δεν γνωρίζουν πλήρως όλα όσα το Ρόταρυ έχει να προσφέρει

10 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Γιατί τα μέλη αποχωρούν; Η έρευνα έχει δείξει, ότι πολλά νέα μέλη αποχωρούν, επειδή αισθάνονται μία ασυμφωνία χαρακτήρων και την έλλειψη της συναδέλφωσης

11 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Πολλοί Ροταριανοί αναφέρουν την πίεση του χρόνου, ως τον κύριο λόγο για την αποχώρησή τους, λέγοντας, ότι αυτοί δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις αυστηρές απαιτήσεις της εβδομαδιαίας παρουσίας

12 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Αλλά για άλλους και ειδικά για εκείνους που αισθάνονται παραμελημένοι, απληροφόρητοι, απομονωμένοι και χρονικά πιεσμένοι, μπορεί να μεγεθύνουν την όποια δικαιολογία

13 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ • Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να διαθέτουν τον χρόνο τους σε δραστηριότητες που βρίσκουν περισσότερο αποδοτικές

14 Καθήκον και Ευθύνη του Προέδρου • Να διορίσει και να συνεργασθεί με την Επιτροπή Μελών του Ομίλου

15 Καθήκον και Ευθύνη του Προέδρου • Να εκτιμήσει την παρούσα κατάσταση της δύναμης των μελών με οδηγό τον ΟΠΑΡΟ – Οδηγός Προγραμματισμού Αποτελεσματικού Ρ. Ο. - και να αναθεωρήσει τους μακροπρόθεσμους στόχους σχετικά με την δύναμη των μελών

16 Καθήκον και Ευθύνη του Προέδρου • Να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει τρόπους προσέλκυσης και διατήρησης μελών

17 Καθήκον και Ευθύνη του Προέδρου • Να προωθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης του Ομίλου και της Περιφέρειας για την αύξηση μελών: – Ενημέρωση πιθανών νέων μελών – Προσανατολισμός και εκπαίδευση νέων μελών – Συνεχιζόμενη εκπαίδευση μελών

18 Καθήκον και Ευθύνη του Προέδρου • Να χρησιμοποιήσει τους πόρους της Περιφέρειας και του Δ.Ρ. στις προσπάθειες ανάπτυξης της δύναμης των μελών

19 Ευθύνες της Επιτροπής Μελών • Η επίτευξη του στόχου των μελών με την χρήση του ΟΠΑΡΟ • Η εκπαίδευση των μελών στη σπουδαιότητα της προσέλκυσης και διατήρησης καταλλήλων, διαφορετικών μελών

20 Ευθύνες Επιτροπής Μελών • Να κάνει έρευνα των επαγγελμάτων, ώστε να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματικές κατηγορίες του Ομίλου είναι σχετικές με τις τάσεις που επικρατούν

21 Ευθύνες Επιτροπής Μελών • Να κάνει εκτίμηση του Ομίλου, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειες αύξησης μελών είναι αποτελεσματικές

22 Προσέλκυση Μελών • Όλοι οι Ροταριανοί είναι υπεύθυνοι να προτείνουν νέα μέλη Ποιά τα πλεονεκτήματα του Ομίλου με περισσότερα μέλη

23 Πλεονεκτήματα προσέλκυσης Μελών 1. Διαφορετικότητα : ∙ στο επάγγελμα ∙ στην ηλικία ∙ στο φύλο ∙ στην εθνικότητα

24 Πλεονεκτήματα προσέλκυσης Μελών 2. Νέες ιδέες 3. Νέα ενδιαφέροντα 4. Περισσότερη ενέργεια 5. Σημαντικότερα προγράμματα 6. Μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά

25 Πλεονεκτήματα προσέλκυσης Μελών 7. Δημιουργία μελλοντικών ηγετών 8. Μακροπρόθεσμη προοπτική και συνέχεια του Ομίλου

26 Διατήρηση Μελών • Κάνε την συνεχή εκπαίδευση των μελών μια τακτική δραστηριότητα του ομίλου. • Ζήτησε την συμμετοχή των Επιτροπών Μελών και Δημοσίων Σχέσεων, στις προσπάθειες διατήρησης των μελών

27 Διατήρηση Μελών • Κάνε αναφορά σε τοπικές και διεθνείς Ροταριανές πληροφορίες, σε κάθε συνεδρίαση • Επιβράβευσε τα υπάρχοντα μέλη, για την συμβολή τους στις δραστηριότητες του Ομίλου

28 Διατήρηση Μελών Οι προσπάθειες για διατήρηση των μελών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Μελών • Να πραγματοποιεί τακτικά εκτιμήσεις του Ομίλου και των μελών για να προσδιορίζει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του Ομίλου

29 Διατήρηση Μελών Α. Η καλή ενημέρωση των μελών, Β. η συμμετοχή και Γ. η αναγνώριση της συνεισφοράς τους στον Όμιλο αυτά θα αυξήσουν την ικανοποίηση των μελών.

30 Διατήρηση Μελών • Η παρακολούθηση των τάσεων αναφορικά με τη συμμετοχή στα προγράμματα και τη δέσμευση των μελών, το χρονικό διάστημα που είναι στον Όμιλο, τη δραστηριότητά τους σε εκδηλώσεις συναδέλφωσης και τις συνεισφορές τους προς το Ροταριανό Ίδρυμα, μπορεί να αποκαλύψει ζητήματα που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν.

31 Α. Ενημέρωση και προσανατολισμός Ενημερώστε τα νέα μέλη για τον Όμιλό σας και το Δ. Ρόταρυ εστιάζοντας στους ακόλουθους τομείς: 1. Ευκαιρίες για προσφορά και συμμετοχή

32 Α. Ενημέρωση και προσανατολισμός 2. Τα οφέλη από τη συμμετοχή στον Όμιλο 3. Την ιστορία του Ομίλου και την απήχηση που έχει στην κοινότητα 4. Στοιχεία που αφορούν στη διοίκηση του Ομίλου

33 Α. Ενημέρωση και προσανατολισμός Εξετάστε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα προσανατολισμού νέων μελών που θα περιλαμβάνει όμως αρκετές συνεδρίες.

34 Β. Συμμετοχή των Μελών Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του Ομίλου συμμετέχουν • σε προγράμματα, • επιτροπές, και • δράσεις,

35 Β. Συμμετοχή των Μελών • εκδηλώσεις για συγκέντρωση χρημάτων • συνεδριάσεις του Δ.Σ. • συνεστιάσεις του Ομίλου, και • κοινωνικές δράσεις

36 Β. Συμμετοχή των Μελών Ένα μέλος που μετέχει θα νιώσει μέρος του Ομίλου και θα κάνει το Ρόταρυ προτεραιότητα στη ζωή του/της.

37 Γ. Εκπαίδευση των Μελών Μέλη που αισθάνονται καλά ενημερωμένα και με ενεργό συμμετοχή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συνεχίσουν να μετέχουν ενεργά στις δράσεις του Ομίλου

38 Γ. Εκπαίδευση των Μελών Οι Όμιλοι θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν τακτικά στα μέλη τους ειδήσεις από - το Διεθνές Ρόταρυ και - το Ροταριανό Ίδρυμα

39 Διαφορετικότητα των Μελών Τα μέλη του Ομίλου θα πρέπει να αντανακλούν με ακρίβεια την κοινότητα ως προς • τα επαγγέλματα, • την ηλικία, • το φύλο, και • την εθνικότητα

40 Διαφορετικότητα των Μελών Η ποικιλία μελών θα έχει ως αποτέλεσμα • μεγαλύτερη πείρα και • περισσότερες γνώσεις χρήσιμα για τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου

41 Διαφορετικότητα των Μελών Η διαφορετικότητα των μελών μπορεί επίσης να διευκολύνει την προσέλκυση πιθανών μελών από την κοινότητα

42 Εικόνα του Ομίλου Η εικόνα του Ομίλου συνδέεται άμεσα με την ικανότητά του να προσελκύει νέα μέλη

43 Εικόνα του Ομίλου Ο Όμιλος θα πρέπει να υπογραμμίζει τις συγκεκριμένες αξίες και τα οφέλη που προσφέρει στα μέλη του και να μεταδίδει αυτές τις αξίες στα πιθανά μέλη

44 Εικόνα του Ομίλου Με τις συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας, τα άτομα θα αναζητήσουν τοπικούς Ομίλους και πιο εύκολα θα δεχτούν προσκλήσεις στον Όμιλο

45 Εικόνα του Ομίλου Η επιτροπή μελών θα πρέπει να συνεργαστεί με την επιτροπή δημοσίων σχέσεων για το συντονισμό προσπαθειών που αφορούν στη δημόσια εικόνα

46 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Εισηγητής ροτ.Παναγιώτης Μαραβέλιας μέλος της Επιτροπής Μελών 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google