Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 12.1 Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 12.1 Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 12.1 Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία

2 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ: διαδικασία σχεδιασμένη να παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα, τη σχετικότητα και την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος. ΔΙΑΔΟΣΗ: η διάδοση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ, η βελτιστοποίηση είναι μια διαδικασία εκμετάλλευσης των γνώσεων και των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος, η οποία πραγματοποιείται με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας τους και τη δημιουργία αντίκτυπου στους υφιστάμενους συμμετέχοντες και σε νέους συμμετέχοντες ΕΝΤΑΞΗ: οι δραστηριότητες ένταξης περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, τις μεθόδους και τα εργαλεία που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προβολής, της δυνατότητας μετάδοσης και της δυνατότητας χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

3 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Η Επιτροπή της ΕΕ και οι Εθνικές Υπηρεσίες έχουν, τελικά, τρεις λόγους για να ζητήσουν την ενεργοποίηση των διαδικασιών διάδοσης:  Την παροχή πληροφόρησης, έστω και με έμμεσο τρόπο, για το πώς έχουν δαπανηθεί τα κεφάλαια της ΕΕ (τα οποία θα πρέπει πάντοτε να υπενθυμίζουμε ότι είναι χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών)  Την ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Κράτη- μέλη της ΕΕ, μέσω της διασποράς των πληροφοριών για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν  Την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε αυτά τα συστήματα μέσω της μετάδοσης ορθών πρακτικών

4 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Δυνατότητες που παρέχονται στους φορείς ενεργούν μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατών και μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο Για να διαδώσουν τα θετικά αποτελέσματα η διασπορά των θετικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν που σημαίνει αύξηση της προβολής και της φήμης εκείνων που τα δημιούργησαν.

5 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Τα θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής διάδοσης: • Η εξατομίκευση των ενδιαφερομένων τόσο κάθετα όσο και οριζόντια • Η εξατομίκευση συναφών στόχων με καθορισμένες τυπολογίες • Η εξατομίκευση του αντικειμένου που θα διαδοθεί  Οι αρμοδιότητες εντός του δικτύου και οι αρμοδιότητες των εξωτερικών συντελεστών που ενδεχομένως ενεπλάκησαν  Ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την ποσοτικοποίηση των δαπανών  Τα εργαλεία και τα κανάλια που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν για τη διάδοση

6 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Οι ενέργειες διάδοσης και τα κανάλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ενέργειες προώθησης Συντονισμένη χρήση γραφικών: η παροχή οργανικής ενότητας και σωστής εικόνας για τις διάφορες παρεμβάσεις με τη χρήση ενός λογότυπου (γραφικού) το οποίο θα διακρίνει την εκστρατεία επικοινωνίας και διάδοσης καθ' όλη την περίοδο αναφοράς στο πρόγραμμα. Διαφήμιση στα ΜΜΕ: Τα ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφήμιση τόσο της LLP συνολικά όσο και των συγκεκριμένων ενεργειών του Σχεδίου Επικοινωνίας, όπως το website, η δραστηριότητα κατάρτισης, η κατάρτιση στο εξωτερικό, τα συνέδρια κλπ.

7 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Εξωτερική δημοσιοποίηση: περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως οι αφίσες, οι μόνιμες ή προσωρινές επεξηγηματικές πινακίδες σε συνδυασμό με εύκολα αναγνωριζόμενα πλακάτ με τα ίδια συντονισμένα γραφικά κατά μήκος των κύριων δρόμων της περιοχής Κινητά διαφημιστικά πλαίσια: μπορούν να οργανωθούν κινητές και περιοδεύουσες κατασκευές που θα εγκαθίστανται σε νευραλγικά σημεία εντός της περιοχής σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις, πανηγύρια / εκθέσεις κτλ… Συνέδρια για το πρόγραμμα: μπορεί να περιλαμβάνουν εμφανείς εκδηλώσεις όπως συνέδρια που σχετίζονται με κρίσιμα σημεία της παρέμβασης

8 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Διαφημιστικά προϊόντα: μπορεί να δημιουργηθεί μια σειρά διαφημιστικών προϊόντων όπως ημερολόγια, καπέλα, στυλό, προσωπικά organizer, σημειωματάρια κλπ. - τα οποία θα φέρουν το λογότυπο - που θα διανέμονται κατά τη διάρκεια των δημόσιων εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια). Προϊόντα πολυμέσων: Προϊόντα όπως video-κασέτες και CD-ROM καθιστούν πιο ευχάριστο και σύντομο το έργο της πληροφόρησης για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα.

9 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Ενέργειες πληροφόρησης Internet: Η ιστοσελίδα του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης (περιλαμβανομένων των κειμένων χωρίς περικοπές) που αφορούν ειδικότερα τα αποτελέσματα των διάφορων φάσεων, την κατάρτιση και τις δραστηριότητες κατάρτισης (IVT) και τις δραστηριότητες ενημέρωσης των φορέων (VETPRO). Τηλεφωνικό κέντρο: Αυτή η ενέργεια μπορεί να επιτελέσει κυρίως δύο σκοπούς: 1)να παράσχει μια υπηρεσία γενικής πληροφόρησης για τις δραστηριότητες κινητικότητας, 2)να παραπέμπει τους πιθανούς αποδέκτες σε συγκεκριμένες πληροφορίες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους

10 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Συνεντεύξεις Τύπου: Οι συνεντεύξεις Τύπου μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πρωτοβουλιών LLP και μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους Τύπου των διάφορων δημόσιων ιδρυμάτων, των ιδιωτικών οργανισμών και των πιο δημοφιλών εφημερίδων. Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση ενημερωτικού υλικού: μπορούν να αποστέλλονται, γρήγορα και αποτελεσματικά, πληροφορίες και διαφημιστικά υλικά στους χρήστες, ομαδοποιημένα σύμφωνα με επακριβείς κατηγορίες-στόχους που αντλούνται από μια βάση δεδομένων που περιέχει όλα τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν ζητήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες. Πληροφορίες στα ΜΜΕ: Οι ανακοινώσεις στον Τύπο για τη διασπορά των ειδήσεων μπορούν να απευθύνονται σε όλα τα τοπικά δημοσιογραφικά όργανα καθώς και στα γραφεία τύπου των διάφορων ιδρυμάτων εντός της επικράτειας.

11 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Οι δραστηριότητες διασποράς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει οι Εθνικές Υπηρεσίες και ισχύουν τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον επικεφαλής οργανισμό. Αυτό αφορά ειδικότερα δύο ζητήματα:  η χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ θα πρέπει να είναι εμφανής  ευθύνη για τα περιεχόμενα: Η Επιτροπή της ΕΕ και οι Εθνικές Υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε επικοινωνίας για το πρόγραμμα.

12 Τρόπος σχεδιασμού μιας στρατηγικής διάδοσης Περιεχόμενα  Οι βασικές έννοιες της διάδοσης, της βελτιστοποίησης και της ένταξης.  Τα περιεχόμενα του σχεδίου διάδοσης.  Τα θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής διάδοσης.  Οι ενέργειες διάδοσης και τα κανάλια προς εκμετάλλευση.  Τα περιεχόμενα των διάφορων πιθανών ενεργειών.  Οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τη διάδοση.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 12.1 Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google