Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT) Αθήνα, 17 Σεπτεμβριου 2012 Αγγελική Τρικαλίτη, Χημικός, Σχ. Σύμβουλος Επιμορφώτρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT) Αθήνα, 17 Σεπτεμβριου 2012 Αγγελική Τρικαλίτη, Χημικός, Σχ. Σύμβουλος Επιμορφώτρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT) Αθήνα, 17 Σεπτεμβριου 2012 Αγγελική Τρικαλίτη, Χημικός, Σχ. Σύμβουλος Επιμορφώτρια

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια Τετράμηνη (2 κύκλοι) Συνεχόμενο 2ωρο Διδακτικές ώρες Θεματολογία Τα θέματα να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» «Τέχνη και Πολιτισμός» «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογία» «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιορισμοί  Ανάθεση τουλάχιστον μιας (1) από τις εργασίες σε εκπαιδευτικούς ΠΕ2 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4  Τα θέματα να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους προτεινόμενους κύκλους  Συνάφεια ειδικότητας με το υπό πραγμάτευση θέμα  Διαφορετικά θέματα στο επόμενο τετράμηνο με την ίδια διαδικασία κατανομής (Άλλαξε) Μαθητές/τριες / τμήμα 16 έως 20 μαθητές ανά τμήμα, με βάση την πρώτη προτίμησή τους ή τη δεύτερη, σε περίπτωση που κάποια προτεινόμενη εργασία συγκεντρώσει περισσότερους από 20 Καθηγητές/τριες / τμήμα 1-2 καθηγητές ανά τμήμα (κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων)

4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Διαδικασία Υποβολής-Έγκρισης Προτάσεων Ενδιαφέροντα μαθητών, καθηγητών, σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα, επικαιρότητα, τοπικότητα Κριτήρια επιλογής θεμάτων  Προκαταρτική συνάντηση ανταλλαγής απόψεων για πιθανά θέματα και συνεργασίες  Σύνταξη σχεδίου υποβολής ερευνητικής εργασίας από τον/τους καθηγητή/ές, συμπλήρωση σχετικού εντύπου και υποβολή του στο Σύλλογο Διδασκόντων  Συνεδρίαση του Συλλόγου για έγκριση των προτάσεων

5 Ο Σύλλογος  Συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τα θέματα των ερευνητικών εργασιών, τον αναγκαίο αριθμό θεμάτων και ορίζει τους επιβλέποντες  Ορίζει στην ίδια συνεδρία τον Συντονιστή των ανά τρίμηνο Ερευνητικών Εργασιών Αριθμός προτεινόμενων εργασιών Εγκρίνεται ο αναγκαίος αριθμός θεμάτων, ώστε να δημιουργηθούν λειτουργικά Τμήματα 16-20 μαθητών  Με βάση τον αριθμό των τμημάτων της Α΄ τάξης προτείνονται ν+1 διαφορετικά θέματα (π.χ. 4 τμήματα – 5 διαφορετικά θέματα)  Σε περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων θεμάτων δεν επαρκεί συμπληρώνεται με ανάθεση σε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς (ως συνεπίβλεψη), οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν σχετική πρόταση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6 Μετά σχετική ενημέρωση δηλώνουν το θέμα της α΄ και β’ προτίμησής τους. Οι πλεονάζοντες προσδιορίζονται με κλήρωση και ανακατανέμονται σε εργασία της β’ προτίμησής τους. Σε περίπτωση που το θέμα της επιλογής τους δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον 19 άτομα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των θεμάτων στα οποία δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός. Και στις 2 περιπτώσεις οι εν λόγω μαθητές έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θέματος κατά το δεύτερο τετράμηνο. Επιλογή θέματος από τους μαθητές  Ορίζεται ο Υποδιευθυντής ή άλλος έμπειρος καθηγητής  Ρόλος: οργανωτικές αρμοδιότητες αναφορικά: (α) με τα μέσα, τους χώρους, τα εργαστήρια που θα απαιτηθούν ή τις πιθανές επισκέψεις των ομάδων εκτός σχολείου. (β) την κατανομή των μαθητών στα Τμήματα Ενδιαφέροντος Ο Συντονιστής

7 Ορισμός ερευνητικών εργασιών  Στις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 2011- 2012 ως διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Λυκείου, οι μαθητές / τριες, αφού επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ένα από τα προσφερόμενα θέματα και ενταχθούν σε τμήματα ενδιαφέροντος των 16-20 μαθητών / τριών, συνεργάζονται σε μικρο - ομάδες των τριών έως έξι μαθητών / τριων και θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, καλλιτεχνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μελετούν συστηματικά και συνεργατικά τα ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων και καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή ερευνητικής έκθεσης εμπλουτισμένης, όταν θεωρηθεί σκόπιμο, με τέχνημα, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού δημιουργήματος, τεχνολογικής κατασκευής ή κοινωνικής παρέμβασης.

8 Οι ερευνητικές εργασίες καθοδηγούνται από τέσσερις βασικές προσεγγίσεις μάθησης  Η διαθεματική, μάθηση με αφετηρία ένα θέμα - ζήτημα που ενδιαφέρει, απασχολεί ή προβληματίζει τους μαθητές  η βιωματική, μάθηση που αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών  η διερευνητική, μάθηση που συντελείται με βάση ερωτήματα,  η συνεργατική, μάθηση που συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους για να οικοδομήσουν :  τη γνώση και την από κοινού κριτική ερμηνεία του θέματος που πραγματεύονται και  τη σχέση μεταξύ τους στη βάση της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού

9 Βαθμός Καθοδήγησης  Μορφές φθίνουσας καθοδήγησης : εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές :  Να δομήσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα,  Να αναζητήσουν τις πηγές πληροφόρησης  Να επιλέξουν τα ερευνητικά εργαλεία  Να επεξεργαστούν την πληροφορία

10 3. Ατομικός Φάκελος

11 Προγραμματισμός έργου 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ομάδες Θέμα συλλογή επεξεργασία σύνθεση Προγραμματισμός

12 Συγκρότηση ομάδων Σύνθεση ομάδων Σχεδιασμένη Τυχαία σύνθεση ΟμοιογενείςΑνομοιογενείς ΣταθερέςΜεταβλητές Επιλογή μαθητών  Χ ρησιμοποιούμε όλες τις διαμορφώσεις ανάλογα με το θέμα, τους στόχους μας

13 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………… ΗΜΕΡ: …………………………. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να αναφέρετε τρία ονόματα συμμαθητών σας) •Τα παιδιά με τα οποία θα ήθελα να συνεργαστώ γιατί συνήθως γνωρίζουν τις σωστές απαντήσεις είναι ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… •Τα παιδιά με τα οποία θέλω να κάνω παρέα είναι ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… •τα παιδιά που με βοηθάνε στις ασκήσεις το σχολείο είναι ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

14 Συγκρότηση ομάδων Εισαγωγικές Δραστηριότητες Ταυτότητα Ομάδας Κανόνες Λειτουργίας (Συμβόλαιο) Καταμερισμός Ρόλων (Συντονιστής, Γραμματέας, Παρουσιαστής, κ.α.) όόχι πολυπληθείς ΗΗ δυάδα δεν είναι ομάδα  Κ αλή αρχή! Να γίνουμε ομάδες

15 Β. Επιμερισμός του θέματος σε υποθέματα   1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 4 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις Το θέμα καταμερίζεται σε υπο-θέματα. Κάθε υπο-θέμα εξετάζεται αυτοτελώς από μία ή δύο ομάδες με τακτές συναντήσεις Ολομέλειας για αλληλοενημέρωση.

16 Το θέμα προσεγγίζεται συνολικά, χωρίς υπο-ομάδες, σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την ολομέλειά τους ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Β Δ. Χωρίς επιμερισμό του θέματος σε υποθέματα

17 Διαδικασία επιμερισμού του θέματος σε υποθέματα και σε ερευνητικά ερωτήματα  Οριοθέτηση θέματος  Διατύπωση κεντρικού ερωτήματος θέματος  Εξειδίκευση του θέματος σε επιμέρους υπο-θέματα υπο-ερωτήματα  Επιλογή υποθεμάτων και ερευνητικών ερωτημάτων

18 Θέμα, σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα Θέμα Υπο-θέμα 1 Υπο-ερώτημα Υπο-θέμα 2 Υπο-ερώτημα Υπο-θέμα 3 Υπο-ερώτημα

19 Οι Λέξεις-Κλειδιά Κοινωνικό στάτους Παρκάρισμα Πρατήρια Κράτος Δρόμοι Ανακύκλωση Εργάτες ασφάλεια Προστασία πολίτη Μοντέλα Μέταλλα Καύσιμα νέφος Χρήση γηςΤεχνολογία ΄μποτιλιάρισμα ΕργοστάσιαΘέσεις εργασίας Διαφήμιση Προσφορές Απορρίμματα Καταστήματα ατυχήματαΚέρδη Ψυχολογικό υ π οκατάστατο Επίδειξη Πότε; Ιστορία Ποιοι; Από ποιους; Για ποιους; Με ποιους; Γιατί; Αιτίες Στόχοι Συνέπειες Εμπόδια Δυσκολίε ς Πού; Χώρος Πλαίσιο Τι; Τι είναι; Σε τι αφορά; Πώς; Μέσα Τρόποι Υποδομέ ς Πόσο; Αριθμο ί Για να εμ π λουτίσουμε τον κατάλογο αυτό θα μ π ορούσαμε να ενεργο π οιήσουμε τη σκέψη των μαθητών,, αν τους δίναμε φωτογραφικό υλικό ή δημοσιογραφικό υλικό ή τίτλους ερευνών.

20 Από τις Λέξεις-Κλειδιά, στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες; Πού υπάρχουν; Ποιοι παράγουν το προϊόν; Πώς προωθείται, τι γίνεται ως πόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση του; Πως επιβαρύνει το περιβάλλον με καυσαέρια που εκπέμπει το ίδιο και τα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων κα πετρελαίου Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καλές Τέχνες, Έκφραση Χημεία, Περιβάλλον - Αειφορία, Καλές Τέχνες Φυσική, Περιβάλλον - Αειφορία Τεχνολογία, Μαθηματικά Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων Αλλαγή στους τόπους κατοικίας Κοινωνική καταξίωση Ψυχολογική σχέση

21 Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την κατασκευή και τη λειτουργία του, πού υπάρχουν, ποια υλικά χρησιμοποιούνται, πού παράγεται το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται ως «απόβλητο»; Πως επηρεάζει το χώρο (χρήσεις γης) σε έναν τόπο; (στάθμευση, κατασκευή δρόμων,, κατασκευή πρατηρίων καυσίμων ) Πως συμβάλει στη ρύπανση του αέρα; Τι απορρίμματα υπάρχουν μετά τον κύκλο ζωής τους Πως επηρεάζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση; Ποιες αλλαγές έχει επιφέρει στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη επικοινωνία; Ποιές είναι οι σχέσεις με το συναίσθημα και την ψυχολογία των ανθρώπων; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ενδεικτική Ομαδοποίηση των Ερευνητικών Ερωτημάτων Το αυτοκίνητο 1.Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής 2. 2. Αυτοκίνητο και περιβάλλον 4. 4. Κοινωνία, αξίες, ψυχολογία, καταναλωτισμός 3. 3. Θεσμικό πλαίσιο, νόμοι, κώδικες και αυτοκίνητο

22 Τελική επιλογή υποθεμάτων από τους μαθητές 1. Να επεξεργαστούμε μαζί κάθε υπο - θέμα ως προς το περιεχόμενο ( τι πρέπει να ψάξουμε και που, με τι μεθόδους και τι εργαλεία θα το ψάξουμε ; )   2. Να γράψουμε την προβληματική κάθε υποθέματος 3. Στόχος να γίνουν όλα τα θέματα ενδιαφέροντα και ελκυστικά

23 Το θέμα προσεγγίζεται συνολικά, χωρίς υπο-ομάδες, σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την ολομέλειά τους ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Β Δ. Χωρίς επιμερισμό του θέματος σε υποθέματα

24 Δ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΙ «ΆΛΛΟΙ» Α ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ Γ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Β ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Α 1 «TO ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ Ή ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ» Β 1 «ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ» Β 2 «ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Β 3 «Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΕΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» Γ 2 «Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» Γ 1 «ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» Δ 1 « GAGET ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΩΤΑ» Δ 2 «ΝΕΑ ΗΘΗ, ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Δ. Χωρίς επιμερισμό του θέματος σε υποθέματα

25 Η εσωτερική συνοχή και η συγκρότηση νοήματος για τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι δραστηριότητες εκτυλίσσονται σταδιακά και μεθοδικά μέσα από τέσσερις φάσεις :  Πρώτη Φάση -« Πως συνδέομαι Εγώ με τους ήχους και του θορύβους ;»-, κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες τοποθετούν τον εαυτό τους στο θέμα  Δεύτερη Φάση -« Ποιούς ήχους και ποιούς θορύβους συναντάμε στη γειτονιά, στο σχολείο, στην πόλη ;»-, κατά την οποία το θέμα αποκτά τις χωρικές συντεταγμένες της πόλης των μαθητών και μαθητριών και συνδέεται με την καθημερινή ζωή των συμπολιτών τους  Τρίτη φάση « Τι μας λέει η πολιτική ( νόμοι, κανονισμοί ) και τι η Ιατρική ( προβλήματα στην υγεία ) για τους ήχους και τους θορύβους ;»,  Τέταρτη Φάση -« Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση - οι Άλλοι, Προτάσεις, Δράσεις »-, κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφέρουν κριτικό λόγο για τα τεκταινόμενα στο σπίτι τους, σε διάφορους άλλους χώρους γειτονιά, σχολείο, χώρους διασκέδασης και αυτοκριτικό λόγο απέναντι στις δικές τους επιλογές και στα δικά τους πρότυπα και στρέφουν το βλέμμα τους στους « άλλους », στους αδύναμους.

26 3. Ατομικός Φάκελος

27 Η επιλογή των εργαλείων έρευνας και των δραστηριοτήτων  Όταν το θέμα προκαλεί το ενδιαφέρον τους  Όταν προϋποθέτουν διαφορετικές μορφές συνεισφορών (π.χ. συλλογή πληροφοριών, εικονογράφηση, διαγράμματα, δραματοποίηση, φωτογράφηση, κατασκευές, κ.α.) Απευθύνονται δηλαδή σε πολλά είδη ευφυΐας και αξιοποιούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες

28 ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ GARDNER (1983) λογική μαθηματική κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τον δικό του τρόπο γλωσσική λεκτική κιναισθητική παραστατική χώρου μουσική ρυθμική δια προσωπική ενδο προσωπική Μαθηματικοί υπολογισμοί Ιεραρχήσεις, Αναλύσεις, Υποθέσεις, Συμπερασμοί Γραπτές εργασίες Διάβασμα, Συζήτηση, Ημερολόγιο, Σταυρόλεξα Εικαστικές αποδόσεις Γραφικές αναπαραστάσεις Μοντελοποιήσεις Συλλογικές διαδικασίες Διαχείριση κρίσεων αλληλοδιδασκαλία Δραματοποιήσεις Χορός, Αθλήματα Βιωματική μάθηση Ατομικές εργασίες Αναστοχασμοί Αυτο-αξιολογηση Μουσικές αποδόσεις εννοιών/καταστάσεων Ρυθμικές εκφράσεις

29 2β. Προγραμματισμός ομάδας Ερευνητικό ερώτημα ______________________________________________ _________________________________________________________________ Ερευνητικά Εργαλεία ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Πηγές ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

30 Είδη ερευνητικών εργασιών ως προς τη μέθοδο, τις πηγές και τα εργαλεία  Πειραματικές – Περιγραφικές  Εργαλεία: παρατήρηση, περιγραφική εξήγηση ή πειραματισμός σε συνθήκες εργαστηρίου  Δημοσκοπικές Έρευνες  Εργαλεία: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση, καταγραφή (συνδυαστικά) αλλά και ερμηνευτική μελέτη πρωτογενών πηγών  Ερμηνευτικές Έρευνες  Εργαλεία: ανάλυση περιεχομένου πρωτογενών πηγών με τη συνεπικουρία δευτερογενών Φυσικά φαινόμενα Κοινωνικά θέματα Ιστορικά & Κοινωνικά

31 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

32 3. Ατομικός Φάκελος

33 3. Δράσεις συλλογής δεδομένων  Πεδίο: Εντός και εκτός τάξης  Διαδικασία:  Καταμερισμός εργασιών  Αντίγραφα εργαλείων και εργασιών (ατομικών και ομαδικών)  Τήρηση ημερολογίου Φάκελος Ομάδας Ατομικός Φάκελος

34 Τελικά προϊόντα  Ερευνητική έκθεση  Γραπτή εργασία που θα παρουσιάζει το θέμα και την προβληματική της έρευνας, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τα συμπεράσματα και την κριτική της ομάδας για τον τρόπο δουλειάς της  Τέχνημα  Κολλάζ, αφίσα, ταινία, δρώμενο, κατασκευές κ.α.  Δράσεις παρέμβασης  Οργάνωση εκδήλωσης, επιστολές, φυλλάδια κλπ

35 5. Τρόποι κοινοποίησης της νέας γνώσης  Προφορικές εισηγήσεις με χρήση Power Point  Αναπαραστάσεις της νέας γνώσης με πίνακες, διαγράμματα, χάρτες εννοιών χρονογραμμές/ιστοριογραμμές,χρονογραμμές/ιστοριογραμμές,  Κινούμενες εικόνες με ήχο, ταινίες  Κατασκευές, έργα γλυπτικής – ζωγραφικής  Ψηφιακές προσομοιώσεις  Αφίσες, πόστερ, διαφημίσεις, επιστολές  Θεατρικά δρώμενα κάθε μορφής, αναπαράσταση διαλόγων  Παρεμβάσεις κ.α. Δημόσια Παρουσίαση σε Ειδική Ημερίδα

36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………….. 6. …………………………………… 7........................................ 8. …………………………………….. 9. …………………………………….. 10. …………………………………… ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………….. 6. …………………………………… 7........................................ 8. …………………………………….. 9. …………………………………….. 10. …………………………………… 11. ……………………………………. 12. ……………………………………… 13. ………………………………………. 14. …………………………………….. 15. …………………………………….. 16. …………………………………….. 17. ……………………………………. 18. …………………………………….. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. ΘΕΜΑ : …………. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗ …ΛΥΚΕΙΟΥ.................. Ομάδα................ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011-12

37 7α. Αξιολόγηση ομάδας  Αξιολόγηση έργου κάθε μαθητικής ομάδας με βάση τον Ομαδικό Φάκελο της Ερευνητικής Εργασίας [έκθεση για τις ερευνητικές διαδικασίες και τα συμπεράσματα – τέχνημα – συμπληρωματικό υλικό]  Τομείς αξιολόγησης:  η ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα (30%)  το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας (30%)  η γλώσσα και δομή της ερευνητικής έκθεσης (20%)  ο τρόπος της παρουσίασης (20%).

38 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΗΓΗ : Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, « Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο ». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, ( σελ. 73-94), ( ΟΕΔΒ, 2011)

39 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΗΓΗ : Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, « Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο ». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, ( σελ. 73- 94), ( ΟΕΔΒ, 2011)

40 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:.............................................. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικο- κοινωνικών πλαισίων 3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων 4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων 5. Σαφής διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων 6. Αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που ανέκυψαν ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΗΓΗ : Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, « Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο ». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, ( σελ. 73- 94), ( ΟΕΔΒ, 2011)

41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ………………........................... ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα 2. Η χρήση της γλώσσας και των συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις κατάλληλες στιγμές 3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή 4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΗΓΗ : Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, « Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο ». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, ( σελ. 73-94), ( ΟΕΔΒ, 2011)

42 7β. Αξιολόγηση ομάδας Συνυπολογίζεται ο βαθμός συνεργασίας και καλής λειτουργίας της ομάδας με βάση τις αυτο- αξιολογήσεις των μαθητών και την εκτίμηση του εκπαιδευτικού. http://users.sch.gr/iriniper/projects/rubric.html

43 7γ. Ατομική Αξιολόγηση Με βάση τον Ατομικό Φάκελο  το Προσωπικό Ημερολόγιο  τα Αντίγραφα όλων των ατομικών εργασιών / συνεισφορών  τα Δελτία Αξιολόγησης της λειτουργικότητας της ομάδας και της ατομικής συμβολής στο ομαδικό έργο  τις εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού [Διαμορφωτική – Τελική αξιολόγηση]

44 Διαδίκτυο και ΤΠΕ στις Ερευνητικές Εργασίες Συζήτηση

45 Πηγές για το υλικό  Το υλικό της ομάδας Ματσαγγούρα ( Ηλ. Ματσαγγούρα, Ντίνας Σχίζα, Κικής Δεμερτζή κ. ά.)  Υλικό Αγγελικής Τρικαλίτη από σεμινάρια για τ a σχέδια εργασίας και τις ερευνητικές εργασίες

46 Ευχαριστώ για την προσοχή σας atrikal@otenet.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT) Αθήνα, 17 Σεπτεμβριου 2012 Αγγελική Τρικαλίτη, Χημικός, Σχ. Σύμβουλος Επιμορφώτρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google