Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο: Θεωρία και Πράξη» ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο: Θεωρία και Πράξη» ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο: Θεωρία και Πράξη» ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

2 Στόχοι των εργαστηρίων 1.να αποσαφηνιστούν οι φάσεις μιας Ερευνητικής Εργασίας και να προσεγγιστούν βιωματικά, με βάση το τρίτο οργανωτικό σχήμα 2.να υιοθετηθούν στην πράξη κάποιες από τις αρχές της συνδιδασκαλίας

3 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΦΑΣΕΙΣ 1 η, 2 η : Από το θέμα στην «προβληματική», τα υποθέματα, τον προγραμματισμό των ομάδων και τα ερευνητικά ερωτήματα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ «ΓΙΑΤΙ;» Το ερευνούμενο εγείρει αντιπαραθέσεις, αβεβαιότητες, αμφισβητήσεις, διλήμματα. Ο ερευνητής έχει μια διαμορφωμένη θέση απέναντι στο ερευνούμενο και ενδιαφέρεται να εμπλακεί στη διαδικασία της έρευνας για να την υποστηρίξει με επιχειρήματα και να προτείνει αλλαγές.

5 1 η ΟΜΑΔΑ2 η ΟΜΑΔΑ1 η ΟΜΑΔΑ2 η ΟΜΑΔΑ Πρώτο Υπο-θέμα: Αφετηρία, η φυσική διάσταση Δεύτερο Υπο-θέμα: Αφετηρία, η κοινωνική διάσταση

6 (1) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά σε ρύπους (πραγματολογικό): (2) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις αιτίες (πραγματολογικό): (3) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις συνέπειες (επεξηγηματικό): (4) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις συνέπειες (ερμηνευτικό): (5) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά σε λύσεις (κριτικό): (6) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στο μέλλον (κριτικό): (7) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στην αυτοαξιολόγηση και τον αυτοστοχασμό (1) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στους τρόπους μετακίνησης (πραγματολογικό): (2) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις αιτίες (πραγματολογικό): (3) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις συνέπειες (επεξηγηματικό): (4) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στις συνέπειες (ερμηνευτικό): (5) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά σε λύσεις (κριτικό): (6) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στο μέλλον (κριτικό): (7) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά στην αυτοαξιολόγηση και τον αυτοστοχασμό ΈΡΕΥΝΑ: ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ περιγράφουμε, επεξηγούμε, ερμηνεύουμε, τοποθετούμαστε κριτικά-αυτοκριτικά αμφισβητούμε και προτείνουμε αλλαγές με μέτρο τον «άλλο». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ περιγραφικά ερμηνευτικά, επεξηγηματικά κριτικά-αυτοκριτικά δράσης και αυτοστοχασμού 1 η, 2 η ΟΜΑΔΑ

7 ΦΑΣΗ 3 η : Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα στις πηγές, τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις μεθόδους «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Ραδιοφωνικές Εκπομπές Βιβλία Άρθρα σε περιοδικά Άρθρα σε εφημερίδες Άτλαντες Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, Ιστοσελίδες Η Πόλη και οι πολίτες, Οι φορείς, Οι χώροι όπου χτυπά η καρδιά της πόλης ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΤΕΧΙΚΕΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ: Αναγνωριστικές Διαγνωστικές Πειραματικές ΜΕΘΟΔΟΙ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

8 ΦΑΣΗ 3 η : Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα στις πηγές, τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις μεθόδους «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Ραδιοφωνικές Εκπομπές Βιβλία Άρθρα σε περιοδικά Άρθρα σε εφημερίδες Άτλαντες Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, Ιστοσελίδες Η Πόλη και οι πολίτες, Οι φορείς, Οι χώροι όπου χτυπά η καρδιά της πόλης ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΤΕΧΙΚΕΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ: Αναγνωριστικές Διαγνωστικές Πειραματικές ΜΕΘΟΔΟΙ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

9 II. Δεύτερο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _________________________________________________ A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________ I. Πρώτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: ___________________________________________________ A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) Δ. Συμπεράσματα: ___________________________________________________________ ΦΑΣΕΙΣ 4 η, 5 η : Επεξεργασία Δεδομένων, συγκρότηση Έκθεσης «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» Εισαγωγή: προβληματική, δήλωση (statement) των προθέσεων και της στάσης Α. Πραγματολογικά: θα προσφέρουν στον αναγνώστη το βασικό υπόβαθρο Β. Ερμηνευτικά: θα αποκαλύπτουν με επιχειρήματα τα «γιατί» των γεγονότων, τις αλληλοτεμνόμενες σχέσεις εξάρτησης, χειραγώγησης, εκμετάλλευσης και θα «ταυτοποιούν» τις αθέατες δομές, ομάδες Γ. Κριτικά-αυτοκριτικά: θα αμφισβητούν ή θα τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε κατεστημένα πρότυπα, αξίες, δομές, πρόσωπα ή ομάδες Δ. Δράσης – Αυτοστοχασμού: ………..

10 Από το θέμα στην «προβληματική», τα υποθέματα, τον προγραμματισμό των ομάδων και τα ερευνητικά ερωτήματα Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα στις πηγές, τα εργαλεία και τις μεθόδους και στις Ερευνητικές Δραστηριότητες Δημιουργία του περιγράμματος της έκθεσης και ταυτόχρονα επεξεργασία των δεδομένων και σύνθεση αρχικών κειμένων Διόρθωση κειμένων, προετοιμασία προφορικής ανακοίνωσης Κριτικός αναστοχασμός του εγχειρήματος, τελική διόρθωση των κειμένων και της προφορικής ανακοίνωσης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 1η2η3η4η5η6η7η1η2η3η4η5η6η7η 8 η 9 η 10 η 11 η 12 η 13 η 14 η

11 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


Κατέβασμα ppt "«Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο: Θεωρία και Πράξη» ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google