Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΕ) Κύκλος σεμιναρίων για τις ΕΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΕ) Κύκλος σεμιναρίων για τις ΕΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΕ) Κύκλος σεμιναρίων για τις ΕΕ
aa ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΕ) Κύκλος σεμιναρίων για τις ΕΕ Ιούνιος 2012

2 Αξιολόγηση προγραμμάτων
είναι η συστηματική συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, ώστε να είναι δυνατή •η κρίση των προγραμμάτων αυτών, •η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, και /ή •η λήψη σχετικών αποφάσεων που αφορούν μελλοντικό προγραμματισμό. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική και τελική.

3 Βασική αρχή αξιολόγησης Η πλήρης κατανόηση του προγράμματος

4 Οι ΕΕ αποτελούν μια καινοτομία ,
ανάγκη να εντρυφήσουμε σε όλες τις διαφορές σε σχέση με τη συμβατική διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Οι διαφορές αυτές οφείλουν να αναδεικνύονται α)στο διαφορετικό τρόπο μάθησης αλλά και β)στη διαδικασία αξιολόγησης.

5 Τι να έχουμε υπόψη μας όταν αξιολογούμε μια ΕΕ (πλαίσιο αρχών) Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των ΕΕ είναι • ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει και πώς να ερευνά •εργάζεται ομαδικά, συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα και φορείς • ασχολείται με υπαρκτά ζητήματα της καθημερινότητας & της κοινότητας (παγκόσμιας & τοπικής), χρήσιμα για τη ζωή του, ζητήματα έχουν νόημα για αυτόν και τον ενδιαφέρουν •αντιλαμβάνεται τη συμβολή των μαθημάτων στην κατανόηση του κόσμου

6 • εφαρμόζει τη γνώση σε καθημερινά ζητήματα
• αναπτύσσει/καλλιεργεί ικανοτήτες /δεξιοτήτες (έμφαση όχι μόνο στη γνώση), απαραίτητες στη ζωή , όπως κριτική/δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλήματος, έρευνα/σύνθεση, λήψη αποφάσεων/δράση/ στόχος ο ενεργός πολίτης •καλλιεργούνται στάσεις/ αξίες/συμπεριφορά • δίνεται έμφαση και στη διαδικασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα

7 Tην «παιδαγωγική φιλοσοφία» των Ερευνητικών Εργασιών, εκφράζουν τέσσερις παιδαγωγικές αρχές:
Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης στη Μάθηση. 2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών. 3. Η αρχή της Διαφοροποιημένης Προσέγγισης στη Μάθηση. 4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών.

8 Τα επιμέρους στοιχεία ενός προγράμματος που είναι σκοπός, στόχοι, μεθοδολογία και αξιολόγηση, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει πάντα μια αξιολόγηση είναι, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και η δικαιοσύνη. Αυτονόητο θεωρείται ότι μια αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωταρχικά «χρήσιμη».

9 ΣΚΟΠΟΙ/ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10 Δραστηριότητα 1η Αξιολόγηση
Δραστηριότητα 1η Αξιολόγηση Στόχος Δραστηριότητα 2η Αξιολόγηση Η αξιολόγηση μας απασχολεί από το 1ο στάδιο σχεδιασμού της ΕΕ!!!!!

11

12 Για τη μεθοδολογία αξιολόγησης προτείνονται ▪ποιοτικά εργαλεία αξιολόγησης (συζήτηση, ερωτηματολογια-ανοικτές ερωτήσεις, παιχνίδια, δρώμενα, «φάκελοι» κλπ) ▪ ποσοτικά εργαλεία αξιολόγησης (κλειστές ερωτήσεις κλπ) ▪ περιγραφικές κλίμακες αξιολόγησης

13 Με την ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας: Α
Με την ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας: Α. Φάκελος της Ερευνητικής Εργασίας τους, εμπεριέχει: (1) τη γραπτή «Έκθεση της Ερευνητικής Εργασίας», που προσεγγίζει, όλες τις διαστάσεις του θέματός τους, 2) τα ερευνητικά εργαλεία και τα πάσης φύσεως παραστατικά, όπως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, φυλλάδια, πίνακες τα παρόμοια που αξιοποιήθηκαν στις επιμέρους έρευνες πεδίου ή/και γραφείου, (3) το τέχνημα (π.χ. εφαρμογή, ιστότοπος, συσκευή) που πιθανόν εκπόνησαν και (4) συμπληρωματικά στοιχεία, όπως βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες κατασκευών ή καλλιτεχνικών έργων που δημιούργησαν κ.α.

14 το τέχνημα

15   Β. Οι ομάδες παρουσιάζουν δημόσια στο πλαίσιο ειδικών παράλληλων ημερίδων τις εργασίες τους στη σχολική κοινότητα και απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια σύντομης συζήτησης που θα ακολουθεί κάθε παρουσίαση.   Γ. Οι μαθητές υποβάλουν ατομικό φάκελο με όλα τα αποδεικτικά της εργασίας που έκαναν, ημερολόγιο, δελτία αξιολόγησης κλπ.  

16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τομείς αξιολόγησης της συλλογικής εργασίας της ομάδας Γίνεται με βάση τις περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) ή κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης (στην παρένθεση αναφέρεται η βαρύτητα κάθε τομέα).

17 Διαδικασίες αξιολόγησης α. στη διαδικασία της έρευνας (30%) β
Διαδικασίες αξιολόγησης α. στη διαδικασία της έρευνας (30%) β. στο περιεχόμενο του ερευνητικού αποτελέσματος (30%) γ. στη γλώσσα και στη δομή της ερευνητικής έκθεσης (20%) δ. στον τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας (20%)

18 Οι έξι βαθμίδες της κλίμακας από τα κάτω προς τα πάνω έχουν ως εξής: 6η βαθμίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθμός 1-5) 5η βαθμίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθμός 6-9) 4η βαθμίδα: Μέτρια (βαθμός 10-13) 3η βαθμίδα: Καλά (βαθμός 14-16) 2η βαθμίδα: Πολύ Καλά (βαθμός 17-18) 1η βαθμίδα: Άριστα (βαθμός 19-20) Πρώτα, δηλαδή, γίνεται η ένταξη στη βαθμίδα (π.χ. Μέτρια ή Άριστα) και μετά προσδιορίζεται ο ακριβής βαθμός

19 H βαρύτητα κάθε τομέα στον υπολογισμό του τελικού βαθμού Αυτό σημαίνει ότι μια εργασία που έλαβε, για παράδειγμα, 17, 15, 13 και 10, αντίστοιχα, στους τέσσερις τομείς θα λάβει στην έρευνα 17Χ30%=5.1 μονάδες, στο περιεχόμενο 15Χ30%=4.5 μονάδες, στη γλώσσα και δομή 13Χ20=2.6 μονάδες και στην παρουσίαση 10Χ20%=2 μονάδες, σύνολο =14.2, ήτοι θα βαθμολογηθεί με 14.

20 Από τον κοινό βαθμό της ομάδας στον ατομικό των μελών   προκύπτει με βάση τα δεδομένα: * Το προσωπικό τους ημερολόγιο - «Τι ήξερα» για το θέμα, «Τι ήθελα να μάθω» και, τελικά, «Τι έμαθα», εμπλουτισμένο με στοχασμούς, κρίσεις και συναισθήματα

21 * Τον ατομικό φάκελο των μελών ,
εδώ τηρούνται όλα τα παραστατικά της προσωπικής τους συμμετοχής Ο εκπαιδευτικός καλεί, κατά διαστήματα, τα μέλη της ομάδας να συντάξουν μια σύντομη ατομική έκθεση για το τι έχουν ήδη κάνει, ατομικά και ομαδικά, και τι πρόκειται να κάνουν άμεσα στην ομάδα τους. Από την ενημερότητα και την πληρότητα των ατομικών εκθέσεων και σε συνδυασμό με τις προσωπικές του διαπιστώσεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμπεράνει ποιος είναι ο βαθμός προσπάθειας, εμπλοκής και ενημέρωσης κάθε μαθητή για το τι και πώς γίνεται στην ομάδα του. Μπορούν επίσης οι μαθητές να αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα της ομάδας αλλά και να κάνουν αυτοαξιολόγηση της προσωπικής συμβολής τους στη λειτουργικότητα της ομάδας

22 * Την προσωπική άποψη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε μέλος.
* Την προσωπική άποψη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε μέλος. Ο εκπαιδευτικός κάνει τρεις συναντήσεις με κάθε ομάδα (πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μήνα, μια στο μέσον και μια στο τέλος), για να ελέγξει την πορεία της εργασίας και να συζητήσει προβλήματα συνεργασίας / μειωμένης συμμετοχής κάποιου μέλους κλπ, ώστε να λειτουργήσει ως αρωγός, αλλά και για να έχει μια κατά το δυνατόν πιο έγκυρη και αξιόπιστη εικόνα του κάθε μέλους και της ομάδας συνολικά.

23 Αυτοαξιολόγηση πχ «για τη γειτονιά μας και τη βελτίωση της» Πώς ένιωσα συμμετέχοντας στη διαδικασία; Τι μου άρεσε περισσότερο; Πως άλλαξε η οπτική μου για το δημόσιο χώρο μέσα από τη διαδικασία αυτή; Σε ποια σημεία ένοιωσα ότι δυσκολεύτηκα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και γιατί; Σε ποια σημεία ένοιωσα ότι τα πήγα καλά;

24 Η συμμετοχή μου στην ομάδα με διευκόλυνε να παράγω ιδέες ή όχι; Τι έκανε καλά και τι όχι η ομάδα μου; Τι έκανα καλά εγώ και τι όχι μέσα στην ομάδα μου; Μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανα μέσα στην ομάδα μου για να είχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα η ομάδα μου; Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω καλά τις πηγές πληροφοριών (διαδίκτυο, βιβλιοθήκη κλπ.); Τι θα έκανα διαφορετικά στην επόμενη εργασία;

25


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΕ) Κύκλος σεμιναρίων για τις ΕΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google