Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 19-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011) ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΦΕΒΡΑΡΗΣ 2012: ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (5 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ) – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π.Ι., ΑΠO 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΕΔΒ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ * ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

4 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

5 1ο ΔΙΩΡΟ Πλαίσιο προβληματισμού (αυθεντικό) και επιλογή ενός γενικού θέματος - προβλήματος προς διερεύνηση σε συνεργασία με τα παιδιά Με βάση ένα γεγονός της τρέχουσας επικαιρότητας, μια εμπειρία ενός παιδιού που την ανέφερε στην τάξη ή μια προηγούμενη περίσταση κατά την οποία συζητήθηκε ένα θέμα και αναδύθηκε ένας σχετικός προβληματισμός, ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές επιλέγουν να διερευνήσουν ένα θέμα το οποίο προβληματίζει την τάξη ή για το οποίο η τάξη ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πράγματα.

6 2ο ΔΙΩΡΟ (ή και περισσότερα, αν απαιτηθεί)
Συνεργατική οικοδόμηση των διαφόρων διαστάσεων του θέματος που τα παιδιά επιθυμούν να διερευνήσουν Το θέμα (π.χ. αστική συγκοινωνία, διατροφή κλπ.) μπορεί να διερευνηθεί μέσα από ποικίλες πτυχές και διαστάσεις. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Ποιες πτυχές θα επιλεγούν αρχικά και ποιες θα μελετηθούν στη συνέχεια; Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επιμέρους πτυχές δε δίδονται ως έτοιμα πακέτα κατηγοριοποιημένα από τον/την εκπαιδευτικό στους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά αναδεικνύονται μέσα από τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει είτε στην ολομέλεια της τάξης είτε στο πλαίσιο μικρών ομάδων. Η κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει εκείνες τις οπτικές προσέγγισης του θέματος που η ίδια ενδιαφέρεται να μελετήσει.

7 3ο ΔΙΩΡΟ (η ακριβής έκταση και ανάπτυξη προσδιορίζεται από τον/την κάθε εκπαιδευτικό και τα παιδιά της τάξης ) Επιλογή κειμένων (γραπτών, πολυτροπικών, ηχητικών κλπ.) για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ανάλογα (α) με το θέμα (β) το βαθμό εξοικείωσης των παιδιών με το θέμα (γ) το βάθος και το εύρος των γνώσεων που διαθέτουν γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα καθώς και το ενδιαφέρον τους

8 2. Επεξεργασία των κειμένων (άντληση στόχων από το αναλυτικό σχετικά με τους 4 άξονες που μπορεί να διαπλέκονται. Σημαντικό σημείο. Η επεξεργασία των κειμένων δε θα γίνει με τη μορφή ερωτήσεων που ο/η εκπαιδευτικός διατυπώνει στα παιδιά (στο πλαίσιο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας), αλλά με διατυπώσεις που να δηλώνουν ότι ο/η εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τα παιδιά με στόχο να κατανοήσουν και να τοποθετηθούν απέναντι στα κείμενα που μελετούν και τις θέσεις που οι συγγραφείς τους διατυπώνουν.

9 3. Παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αυθεντικών κειμένων
Ο/η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές του οργανώνει δραστηριότητες σχετικά με το είδος του γραπτού λόγου που μπορεί να παραχθεί με βάση τα αυθεντικά κείμενα. Τα κείμενα, λόγου χάρη, που παρήγαγαν τα παιδιά ομαδικά ή ατομικά ή και όλη η τάξη μαζί, μπορούν να συνενωθούν για να προκύψει ένα κοινό κείμενο (στόχος η σύνθεση πληροφοριών) ή από τα κείμενα που οι ομάδες παρήγαγαν, το κάθε παιδί να δημιουργήσει το δικό του κείμενο με το οποίο να τοποθετείται (να εκφράζει τη δική του φωνή, τη δική του στάση) στο υπό διαπραγμάτευση θέμα.

10 4.Επεξεργασία των γραπτών κειμένων των παιδιών
Γίνεται συγκριτική συζήτηση κειμένων που τα παιδιά έγραψαν με στόχο τη βελτίωσή τους. Ποικίλα μονοπάτια μπορούν να ακολουθηθούν. Δηλαδή, να συγκριθούν δύο κείμενα και τα παιδιά να κάνουν σχόλια ατομικά ή στο πλαίσιο ομάδων στα υπόλοιπα να ανταλλάξουν τα κείμενα τους για να πάρουν τα σχόλια των συμμαθητών/-τριών τους κλπ. Σημαντική άσκηση για βελτίωση του γραπτού λόγου είναι η διαδικασία επαναδιατύπωσης από την τάξη ενός κειμένου που έχει επιλέγει.

11 5.Αξιολόγηση της διαδικασίας
Τα παιδιά καταγράφουν κάθε μέρα στο φάκελο υλικού τη διαδικασία που συν-δημιουργήθηκε στην τάξη τους. Στο τέλος (αλλά και ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της ενότητας) μπορούν να προβούν σε αξιολόγηση και αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση αυτή δεν αφορούν τόσο στις γνώσεις που κατέκτησαν (μια και είμαστε σε γλωσσικό μάθημα) αλλά κυρίως στον τρόπο χρήσης της γλώσσας για το υπό διαπραγμάτευση θέμα (ποιο είναι το νέο λεξιλόγιο που κατέκτησαν, πώς έγινε η μετάβαση από τις αρχικά ασαφείς σκέψεις των παιδιών για το θέμα σε πιο συγκεκριμένες, όπως αυτή η μετάβαση εκφράζεται μέσα από τις διαφορές στη γλωσσική διατύπωση του θέματος αρχικά και στο τέλος της ενότητας, στις διαφορές στα γραπτά κείμενα κλπ.).


Κατέβασμα ppt "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google