Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Λοΐζος Ηρακλέους Office Manager Planning.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Λοΐζος Ηρακλέους Office Manager Planning."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Λοΐζος Ηρακλέους Office Manager Planning Cyprus Ltd 7 Οκτωβρίου 2008

2 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Αναγκαιότητα έρευνας  Μεθοδολογία & ταυτότητα της έρευνας  Outsourcing δραστηριοτήτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Οργανογραμματική δομή & θέσεις εργασίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Αμοιβές των απασχολούμενων στην Εφοδιαστική αλυσίδα  Λοιπές παροχές των απασχολούμενων στην Εφοδιαστική αλυσίδα  Χαρακτηριστικά των απασχολούμενων στην Εφοδιαστική αλυσίδα  Στελέχωση τμήματος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Αναγκαιότητα έρευνας Απουσία μελέτης για τον κλάδο Logistics Αδόμητη αγορά Ε.Α. Ταχεία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια Σύγκριση στελεχών με άλλες Ε.Α άλλων χώρων ΕΕ Προσπάθεια τυποποίησης συνθηκών του εργατικού δυναμικού Ε.Α Σύγκριση επιχειρηματιών με άλλες Ε.Α άλλων χώρων ΕΕ Κάθοδος πολυεθνικών με δομημένη αγορά Αναγκαιότητα έρευνας

4 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Κάλυψη όλων των μεγεθών των επιχειρήσεων επικεντρώνοντας σε μεγάλες & μεσαίες • Επιλογή τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων οργανισμών 4 Μεθοδολογία έρευνας • Βάσει αναγκών αγοράς • 4 βασικές ενότητες (πλήθος & αμοιβή, λοιπές παροχές, χαρακτηριστικά, εκπαίδευση) Σύνταξη ερωτηματολογίου Επιλογή δείγματος • Ταχυδρομική αποστολή • Ηλεκτρονική αποστολή • Συνεντεύξεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις • Τηλεφωνική επικοινωνία Αποστολή ερωτηματολογίου • Συλλογή & καταχώρηση απαντήσεων σε ηλεκτρονική βάση • Προσδιορισμός βασικών μεγεθών & στατιστικών στοιχείων Συλλογή & επεξεργασία ερωτηματολογίου ερωτηματολόγιο

5 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Το μίγμα των επιχειρήσεων της έρευνας αποτελείται κατά κύριο λόγο από εμπορικές επιχειρήσεις μικρού (10-49 άτομα), μεσαίου (50 -249 άτομα) και μεγάλου μεγέθους (> 259 ατόμων.

6 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Το 69% των επιχειρήσεων αναθέτουν σε 3 ους (3PL εταιρείες) δραστηριότητες Ε.Α. • Η βασική υπηρεσία που γίνεται outsourced είναι η μεταφορά από το λιμάνι • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ανασυσκευασία, ετικετοκόλληση, κλπ) παρουσιάζουν τον μικρότερο βαθμό outsourcing Το μείγμα των επιχειρήσεων της έρευνας αποτελείται κατά κύριο λόγο από εμπορικές επιχειρήσεις μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

7 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Πηγή: “2007 – Third Party Logistics / The state of logisitcs outsourcing ” study by Capgemini, Georgia Tech, Sap & DHL

8 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Ανά το παγκόσμιο το % που αφορά καθαρά στην αποθήκευση με ανάθεση σε τρίτους κυμαίνεται από 60 - 73 % ενώ στα κυπριακά επίπεδα στο 31%  Ανά το παγκόσμιο το % που αφορά στη διανομή κυμαίνεται από 77 – 91 % ενώ στα κυπριακά επίπεδα στο 32%.  Ανά το παγκόσμιο το % που αφορά στις υπηρεσίες ανασυσκευασίας κυμαίνεται από 31- 41 % ενώ στα κυπριακά επίπεδα στο 13%  Αναζητήστε υπηρεσίες από τρίτους, φυσικά με τη δέουσα προσοχή, αφού πρώτα κοστολογήσετε την Εφοδιαστική σας Αλυσίδα και καθορίσετε τα επιθυμητά επίπεδα εξυπηρέτησης Σύνοψη για outsourcing δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

9 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Από την μέση οργανογραμματική δομή του τμήματος Logistics απουσιάζουν συχνά οι θέσεις εργασίας Υπεύθυνων Διανομών – Δρομολογήσεων και Χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων • Εξελισσόμενη δομή – σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν τμήμα Logistics / Supply Chain • Ο Υπεύθυνος αποθήκης συνήθως εκτελεί και χρέη Υπεύθυνου δρομολογήσεων • Συνοδηγοί φορτηγών απουσιάζουν συχνά (μικρές διαδρομές διανομής) – Όταν χρειαστεί η θέση καλύπτεται από οδηγούς

10 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Σχετικά υψηλή αναλογία του ποσοστού των διοικητικών στελεχών (23%) έναντι του εργατικού δυναμικού • Σημαντικό ποσοστό (13%) απασχολείται στη διαχείριση παραγγελιών / administration αποθηκών που οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο μηχανογράφησης • Υψηλότερο % κατέχει η θέση του Οδηγού φορτηγού οχήματος (30%)

11 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Απαιτούνται παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους administration (13%) με υιοθέτηση σύγχρονων πληροφοριακών & τηλεπικοινωνιακών συστημάτων  Απαιτείται η αξιολόγηση από πλευράς επιχειρήσεων και επιχειρηματιών της συγχώνευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων των εταιρειών, για τη μείωση του κόστους διοίκησης των εφοδιαστικών αλυσίδων (23% του προσωπικού αντιστοιχεί σε διοικητικές θέσεις)  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το χαμηλό % των χειριστών περονοφόρων μηχανημάτων (6%), γεγονός που οφείλεται στην απουσία υψηλής ραφολογίας Σύνοψη για οργανογραμματική δομή Εφοδιαστικής Αλυσίδας

12 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Μεγάλη διακύμανση μισθών στα διοικητικά στελέχη και κυρίως στη θέση του Logistics / Supply Chain Manager (1,2–5,1 χιλ. €) • Το ανώτατο επίπεδο των διοικητικών στελεχών που αφορά στις θέσεις Logistics και Υπεύθυνου Αγορών έχουν αρκετή διαφορά στο ανώτατο όριο (5,1 με 3,5 χιλ. €) • Σχετικά χαμηλός ο μέσος όρος για τις ανώτερα διοικητικές θέσεις (νέο-αναπτυσσόμενος κλάδος, σχετικά νέα στελέχη χωρίς εξειδικευμένα ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία)

13 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Οι αυξήσεις των διοικητικών θέσεων είναι υψηλές • Οι αυξήσεις μισθού των διοικητικών στελεχών παρουσιάζουν επίσης μεγάλη διακύμανση προσδίδοντας χαρακτήρα Bonus

14 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Ιδιαίτερα χαμηλοί οι μισθοί σε όλα τα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα • Τα αντίστοιχα Ελλαδικά επίπεδα αμοιβών για το εργατικό δυναμικό αντιστοιχούν στα υψηλότερα επίπεδα των κλιμάκων

15 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Οι ετήσιες αυξήσεις για το εργατικό δυναμικό κρίνονται υψηλές αλλά δικαιολογούνται από το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών • Η ειδικότητα των οδηγών παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διακύμανση • Η ειδικότητα των οδηγών παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ετήσιας αύξησης στο υψηλό επίπεδο (12%)

16 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Οι μέσες ετήσιες αυξήσεις των στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κρίνονται υψηλές (~7% για διοικητικές θέσεις και ~5,5% για εργατικό δυναμικό)  Η μέση αμοιβή για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων κρίνονται χαμηλές, ακόμα και συγκρινόμενες με την Ελλαδική αγορά  Οι διακυμάνσεις στις αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι εξαιρετικά μεγάλες (425%)  Οι διακυμάνσεις στις αμοιβές σε ορισμένες από τις ειδικότητες εργατικού δυναμικού (οδηγοί) είναι εξαιρετικά μεγάλες (233%)  Θεωρείται προτιμότερη η μείωση των διοικητικών θέσεων εργασίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (23% του συνολικού προσωπικού) και η αύξηση της μέσης αμοιβής αυτών Σύνοψη για αμοιβές προσωπικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας

17 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Αναβαίνοντας ιεραρχικό επίπεδο παρουσιάζεται συχνότερα εφαρμογή συστήματος bonus. • Αντίθετα, στις χαμηλά ιεραρχικές θέσεις συνηθίζεται η αμοιβή υπερωριών, φαινόμενο που είναι σπάνιο στις διοικητικές θέσεις.

18 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Τα bonus που δίνονται κρίνονται υψηλά ως προς τη μέση αμοιβή (Μ.Ο. 22,9% του μισθού) • Το κόστος υπερωριών του εργατικού δυναμικού είναι επίσης υψηλές σε ορισμένες ειδικότητες (10-16%)

19 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Ιδιωτική περίθαλψη & σύνταξη παρέχεται σε υψηλό ποσοστό και σε χαμηλού ιεραρχικού επιπέδου ειδικότητες

20 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Στις υψηλές διοικητικές θέσεις κρίνεται ικανοποιητικό το % παροχής κινητού • Κρίνεται υψηλό το % παροχής κινητού στο εργατικό δυναμικό

21 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Υψηλά bonus δίνονται στις διοικητικές θέσεις, γεγονός που δικαιολογείται από το χαμηλό μέσο μισθό αυτών  Υψηλό ποσοστό και κόστος υπερωριών στο εργατικό δυναμικό (10-16%), όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 5%  Σχετικά υψηλό ποσοστό παροχής ιδιωτικής περίθαλψης και σύνταξης ιδιαίτερα για τις θέσεις χαμηλού ιεραρχικού επιπέδου  Υψηλό ποσοστό παροχής κινητού ανεξάρτητα θέσης εργασίας Σύνοψη για λοιπές παροχές σε προσωπικό Εφοδιαστικής Αλυσίδας

22 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Στον κλάδο κυριαρχεί το αντρικό φύλλο (ελάχιστη αναλογία: 40%), εκτός περιπτώσεων όπου η φύση των προϊόντων απαιτεί περισσότερες γυναίκες, όπως τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. • Στον κλάδο υπερισχύουν οι Ελληνοκύπριοι με 81.6%.

23 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Σχετικά νέοι ηλικιακά οι εργαζόμενοι στον κλάδο αφού μόνο το 5% είναι άνω των 55 ετών • Το 19% των επιχειρήσεων απασχολούν άτομο (α) με ειδικές ανάγκες στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

24 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Εξαιρετικά χαμηλό το μορφωτικό επίπεδο ιδιαίτερα στις διοικητικές θέσεις Πηγή: 1 η Πανελλαδική έρευνα κλάδου Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2007 Διεξαγωγή: Planning Α.Ε. κατόπιν ανάθεσης Υπ. Ανάπτυξης

25 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Ανδροκρατούμενος ο κλάδος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (74%)  Υψηλό ποσοστό νεαρών στελεχών (71% κάτω των 40 ετών)  Χαμηλό το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού για τις διοικητικές θέσεις (1,8% του προσωπικού διαθέτουν μεταπτυχιακά όταν το 23% του προσωπικού αφορά στελέχη διοικητικών θέσεων) Σύνοψη για χαρακτηριστικά προσωπικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας

26 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα εργατικού δυναμικού • Το 75% απασχολούν εποχιακό προσωπικό, γεγονός που δικαιολογείται από την έντονη εποχικότητα του εμπορίου στην Κύπρο (τουρισμός κλπ)

27 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού

28 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Υψηλό γύρισμα (rotation) προσωπικού, ιδιαίτερα στις χαμηλά ιεραρχικές θέσεις  Υψηλό ποσοστό εποχιακού προσωπικού, γεγονός που διακαιολογείται από την έντονη εποχικότητα του εμπορίου στην Κύπρο (τουρισμός, κλπ)  Μεγάλη δυσκολία παρατηρείται στις επιχειρήσεις όσον αφορά στη στελέχωσή τους τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις εργασίας Σύνοψη για στελέχωση τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας


Κατέβασμα ppt "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Λοΐζος Ηρακλέους Office Manager Planning."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google