Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο

2 Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία
Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή κλίμακα θα φορολογούνται: μισθωτοί και συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, οι αγρότες. Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας). Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Φορολογία λοιπών εισοδημάτων. (τόκοι, royalties, υπεραξία μετοχών, υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους από ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής επιχείρησης).

3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. • Οι αυτοαπασχολούμενοι για ίδια ποσά εισοδήματος χαμηλότερα των 40 χιλιάδων ευρώ, θα πληρώνουν περισσότερο φόρο σε σύγκριση με τις όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και τους αγρότες! Κι αυτό διότι ειδικά στο εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ο φόρος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με 26%, ενώ στις λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων ο φόρος θα επιβάλλεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα ευρώ. Π.χ για ετήσιο εισόδημα ευρώ, ένας εμποροβιοτέχνης ή ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει φόρο ευρώ, ενώ ένας μισθωτός ή συνταξιούχος ευρώ αντίστοιχα.  • Κάθε μισθωτός με ετήσιο εισόδημα πάνω από θα πληρώνει για ίδιο ποσό εισοδήματος περισσότερο φόρο από έναν αυτοαπασχολούμενο ή από έναν εισοδηματία. Για παράδειγμα για ετήσιο εισόδημα ευρώ, ο μισθωτός θα πληρώνει φόρο ευρώ, ο αυτοαπασχολούμενος ευρώ κι ο εισοδηματίας θα πληρώνει ευρώ!

4 Ε. Εισόδημα από επιχειρήσεις Ας έλθουμε τώρα στις νέες διατάξεις:
Ε. Εισόδημα από επιχειρήσεις Ας έλθουμε τώρα στις νέες διατάξεις: Με το άρθρο 3 του νέου νόμου γίνεται τροποποίηση στο Άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε.-Ν /94, που ρυθμίζει τη «Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα».   Οι νέες αλλαγές θα ισχύσουν  για τα εισοδήματα που αποκτώνται, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου. 

5 Β. Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα
Β. Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα. Πως θα φορολογείται: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ( ατομική επιχείρηση, και ελευθέριο επάγγελμα) - άρθρο 9 ΚΦΕ

6 Β. Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα
Β. Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα. Πως θα φορολογείται: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ( ατομική επιχείρηση, και ελευθέριο επάγγελμα) - άρθρο 9 ΚΦΕ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

8 Οι αλλαγές στην Φορολογία των Προσωπικών Εταιριών (άρθρο 10 του ΚΦΕ όπως ισχύει από 1-1-2013)
«Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα» :

9 Έτσι: Ο.Ε. οι, Ε.Ε., οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν βιβλία απλογραφικά (β΄κατηγορίας) θα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

10 Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο. Έστω ότι η Ο.Ε. «Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» κατά τη διαχειριστική περίοδο θα πραγματοποιήσει καθαρά κέρδη ευρώ Στην εταιρία αυτή συμμετέχουν ως εταίροι η « Α.Ε. ΒΗΤΑ»  με ποσοστό συμμετοχής  60% και o Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ομόρ. εταίρος φυσικό πρόσωπο) με ποσοστό συμμετοχής 40%. Πώς θα υπολογίσουμε το φόρο: Σύνολο καθαρών κερδών ………………… ευρώ Ο φόρος θα υπολογισθεί με την νέα Κλίμακα: επομένως φόρος της Ο.Ε ως νομικό πρόσωπο : … Χ26% = ευρώ

11 Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν στην παραπάνω Ομόρρυθμη Εταιρεία.

12 Πως θα φορολογούνται οι προσωπικές εταιρείες (συνέχεια)
Προκειμένου να διαπιστώσουμε τις διαφορές των δύο συστημάτων θα παραθέσουμε ένα συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης μιας ΟΕ.

13 συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης μιας ΟΕ.
Άρα συνολική φορολογική υποχρέωση εταίρων και εταιρείας: Με το προηγούμενο σύστημα : (6.315 ευρώ ως νομικό πρόσωπο + 842,50 των εταίρων = 7.157,50 ευρώ. Με το νέο σύστημα : ,00 ευρώ Συνεπώς, αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών αυτών, πλέον του 50%, ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται σημαντική αγοραστική δύναμη από τους συμμετέχοντες εταίρους.

14 Έχω διασφαλίσεις ?? Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν: ειδικά φορολογικά στοιχεία.

15 3. Απόδειξη εσόδου ειδικό φορολογικό στοιχείο:
3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί ομοίως ειδικό φορολογικό στοιχείο: εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη. (ΠΟΛ.1009/ Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/ )

16 3. Απόδειξη εσόδου Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του εκδότη, β) Ο α/α της αντλίας, γ) Το είδος του καυσίμου, δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ), ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου, στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α., η) Η συνολική αξία.

17 3. Απόδειξη εσόδου: οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων:
3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων: δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής − τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη − επιτηδευματία.

18 3. Απόδειξη εσόδου Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη − επιτηδευματία.

19 3. Απόδειξη εσόδου Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω(αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία): καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.

20 πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.)
3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.): ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

21 επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων
3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή – επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – επιτηδευματία.

22 πωλήσεις επί πιστώσει 3.5. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

23 3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια – Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..

24 πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας
Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση 3.5, εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφουν ότι «Η αριθμ. ……… απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Το λογιστικό σημείωμα με την απόδειξη εσόδου αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις προς ιδιώτες.

25 πώληση πετρελαίου θέρμανσης
3.7. Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

26 περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες – επιτηδευματίες.
3.8. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.

27 4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό
Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους: διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο /1474/0015/ΠΟΛ.1135/  (ΦΕΚ 1592 Β΄).

28 ισοζύγιο ημέρας Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.3., 2.4. και 2.5. της παρούσας (δελτίο παραλαβής, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής και δελτίο εξαγωγής) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

29 δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης.
Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/  των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

30 Οι ευθύνες Ο Εγκαταστάτης του συστήματος έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος. Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

31 Οι ευθύνες 1. Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που προβλέπει σε σημεία στήριξης μετρητικών ράβδων ή άλλα, σημεία διασύνδεσης, κ.λπ.

32 Ο εγκαταστάτης: 9. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερόμενης αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του λογισμικού, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών−εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

33 ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι εκροές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15 C ανά πώληση, με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής κατά την εκάστοτε εκροή.

34 Οι ευθύνες 2. Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος.


Κατέβασμα ppt "Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google