Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Μπονάρος Β. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc in Energy Σασαρώλης Εδμ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

2 Τι Είναι το Εισροών-Εκροών;
Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από: υποσύστημα μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας δεξαμενής υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες κεντρική μονάδα ελέγχου (κονσόλα) και επεξεργασίας δεδομένων, και υποσύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημόσιων αρχών.

3 Tι μετράει; Οποιαδήποτε μεταβολή καυσίμου στις δεξαμενές, (παραλαβή καυσίμου, εκροή δεξαμενών λόγω πώλησης καυσίμου από αντλία, διαρροή) Εκροές Αντλιών

4 Τι συγκρίνει; Διαφορές παραλαβών βάσει του συστήματος με το παραστατικό Παραλαβής. Διαφορές εκροών μεταξύ των Δεξαμενών και των Αντλιών. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι συγκρίσιμοι όγκοι σε κάθε μέτρηση δεν είναι αυτοί της εκάστοτε φυσικής θερμοκρασίας αλλά αυτοί που προκύπτουν μετά την αναγωγή στους 15° C.

5 Παράδειγμα Παραλαβής Βυτίο φορτώνει 5000 λίτρα βενζίνη στους 8° C.
Συνεπώς έχουμε 8032,2 – 2992,8 = 5039,4 λίτρα άρα η παραλαβή είχε έλλειμμα 5039,4-5043,75 = -4,35 λίτρα στους 15° (-0,1%).

6 Παρατηρήσεις : Χωρίς αναγωγή θερμοκρασίας θα είχαμε πλεόνασμα 12,5 λίτρα ή +0,25% Η θερμοκρασία φόρτωσης και η θερμοκρασία μεταφοράς δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης. Τα στοιχεία του παραστατικού αποστολής κατά τη παραλαβή, καταχωρούνται στο σύστημα προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν στη συνέχεια με τις μετρήσεις του συστήματος κατά τη παραλαβή και τις εκροές των αντλιών.

7 Προδιαγραφές συστήματος εισροών – εκροών
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προδιαγραφές συστήματος εισροών – εκροών Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980/Β’/10) όπως αναθεωρήθηκε με την Φ2-2022/12 (ΦΕΚ 3017/Β’/12) ΠΟΛ 1009/ (ΦΕΚ 72/Β’/12) όπως αναθεωρήθηκε με την ΠΟΛ 1203/12(ΦΕΚ 3130/Β’/12)

8 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής και να μετατρέπει αυτήν σε αντίστοιχο περιεχόμενο όγκο καυσίμου. Παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες που εξέρχονται από τις αντλίες, με αυτές που εξέρχονται από τις δεξαμενές. Ανιχνεύει διαρροές, ανθρώπινα σφάλματα, αστοχία υλικού ή λανθασμένο προγραμματισμό και ειδοποιεί. Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων και τα στέλνει ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΝΣΟΛΑ)
Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί σε 24ωρη βάση Εκδίδεται ισοζύγιο ημέρας αυτόματα από το σύστημα έως τις 24.00 Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, το σύστημα αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των αντλιών, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό του. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των εκροών με αυτές από τους ολικούς αθροιστές των αντλιών, το σύστημα σημαίνει το γεγονός ως βλάβη και συναγερμό (alarm).

10 Υποσύστημα εισροών – Παραλαβή καυσίμου
Προσδιορίζει όγκο και μεταβολές του καυσίμου στις δεξαμενές Μετρά τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής. Αναγνωρίζει αυτόματα την εισροή καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό ή την επιστροφή από βυτίο και την καταγράφει ως νέα παραλαβή ή επιστροφή, μετά τον «χρόνο ηρεμίας».

11 Υποσύστημα εκροών – Πώληση καυσίμου
Ελέγχει κινήσεις ακροσωληνίων και καταγράφει εκροές ανά αντλία και είδος καυσίμου. Ο εγκαταστάτη ελέγχει: Νομιμότητα αντλιών Ρύθμιση στο 0 ‰ Ορθή σφράγιση Δελτία ελέγχου και σφράγισης των αντλιών Όλα τα συστήματα άντλησης καυσίμου από δεξαμενές του πρατηρίου, θα φέρουν ηλεκτρονικούς αθροιστές (totalizer). Τα άλλα παύουν οριστικά να χρησιμοποιούνται. Όλα τα συστήματα άντλησης του πρατηρίου θα είναι συνδεδεμένα στο υποσύστημα εκροών.  

12 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων. Για κάθε πρατήριο θα υπάρχει φυσική βέργα από ορείχαλκο με: Χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm Αριθμό σειράς Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή διακρίβωσης Μέχρι 31−03−2014, το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15°C, είναι 1,5%, Αν προκύψει απόκλιση πάνω από 1,5% και δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των μετρήσεων του συστήματος, επιβάλλονται κυρώσεις. Για μικρές ποσότητες ημερήσιας διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%.

13 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μέχρι και , γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις, μόνο αν: παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες ανά χιλιοστό και μεταλλικές βέργες με χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 15°C, δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%. Το 2014 οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται από κατάλληλα πιστοποιημένους φορείς. Το 2015 και μετά οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από διαπιστευμένους φορείς. Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής θα έχει ισχύ για 10 χρόνια.

14 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών. Κάθε δεξαμενή θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό, ο οποίος επικολλάται επ΄αυτής και αποτυπώνεται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την τιμολόγηση πώλησης καυσίμου στη συγκεκριμένη δεξαμενή, από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών. Ο ογκομετρικός πίνακας παραμένει και στο πρατήριο. Μόνο οι νόμιμες δεξαμενές αποτελούν μέρος του συστήματος εισροών εκροών

15 MΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που προβλέπει. Οι παραπάνω σφραγίσεις, θα γίνονται με σφραγίδες της εταιρίας εγκατάστασης.  Οποιαδήποτε επέμβαση στο σύστημα καταγράφεται και παραμένει καταγεγραμμένη προς έλεγχο για τουλάχιστον 10 έτη.

16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ
Έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος Υποχρεούται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

17 ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κάθε βλάβη που έχει ως αποτέλεσμα:
Απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή Διακοπή της λειτουργίας του συστήματος αποκαθίσταται από την εταιρεία εγκατάστασης άμεσα και το πολύ εντός 5 ημερών. Όσο διαρκεί η βλάβη και κατά το μέρος των εισροών ή εκροών που αυτή αφορά, οι αντίστοιχες λειτουργίες του πρατηρίου διακόπτονται. Οι πρατηριούχοι πρέπει να καλούν άμεσα την εταιρία εγκατάστασης για την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό. Για βλάβες - αποκατάσταση ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές  

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ/νση ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google