Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Μπονάρος Β. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Μπονάρος Β. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Μπονάρος Β. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc in Energy Σασαρώλης Εδμ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

2 Τι Είναι το Εισροών-Εκροών ; Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από: 1. υποσύστημα μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας δεξαμενής 2. υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες 3. κεντρική μονάδα ελέγχου (κονσόλα) και επεξεργασίας δεδομένων, και 4. υποσύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημόσιων αρχών.

3 T ι μετράει;  Οποιαδήποτε μεταβολή καυσίμου στις δεξαμενές, (παραλαβή καυσίμου, εκροή δεξαμενών λόγω πώλησης καυσίμου από αντλία, διαρροή)  Εκροές Αντλιών

4 Τι συγκρίνει;  Διαφορές παραλαβών βάσει του συστήματος με το παραστατικό Παραλαβής.  Διαφορές εκροών μεταξύ των Δεξαμενών και των Αντλιών. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι συγκρίσιμοι όγκοι σε κάθε μέτρηση δεν είναι αυτοί της εκάστοτε φυσικής θερμοκρασίας αλλά αυτοί που προκύπτουν μετά την αναγωγή στους 15° C.

5 Παράδειγμα Παραλαβής  Βυτίο φορτώνει 5000 λίτρα βενζίνη στους 8° C. Ο όγκος στους 15 ° C είναι 5043,75 λίτρα.  Φτάνει στο πρατήριο με 5012,5 λίτρα με θερμοκρασία 10° C. Ο όγκος στους 15° C είναι 5043,75 λίτρα.  Η δεξαμενή έχει ήδη 3000 λίτρα στους 17° C. Ο όγκος στους 15° C είναι 2992,8 λίτρα  Μετά την παραλαβή η δεξαμενή έχει 8012,5 λίτρα στους 13° C. Ο όγκος στους 15° C είναι 8032,2 λίτρα. Συνεπώς έχουμε 8032,2 – 2992,8 = 5039,4 λίτρα άρα η παραλαβή είχε έλλειμμα 5039,4-5043,75 = -4,35 λίτρα στους 15° (-0,1%).

6 Παρατηρήσεις :  Χωρίς αναγωγή θερμοκρασίας θα είχαμε πλεόνασμα 12,5 λίτρα ή +0,25%  Η θερμοκρασία φόρτωσης και η θερμοκρασία μεταφοράς δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης.  Τα στοιχεία του παραστατικού αποστολής κατά τη παραλαβή, καταχωρούνται στο σύστημα προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν στη συνέχεια με τις μετρήσεις του συστήματος κατά τη παραλαβή και τις εκροές των αντλιών.

7 Προδιαγραφές συστήματος εισροών – εκροών Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β’/10) όπως αναθεωρήθηκε με την Φ2-2022/12 (ΦΕΚ 3017/Β’/12) ΠΟΛ 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72/Β’/12) όπως αναθεωρήθηκε με την ΠΟΛ 1203/12(ΦΕΚ 3130/Β’/12) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

8 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής και να μετατρέπει αυτήν σε αντίστοιχο περιεχόμενο όγκο καυσίμου.  Παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες που εξέρχονται από τις αντλίες, με αυτές που εξέρχονται από τις δεξαμενές.  Ανιχνεύει διαρροές, ανθρώπινα σφάλματα, αστοχία υλικού ή λανθασμένο προγραμματισμό και ειδοποιεί.  Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων και τα στέλνει ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

9  Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί σε 24ωρη βάση  Εκδίδεται ισοζύγιο ημέρας αυτόματα από το σύστημα έως τις 24.00  Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, το σύστημα αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των αντλιών, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό του.  Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των εκροών με αυτές από τους ολικούς αθροιστές των αντλιών, το σύστημα σημαίνει το γεγονός ως βλάβη και συναγερμό (alarm). ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΝΣΟΛΑ)

10 Υποσύστημα εισροών – Παραλαβή καυσίμου  Προσδιορίζει όγκο και μεταβολές του καυσίμου στις δεξαμενές  Μετρά τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής.  Αναγνωρίζει αυτόματα την εισροή καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό ή την επιστροφή από βυτίο και την καταγράφει ως νέα παραλαβή ή επιστροφή, μετά τον «χρόνο ηρεμίας».

11 Υποσύστημα εκροών – Πώληση καυσίμου  Ελέγχει κινήσεις ακροσωληνίων και καταγράφει εκροές ανά αντλία και είδος καυσίμου.  Ο εγκαταστάτη ελέγχει:  Νομιμότητα αντλιών  Ρύθμιση στο 0 ‰  Ορθή σφράγιση  Δελτία ελέγχου και σφράγισης των αντλιών  Όλα τα συστήματα άντλησης καυσίμου από δεξαμενές του πρατηρίου, θα φέρουν ηλεκτρονικούς αθροιστές (totalizer). Τα άλλα παύουν οριστικά να χρησιμοποιούνται.  Όλα τα συστήματα άντλησης του πρατηρίου θα είναι συνδεδεμένα στο υποσύστημα εκροών.

12 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων.  Για κάθε πρατήριο θα υπάρχει φυσική βέργα από ορείχαλκο με:  Χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm  Αριθμό σειράς  Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή διακρίβωσης  Μέχρι 31−03−2014, το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15°C, είναι 1,5%,  Αν προκύψει απόκλιση πάνω από 1,5% και δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των μετρήσεων του συστήματος, επιβάλλονται κυρώσεις.  Για μικρές ποσότητες ημερήσιας διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%.

13 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Μέχρι και 31.12.2013, γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις, μόνο αν:  παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες ανά χιλιοστό και μεταλλικές βέργες με χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm  τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 15°C, δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%.  Το 2014 οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται από κατάλληλα πιστοποιημένους φορείς.  Το 2015 και μετά οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από διαπιστευμένους φορείς.  Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής θα έχει ισχύ για 10 χρόνια.

14 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών.  Κάθε δεξαμενή θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό, ο οποίος επικολλάται επ΄αυτής και αποτυπώνεται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.  Αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την τιμολόγηση πώλησης καυσίμου στη συγκεκριμένη δεξαμενή, από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών.  Ο ογκομετρικός πίνακας παραμένει και στο πρατήριο.  Μόνο οι νόμιμες δεξαμενές αποτελούν μέρος του συστήματος εισροών εκροών

15 MΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που προβλέπει.  Οι παραπάνω σφραγίσεις, θα γίνονται με σφραγίδες της εταιρίας εγκατάστασης.  Οποιαδήποτε επέμβαση στο σύστημα καταγράφεται και παραμένει καταγεγραμμένη προς έλεγχο για τουλάχιστον 10 έτη.

16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ  Έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος  Υποχρεούται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

17 ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Κάθε βλάβη που έχει ως αποτέλεσμα:  Απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή  Διακοπή της λειτουργίας του συστήματος αποκαθίσταται από την εταιρεία εγκατάστασης άμεσα και το πολύ εντός 5 ημερών.  Όσο διαρκεί η βλάβη και κατά το μέρος των εισροών ή εκροών που αυτή αφορά, οι αντίστοιχες λειτουργίες του πρατηρίου διακόπτονται.  Οι πρατηριούχοι πρέπει να καλούν άμεσα την εταιρία εγκατάστασης για την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό.  Για βλάβες - αποκατάσταση ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές

18 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ/νση ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Μπονάρος Β. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google