Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ
Β. Δενδινού Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ Διαβαθμισμένες και Διαφοροποιημένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ΔιαΠΕΓ Πράξη που υλοποιείται από το ΕΚΠΑ & ΑΠΘ

2 Πληροφορίες για το ΚΠΓ μπορείτε να βρείτε http://www.kpg.ypepth.gr/
Β. Δενδινού ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πληροφορίες για το ΚΠΓ μπορείτε να βρείτε Στην νέα ιστοσελίδα του Α.Π.Θ.

3 ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ
Β. Δενδινού ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ Οι διαβαθμισμένες εξετάσεις επιπέδου Α1+Α2, Β1+Β2, Γ1+Γ2 Ηλεκτρονικές εξετάσεις το 2013 e-courses για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των αξιολογητών του ΚΠΓ Διεθνής αξιολόγηση του συστήματος Σύνδεση του συστήματος με την ξενόγλωσση εκπαίδευση του σχολείου

4 Β. Δενδινού Ευθύνη για τη σύνδεση Στο πλαίσιο της Πράξης 1, με το ακρώνυμο ΔιαΠEΓ, οι δύο φορείς ΕΚΠΑ και ΑΠΘ έχουν αναλάβει την ευθύνη να συνεργαστούν για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και ειδικότερα με τα: Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά

5 Η σύνδεση γίνεται από την πλευρά του σχολείου
Β. Δενδινού Η σύνδεση γίνεται από την πλευρά του σχολείου Η σύνδεση είναι αμφίπλευρη. Γίνεται αφενός από την πλευρά του σχολείου και αφετέρου από την πλευρά του συστήματος του ΚΠΓ. Από την πλευρά του σχολείου η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΠΓ αν και δεν είναι ταυτόσημοι. Με την εφαρμογή όμως του ΕΠΣ-ΞΓ το σχολείο θα παρέχει και θα αξιολογεί τις γνώσεις και δεξιότητες που συνάδουν με τις εξετάσεις του ΚΠΓ

6 Η σύνδεση γίνεται από την πλευρά του σχολείου
Β. Δενδινού Η σύνδεση γίνεται από την πλευρά του σχολείου Η σύνδεση σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ είναι έμμεση και όχι άμεση. Οι εξετάσεις του ΚΠΓ δεν στοχεύουν σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών –δηλαδή μέτρησης της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτούνται αποκλειστικά στο σχολείο. Το ΚΠΓ, όπως και οποιοδήποτε διεθνές σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, προϋποθέτει και επιβάλλει διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, αφού εξετάζει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει κάποιος (ανεξάρτητα πού τις ανέπτυξε) προκειμένου να πιστοποιήσει ότι η γλωσσομάθεια του υποψήφιου είναι στο επίπεδο Χ. Με την έμμεση σύνδεση αποφεύγεται το φαινόμενο “teaching to the test” και διατηρείται η αξιοπιστία του συστήματος για τη διεθνή του αναγνώριση.

7 Η σύνδεση γίνεται και από την πλευρά του ΚΠΓ
Β. Δενδινού Η σύνδεση γίνεται και από την πλευρά του ΚΠΓ Από την πλευρά του συστήματος του ΚΠΓ, στο πλαίσιο ειδικής συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης αναπτύσσονται: Η Βάση Ύλης για την γλωσσική τεκμηρίωση των δεικτών επικοινωνιακής επάρκειας, η οποία θα εξυπηρετεί το ΕΠΣ-ΞΓ και το Πρόγραμμα Ύλης στο οποίο θα βασιστεί η επιλογή Μια δομή για την εξ αποστάσεως προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δομή που αναπτύσσεται θα αξιοποιήσει e-learning τεχνικές και θα προβάλει μέσω ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας (KPG examPREP) ένα οργανωμένο μοντέλο προετοιμασίας των μαθητών (και όχι μόνο) για τις εξετάσεις του ΚΠΓ.

8 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ e-ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Β. Δενδινού ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ e-ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με το ΥΕ θα δημιουργηθεί και θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό σχολείο με στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις, που θα προσφέρει «ψηφιακό φροντιστήριο» και on-line καθοδήγηση σε 4 ομάδες χρηστών-επισκεπτών: Σε μαθητές-υποψήφιους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ Σε εκπαιδευτικούς που παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ Σε εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν τον ρόλο αξιολογητή/τριας παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις και των υποψηφίων στις εξετάσεις του ΚΠΓ Σε γονείς μαθητών που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά τους που ετοιμάζονται για εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Τα προγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό και όλα τα άλλα μέσα και εργαλεία που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτού του έργου θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου.

9 Τα Προϊόντα του έργου αυτού
Β. Δενδινού Τα Προϊόντα του έργου αυτού Πληροφορίες και οδηγίες για κάθε ομάδα επισκεπτών (σε ειδικές η-βιβλιοθήκες) Ψηφιακό υλικό προσβάσιμο και ως «βιβλίο» σε μορφή pdf (+ηχητικό υλικό) για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ασχοληθεί με την προετοιμασία των μαθητών του στην τάξη Ψηφιακό υλικό με δομή η-διαχείρισης σε ειδικό directory για το μαθητή Διαδραστικό υλικό με δοκιμασίες για την αυτό-εκπαίδευση των μαθητών Ψηφιακό και διαδραστικό υλικό που βοηθά τον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει τους μαθητές Και άλλα διαδραστικά μαθησιακά υλικά

10 Τα Προϊόντα του έργου αυτού
Β. Δενδινού Τα Προϊόντα του έργου αυτού Το ψηφιακό υλικό που θα είναι προσβάσιμο και ως «βιβλίο» αλλά θα προσφέρεται επίσης με δομή η-διαχείρισης σε ειδικό directory για το μαθητή οργανώνεται με βάση Τη γλώσσα Το επίπεδο γλωσσομάθειας (π.χ. Α1 ή Α2) Την επικοινωνιακή Ενέργεια (π.χ. Παραγωγή γραπτού λόγου) Τον τύπο δοκιμασίας (π.χ. Πολλαπλής επιλογής) Τον στόχο της δοκιμασίας (π.χ. Κατανόηση της γενικής ιδέας του κειμένου) Θεματική: (π.χ. ακραία σπορ) Γλωσσική εστίαση (π.χ. Αναγνώριση προέλευσης του κειμένου)

11 Τα Προϊόντα του έργου αυτού
Β. Δενδινού Τα Προϊόντα του έργου αυτού Το διαδραστικό υλικό με δοκιμασίες για την αυτό-εκπαίδευση των μαθητών θα βασίζεται σε μια τυπολογία test-taking στρατηγικών, η οποία είναι αποτέλεσμα έρευνας και μελέτης. Και αυτό το υλικό θα οργανωθεί βάσει δομής η-διαχείρισης με ειδικό directory για το μαθητή

12 Β. Δενδινού Πιλοτική εφαρμογή από 2012 Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα από τα δια ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα που έγιναν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και κατά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας KPG-ExamPREP, θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για την προετοιμασία υποψηφίων σε σχολεία και όπου αλλού υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί. Με βάση την ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές που μετέχουν προβλέπεται συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και ανάπτυξη του προγράμματος συνολικά ώστε να εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός σχολείου.


Κατέβασμα ppt "Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google