Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ μετά τη Δημόσια Διαβούλευση 15 Απριλίου 2002.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ μετά τη Δημόσια Διαβούλευση 15 Απριλίου 2002."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ μετά τη Δημόσια Διαβούλευση 15 Απριλίου 2002

2 Δημόσια Διαβούλευση 27 Φεβρ. έως 27 Μαρτίου 2002 Γραπτά κείμενα που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ Διμερείς συζητήσεις με φορείς της αγοράς, επενδυτές και τράπεζες

3 15.4.2002 ΡΑΕ3 Η ΡΑΕ ευχαριστεί για τα σχόλια 1. ΔΕΣΜΗΕ 2. ΕΛΠΕ, Tractebel, ΑΕΓΕΚ 3. HED 4. ΙΟΒΕ 5. Τράπεζα Επενδύσεων 6. κ. Ευάγγελο Λεκατσά 7. ENELCO SA 8. ΤΕΡΝΑ-ΓΕΚ 9. κ. Ιωάννη Δεσύπρη, Όμιλος Μυτιληναίου 10. AA-Holdings

4 15.4.2002 ΡΑΕ4 Συμπέρασμα από τα Σχόλια Όλοι επικροτούν την πρωτοβουλία για αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και θεωρούν το θέμα επείγον Όλοι θεωρούν ότι οι προτάσεις της ΡΑΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση Πολλοί ζητούν διευκρινήσεις και προσδιορισμό λεπτομερειών εφαρμογής ή προτείνουν μικρές τροποποιήσεις. Θεωρούν ότι από τον τρόπο εφαρμογής θα κριθεί η αποτελεσματικότητα Μερικοί ζητούν πιο αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλισθούν οι νέες επενδύσεις και ο ανταγωνισμός στην αγορά και λίγοι είναι απαισιόδοξοι σχετικά με την τελική έκβαση του εγχειρήματος στην Ελλάδα.

5 ΠΡΟΤΑΣΗ της ΡΑΕ σε Δημόσια Διαβούλευση

6 15.4.2002 ΡΑΕ6 Περιεχόμενα της Πρότασης ΡΑΕ 1. Αναβάθμιση ΔΕΣΜΗΕ – «τελευταίο καταφύγιο» για την Επάρκεια 2. Διακριτός ρόλος παραγωγού από προμηθευτή 3. Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΠΔΙ) 4. Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΔΕΣΜΗΕ για προαγορά ΠΔΙ 5. Οργανωμένη Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 6. Προθεσμιακή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 7. Κανόνες σχετικά με τη διάθεση της Λιγνιτικής Παραγωγής της ΔΕΗ 8. Μελλοντικοί στόχοι ενίσχυσης του ανταγωνισμού o Σύστημα Εκκαθάρισης Λογαριασμών Καταναλωτών o Αγορά Αποκλίσεων σε Πραγματικό Χρόνο 9. Πρόσθετα μέτρα: όλοι Επιλέγοντες Πελάτες, Αγορά ΦΑ, Λογ. Διαχ. ΔΕΗ, Αρχές Τιμολογιακής Πολιτικής

7 Διευκρινήσεις επί των Προτάσεων της ΡΑΕ

8 15.4.2002 ΡΑΕ8 Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος - ΠΔΙ Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές με τα ΠΔΙ και πώς συγκεκριμένα υπολογίζεται η επάρκεια των ΠΔΙ για τον προμηθευτή; Από πότε ένας νέος παραγωγός μπορεί να εκδίδει ΠΔΙ; Πώς εφαρμόζονται τα ΠΔΙ στα υδροηλεκτρικά και τις εισαγωγές; Οι παραγωγοί οφείλουν να εκδώσουν ΠΔΙ ορίζοντας αρχική τιμή πώλησης του ΠΔΙ και τιμή ενέργειας του δικαιώματος προαίρεσης. Στην ημερήσια αγορά οφείλουν να δίνουν προσφορά εφόσον είναι τεχνικά διαθέσιμοι και να συνεργάζονται με το ΔΕΣΜΗΕ για τον ετήσιο συντονισμό των προγραμμάτων συντήρησης των μονάδων. Οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση κατοχής επαρκούς αριθμού ΠΔΙ κατά μήνα ανάλογα με την αιχμή ισχύος των πελατών τους συν ποσοστό εφεδρείας (π.χ. 15%) και τη μορφή της καμπύλης φορτίου που καλύπτουν. Ποινολογούνται σε περίπτωση ανεπάρκειας έτσι ώστε να μην έχουν κίνητρο για υποεκτίμηση του φορτίου τους. Ένας παραγωγός μπορεί να εκδίδει ΠΔΙ από τότε που έχει ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για τη μονάδα και η κατασκευή έχει προχωρήσει. Η εισαγωγή δρα όπως η εγχώρια παραγωγή και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις. Τα υδροηλεκτρικά προγραμματίζονται σε ετήσια βάση, εκδίδουν ΠΔΙ με αναφορά στην ισχύ και τις ώρες και λαμβάνονται υπόψη για την επάρκεια προμηθευτή.

9 15.4.2002 ΡΑΕ9 Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος - ΠΔΙ Η τιμή αγοραπωλησίας του ΠΔΙ βέβαια αντανακλά μέρος ή το σύνολο του κεφαλαιουχικού κόστους. Δεν πρέπει όμως να συνδέεται με την τιμή της ενέργειας ώστε να έχει τελικά το ΠΔΙ αξία για τον προμηθευτή αλλά και να επιβραβεύει τεχνολογίες ακριβότερες μεν αλλά μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης; Είναι σωστή η παρατήρηση και για το λόγο αυτό η ΡΑΕ συνέδεσε τα ΠΔΙ με τα δικαιώματα προαίρεσης στα οποία ο παραγωγός δίδει μια εγγυημένη τιμή ενέργειας στον προμηθευτή. Κάθε ΠΔΙ έχει δύο σκέλη: τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο παραγωγός υποχρεούται να προσφέρει στην αγορά καθημερινά και την εγγυημένη τιμή του δικαιώματος προαίρεσης Έτσι ο παραγωγός έχει κάθε συμφέρον να προσφέρει ανταγωνιστικά στην αγορά και ο προμηθευτής έχει εγγυημένη και σταθερή τιμή ενέργειας να προσφέρει στους πελάτες. Οι τελευταίοι δεν βλέπουν διακύμανση τιμών αλλά σταθερότητα τιμών. Η τιμή του ΠΔΙ είναι μεγαλύτερη όσο πιο χαμηλή είναι η εγγυημένη τιμή ενέργειας και αντιστρόφως. Το ΠΔΙ δίδεται με έκπτωση σε όσους προαγοράζουν ενώ δίδεται με υψηλή ή καθόλου εγγυημένη τιμή σε όσους προμηθευτές τα αγοράζουν την τελευταία στιγμή.

10 15.4.2002 ΡΑΕ10 Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος - ΠΔΙ Πώς γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών όταν συναλλαγές υπάρχουν ταυτόχρονα σχετικά με τα ΠΔΙ, την Ημερήσια Αγορά και τα δικαιώματα προαίρεσης; Η εκκαθάριση των συναλλαγών είναι διμερές θέμα μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών. Η Ημερήσια Αγορά εκκαθαρίζει συναλλαγές με βάση την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας, ενώ ο ΔΕΣΜΗΕ εκκαθαρίζει αποκλίσεις και πληρωμές στο Κοινό Ταμείο. Αν η αγορά των ΠΔΙ λειτουργεί ικανοποιητικά, οι παραγωγοί έχουν κατά μέγα μέρος καλύψει το κεφαλαιουχικό κόστος από τα ΠΔΙ οπότε οι προσφορές τους στην Ημερήσια Αγορά αντανακλούν το μεταβλητό κόστος πλέον το τμήμα του κεφαλαιουχικού κόστους το οποίο δεν έχει καλυφθεί από τα ΠΔΙ. Σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης των ΠΔΙ, εκκαθαρίζουν διμερώς τις διαφορές μεταξύ της τιμής ισορροπίας της αγοράς και της εγγυημένης τιμής ενέργειας του δικαιώματος προαίρεσης

11 15.4.2002 ΡΑΕ11 Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος - ΠΔΙ Γιατί χρειάζονται τα ΠΔΙ σε μια ελεύθερη αγορά, μήπως περιορίζουν την επιχειρηματική ευελιξία των προμηθευτών; Η ΔΕΗ ως Προμηθευτής θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις; Θα αγοράζει ΠΔΙ και από άλλους παραγωγούς; Η δημιουργία αγοράς και για την ισχύ (capacity) και όχι μόνο για την ενέργεια αναπτύχθηκε στις περισσότερες χώρες γιατί αυτό είναι απαραίτητο δεδομένης της υψηλής έντασης κεφαλαίου του κλάδου και του χρόνου κατασκευής νέας ισχύος. Τα ΠΔΙ διασφαλίζουν: Σταθερότητα τιμών στην Ημερήσια Αγορά και εξομάλυνση του κύκλου Θετικές προσδοκίες και ασφάλεια στους επενδυτές Τη δυνατότητα του Διαχειριστή να μεριμνά για την επάρκεια και την αξιοπιστία. Η ΔΕΗ ως Προμηθευτής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και θα αγοράζει ΠΔΙ και από άλλους παραγωγούς σε επιχειρηματική βάση. Αυτό θα τη συμφέρει δεδομένων των προβλέψεων του φορτίου και της ισχύος αλλά και της ελκυστικότητας των δικαιωμάτων προαίρεσης.

12 15.4.2002 ΡΑΕ12 Προαγορά ΠΔΙ από ΔΕΣΜΗΕ Από ποιους θα προαγοράζει ΠΔΙ ο ΔΕΣΜΗΕ; Θα μπορεί ο ίδιος παραγωγός να κερδίζει την προαγορά για περισσότερο από ένα έτος; Πώς θα ρυθμίζεται ο διαγωνισμός προαγοράς ΠΔΙ του ΔΕΣΜΗΕ; Η προαγορά ΠΔΙ από το ΔΕΣΜΗΕ απευθύνεται σε μονάδες παραγωγής που δεν βρίσκονται σήμερα σε κατασκευή. Την πρώτη φορά ο ΔΕΣΜΗΕ θα προαγοράσει για δύο έτη (ή και τρία αν θεωρηθεί σκόπιμο) αλλά μετά η προαγορά θα είναι για ένα χρόνο. Δεν υπάρχει κατ’ αρχήν περιορισμός σχετικά με το ποιος είναι ο παραγωγός κάθε χρόνο, αλλά εξαρτάται από τα αποτελέσματα των σχετικών διαγωνισμών του ΔΕΣΜΗΕ και την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ επενδυτών. Σταδιακά, και μετά τα πρώτα χρόνια, οι παραγωγοί θα βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες προαγοράς από προμηθευτές παρά από το ΔΕΣΜΗΕ. Ο διαγωνισμός του ΔΕΣΜΗΕ υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο σχετικά με το εύλογο του τιμήματος (τιμή ΠΔΙ και εγγυημένη τιμή ενέργειας).

13 15.4.2002 ΡΑΕ13 Προαγορά ΠΔΙ από ΔΕΣΜΗΕ Τι κάνει ο ΔΕΣΜΗΕ με τα ΠΔΙ που ενδεχόμενα δεν μεταπωλήσει σε προμηθευτές; Είναι εύλογος ο όγκος προαγοράς για τα πρώτα έτη; Αρκεί το ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΔΕΣΜΗΕ 0.2 Δρχ/kWh; Τα ΠΔΙ που κατέχει ο ΔΕΣΜΗΕ είναι χρήσιμα για την άσκηση του ρόλου του ως εγγυητή της επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας (last resort). Σε περίπτωση που ο ΔΕΣΜΗΕ προβλέπει έλλειψη ισχύος για την επόμενη μέρα, καλεί τους εκδότες των ΠΔΙ που κατέχει να λειτουργήσουν αμείβοντας τους με την εγγυημένη τιμή του δικαιώματος προαίρεσης. Ο ΔΕΣΜΗΕ ανακτά το κόστος από τους πελάτες που δεν έχουν προμηθευτή και το κοινό ταμείο. Οι προαγορές ρυθμίζονται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις κυλιόμενες προβλέψεις του ΔΕΣΜΗΕ. Είναι εύλογο για 600 MW για το 2004 και στη συνέχεια για 1200 MW για τα επόμενα έτη. Το ύψος του ειδικού τέλους έχει υπολογισθεί σε βάθος δεκαετίας έτσι ώστε να καλύπτεται το χρηματοοικονομικό κόστος της κυλιόμενης προαγοράς με ρίσκο διαφυγής κεφαλαίων 30- 35%.

14 15.4.2002 ΡΑΕ14 Προαγορά ΠΔΙ από ΔΕΣΜΗΕ Τι σχέση έχει η προαγορά ΠΔΙ από το ΔΕΣΜΗΕ με το σύστημα PPA (Power Purchase Agreement); Μπορεί να επεκταθεί χρονικά η πρώτη προαγορά; Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος αν αργότερα περισσεύει ισχύς; Στην ουσία δεν διαφέρει η προαγορά του ΠΔΙ από το σύστημα PPA όπου επίσης σημασία για τον παραγωγό έχει η ανάκτηση του κεφαλαιουχικού κόστους. Και στα δύο συστήματα περιλαμβάνεται εγγυημένη τιμή ενέργειας. Μεγάλη χρονική διάρκεια της πρώτης προαγοράς ΠΔΙ φαλκιδεύει τον ανταγωνισμό και τελικά θα επιβαρύνει τον καταναλωτή. Η πρώτη προαγορά έστω μόνο 2-3 ετών εφόσον συνοδεύεται από εφαρμογή ισότιμου μηχανισμού αγοράς (Ημερήσιας-Προθεσμιακής) διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση των νεοεισερχομένων χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός στα πλαίσια της αγοράς. Ακόμα και αν αργότερα περισσεύει ισχύς (overcapacity) είναι αναμφισβήτητη η υπεροχή των πρώτων νεοεισερχομένων, λόγω της προαγοράς των ΠΔΙ και της δυνατότητας σύναψης πιο μακροχρόνιων συμβολαίων με προμηθευτές.

15 15.4.2002 ΡΑΕ15 ΠΔΙ και νέες μονάδες παραγωγής Αρκούν τα ΠΔΙ για να γίνουν νέες μονάδες; Μήπως μία πιο μακρόχρονη προαγορά ΠΔΙ από το ΔΕΣΜΗΕ είναι το μόνο που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, και ο ανταγωνισμός να αναβληθεί έως ότου έχουμε υπερεπάρκεια ισχύος; Η πρόταση της ΡΑΕ δεν περιλαμβάνει μόνο την προαγορά ΠΔΙ και βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα αναβολής της ανάπτυξης ανταγωνισμού. Στην ουσία η πρόταση διευκολύνει τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό μέσω τριών μηχανισμών: Κατ΄αρχήν με την προαγορά ΠΔΙ από ΔΕΣΜΗΕ Μετά με την υποχρεωτική Ημερήσια Αγορά ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πωλούν χωρίς οι ίδιοι να έχουν βρει πελάτες Παράλληλα με την ενθάρρυνση εισόδου νέων προμηθευτών οι οποίοι αφενός θα αναλάβουν σταδιακά την προαγορά ΠΔΙ από το ΔΕΣΜΗΕ, αφετέρου θα κλείνουν πιο μακροχρόνια συμβόλαια με τους παραγωγούς πράγμα που σε μεταγενέστερο στάδιο και σταδιακά θα επιτρέπεται παράλληλα με την Ημερήσια Αγορά Έτσι υφίσταται σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας για τον επενδυτή που θα ξεκινήσει πρώτος, χωρίς καμία φαλκίδευση του ανταγωνισμού στην ηλεκτρική αγορά

16 15.4.2002 ΡΑΕ16 Προσφορές στην Ημερήσια Αγορά Επιβάλλεται από τη ΡΑΕ όλες οι προσφορές των μονάδων στην Ημερήσια Αγορά να αντανακλούν το μακροχρόνιο οριακό κόστος; Δεν θα αυξηθούν έτσι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας; Στην πρόταση της ΡΑΕ δίδεται η δυνατότητα οι προσφορές των μονάδων να μην αντανακλούν μόνο το μεταβλητό κόστος, όπως σήμερα, αλλά και το πλήρες έντοκο κόστος της μονάδας εφόσον το επιθυμεί. Προφανώς, στην Ημερήσια Αγορά μια μονάδα μπορεί να ανακτά το κεφαλαιουχικό κόστος από τις προσφορές της σε ώρες αιχμής, ενώ λόγω ανταγωνισμού προσφέρει σε μεταβλητό κόστος κατά τις ώρες βάσης. Επίσης, μέσω του μηχανισμού των ΠΔΙ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, ο παραγωγός έχοντας ανακτήσει μέρος του κεφαλαιουχικού κόστους από τα ΠΔΙ και γνωρίζοντας την υποχρέωση εγγυημένης τιμής προς τον προμηθευτή, έχει συμφέρον οι προσφορές του στην Ημερήσια Αγορά να αντανακλούν όσο πιο πολύ γίνεται το μεταβλητό κόστος. Έτσι αφενός παρέχεται ευελιξία στις προσφορές, που δημιουργεί ασφάλεια στον παραγωγό, αφετέρου διασφαλίζεται σταθερότητα τιμών και τελικά κατανομή φορτίου όσο πιο πολύ γίνεται σύμφωνα με το μεταβλητό κόστος.

17 15.4.2002 ΡΑΕ17 Κανόνες στην Ημερήσια Αγορά Ποιοι ρυθμιστικοί κανόνες σχετικά με τις προσφορές στην Ημερήσια Αγορά διασφαλίζουν υγιή ανταγωνισμό; 1.Όλοι οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν προσφορές για την επόμενη ημέρα εφόσον δεν είναι σε βλάβη ή συντήρηση 2.Οι προσφορές υποβάλλονται χωριστά για κάθε μονάδα, είναι χωρισμένες σε τμήματα και περιλαμβάνουν κόστος εκκίνησης και προσφορά για τα τεχνικά ελάχιστα 3.Οι προσφορές περιλαμβάνουν χωριστά το μεταβλητό κόστος και το ζητούμενο τίμημα 4.Ελέγχεται (απολογιστικά) σε ετήσια βάση (ή εποχιακή) ότι το συνολικό ζητούμενο τίμημα δεν είναι μικρότερο του αναλογούντος πλήρους εντόκου κόστους της μονάδας αφαιρουμένων των εισπράξεων από την πώληση των ΠΔΙ ή από παροχή βοηθητικών υπηρεσιών 5.Θεσπίζεται άνω όριο στις προσφορές για τις ώρες αιχμής σε ετήσια και εποχιακή βάση.

18 15.4.2002 ΡΑΕ18 Συμβόλαια και Ημερήσια Αγορά Θα εξαιρούνται διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών από την Ημερήσια Αγορά; Αν ναι, μήπως τότε δεν διασφαλίζονται οι νεοεισερχόμενοι και η αγορά είναι αγορά αποκλίσεων; Στην πρόταση της ΡΑΕ σαφώς προβλέπεται ότι, για τη μεταβατική περίοδο, η Ημερήσια Αγορά θα είναι υποχρεωτική και δεν θα επιτρέπονται διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών να είναι έξω από την Ημερήσια Αγορά. Η μεταβατική περίοδος θα υφίσταται όσο καιρό δεν υπάρχει σαφής ζήτηση για διμερή συμβόλαια από πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά. Εφόσον διαφαίνεται δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού στα διμερή συμβόλαια, σταδιακά θα επιτρέπεται αυξανόμενο ποσοστό της ενέργειας στην Ημερήσια Αγορά να διακινείται μέσω συμβολαίων εκτός τιμής ισορροπίας. Έτσι μακροχρόνια, η Ημερήσια Αγορά θα γίνει προαιρετική (Power Exchange) και θα αποκτήσει νόημα η αγορά αποκλίσεων επόμενης ημέρας και πραγματικού χρόνου που θα οργανώσει ο ΔΕΣΜΗΕ μετά από κάποια χρόνια.

19 15.4.2002 ΡΑΕ19 Λιγνίτες και Ημερήσια Αγορά Γιατί η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ δεν υποχρεούται να συμμετέχει στην Ημερήσια Αγορά; Μήπως έτσι προστατεύεται η ΔΕΗ από τον ανταγωνισμό; Μήπως είναι παράνομο σε σχέση με την Οδηγία; Αντίθετα, η ΡΑΕ εκτίμησε ότι η συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής στην Ημερήσια Αγορά θα ενίσχυε υπερβολικά τη κυρίαρχη θέση της ΔΕΗ Η ΔΕΗ θα μπορούσε να χειραγωγήσει την αγορά, όπως για παράδειγμα μέσω συνδυασμένων προσφορών που στην ουσία θα εφάρμοζαν σταυροειδή επιδότηση από τις λιγνιτικές μονάδες προς άλλες λιγότερο ανταγωνιστικές μονάδες (όπως οι πετρελαϊκές). Σκοπός θα ήταν η παρεμπόδιση ένταξης μονάδων άλλων παραγωγών οι οποίοι τελικά θα αποθαρρύνονταν στο να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να εισέλθουν στην αγορά. Έχει διεθνώς αποδειχθεί ότι ο έλεγχος από τις αρχές για αποφυγή τέτοιων πρακτικών είναι πρακτικά αδύνατος. Η πρόταση της ΡΑΕ είναι απολύτως συμβατή με την Οδηγία

20 15.4.2002 ΡΑΕ20 Λιγνίτες και Ημερήσια Αγορά Αν η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ υποχρεούταν να συμμετέχει στην Ημερήσια Αγορά, όλοι οι προμηθευτές θα αγόραζαν και λιγνιτική παραγωγή οπότε θα ήταν πιο ελκυστικοί; Δεν προβλέπεται ρύθμιση του εσωτερικού τιμολογίου της ΔΕΗ Παραγωγή προς ΔΕΗ Προμηθευτή για τους λιγνίτες; Η ΔΕΗ μέσω των ΠΔΙ που αντιστοιχούν σε λιγνιτικές μονάδες εξασφαλίζει εγγυημένη τιμή ενέργειας για προμήθεια στους πελάτες ανεξάρτητα από τη διακύμανση των τιμών στην Ημερήσια Αγορά. Οι τρίτοι προμηθευτές πρέπει να αποκτήσουν ΠΔΙ λιγνιτικών μονάδων ώστε πράγματι να είναι ελκυστικοί στους πελάτες. Άρα δεν διασφαλίζεται τίποτα για τους προμηθευτές αν η λιγνιτική παραγωγή είναι στην Ημερήσια Αγορά. Προβλέπεται εκ των υστέρων έλεγχος (όχι εκ των προτέρων ρύθμιση) του εσωτερικού τιμολογίου ΔΕΗ με βάση το λογιστικό διαχωρισμό και την αρχή της αποφυγής διακρίσεων, σταυροειδών επιδοτήσεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Προφανώς ο έλεγχος αυτός αποτελεί ασύμμετρη ρυθμιστική πολιτική. Ήδη υφίσταται ανάλογη ασύμμετρη ρύθμιση στον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες.

21 15.4.2002 ΡΑΕ21 Εφαρμογή της Ημερήσιας Αγοράς Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Ημερήσιας Αγοράς θα επηρεάσουν την αποτελεσματικό τητά της. Υφίστανται ανοικτά θέματα σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα μελετηθούν στη συνέχεια: Τεχνικά ελάχιστα μονάδων, προσφορές στην Ημερήσια Αγορά και σχέση με την κατανομή φορτίου από ΔΕΣΜΗΕ Λεπτομέρειες εκκαθάρισης λογαριασμών αποκλίσεων από ΔΕΣΜΗΕ (ο οποίος εκκαθαρίζει σύμφωνα με το μεταβλητό κόστος) και σχέση με την εκκαθάριση της Ημερήσιας Αγοράς Κυλιόμενος προγραμματισμός ΔΕΣΜΗΕ και σχέση με υποχρέωση προγραμματισμού από προμηθευτές Ύψος ποινών και έλεγχος σε παραγωγό και προμηθευτή σχετικά με τα ΠΔΙ Δημοσιοποίηση στοιχείων, προσφορών και τιμών Προγραμματισμός της άντλησης (φορτίο προμηθευτή) και ετήσιος προγραμματισμός υδροηλεκτρικών Δυνατότητα αρνητικών προσφορών (περιορισμός ζήτησης)

22 15.4.2002 ΡΑΕ22 ΔΕΣΜΗΕ: Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου; Πώς θα εφαρμοσθεί ο ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου; Μήπως δεν συνάδει με το ρόλο του; Μήπως έπρεπε να υπάρχει κάτι σαν την καθολική υπηρεσία; Ο ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ ως τελευταίο καταφύγιο έχει σαφώς βραχυχρόνιο χαρακτήρα και θα ασκείται μόνο σε έκτακτες καταστάσεις. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν θα γίνει προμηθευτής αλλά μόνο εγγυητής επάρκειας. Ο ΔΕΣΜΗΕ προβλέποντας έλλειμμα ισχύος για την επόμενη ημέρα ενεργοποιεί τα ΠΔΙ που κατέχει και έτσι έμμεσα μόνο προμηθεύει κάποιους καταναλωτές Αν αυτό συμβαίνει συστηματικά, ο ΔΕΣΜΗΕ καλεί άλλους προμηθευτές να αναλάβουν τα ΠΔΙ και έτσι άμεσα τους πελάτες Σε έκτακτη κατάσταση συστηματικής αδυναμίας της αγοράς, προβλέπεται ότι μετά από έγκριση της ΡΑΕ θα επιβαρύνονται με το κόστος του ΔΕΣΜΗΕ όλοι οι προμηθευτές, πράγμα που ισοδυναμεί με «καθολική υπηρεσία»

23 15.4.2002 ΡΑΕ23 Προτεινόμενο Χρονοπρόγραμμα Μέτρο 1ο Εξάμηνο 2002 Θεσμικές τροποποιήσεις 3ο Τρίμηνο 2002 Κώδικες, Κανονισμοί, κλπ. 4ο Τρίμηνο 2002 Πρώτη Προαγορά ΠΔΙ από το ΔΕΣΜΗΕ 2003 «Εικονική» Λειτουργία Ημερήσιας Αγοράς 2003 Εφαρμογή ΠΔΙ και εκκαθαρίσεων μόνο ΔΕΗ 2ο Εξάμηνο 2003 Προθεσμιακή Αγορά – Χρηματιστήριο 2ο Εξάμηνο 2004 Αρχή Λειτουργίας Ανταγωνισμού 2005, 2006, 2007 Υποχρεωτική Ημερήσια Αγορά 2008 και πέρα Σταδιακή εφαρμογή διμερών συμβολαίων εκτός Ημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Αποκλίσεων


Κατέβασμα ppt "Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ μετά τη Δημόσια Διαβούλευση 15 Απριλίου 2002."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google