Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνοψη Έργου DELTA Συνέδριο «Διαχείριση κινητικότητας και εποχιακές μετακινήσεις» Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου, 2010 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνοψη Έργου DELTA Συνέδριο «Διαχείριση κινητικότητας και εποχιακές μετακινήσεις» Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου, 2010 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνοψη Έργου DELTA Συνέδριο «Διαχείριση κινητικότητας και εποχιακές μετακινήσεις» Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου, 2010 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

2 2 •Η απότομη αύξηση του αριθμού των τουριστών κατά την τουριστική περίοδο οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μεταφορές και μετακινήσεις με αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων, όπως: –Κυκλοφοριακή συμφόρηση –Ατυχήματα –Περιβαλλοντική μόλυνση, κ.ά. •Ενδεικτικά είδη περιοχών: –Νησιά –Παραθαλάσσιες περιοχές –Λίμνες και παραλίμνιες περιοχές –Ορεινά τουριστικά θέρετρα

3 3 •Το DELTA είναι ένα ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. και απευθύνεται σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονες εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης για μετακινήσεις. •Το DELTA φέρνει κοντά ειδικούς, εκπροσώπους φορέων τουριστικών περιοχών, συναφή έργα και υπυθύνους λήψης αποφάσεων με σκοπό τον καθορισμό και την προώθηση βιώσιμων λύσεων διαχείρισης των εποχιακών κυκλοφοριακών αιχμών.

4 4 •Τίτλος: Concerted coordination for the promotion of efficient multimodal interfaces •Έναρξη: •Έναρξη: 01/01/2009 •Λήξη: •Λήξη: 31/12/2010 •Προϋπολογισμός: •Προϋπολογισμός: 1.080.340€ •Κοινοπραξία: •Κοινοπραξία: 13 εταίροι από 8 χώρες •Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ελλάδας

5

6 6

7 7  Ανασκόπηση έργων και πρωτοβουλιών  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης  Ταξινόμηση των περιοχών με εποχιακές κυκλοφοριακές αιχμές  Πλαίσιο Μορφών Κινητικότητας  Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών  Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων  Ηλεκτρονικό Δίκτυο Περιοχών  Επέκταση της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής FRAME  Συναντήσεις εργασίας, ημερίδες και συνέδρια

8 8 •Ο σκοπός της ανασκόπησης ήταν η καταγραφή και περαιτέρω εξέταση έργων και πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και μέτρων διαχείρισης κινητικότητας δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εποχικότητα των μετακινήσεων. •79 συνολικά έργα καταγράφηκαν εκ των οποίων μόνο τα 16 είχαν μια περιφερειακή σχέση με το αντικείμενο του έργου. •Αναγνωρίστηκαν καινοτόμες προσεγγίσεις, πιλοτικές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, οι οποίες αφορούν κυρίως αστικές περιοχές.

9 9 •Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την εποχικότητα των μετακινήσεων και των επιπτώσεών τους. •Η ανάλυση αυτή, στην οποία συμμετείχαν και φορείς των επτά περιοχών που συμμετέχουν στο έργο, οδήγησε στον καθορισμό συνολικά 205 μεταβλητών. •Δεδομένα συλλέχθηκαν από 23 Ευρωπαϊκές χώρες με έντονο πρόβλημα εποχιακών κυκλοφοριακών αιχμών. •Κύριες επιπτώσεις: •Εντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση •Αυξημένοι χρόνοι μετακινήσεων •Ατυχήματα •Ηχητική όχληση •Καταστροφή οδικών υποδομών

10 10 •70 Μορφές Κινητικότητας αναγνωρίστηκαν ως πιθανά μέτρα και πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις τουριστικές περιοχές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εποχιακών αιχμών και την μείωση των επιπτώσεών τους. •Κατηγοριοποίηση: •Ποδηλασία •Πεζή μετακίνηση •Δημόσιες Συγκοινωνίες •Ιδιωτική μετακίνηση •Πληροφόρηση •Οριζόντιες πολιτικές

11 11 •Το έργο DELTA αναγνώρισε μια πλειάδα βέλτιστων πρακτικών ως στόχους για βιώσιμη κινητικότητα. •Η διαδικασία αυτή κατέληξε σε λίγες πρακτικές σχετικά με τις εποχιακές μετακινήσεις. Η πλειονότητα προέρχεται από την αστική κινητικότητα. •Το έργο ανέλυσε 425 πρακτικές από 16 έργα. •Θεματικές περιοχές: βαθμός χρήσης ΙΧ, βαθμός χρήσης ΔΣ, βαθμός χρήσης ποδηλάτου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ασφάλεια κ.ά.

12 12 •Το βασικό αποτελέσμα του έργου είναι ένα Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΥΑ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των φορέων τουριστικών περιοχών στην επιλογή του πλέον κατάλληλου μέτρου για την ουσιαστική αντιμετώπιση των εποχιακών κυκλοφοριακών αιχμών. •Το ΕΥΑ του DELTA είναι επίσης ένα μέσο: –κατανόησης του προβλήματος –γνώσης για πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση –εύρεσης παραδειγμάτων –καθοδήγησης στην υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων

13 13

14 14 •Το Δίκτυο DELTA είναι αμιγώς εστιασμένο σε (τουριστικές) περιοχές με εποχιακές κυκλοφοριακές αιχμές. •Οι περιοχές αυτές μπορούν να: –Χρησιμοποιήσουν ελεύθερα το ΕΥΑ του DELTA –Ανταλλάξουν τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες –Προωθήσουν βιώσιμες μορφές κινητικότητας που εφαρμόζονται στην περιοχή τους –Έχουν πρόσβαση στη βάση μεταβλητών και δεδομένων του DELTA •Το Δίκτυο είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δικτύωσης. •Μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ειδικοί και επιστήμονες που ασχολούνται με το αντικείμενο του έργου.

15 15

16 16 •Παρά την εκτενή έρευνα που έχει εκπονηθεί στο αντικείμενο της διαχείρισης κινητικότητας σε αστικά περιβάλλοντα, το υπαρκτό πρόβλημα της διαχείρισης εποχιακών κυκλοφοριακών αιχμών για μετακινήσεις σε τουριστικές περιοχές δεν έχει αντιμετωπιστεί. •Πολύ λίγες βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν που να σχετίζονται με το ανωτέρω πρόβλημα. Οι περισσότερες προέρχονται από την αστική κινητικότητα.

17 17 Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ανέδειξε ορισμένες βασικές αδυναμίες των τοπικών συστημάτων μεταφορών και αίτια που επιδεινώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως: •η έλλειψη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και μορφών κινητικότητας •η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπαρχόντων μέσων μεταφοράς •η άσκοπη χρήση αυτοκινήτου για μικρές αποστάσεις •η περιορισμένη χρήση δημοσίων μέσων μεταφοράς κ.ά.

18 18 Παροχή γνώσης σχετικά με πιθανά μέτρα διαχείρισης κινητικότητας Παροχή γνώσης σχετικά με βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλού Παροχή εργαλείων για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων κινητικότητας Ενθάρρυνση της συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ των περιοχών

19 19 •Το ΕΥΑ του DELTA μπορεί να βοηθήσει τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχιακής ζήτησης για μετακινήσεις, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τα υψηλά επίπεδα τουριστών και των εσόδων που προέρχονται από την βιομηχανία τουρισμού. •Το Δίκτυο του DELTA μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών, καθώς και επίλυσης τοπικών προβλημάτων διαχείρισης κινητικότητας.

20 20 • Δρ. Γιάννης Τυρινόπουλος, ytyrin@certh.grytyrin@certh.gr • Βαγγέλης Μητσάκης, emit@certh.gremit@certh.gr • Αννη Κορτσάρη, akorts@certh.grakorts@certh.gr Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DELTA μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα: www.delta-project.eu www.delta-project.eu


Κατέβασμα ppt "Σύνοψη Έργου DELTA Συνέδριο «Διαχείριση κινητικότητας και εποχιακές μετακινήσεις» Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου, 2010 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google