Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3ο Εργαλείο: Συνηγορία και Άσκηση Πολιτικής Πίεσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3ο Εργαλείο: Συνηγορία και Άσκηση Πολιτικής Πίεσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3ο Εργαλείο: Συνηγορία και Άσκηση Πολιτικής Πίεσης
“Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη – Μέλη - AURORA” 3ο Εργαλείο: Συνηγορία και Άσκηση Πολιτικής Πίεσης

2 Το παρόν υλικό προέρχεται από το πρόγραμμα «AURORA» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι η συνηγορία; Τι είναι μια εκστρατεία συνηγορίας;
Πώς να πλαισιώσετε ένα θέμα συνηγορίας; Στόχοι της Εκστρατείας Συνηγορίας Ποιος Συνηγορεί και ασκεί Πολιτική Πίεση; Οικοδόμηση Συμμαχιών Τι είναι η άσκηση Πολιτικής Πίεσης; Επηρεάζοντας τους κλινικούς ιατρούς και τους ιατρικούς συλλόγους Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων συνηγορίας Εκστρατείες Επικοινωνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

4 1. Τι είναι η συνηγορία; Συνηγορία είναι η πράξη ή η διαδικασία υποστήριξης (υπεράσπισης ή προάσπισης) ενός σκοπού ή ενός θέματος. Συνηγορούμε για έναν σκοπό ή θέμα επειδή θέλουμε: να ενημερώσουμε ή να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για έναν σκοπό ή θέμα να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για τον σκοπό ή το θέμα να επηρεάσουμε άλλους να το υποστηρίξουν και/ ή να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε ή να αλλάξουμε την πολιτική που το επηρεάζει

5 Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1
Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004

6 Προσδιορίστε το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί
5 ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Συλλέξτε τις απαραίτητες πληροφορίες και διασφαλίστε ότι οι αιτίες και οι συνέπειες του προβλήματος είναι κατανοητές ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Όταν η συνηγορίες έχει προσδιοριστεί επαρκώς ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα, πρέπει να σχηματιστεί μια στρατηγική. Ο σχεδιασμός μιας εκστρατείας συνηγορίας περιλαμβάνει σκοπό, στόχους, δείκτες, μεθόδους, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα. ΔΡΑΣΗ Ακολουθώντας τις 5 βέλτιστες πρακτικές μιας συνηγορίες, λάβετε δράση για συμφωνία και συντονισμό με όλους όσους εμπλέκονται στην εκστρατεία. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δράσεις ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μέσα από τον κύκλο. Αποφασίστε ποιες δράσεις είναι κατάλληλες ή πώς η συνηγορία θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στο μέλλον ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Προσδιορίστε το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004

7 Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1
Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004

8 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ Οι σύμμαχοι είναι άτομα και οργανισμοί που υποστηρίζουν την εκστρατεία συνηγορίας μας. Πρακτικά, είναι άτομα και ιδρύματα θετικά προς τον σκοπό μας, όπως ιθύνοντες λήψης αποφάσεων, παρόντες και απερχόμενοι πολιτικοί, διάσημοι, ΜΚΟ, κοινοτικές ομάδες, καθηγητές και φυσικά, μέλη της ομάδας που επηρεάζεται άμεσα. Θα συμβάλλουν σε χρόνο, τεχνική εμπειρία, οικονομικές και υλικές πηγές και επιρροή στην καμπάνια συνηγορίας μας. ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ Οι ουδέτεροι είναι άτομα και οργανώσεις που δεν έχουν ακόμα πειστεί για ένα θέμα. Οι ουδέτεροι είναι σημαντικοί για την εκστρατεία συνηγορίας μας, διότι συχνά μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε συμμάχους ή αντιπάλους. ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Οι αντίπαλοι είναι άτομα και οργανισμοί οι οποίοι αντιτίθενται στην εκστρατεία συνηγορίας μας. Η συνηγορία συχνά προκαλεί τις υπάρχουσες ανισότητες της εξουσίας ή των ανθρώπων με διαφορετικές αξίες. Οι αντίπαλοί μας μπορεί να κυμαίνονται από ανθρώπους που διαφωνούν αλλά δεν λαμβάνουν δράση έως επιθετικούς ή βίαιους εχθρούς. Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004

9 Δραστηριότητες Συνηγορίας

10 Δραστηριότητες Συνηγορίας
Ενδεικτικές δράσεις συνηγορίας Διερεύνηση της πολιτικής Συνέντευξη τύπου Ομάδα εργασίας Άσκηση πολιτικής πίεσης Απεργία Κατάρτιση Διαδηλώσεις Διαγωνισμός Ποίησης Δρώμενα σε TV/Ράδιο Δραστηριότητες φύλαξης Πορείες Πόρτα πόρτα Φυλλάδια Μελέτες Σύνταξη επιστολής Ιστοσελίδα Θέατρο Συνεντεύξεις Δικτύωση Εκδίκαση υποθέσεων Δημόσιες συζητήσεις Συναντήσεις Αφίσες Δελτίο τύπου Ενημερωτικά δελτία Talk Show Μεσολάβηση Εκκλήσεις Στρογγυλή Τράπεζα Περιοδείες εκθέσεων Διαπραγματεύσεις Συνέντευξη τύπου

11 2. Τι είναι μια εκστρατεία συνηγορίας;
Πρόκειται για μια σειρά από στοχευμένες δράσεις με σκοπό να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής ή τον γενικό πληθυσμό ώστε να υποστηρίξουν έναν σκοπό ή ένα θέμα που επιθυμούμε να αλλάξουμε. Για να ξεκινήσετε μια εκστρατεία συνηγορία χρειάζεται: να προσδιορίσετε τον σκοπό ή το θέμα το οποίο θέλετε να υποστηρίξετε. Πρέπει να το αναλύσετε και να το προσδιορίσετε με ακρίβεια να αποφασίσετε ποιος θέλετε να υποστηρίξει τον σκοπό ή το θέμα σας – ποιόν προσπαθείτε να επηρεάσετε ή να αλλάξετε ώστε να σας υποστηρίξει; να αποφασίσετε ποια θέλετε να είναι τα αποτελέσματα των προσπαθειών συνηγορίας σας και να τα συγκεκριμενοποιήσετε μια εκστρατεία συνηγορίας δεν μπορεί να βγει εις πέρας από λίγα άτομα. Απαιτείται αφοσίωση και υποστήριξη από όλους τους εργαζόμενους σε μια οργάνωση και εκτός αυτής.

12 3. Πώς να αναλύσετε/ πλαισιώσετε το θέμα;
Ποιες είναι οι υπάρχουσες πολιτικές που προκαλούν ή σχετίζονται με αυτά τα προβλήματα και με ποιον τρόπο εμπλέκονται σε αυτά; Πώς οι αλλαγές στην πολιτική θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων; Τι είδους αλλαγή στην πολιτική απαιτείται (νομοθεσία, διακήρυξη, κανονισμός, νομική απόφαση, επιτροπή δράσης, θεσμική πρακτική, ή άλλη); Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων αλλαγών στην πολιτική; Βασικά ερωτήματα

13 Βασικά Θέματα Συνηγορίας σχετικά με τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας:
Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών στην Ευρώπη γνωρίζουν ελάχιστα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή για την πρόληψή του. Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν μη-αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή δεν έχουν καθόλου προγράμματα.

14 Να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα σας
Η συλλογή δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για κάθε προσπάθεια δημόσιας εκδήλωσης ή χρήσης ΜΜΕ που επιδιώκεται Όμως, η ουσιαστική και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, για το λόγο αυτό, δοκιμάστε πρώτα να αξιοποιήσει όλες τις υπάρχουσες σχετικές έρευνες Όσο πιο πολλά στοιχεία έχετε για να στηρίξετε την άποψή σας, τόσο πιο ενημερωμένοι και αξιόπιστοι θα εμφανιστείτε στο κοινό, στους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και τους υπόλοιπους που προσπαθείτε να προσεγγίσετε. Τα πιο αποτελεσματικά μηνύματα προέρχονται από τη σωστή τεκμηρίωση και υποστήριξη του θέματός σας και της ομάδας σας.

15 Συλλογή δεδομένων σχετικά με το θέμα σας
Οι οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα συνηγορίας στην υγεία θα πρέπει να συλλέγουν και να αναλύουν στοιχεία, τόσο για να προάγουν τη δική τους γνώση όσο και για να συντάσσουν αναφορές για τους ενδιαφερόμενους. Εάν ψάχνετε για πληροφορίες, υπάρχουν διάφορες πηγές δεδομένων στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς όρους αναζήτησης για να βρείτε έτοιμα προς χρήση στατιστικά ή δεδομένα τα οποία μπορείτε να αναλύσετε μόνοι σας. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ: International Agency for Research on Cancer (IARC) European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) European Cervical Cancer Association (ECCA) European Network for Indicators on Cancer (EUNICE), European Network of Cancer Registries (ENCR), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)

16 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να κατανοήσετε την πηγή των δεδομένων. Πότε και πώς συλλέχθηκαν τα δεδομένα; Για παράδειγμα, ένα δείγμα μπορεί να είναι στατιστικώς αντιπροσωπευτικό σε εθνικό αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο. Εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες των ποσοστών, τιμών, κατά κεφαλήν και τυπικής απόκλισης. Θα είστε σε θέση να εξηγήσετε καλύτερα στο κοινό σας τι πραγματικά σημαίνουν οι αριθμοί. Σχεδόν όλα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι «δείγματα». Υπάρχει ποικιλία μεθόδων επιλογής δεδομένων, αλλά γενικά, όταν χρησιμοποιείτε μεγάλες κρατικές βάσεις δεδομένων για την εξαγωγή περιγραφικών στατιστικών, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε προέρχονται από ένα αποδεκτό, αντιπροσωπευτικό δείγμα. Για εις βάθος ανάλυση, ιδιαίτερα όταν αναμένεται να οδηγηθείτε σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, συμβουλευτείτε ένα έμπειρο ερευνητή.

17 Αναζητώντας δεδομένα σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στη χώρα σας
Αναζητήστε στις βάσεις δεδομένων επιπολασμό, επίπτωση, θνησιμότητα, πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη στη χώρα σας Αναζητήστε στις βάσεις δεδομένων τα στοιχεία που προαναφέραμε και για τους δυσπρόσιτους πληθυσμούς, ξεχωριστά για κάθε Κράτος Μέλος Βασικά ερωτήματα κατά τη συλλογή δεδομένων για τη συνηγορία για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας: Υπάρχουν συγκεκριμένα επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας; Πόσες νέες περιπτώσεις γυναικών διαγνώστηκαν με καρκίνο τραχήλου μήτρας; Ποια είναι η επίπτωση του καρκίνου τραχήλου μήτρας στο δικό σας Κράτος Μέλος; Πόσες γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο τραχήλου μήτρας; Υπάρχει πρόγραμμα διαλογής για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και ποια είναι η κάλυψή του; και, Υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το κόστος του προγράμματος και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της διαλογής ως εργαλείου πρόληψης του καρκίνου;

18 Στάδιο κατά τη διάγνωση
Παράδειγμα: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ AURORA Χώρα Επίπτωση Αδρός δείκτης/ ASR(W) για γυναίκες ανά έτος (έτος) Θνησιμότητα Στάδιο κατά τη διάγνωση στάδιο I % στάδιο IV Βουλγαρία 29.6/20.6 (2008) 8.8/5.3 (2008) 43.6% (2008) 4.0% (2008) Κύπρος / 5.3 (2007) /1.7 (2008) 50 (2007) 3,33 (2007) Τσεχία 18,8? (2007) Απόλυτοι αριθμοί 46.9 (2007) 9.9(2007) Ελλάδα Σύμφωνα με πληροφορίες από την WHO/ICO 5.5/3.8 (2008) 2.8/1.5(2008) Ουγγαρία Ιταλία 9.8? (yrs ) Λετονία 18,9? (2009) 20.9? (2010) 17 (2010) Πολωνία 16,6/11,2 (2008) 8,9/5,3(2008) Ρουμανία ASR(W) ( ) 31(36)? (2008 WHO) ASR(W) Σλοβακία 15.8 (2008) ASR(W) 4.8 (2008) ASR(W) 45 5 Σλοβενία 12.6? (2008) 20.6? (2003) 2,8 ASR(W) (2008 Globocan) 42.8 ( ) 11.9 EΕ-15 (2004) 11.8/9.5 4.9/2.8 EΕ-27(2004) 13.9/12,4 6.6/4.8

19 4. Στόχοι της εκστρατείας συνηγορίας
Στόχοι Ξεκινήστε με την καταγραφή των στόχων της εκστρατείας σας. Να είστε συγκεκριμένοι και ακριβείς. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε πού έχετε επιτύχει, που δεν έχετε, και τι χρειάζεται να κάνετε στη συνέχεια. Ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να θέσετε στόχους Ποιος είναι ο υπέρτερος σκοπός της εκστρατείας; Ποιους συγκεκριμένους στόχους ελπίζετε να επιτύχετε στην πορεία σας προς αυτόν τον υπέρτερο σκοπό; Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που θέλετε να επιτύχετε; Ποιόν προσδιορίζετε ως υπέρτερο στόχο; Πώς μπορούν όλα αυτά να παρουσιαστούν ώστε να είναι απόλυτα κατανοητά; Τι θα ορίσετε ως «επιτυχία» ή νίκη; Πώς θα το μετρήσετε; Επιλέξτε το ακροατήριο-στόχο

20 Στόχοι της Συνηγορίας για την Πρόληψη του Καρκίνου τραχήλου μήτρας
Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και της πρόληψής του: στις γυναίκες ώστε να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν την ασθένεια και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, στους πολιτικούς και υπαλλήλους της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη των προγραμμάτων πρόληψης και να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, εφόσον αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Προώθηση των προγραμμάτων διαλογής για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους δυσπρόσιτους πληθυσμούς.

21 Τι θέλουμε να επιτύχουμε ως εκπαιδευτές και ως συνήγοροι
Στόχοι Να προάγουμε τη διαλογή για τον Καρκίνο Τραχήλου Μήτρας, εστιάζοντας στους δυσπρόσιτους πληθυσμούς Να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τον Καρκίνο Τραχήλου Μήτρας και την πρόληψή του Εκπαιδευτές Συνήγοροι Στρατηγικές Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διαλογή του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας και την βελτίωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών. Στρατηγικές Άσκησης Πολιτικής Πίεσης για την αναζήτηση πολιτικής – νομοθετικής υποστήριξης για τα Προγράμματα Διαλογής του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας. Στρατηγικές Κινητοποίησης για τη δημιουργία υποστήριξης για για την Πρόληψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας και την Υλοποίηση Προγράμματος Διαλογής.

22 5. Ποιος Συνηγορεί και ασκεί Πολιτική Πίεση;
Στόχος Δράσεις Φορείς χάραξης εθνικής πολιτικής Ευαισθητοποίηση και υποβολή αιτήματος για Προγράμματα Διαλογής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Διάθεση πόρων για Προγράμματα Διαλογής για τον Καρκίνο Τραχήλου Μήτρας σε επίπεδο χώρας και εφαρμογή αλλαγών πολιτικής, όπως η ένταξη της διαλογής στις εθνικές στρατηγικές υγείας. Υπεύθυνοι προγραμμάτων υγείας Σύσταση για τη διαλογή ώστε να αποτελεί μέρος των στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου. Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν τα θέματα της νοσηρότητας και θνησιμότητας από ασθένειες που σχετίζονται με τον ιό HPV και τονίζουν τη δυνατότητα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Σύνδεση της διαλογής με υπάρχουσες προληπτικές υπηρεσίες για τον καρκίνο ανάλογα με την περίπτωση, δεδομένων των πληθυσμών στόχων που εξυπηρετούνται. Κλινικοί ιατροί που εξυπηρετούν γυναίκες Εκπαίδευση των ασθενών τους σχετικά με τον ιό HPV. Υιοθέτηση της διαλογής ως μέρους των προληπτικών εξετάσεων των γυναικών. Αρχηγοί κοινότητας, και συνήγοροι σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα της διαλογής σε συνδυασμό με την ύπαρξη προγραμμάτων πρόληψης του ιού HPV. Υιοθέτηση των διδαγμάτων από τις κινήσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού με τη χρήση μικρών και ευρέων μέσων μαζικής επικοινωνίας και διαπροσωπικών επικοινωνιών για την επιρροή των αντιλήψεων και της αποδοχής της διαλογής. Μέσα Ενημέρωσης Διασφάλιση ότι οι κοινότητες είναι ενήμερες σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τα προγράμματα διαλογής. Γυναίκες Κινητοποίηση των γυναικών ώστε να απαιτούν την πρόσβαση στη διαλογή.

23 Πώς να αποκτήσετε υποστήριξη για την προώθηση της Διαλογής για τον Καρκίνο Τραχήλου Μήτρας
Δημιουργήστε συμμαχίες συνηγορίας για να στηρίξετε τις αρχές, και τα υπουργεία υγείας και οικονομικών να αναπτύξουν επικοινωνιακές στρατηγικές ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ιό HPV και την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας. Άσκηση πολιτικής πίεσης με τους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής (νομοθέτες, υπουργεία υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας και άλλους τοπικούς φορείς) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος τραχήλου μήτρας ως εθνικό ζήτημα υγείας Επιρροή των κλινικών ιατρών και των ιατρικών συλλόγων ώστε να αξιολογήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διατήρηση της Διαλογής του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας και την βελτίωση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών. Ανάπτυξη υλικού για την περιγραφή των τιμών του καρκίνου τραχήλου μήτρας σε διάφορες χώρες/ περιοχές ταυτόχρονα με την κάλυψη της διαλογής για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και άλλων προληπτικών μέτρων.

24 6. Οικοδόμηση Συμμαχιών Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τον οποίο μπορείτε να οικοδομήσετε υποστήριξη είναι η συμμετοχή σε μια συμμαχία. Μια συμμαχία είναι μια ομάδα οργανώσεων με κοινές ιδέες που εργάζονται από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων. Μια συμμαχία ή συνασπισμός με άλλες οργανώσεις ή άτομα που επιδιώκουν την ίδια αλλαγή πολιτικής, συνήθως βασίζεται σε ειδικά θέματα πολιτικής και στόχων. Οι συμμαχίες μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές, να αφορούν ένα ή περισσότερα θέματα, να περιορίζονται σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες ή να ορίζονται γεωγραφικά. Μόλις μια αλλαγή πολιτικής επιτευχθεί, μια συμμαχία μπορεί να πάψει να υπάρχει, ή μπορεί να συνεχίσει να απευθύνεται σε άλλες κοινές πολιτικές ανησυχίες.

25 Οικοδόμηση Συμμαχιών Μια συμμαχία μπορεί να σας βοηθήσει :
Οικοδόμηση Συμμαχιών Μια συμμαχία μπορεί να σας βοηθήσει : Δημιουργία μιας βάσης συνεχούς στήριξης Αύξηση της επιρροής των προσπαθειών της εκστρατείας σας Δημιουργία νέων ηγετών για την εκστρατεία σας Διεύρυνση του πεδίου δράσης της εκστρατείας σας Αύξηση των οικονομικών πόρων και των πόρων του προγράμματος

26 Οικοδόμηση συμμαχιών: Προσδιορισμός των συμμάχων
Η ύπαρξη συμμάχων είναι ζωτικής σημασίας για την πρωτοβουλία συνηγορίας. Συνήθως μπορείτε να αυξήσετε την επιρροή σας μέσω της συνεργασίας με άλλα άτομα ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα πολιτικής. Συντονισμένες προσπάθειες, δεξιότητες και πόροι διαφόρων οργανισμών, ατόμων είναι πιο πιθανό να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, να επιστήσουν την προσοχή στα βασικά θέματα πολιτικής, και κατά συνέπεια να επιτύχουν την αλλαγή πολιτικής. Κάντε μια λίστα: Τοπικών ή/ και εθνικών ομάδων που ασχολούνται με παρόμοια θέματα Ατόμων που εργάζονται ή είναι εθελοντές σε αυτές τις ομάδες Φορείς που ασχολούνται με διαφορετικά θέματα, αλλά έχουν κάποια δέσμευση σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου και την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι πολύ πιθανό να σας υποστηρίξουν.

27 Οικοδόμηση Συμμαχιών: Προσδιορισμός των αντιπάλων
Μέρος της διύλισης μιας στρατηγικής συμμαχίας είναι ο προσδιορισμός των εν δυνάμει αντιπάλων στους στόχους της πολιτικής σας. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό με τον προσδιορισμό των συμμάχων σας. Μπορείτε να είστε πιο αποτελεσματικοί αν : Κατανοήσετε την επιχειρηματολογία των αντιπάλων και την αιτία για την οποία μπορεί να αισθάνονται ότι απειλούνται από την αλλαγή πολιτικής που προτείνετε. Για παράδειγμα, μια πρωτοβουλίας που επιδιώκει αλλαγές στις πολιτικές που σχετίζονται με την αντισύλληψη μπορεί να εγείρει την αντίθεση των θρησκευτικών αρχηγών. Συμπεριλάβετε μηνύματα και δραστηριότητες που απευθύνονται στους αντιπάλους σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αντίπαλοι μπορούν να αποτελέσουν δευτερεύον κοινό για την πρωτοβουλία συνηγορίας σας. Αξιολογήσετε εάν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να πείσετε τους αντιπάλους σας να αλλάξουν γνώμη, ή τουλάχιστον να ουδετεροποιήσουν την επιρροή τους στην αλλαγή πολιτικής που επιδιώκετε.

28 Παράδειγμα: Η National Cervical Cancer Coalition (NCCC) είναι μια αναπτυσσόμενη συμμαχία ανθρώπων που μάχονται τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και θέματα που σχετίζονται με τον ιό HPV στις ΗΠΑ Μέλη Συμμαχίας Στόχοι Συνηγορίας Δραστηριότητες Πρωτίστως γυναίκες, μέλη οικογενειών, φίλοι και φροντιστές, Ομάδες γυναικών, Κυτταροτεχνολόγοι, Παθολόγοι και Γυναικολόγοι, Τεχνικοί εργαστηρίων, Εταιρίες βιοτεχνολογίας, Ερευνητές για τον Καρκίνο, Νοσοκομεία, Φορείς που παρέχουν προγράμματα ανίχνευσης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, Άλλοι σχετιζόμενοι φορείς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο Το κοινό τους σημείο είναι το ενδιαφέρον τους για: Επιθυμία να προσφέρουν ένα ασφαλές και επιμορφωτικό μέρος για τις γυναίκες που έχουν ή είχαν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον ιό HPV. Προσπάθειες πρόληψης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Ημέρα ΔΩΡΕΑΝ Τεστ ΠΑΠ πραγματοποιείται τη δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου για γυναίκες που δεν έχουν κάνει Τεστ ΠΑΠ τα τελευταία 3 έτη Συνέδρια σχετικά με τους γυναικολογικούς καρκίνους με μονάδες CME για τους ιατρούς σε συνεργασία με το National Ovarian Cancer Coalition (NOCC). Το NCCC διαχειρίζεται την βραβευμένη ιστοσελίδα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και αναπτύσσει ένα εθνικό δίκτυο τοπικών συνεργασιών.

29 7. Τι είναι η άσκηση πολιτικής πίεσης;
Αν επιδιώκετε πολιτικές ή νομοθετικές αλλαγές, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να τους ''ασκήσετε πολιτική πίεση'' ώστε να δουν το θέμα με τον τρόπο που το βλέπετε εσείς. Η άσκηση πολιτικής πίεσης είναι πιο αποτελεσματική όταν απαιτείτε κάτι συγκεκριμένο από το νομοθετικό σύστημα.

30 Εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής
Ποιος? Για ποιο λόγο; Πώς; Νομοθέτες Αναζήτηση πολιτικών νομοθετικών αλλαγών για τα προγράμματα πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας Άσκηση πολιτικής πίεσης Πώς να ασκήσετε πολιτική πίεση; Εξοικειωθείτε με το σύστημα ή την ίδια τη νομοθετική διαδικασία - τους γραπτούς και άγραφους "κανόνες" για το πώς λειτουργεί, Επίσης, εξοικειωθείτε με τα άτομα που προσπαθείτε να προσεγγίσετε. Διότι διαφορετικοί φορείς χάραξης πολιτικής έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, και θα πρέπει να προσαρμόσετε την παρουσίασή σας στα συμφέροντά τους, όταν επικοινωνείτε μαζί τους, Αν θέλετε να ασκήσετε πολιτική πίεση για ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, νόμο ή ζήτημα με έναν ιθύνοντα χάραξης πολιτικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του είτε μέσω , ή ακόμα καλύτερα με προσωπική συνάντηση ή ένα τηλεφώνημα.

31 Η κατανόηση των Εθνικών Διεργασιών
Καίρια ερωτήματα: Εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν στη συνηγορία : Ποιος πιέζει για και παρακολουθεί την πρόοδο; Ποιος είναι υπεύθυνος για την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας και τον έλεγχο στο Υπουργείο Υγείας; Υπάρχει Εθνικό Μητρώο Καρκίνου για την παρακολούθηση της διαδικασίας; Αν όχι, υπάρχουν μικρότερα αρχεία καταγραφής σε νοσοκομεία και/ ή κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες διαλογής; Οι εθνικοί και κοινοτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν τον καρκίνο τραχήλου μήτρας ως πρόβλημα; Είναι σε εξέλιξη τα προγράμματα αυτά; Γίνονται προσπάθειες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για συνηγορία ή εκπαίδευση για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας; Μικρή κατανόηση σχετικά με τον καρκίνο τραχήλου μήτρας Οι άνθρωποι συχνά δεν γνωρίζουν ότι ο καρκίνος τραχήλου μήτρας μπορεί να προληφθεί Έλλειψη πόρων στον τομέα της υγείας Τα εθνικά προγράμματα διαλογής για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας δεν θεωρούνται αποτελεσματικά Οι μειονότητες και οι γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υποεκπροσωπούνται Ο εμβολιασμός έναντι διαλογής

32 8. Επηρεάζοντας τους κλινικούς ιατρούς και τους ιατρικούς συλλόγους
Πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι αυτά τα άτομα και οι φορείς. Προσδιορίστε πιθανούς υποστηρικτές Για να προσεγγίσετε τους ειδικούς για θέματα που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας : Βάλτε τους στην λίστα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να λαμβάνουν επιλεγμένο υλικό Προσκαλέστε τους στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια σας Καλέστε τους να γίνουν μέλη μιας ειδικής επιτροπής ή ομάδας εργασίας Αποστείλετέ τους μια ενημερωτική επιστολή και υλικό για την καμπάνια σας Επισκεφθείτε τους και ζητήστε τους να συμμετάσχουν

33 Ασκώντας επίδραση στους κλινικούς ιατρούς και τους ιατρικούς συλλόγους να κάνουν τι;
Αναθεωρήστε τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι τα προγράμματα είναι προσιτά και φιλικά προς τις γυναίκες. Διασφαλίστε : Οικονομική προσιτότητα Εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων Διαθεσιμότητα σε τοπικές διαλέκτους Διαθεσιμότητα σε τοποθεσίες και χρόνο που εξυπηρετούν τις γυναίκες

34 9. Έλεγχος και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνηγορίας σας
Έλεγχος είναι η διαδικασία συστηματικής συλλογής πληροφοριών για όλα τα θέματα της εκστρατείας συνηγορίας και η χρήση των πληροφοριών για να λάβετε αποφάσεις και δράση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συστηματική, αμερόληπτη ανάλυση της εκστρατείας συνηγορίας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της και την αποδοτικότητά της και την απήχησή της σε σχέση με τους στόχους της. Στη συνηγορία αξιολογούμε: Τους στόχους της συνηγορίας Τη μεταφορά του μηνύματος και την επικοινωνία Χρήση έρευνας και δεδομένων Λήψη απόφασης Οικοδόμηση συμμαχιών Συνολική διαχείριση/ οργανωτικά θέματα

35 10. Εκστρατείες Επικοινωνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
1. ECCA (European Cervical Cancer Association): Εκστρατείες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που περιλαμβάνουν τον γενικό πληθυσμό και τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας Έκκληση STOP στον Καρκίνο Τραχήλου Μήτρας Pearl of Wisdom Για περισσότερες πληροφορίες: 2. WACC (Women against Cervical Cancer): Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Εκπαιδευτικά βιβλία και φυλλάδια Συνεντεύξεις και βίντεο Δημοσιεύσεις Για περισσότερες πληροφορίες:

36 Πηγές The Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) Center for Lobbying in the Public Interest (2007), Know The Legislative Process & Players. Center for Lobbying in the Public Interest (2007). Working in Coalitions. Cervical Cancer Action: A Global Coalition to Stop Cervical Cancer (CCA). (2007). Coalition Building: A Cornerstone of National Advocacy, Policymaking and Effective Cervical Cancer Prevention Programs ECCA (European Cervical Cancer Association): EuroNGOs (2011). SRHR Advocacy in the new aid environment: Targeting European donors at embassy level Fieldstone Alliance Nonprofit Guide to Forming Alliances: Working Together to Achieve Mutual Goals Fox, Leslie (1997). Advocacy Strategies for Civil Society: A Conceptual Framework and Practitioner's Guide, USAID/Global Bureau, Center for Democracy and Governance, Washington, D.C. The International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2011), From advocacy to accessTargeted political action for change The Knowledge for Health (K4Health) project The National Cervical Cancer Coalition (NCCC). WACC (Women Against Cervical Cancer) World Health organization (WHO) 2002, Cervical Cancer Screening In Developing Countries.


Κατέβασμα ppt "3ο Εργαλείο: Συνηγορία και Άσκηση Πολιτικής Πίεσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google