Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «Πώς θα τους το διδάξω;»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «Πώς θα τους το διδάξω;»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «Πώς θα τους το διδάξω;»

2 Οι σχετικές οδηγίες ...

3

4 να προβλέψει ορισμένα φυσικά ή χημικά φαινόμενα και διαδικασίες...»
«Στη Φυσική και τη Χημεία επιδιώκεται οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με σύγχρονες ιδέες και θέματα προσαρμοσμένα στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους, χωρίς βλάβη της επιστημονικής εγκυρότητας. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήματα γνωστικής ψυχολογίας και εκπαιδευτικής έρευνας, με χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον μαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερμηνεία των φαινομένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-«μοντέλων» ώστε να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά ή χημικά φαινόμενα και διαδικασίες...»

5 Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (ΤΠΕ)
«...Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναμφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (ΤΠΕ) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των μαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, μοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδομένα ώστε οι μαθητές, με την ενεργό συμμετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής και της Χημείας.  ………………………….. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες διαφέρουν ως προς το βαθμό αφαίρεσης τον οποίο απαιτούν.   ………………………….. Η προσέγγιση του αντικειμένου πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να αναπτύσσεται σπειροειδώς ...»

6

7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8

9

10 ΛΥΚΕΙΟ

11

12

13

14 «...Δεδομένου ότι το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικής της Α΄ Λυκείου
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «...Δεδομένου ότι το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικής της Α΄ Λυκείου απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό … ...και όχι σε εκείνους τους μαθητές οι οποίοι θα κατευθυνθούν προς τις θετικές επιστήμες, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προς τρεις κατευθύνσεις οι οποίες ενισχύουν την αντίληψη ‘φυσική για όλους’. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι εξής:

15 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
…. ‘φυσική για όλους’…. «...Α. Η έμφαση στην εννοιολογική διάσταση της επιστημονικής γνώσης να δοθεί στην επεξεργασία βασικών εννοιολογικών πλαισίων και εννοιών-κλειδιών Β. η μεθοδολογική διάσταση της επιστημονικής γνώσης μέσω, κυρίως, της έμφασης που θα δοθεί στην πειραματική διδασκαλία και στις πειραματικές δραστηριότητες των μαθητών. Γ. η πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής γνώσης, δηλαδή, η διάσταση εκείνη που συνδέει το περιεχόμενο της φυσικής με την ιστορία της φυσικής, την τεχνολογική πρόοδο, τα κοινωνικά προβλήματα καθώς και με διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας...»

16 Από την άλλη πλευρά…

17 Τι ακούνε και τι πιστεύουν οι μαθητές;
«Σβήσε/άναψε το φως» «Η μπαταρία είναι άδεια!» «Το ρεύμα «καταναλώνεται»

18 ... τι πιστεύουν οι μαθητές;
Περισσότερο ρεύμα Λιγότερο ρεύμα μονοπολικό μοντέλο μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων ... Το ρεύμα καταναλώνεται, δηλαδή λιγοστεύει Αντιλήψεις παιδιών 9-11 ετών (Kibble, 1999)

19 Οι «ιδέες» των μαθητών και η διδασκαλία
Εννοιολογικά μοντέλα μαθητών για ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος ηλικία σε έτη ποσοστό % απαντήσεων επιστημονικό μοντέλο «καταναλωτικό» μοντέλο μοντέλο «συγκρουόμενων ρευμάτων»

20 Οι «ιδέες» των μαθητών και η διδασκαλία
Το μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων υιοθετείται από το 40% των μαθητών ηλικίας 12 ετών… Το καταναλωτικό μοντέλο υιοθετείται από το 60% των μαθητών ηλικίας 14 ετών… - Το επιστημονικό μοντέλο κατείχαν λιγότεροι από 10% των μαθητών ηλικίας 12 ετών, λιγότεροι από 40% ηλικίας 14 ετών και μόνο το 60% των μαθητών ηλικίας 17 ετών… Driver, R., Squires, A., κ.ά,, Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, εκδ. Τυπωθήτω, 1998, σ

21 Στο «δια ταύτα…»

22 Αποσαφήνιση εννοιών με τα εκπαιδευτικά λογισμικά;
Νίκος Παπασταματίου ● Οι ιδέες των μαθητών για τις έννοιες και τα φαινόμενα των φυσικών επιστημών ● Απρίλιος 2011

23 … Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες καθιστά τον μαθητή
πρωταγωνιστή της διδακτικής πράξης αναιρώντας την παρωχημένη δασκαλοκεντρική μέθοδο. ……….. Ο καθηγητής είναι πλέον εμπνευστής και βοηθός στην παιδαγωγική διαδικασία προσφέροντας στους μαθητές τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη χαρά της ανακάλυψης. Π. Μισθός Σε συγχαρητήρια επιστολή προς βραβευθέντες στο θεσμό «Αριστεία και Καινοτομία»,

24 Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός;
... Ας ακούσει πρώτα τον αρμόδιο σύμβουλο... Ο λόγος στον κ. Σιτέ!

25 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «Πώς θα τους το διδάξω;»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google