Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη. ΤΠΕ  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) νέων τεχνολογιών  Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη. ΤΠΕ  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) νέων τεχνολογιών  Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη

2 ΤΠΕ  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) νέων τεχνολογιών  Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  Προσφορά  Προσφορά της τεχνολογίας στη διδασκαλία των επιστημών μαθηματικών  Διδασκαλία των μαθηματικών και ΤΠΕ ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών2

3 επιστημονικήγνώση  Αυτό που καλούμε επιστημονική γνώση σήμερα είναι απλά ένα σώμα από δηλώσεις μεταβλητού βαθμού βεβαιότητας ειδικών  Η επιστήμη δεν είναι δουλειά ειδικών αλλά είναι κάτι καθολικό κατανοηθούν  Όλα τα χαρακτηριστικά της επιστήμης μπορούν να κατανοηθούν όταν καταλαβαίνουμε ότι η παρατήρηση είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας μιας ιδέας ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών3 Για να είναι οι Τ.Π.Ε. επιστήμη θα πρέπει να περιέχουν τις εξής δηλώσεις: Feynman

4 δυναμικό εποπτικό μέσο  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εποπτικό μέσο στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του αναλυτικού προγράμματος εργαλείο διερεύνησης  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο διερεύνησης στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του αναλυτικού προγράμματος δυναμικό εργαλείο διερεύνησης  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εργαλείο διερεύνησης σε ξεχωριστή δραστηριότητα του ωρολογίου προγράμματος ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών4

5 προσομοιώσεων  Τα συστήματα προσομοιώσεων μοντελοποίησης  Τα συστήματα μοντελοποίησης ρομποτικής  Τα συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής υποστήριξης λήψης  Τα συστήματα υποστήριξης και λήψης δεδομένων από πειραματικές διατάξεις ανοικτά περιβάλλοντα  Τα ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων: προγραμματιζόμενα  Τα προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα εκπαιδευτικά  Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια λογισμικά  Τα λογισμικά πρακτικής εξάσκησης υπερκείμενα ηλεκτρονικά βιβλία  Τα υπερκείμενα και τα ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων νοήμονα  Τα νοήμονα συστήματα επίλυσης προβλημάτων συνεργατικής  Τα συστήματα συνεργατικής μάθησης ανοιχτά εργαλεία  Τα ανοιχτά εργαλεία – ανεξάρτητα περιεχομένου ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών5

6 6 GeoGebra προσοχήκατανόηση απόδοση Να μελετηθεί αν η χρήση του μαθηματικού λογισμικού GeoGebra στη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου αυξάνει την προσοχή, την κατανόηση, αλλά και την απόδοση των μαθητών

7 χρήσης  Ο βαθμός χρήσης του GeoGebra κατανόησης  Ο βαθμός κατανόησης των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές απόδοσης  Ο βαθμός απόδοσης των μαθητών ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών7

8 GeoGebra  Πρόταση χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού GeoGebra στη διδασκαλία των μαθηματικών A΄ Τάξη Γ.Λ. Νιγρίτας  Η έρευνα έγινε στην A΄ Τάξη Γ.Λ. Νιγρίτας Σερρών 42 μαθητές  Έλαβαν μέρος δύο τμήματα με 42 μαθητές (23 – αγόρια, 19 – κορίτσια) κλασσικόπειραματικό  1 ο τμήμα – κλασσικό, 2 ο τμήμα – πειραματικό  Τυχαίος διαχωρισμός των τμημάτων ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών8

9 Διαγνωστικό διαγώνισμα  Βήμα 1 ο : Διαγνωστικό διαγώνισμα για την καταγραφή των επιδόσεων των μαθητών («Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος») κλασσικό τρόπο GeoGebra  Βήμα 2 ο : Διδασκαλία της έννοιας «Συνάρτηση» το κλασσικό τμήμα - με τον κλασσικό τρόπο, ενώ το πειραματικό – και με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra (6 διδακτικές ώρες) Αξιολόγηση  Βήμα 3 ο : Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών με ένα δεύτερο διαγώνισμα, ίδιο και για τα δύο τμήματα ερωτηματολόγιο  Βήμα 4 ο : Δομημένο ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές που διδάχτηκαν και με το GeoGebra Συνέντευξη  Βήμα 5ο: Συνέντευξη με τον εμπλεκόμενο καθηγητή (κ. Παντσιώτη Παναγιώτη) 9ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

10 10

11 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών11

12 12ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

13 13

14 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών14

15 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών15

16 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών16

17 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών17

18 είχαν αύξηση Οι μαθητές και των δύο τμημάτων είχαν αύξηση στη βαθμολογία τους πειραματικό τμήμα πολύ μεγάλη Στο πειραματικό τμήμα η αύξηση της απόδοσης των μαθητών ήταν πολύ μεγάλη μονάδες Όλοι οι μαθητές αύξησαν το βαθμό τους, με την ανώτερη αύξηση κατά 18 μονάδες κατανοήσουν ευκολότερα Μπόρεσαν να κατανοήσουν ευκολότερα τις μαθηματικές έννοιες που διδάχτηκαν (φανερό από την απόδοσή τους στο δεύτερο διαγώνισμα) ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών18

19 Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη


Κατέβασμα ppt "Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη. ΤΠΕ  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) νέων τεχνολογιών  Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google