Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

39 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2014 Πεπραγμένα 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "39 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2014 Πεπραγμένα 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 39 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2014 Πεπραγμένα 2013

2 Με την ευγενική υποστήριξη των: Κάντε κλικ στα λογότυπα για να μεταβείτε στο site τους…

3 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 1. Αναπτυξιακά Θέματα •Αναπτυξιακό Μοντέλο «Παράγω & Εξάγω» •Εθνικός στόχος 50% συνεισφορά της εξωστρέφειας •Εθνική Στρατηγική για τις εξαγωγές – Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και συνεργασία με ιδιωτικό τομέα – Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ενίσχυση του Δικτύου των ΟΕΥ •Μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα – Απλοποίηση προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις - Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Διεθνούς Εμπορίου – Απλούστευση καθεστώτος αδειοδοτήσεων 2. Ρευστότητα •Εξόφληση υποχρεώσεων Δημοσίου στις επιχειρήσεις-Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις •Ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και δεσμευτική ποσόστωση για χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας – Δημιουργία Λευκού ΤΕΙΡΕΣΙΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις •Κατάργηση εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις •Αύξηση ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων •Μικροπιστώσεις (microfinance)

4 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 3. Λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων •Μείωση μη μισθολογικού κόστους επιχειρήσεων - Άμεση εφαρμογή των προγραμμάτων ενίσχυσης απασχόλησης, με έμφαση στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και με περιφερειακή κατανομή - Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε επιχειρήσεις που δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο και προωθούν την απασχόληση •Υιοθέτηση ενεργειακής πολιτικής προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας •Περαιτέρω μείωση και διαπραγμάτευση της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης •Μείωση συνολικής επιβάρυνσης (φορολογικής και μη) στην ηλεκτρική ενέργεια •Σταθεροποίηση των χρεώσεων του κόστους ενέργειας

5 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 4. Φορολογία Επιχειρήσεων – Flat Tax rate •Απλούστευση και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος •Πρόταση για ριζική ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος & καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (Flat Tax Rate) στις επιχειρήσεις •Φορολόγηση επιχειρήσεων επί των κερδών •Ανταποδοτικότητα φορολογικού συστήματος •Πλήρης κατάργηση του Κώδικα KBΣ (ΚΑΦΣ) – Ηλεκτρονική θεώρηση •Βελτίωση μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής – Κατάργηση επανελέγχων - Προαιρετικός χαρακτήρας του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και αναπροσαρμογή του κόστους για την έκδοσή του •Μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης στο 25% - Φορολογική δικαιοσύνη •Εξορθολογισμός και άρση του εισπρακτικού χαρακτήρα φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων •Κατάρτιση περιουσιολογίου για φυσικά και νομικά πρόσωπα •Αντιμετώπιση προβλήματος αφορολόγητων αποθεματικών

6 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 5. Θέματα Ποιότητας-Πιστοποίησης-Ελέγχου & Εποπτείας της αγοράς •Η απόκτηση-διατήρηση σημάτων συμμόρφωσης απαραίτητο «διαβατήριο» για τις εξαγωγές •Πιστοποιήσεις και Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Κίνητρα σε υφιστάμενα εργαστήρια δοκιμών για κοινοποίηση στην ΕΕ •Συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων στη σύνταξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων μέσω Τεχνικών Επιτροπών •Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και αποδοχή των σημάτων των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων από αγορές όπου τα σήματα συμμόρφωσης αποτελούν βασική προϋπόθεση εισόδου •Αθέμιτος ανταγωνισμός - Έλεγχος και Εποπτεία της Αγοράς •Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας φορέων τυποποίησης-πιστοποίησης και επιχειρήσεων •Απονομή Ελληνικού Σήματος

7 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 6. Έρευνα-Καινοτομία •Ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία •Στόχευση στην εφαρμοσμένη έρευνα και ενίσχυση της αξιοποίησης ερευνητικών κονδυλίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις •Βέλτιστη αξιοποίηση του Horizon 2020 •Στόχος για 2020: Το 1,5% του ΑΕΠ να κατευθύνεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη •Επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 7. Μεταφορές – Βελτίωση υποδομών •Ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και μείωσης του κόστους σε όλους τους κλάδους μεταφορών •Λιμάνι Θεσσαλονίκης •Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

8 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α2. Ενημέρωση- Εξυπηρέτηση Μελών Το τμήμα μελών απέστειλε: 42 ηλεκτρονικά newsletters ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ 322 κλαδικά ή/και αυτοτελή ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑριθμός αιτημάτων % ΔΑΣΜΟΙ152,69 ΔΙΑΦΟΡΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ7112,72 B2B ΜΕΛΩΝ254,48 ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ427,53 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ30,54 ΜΕΛΕΤΕΣ254,48 ΝΟΜΙΚΑ152,69 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ5610,04 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ26747,85 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ223,94 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΕΣ173,05 Σύνολο558100,00 Εξυπηρέτησε επίσης συνολικά 558 αιτήματα επιχειρήσεων, μελών και μη:

9 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Β.1 Έρευνες-Μελέτες 1. Ανάδειξη 10 ισχυρότερων οικονομιών και 5 αγορών με την μεγαλύτερη δυναμική για την επόμενη δεκαετία. Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2013 Μέσα από μελέτη συγκεκριμένων παραμέτρων/κριτηρίων το ΙΕΕΣ ανέδειξε τις 10 ισχυρότερες αγορές και τις 5 αγορές με τη μεγαλύτερη δυναμική, τις «Αγορές Τίγρεις» 2. Ανάδειξη των δυναμικών εξαγωγικών κλάδων του ελληνικού εμπορίου & επαναπροσδιορισμός των αγορών-στόχων (Balassa) – (Β’ Μέρος) - Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2013 Για την δημιουργία ενός εργαλείου που θα τεκμηριώνει και θα στηρίζει ποσοτικά και ποιοτικά την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών του ΣΕΒΕ, χτίζοντας πάνω στην α’ προσέγγιση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του ΣΕΒΕ: EXPORT SUMMIT I 3. Ετήσια έκθεση πορείας ελληνικών εξαγωγών για το 2013 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2014 Το ΙΕΕΣ ανέλυσε την πορεία του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας, αναδεικνύοντας τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους και εταίρους της χώρας μας για το 2013

10 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Β.1 Έρευνες-Μελέτες 4. Ετήσια έκθεση για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου ανά περιφέρεια & νομό, ανά χώρα και ανά κλάδο, για την περίοδο 2009-2013 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2014 – Μάιος 2014 Για έβδομη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια έρευνα του ΙΕΕΣ για την χαρτογράφηση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια και ανά νομό, με στόχο την πληρέστερη και ουσιαστικότερη αποτύπωση και καταγραφή των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών περιφερειών και νομών 5. Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis – BPA) εξαγωγής των 1) κομπόστα ροδάκινο, στις ΗΠΑ, με πλοίο, 2) προφίλ αλουμινίου, στην Αυστραλία, με πλοίο Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2013-Μάιος 2014 Το ΙΕΕΣ υλοποίησε δύο μελέτες για την αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση των επιχειρησιακών διαδικασιών εξαγωγής: 1) της κομπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ με μεταφορικό μέσο το πλοίο, 2) του προφίλ αλουμινίου στην Αυστραλία με μεταφορικό μέσο το πλοίο – Aναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

11 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 1. Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την προώθηση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου που θα περιλάβει τις ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ καθώς και επιλεγμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού από ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στο ρόλο δυνητικών πελατών 2. Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας Mε το έργο αυτό ο ΣΕΒΕ παρέχει σε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, εξαγωγικών και μη και επαγγελματιών ολοκληρωμένες και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά στην εξαγωγική διαδικασία 3. Παροχή Υποστήριξης στην Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για την Εξωστρέφεια του ΣΕΒ/ ΣΤΕΓΗ στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΔΒΜ Ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ υλοποιεί μια δράση εξωστρέφειας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξαγωγικής ικανότητας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων και εστιάζει στην ολοκληρωμένη υποστήριξή τους.

12 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 4. Vocational International Trade Training Implementation - VITTI Το πρόγραμμα VITTI που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo da Vinci, έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός διεθνούς προγράμματος συνεχούς κατάρτισης πάνω στο εξαγωγικό εμπόριο. 5. TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA - TRAWBOR Ο ΣΕΒΕ υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το έργο TRAWBOR, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για τη συλλογή και αυτοματοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για εξαγωγές και συγκέντρωση αυτών σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο εξαγωγών. 6. TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP - TRIGGER Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης

13 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 7. Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area - SKILLS BALANCING Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των υφιστάμενων δομών της εκπαίδευσης και κατάρτισης της ευρύτερης περιοχής και των φορέων που τις λειτουργούν ή/και υποστηρίζουν καθώς και η διασύνδεση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν οι φορείς αυτοί. 8. Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης Η υλοποίηση ενός Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) στόχο έχει αρχικά την επιμόρφωση (επιδοτούμενη) ανέργων ανδρών και γυναικών με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις μεταποιητικές ή παροχής υπηρεσιών και ακολούθως την υποβοήθησή τους ούτως ώστε είτε να βρουν δουλειά, είτε να δημιουργήσουν μια δική τους μικρή επιχείρηση. 9. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους ηλικίας έως 29 ετών Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων, το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους ηλικίας έως 29 ετών». Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ.

14 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ2. Προτάσεις που υποβλήθηκαν και αναμένεται αξιολόγησή τους 1. Common Development of export actions for the support and the enhancement of the small and medium enterprises - SMES-Extroversion Το έργο έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειών για τη βελτίωση των εξαγωγικών δράσεων των ΜΜΕ ενός επιλεγμένου κλάδου (όπως του κλάδου ‘’Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας Τροφίμων και Ποτού’’) καθώς επίσης και την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και των στρατηγικών της διασυνοριακής περιοχή,ς οι οποίες βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία 2. JOINT ACTIONS FOR AN INNOVATIVE AND QUALIFIED CROSS-BORDER BUSINESS ZONE - IQ-BiZ Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής με έμφαση στους νέους σπουδαστές και εργαζόμενους, καθώς και στην ενθάρρυνση και τη στήριξη καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματικών δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βιώσιμη επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.

15 Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-Β2Β 27- 28.05.2013 Συνδιοργάνωση με τη Eurobank του «Go International» στη Μόσχα, στην οποία συμμετείχαν 81 ελληνικές επιχειρήσεις και 180 ρωσικές. Ο ΣΕΒΕ είχε το συντονισμό των επιχειρηματικών συναντήσεων. 16.12.2013 Διοργάνωση επιχειρηματικού ταξιδιού στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ με τη συμμετοχή 5 ελληνικών επιχειρήσεων. Πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις στοn χώρο της ελληνικής πρεσβείας. 10-12.02.2014 Συνδιοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Ερμπίλ του Κουρδιστάν στο πλαίσιο αποστολής εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων (ΣΕΒΕ, ΒΕΘ, ΕΒΕΘ και το Γραφείο της Αν. Γενικής Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ στη Θεσσαλονίκη, με τη σύμπραξη του Γραφείου ΟΕΥ στο Ερμπίλ) 17-24.5.2014 Υποστηριξη-συνδιοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής του ΣΕΒ με συμμετοχή 15 ελληνικών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων με προγραμματισμένες συναντήσεις σε τέσσερις πόλεις, Πεκίνο, Γκουανγκζού, Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ

16 Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Την περίοδο Μάιος 2013-Μάιος 2014, υλοποιήθηκαν συνολικά από τον ΣΕΒΕ 20 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ Υλοποιήθηκαν σε: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Κοζάνη, Ξάνθη, Βόλο Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Βέροια, Κιλκίς, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Λήμνο, Αγρίνιο Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών το καθένα Έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα 500 στελέχη επιχειρήσεων Το πρόγραμμα των 40 ωρών περιλαμβάνει: 8 Βήματα για να Εξάγω & Εκπόνηση Export Business Plan, Όροι παράδοσης (INCOTERMS), Όροι πληρωμής, Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα, Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας αγοράς, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές, Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών πελατών, Υγιεινή & Ασφάλεια Επίσης έχουν υλοποιηθεί δύο κύκλοι Συμβουλευτικής 10 ατόμων έκαστος, στην Θεσσαλονίκη και τη Λήμνο.

17 ΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΒΕ το διάστημα Μάιος 2013-Μάιος 2014… Διοργάνωσε μόνος του συνολικά 11 εκδηλώσεις-ημερίδες, με σημαντικότερη το 3ήμερο Διεθνές Συνέδριο Export Summit II-39 ο ΙΑΤΤΟ FORUM. Συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς/οργανισμούς/υπουργεία ακόμα 10 εκδηλώσεις-ημερίδες. Μέλη της Διοίκησης και στελέχη του ΣΕΒΕ συμμετείχαν σε πάνω από 40 συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους φορέων/οργανισμών, υπουργείων και διπλωματών. Export Summit II-39 ο Ιatto Forum (Θεσ/νίκη, 25-27.9.2013) Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 440 στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορέων Συμμετείχαν 30 ομιλητές και σύνεδροι από 20 χώρες Επίσης, το Export Summit II φιλοξένησε παράλληλα το 39 ο IATTO FORUM

18 Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΜΕ Κατά το διάστημα Μάιος 2013 – Μάιος 2014… Δημοσιεύθηκαν συνολικά 77 Δελτία Τύπου Πραγματοποιήθηκαν 3 Συνεντεύξεις Τύπου Δημοσιεύθηκαν 42 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΒΕ, διατυπώνοντας και προβάλλοντας τις θέσεις του Συνδέσμου Από τα δημοσιεύματα αυτά προέκυψαν 1.251 έντυπες δημοσιεύσεις, περισσότερες από 2.900 δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ακόμα, τόσο ο Πρόεδρος, κ. Δ. Λακασάς όσο και μέλη του Δ.Σ του ΣΕΒΕ έδωσαν πλήθος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων

19 Η. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ Κάντε κλικ στα λογότυπα για να μεταβείτε στον αντίστοιχο απολογισμό 2013

20 Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕΒΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (SOCIAL MEDIA) Παράλληλη επικοινωνία σε 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης… (κλικ στα εικονίδια) Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο λειτουργίας ο ΣΕΒΕ έχει αποκτήσει πάνω από: -4.000 ‘Likes’ στη σελίδα στο Facebook -1.500 ‘Follow’ στη σελίδα στο LinkedIn Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πάνω από 500 δημοσιεύσεις με κύριο αντικείμενο: - Εξαγωγικά νέα - Εκδηλώσεις/ημερίδες - Ανακοινώσεις για διακρίσεις επιχειρήσεων - Δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και εγκυκλίων

21 Οδηγός Εξωστρέφειας «Θέλετε να εξάγετε;» Μέσα στο 2013 κυκλοφόρησε η 3 η έκδοση του Οδηγού. Αποτελεί έναν περιεκτικό Οδηγό: -για τις επιχειρήσεις που είτε σκοπεύουν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα, είτε βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής τους - για κάθε επαγγελματία ή φοιτητή/σπουδαστή που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με τα θέματα των εξαγωγών Για περισσότερες πληροφορίες εδώεδώ

22 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη Τ: +30 2310 535333 F: +30 2310 543232 Μ: info@seve.grinfo@seve.gr www.seve.gr


Κατέβασμα ppt "39 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2014 Πεπραγμένα 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google