Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/061 Αθλητικές Εκδηλώσεις με όλους για όλους Η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Δημοτική Εκπαίδευση) Παγκύπριο συνέδριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/061 Αθλητικές Εκδηλώσεις με όλους για όλους Η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Δημοτική Εκπαίδευση) Παγκύπριο συνέδριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/061 Αθλητικές Εκδηλώσεις με όλους για όλους Η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Δημοτική Εκπαίδευση) Παγκύπριο συνέδριο Αθλητικές Εκδηλώσεις με όλους για όλους Λεμεσός, Νοέμβριος 2006 Στέλιος Στυλιανού Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

2 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/062 Ποια στοιχεία συνθέτουν το θέμα; 1. Η παρούσα κατάσταση. 2. Η εθνική εκπαιδευτική πολιτική (γενικά). 3. Η πολιτική του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τις εκδηλώσεις. 4. Ο σκοπός και οι κύριοι στόχοι της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. 5. Διαθεματικοί στόχοι μέσα από τη Φυσική Αγωγή. 6. Η Απάντηση στο ερώτημα.

3 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/063 Η παρούσα κατάσταση • Μέχρι πέρσι γινόταν προσπάθεια συμμετοχής όλων των παιδιών σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις. Στις διασχολικές, περιφερειακές και παγκύπριες εκδηλώσεις γινόταν επιλογή των 2-4 καλύτερων παιδιών και συνεχής αποκλεισμός των υπολοίπων. • Το όλο σύστημα οργάνωσης περιόριζε στο ελάχιστο τη δυνατότητα μικρών σχολείων να μετέχουν στις «επίσημες διοργανώσεις» αθλοπαιδιών (περιορισμένες εμπειρίες, οικονομικό κόστος, ειδίκευση δασκάλου...). • Οι σύμβουλοι και επιθεωρητές αφιέρωναν πολύ χρόνο στην οργάνωση εκδηλώσεων, μειώνοντας τον επιμορφωτικό τους ρόλο. • Η περσινή χρονιά αποτέλεσε μεταβατικό στάδιο, στο οποίο δοκιμάστηκαν διάφορα μοντέλα μαζικής συμμετοχής.

4 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/064 Η παρούσα εθνική εκπαιδευτική πολιτική (γενικά). • Γενική παραδοχή για ανάγκη ποιοτικής βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Εκπαιδ. Μεταρρύθμιση). • Έχει ζητηθεί από ειδικούς να υποβάλουν εισηγήσεις (ομάδα μεταρρύθμισης, κοινοπραξία Αθηνά, Ν. Χαραλάμπους - επιμόρφωση, Π.Ι.). • Μελετούνται εκπαιδευτικά συστήματα και εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα και καινοτομίες (Φινλανδικό μοντέλο, Αναλυτικό Πρόγραμμα «Αγωγής Ζωής», ενιαίο ολοήμερο...). • Ξεκαθαρίστηκε ότι ο δάσκαλος είναι ο ειδικός για την παρεχόμενη εκπαίδευση. Παράλληλα άρχισαν να γίνονται προγράμματα επιμόρφωσης (Brunel). • Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων όπου υπάρχουν εκπαιδευτικά ελλείμματα (ΖΕΠ, αθλητικό υλικό σε μικρά σχολεία...)

5 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/065 Εκδηλώσεις - Διαγωνισμοί: Η πολιτική του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φαίνεται μέσα από τις εγκυκλίους : • Προσπάθεια και ευκαιρία συμμετοχής όλων των παιδιών. • Αποτελούν φυσική απόρροια της καθημερινής εργασίας του σχολείου. • Μέσα από τις εκδηλώσεις επιδιώκεται η καλλιέργεια ήθους και δεξιοτήτων ζωής. • Περιορισμός απώλειας διδακτικού χρόνου. • Περιορισμός οικονομικού κόστους. Οι διαγωνισμοί γίνονται:  Εθελοντικά σε μη εργάσιμο χρόνο ή  Με συμμετοχή όλων των παιδιών σε εργάσιμο χρόνο.

6 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/066 Ο σκοπός και οι κύριοι στόχοι της Φ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο (Υφιστάμενο Αναλυτικό Πρ.) • Α.Π. ΣΚΟΠΟΣ : Η ολόπλευρη ανάπτυξη ( σωματική, πνευματική, συναισθηματική) των μαθητών, η βελτίωση και ενίσχυση της υγείας τους και η ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. • ΣΤΟΧΟΙ : Η ανάπτυξη της αγάπης για τον αθλητισμό και η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος • Η καλλιέργεια της αγάπης για τη φύση • Η καλλιέργεια των ψυχικών, ηθικών και κοινωνικών αρετών • Η ανάπτυξη των διανθρώπινων σχέσεων • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της καλαισθησίας και της συναισθηματικής έκφρασης • Η συνειδητοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της άσκησης στον άνθρωπο...

7 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/067 Διαθεματικοί στόχοι μέσα από τη Φυσική Αγωγή • Όπως φαίνεται μέσα από το υφιστάμενο Α.Π. αλλά και στα πλείστα Α.Π. άλλων χωρών η Φ.Α. συνδέεται άμεσα με την υγεία (σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική, κοινοτική, ψυχική...). • Μέσα από όλα τα θέματα του Α.Π. γίνεται προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης σπάζοντας τα διαχωριστικά όρια των μαθημάτων. • Η/Ο δάσκαλα/ος αναμένεται : 1. Να προάγει καθημερινά την υγεία σε όλες τις πτυχές της. 2. Να γνωρίζει την ύλη των άλλων μαθημάτων και να ενεργεί συντονισμένα με το υπόλοιπο προσωπικό.

8 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/068 Η απάντηση στο ερώτημα(1) Επιστημονικές απόψεις: • Η έλλειψη ευχαρίστησης (enjoyment) μεγαλώνει τον κίνδυνο αποφυγής (drop-out) συμμετοχής (Weiss & Petlichkoff, 1989). • Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η παραχώρηση εξωτερικών κινήτρων σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν ευχαρίστηση και εσωτερικά κίνητρα πιθανό να οδηγήσει σε μείωση του ενδιαφέροντος συμμετοχής (Deci & Ryan, 1985). • Όταν το παιδί έχει θετικές εμπειρίες συμμετοχής βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή του (Sonstroem & Morgan, 1989). • Φαίνεται ότι πολλοί δάσκαλοι (Αγγλία) αντί να ξεκινούν από το παιδί και να χρησιμοποιούν τη δραστηριότητα, ξεκινούν από τη δραστηριότητα (Pickup, 2006)

9 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/069 Η απάντηση στο ερώτημα(2) • ‘learning to move’ and ‘moving to learn” (Baalpe 2005) • Παιδιά που έχουν αναπτύξει ευρύ πεδίο φυσικών δεξιοτήτων είναι πολύ πιθανό να μετέχουν σε κινητικές και υγιεινές δραστηριότητες ζωής στο μέλλον (Malina, 1996). • H μη απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε κατοπινή ηλικία στην απομάκρυνση από την κινητική δραστηριοποίηση (Jess, et.al. 2004). • Όταν εστιάζουμε την προσοχή μας στο αποτέλεσμα (result or ego orientation) πάντα κάποιος θα μας ξεπεράσει κάποτε, δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα, ενώ όταν προσανατολιζόμαστε στη σύγκριση με τον εαυτό μας (task orientation) μπορούμε σχεδόν πάντα, με την κατάλληλη προσπάθεια να νιώθουμε την επιτυχία (Duda &Whitehead, 1998).

10 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/0610 Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα Αθλητικές εκδηλώσεις με όλους; • Αποτελεί μέρος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τονίζεται στις σχετικές εγκύκλιους των τελευταίων χρόνων. • Αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (σελ. 306,307,313). • Τονίστηκε μέσα από τους υπό έμφαση στόχους του 2004 (Ευρωπαϊκό έτος παιδείας μέσω του αθλητισμού) και 2005 (Διεθνές έτος για τον Αθλητισμό και τη Φ.Α.). • Αποτελεί ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας (χωρίς να θεωρείται μομφή για την προηγούμενη πρακτική). • Η θέση βασίζεται στην αξιολόγηση – βελτίωση – ανανέωση στόχων, στα διεθνή δεδομένα και στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση.

11 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/0611 Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα Αθλητικές εκδηλώσεις για όλους; • Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εκπαίδευσης. Η παιδεία προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού. Η αθλητική εκδήλωση πρέπει να παρέχει στο παιδί ικανοποιητικές πιθανότητες επιτυχίας. • Χρειάζεται προετοιμασία στην οργάνωση των δραστηριοτήτων. • Παιδιά που δεν θέλουν να μετέχουν στο αγωνιστικό μέρος μπορούν να μετέχουν στο οργανωτικό (βοηθοί, γραμματεία, διαφήμιση, οικονομικοί διαχειριστές...)

12 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/0612 Η εγκλύκλιος • Αναφέρει τις απαιτήσεις του τμήματος (2 ενδοσχολικές ημερίδες, 2 διασχολικές, περιφερειακοί αγώνες). • Δεν περιορίζει όπου υπάρχει ευχέρεια για άλλες εκδηλώσεις (π.χ. τουρνουά Στροβόλου, Λεμέσια, κατεχομένων Δήμων, κοινότητες,...). • Τονίζει την ανάγκη για καθημερινή παροχή ποιοτικής Φυσικής Αγωγής. Οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της αγωγής αυτής.

13 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/0613 Ευχαριστώ για την προσοχή σας σας σας έργο έργο στο στο επιτυχία επιτυχίαΚαλή

14 Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/0614 Αναφορές και βιβλιογραφία Παπαϊωάννου, Α. Θεοδωρακάκης, Ι. Γούδας, Μ.(2003): Για μια καλύτερη Φυσική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη Liukkonen, J., Pickup, I., Τσαγγαρίδου, Ν., Ζαχοπούλου, Ε. (2006): Συγχρονες Εκπαιδευτικές τάσεις της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία. Πανεπιστήμιο Κύπρου Baalpe et. Al (2005): Declaration from the National Summit on Physical Education. London 24.1.2005 Deci, E.L. & Ryan,R.M.(1985): Intrinsic motivation and self -determination in human behaviour. London: Plenum Press. Duda, J.L. & Whitehead, J. (1998): Measurement of goal perspectives in thwe physical domain. WV: Fitness Information Technology. Sonstroem, R & Morgan, W.(1989): Exercise and self-esteem: Rational and model: Medicine and Science in Sports and Exercise,21, 329-337 Weiss, Μ.R. & Petlichkoff, L. (1989): Children motivation for participation in and withdrawal from sport: Identifying the missing links. Pediatric Exercise Science, 1, 195-211 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κατέβασμα ppt "Σ.Στυλιανού/Εκδηλώσεις/061 Αθλητικές Εκδηλώσεις με όλους για όλους Η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Δημοτική Εκπαίδευση) Παγκύπριο συνέδριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google