Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2010

2 Αναδόμηση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Βασικός Στόχος: Η διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

3 Πού στηρίχθηκε η Πρόταση για αναδόμηση του Ω.Π.;  Στις γενικές διαπιστώσεις και παραδοχές που κατά καιρούς εκφράστηκαν και καταγράφηκαν για την υφιστάμενη δομή της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4 • Στους τρεις πυλώνες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων όπως αυτοί έχουν περιγραφεί από την Επιτροπή Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πού στηρίχθηκε η Πρόταση για αναδόμηση του Ω.Π.;

5  Στις διαπιστώσεις και εισηγήσεις των οργανωμένων φορέων οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που αναπτύχθηκε τα τελευταία 3 χρόνια αναφορικά με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Πού στηρίχθηκε η Πρόταση για αναδόμηση του Ω.Π.;

6 Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. 1. Εισάγεται ο θεσμός της εμπέδωσης με πέντε διδακτικές περιόδους την εβδομάδα για τις τάξεις Α’ και Β’ και τέσσερις διδακτικές περιόδους για τις τάξεις Γ’- Στ’.

7 Η μετατόπιση εκείνου του μέρους της κατ’ οίκον εργασίας από το σπίτι στο σχολείο έτσι ώστε η κατ’ οίκον εργασία να μην μετατρέπεται σε κατ’ οίκον συνδιδασκαλία εκπαιδευτικού και γονιών αλλά ως μια ευχάριστη δραστηριότητα κατά την οποία οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

8  Η περαιτέρω εξατομίκευση της διδασκαλίας του μαθήματος της ημέρας αναλόγως των ικανοτήτων και των αναγκών του κάθε παιδιού ξεχωριστά, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να αποκτούν και να εμπεδώνουν τις πυρηνικές γνώσεις και να καλύπτουν οποιεσδήποτε ελλείψεις στις σχολικές τους γνώσεις.  Η ενίσχυση της στήριξης που προσφέρεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

9  Η παροχή περισσότερων ευκαιριών στα παιδιά που προχωρούν πιο γρήγορα.  Η παροχή περισσότερων ευκαιριών στην/ στον εκπαιδευτικό για καθοδήγηση των παιδιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να καταπολεμούνται από την αρχή της εμφάνισής τους προβλήματα όπως ο αναλφαβητισμός, οι μαθησιακές δυσκολίες, κ.λπ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

10 2. Εισαγωγή από την Α’ τάξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου» το οποίο περιλαμβάνει τη Γεωγραφία, το Σχολικό Κήπο και την Πατριδογνωσία (στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γεωγραφίας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω θέματα). Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

11 3. Εισαγωγή στις τάξεις Α’ έως Δ’ ενός νέου γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία», το οποίο περιλαμβάνει την Επιστήμη και το Σχεδιασμό & Τεχνολογία. Στο μάθημα αυτό θα ακολουθείται το Α.Π. των Φυσικών Επιστημών αλλά θα μπαίνει εμβόλιμα και το Α.Π. του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας με κατασκευές που θα αξιοποιούνται στην Επιστήμη αλλά θα εξυπηρετούν και στόχους της Τεχνολογίας. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

12 4. 4. Εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών από την Προδημοτική. Σκοποί:  Η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας με τις πολιτικές που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία.  Η παροχή στα παιδιά της ευκαιρίας να αποκτήσουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και σε άλλη γλώσσα, πλην της μητρικής, διευρύνοντας έτσι τις πολιτιστικές εμπειρίες τους και αναπτύσσοντας θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο φαινόμενο της ετερότητας. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

13 5. 5. Εισαγωγή της ενότητας Αγωγή Ζωής στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ Στόχος:  να δίνεται η ευκαιρία στις/ στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, με βάση τις ανάγκες του σχολείου τους, να εμπλέκονται σε διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες και εργασίες που θα σχετίζονται με θέματα όπως η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Διαπολιτισμική Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή, κλπ τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν από τα νέα Α.Π. της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε. – Ε.Α.Α.) εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα με τα οποία θα καταπιάνονται στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειμένων. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

14 6. 6. Εισαγωγή των δύο κύριων θεμάτων της Αγωγής Ζωής (Αγωγή Υγείας και Π.Ε. – Ε.Α.Α.) στις τάξεις Ε’ και Στ’ ως ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα έτσι ώστε πέρα από τη διαθεματική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να μπορούν να ασχοληθούν και με πιο εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στα Αναλυτικά Προγράμματα των δύο αντικειμένων. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

15 7. 7.Σε όλα τα μαθήματα δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έτσι ώστε να απαλειφθούν τα φαινόμενα μειωμένης ευχέρειας χρήσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και των επιστημών, που διαπιστώνονται επανειλημμένως, ακόμη και από διεθνείς έρευνες. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

16  Η προσαρμογή της διδασκαλίας και καλλιέργειας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο στα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας και η αναβάθμιση του γλωσσικού μαθήματος από απομονωμένο μάθημα πολλών ωρών χωρίς ουσιαστική επίδραση στην κατοπινή γλωσσική ικανότητα των μαθητών, που ήταν μέχρι σήμερα, σε κεντρική διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα του σχολείου που εξασφαλίζει την απόκτηση, κατοχή και άριστη χρήση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών της Κύπρου. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

17 8. Αύξηση του χρόνου του δεύτερου διαλείμματος κατά πέντε λεπτά και μείωση της έβδομης και τελευταίας διδακτικής περιόδου, κάθε μέρας, κατά πέντε λεπτά. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

18 9. Μείωση των περιόδων διδασκαλίας των δασκάλων, που θα έχουν τις περισσότερες περιόδους σε μια τάξη (υπεύθυνος τάξης), κατά δύο (2), ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αλλαγές που προκύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των νέων Α.Π. και της αναδιαμόρφωσης του Ωρολογίου Προγράμματος. Η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει σταδιακά από την επόμενη σχολική χρονιά με τη μείωση του διδακτικού χρόνου του υπεύθυνου τάξης κατά μία (1) διδακτική περίοδο και θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

19

20

21 Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε...  Η εφαρμογή των νέων Α.Π. θα γίνει σταδιακά, νοικοκυρεμένα και χωρίς βιασύνη.  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που έχει ξεκινήσει από φέτος θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν πλήρως τόσο τη φιλοσοφία των νέων Α.Π. όσο και τις νέες προσεγγίσεις.  Όλο το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό (σχολικά βιβλία, βοηθήματα, φύλλα εργασίας, κ.λπ.) θα εξακολουθήσει να αποστέλλεται στα σχολεία και να αξιοποιείται από τις/ τους εκπαιδευτικούς.

22  Είναι ανθρώπινο και απόλυτα κατανοητό το γεγονός ότι από την επόμενη χρονιά δεν θα εφαρμοστούν πλήρως όλες οι πτυχές των νέων Α.Π. και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στους δύο νέους πυλώνες που εισάγουν τα νέα Α.Π. (καλλιέργεια στάσεων που χαρακτηρίζουν το δημοκρατικό πολίτη και καλλιέργεια των κομβικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 21 ο αιώνα).  Ακόμα και έτσι όμως τα παιδιά δεν έχουν να χάσουν τίποτε, αφού το συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων για το οποίο γίνεται αναφορά στον πρώτο πυλώνα των νέων Α.Π. σε μεγάλο βαθμό παραμένει το ίδιο. Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε...

23  Οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου με την πείρα και τα προσόντα που διαθέτουν έχουν αποδείξει ότι ακόμη και με το υφιστάμενο Α.Π. μπορούν να πετύχουν σε αυτό τον τομέα. Συνεπώς η εισαγωγή των νέων Α.Π. όχι μόνο δεν θα δυσκολέψει αλλά αντίθετα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να επιτυγχάνουν τους στόχους του πρώτου πυλώνα.  Όλος ο μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (επιθεωρητές, υποστηρικτές κ.λπ.) θα είναι από τώρα και συνεχώς δίπλα στις/ στους μάχιμους εκπαιδευτικούς σε αυτή την προσπάθεια όχι για να ασκήσουν κριτική αν κάτι δεν πάει καλά αλλά για να στηρίξουν και να βοηθήσουν στην επιτυχία της εφαρμογής των νέων Α.Π.  Ένα γεγονός το οποίο θεωρείται δεδομένο, αφού η προσπάθεια στην οποία εισέρχεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου.


Κατέβασμα ppt "Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google