Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σοφία Ιωάννου-Γεωργίου

2 Γενικός Σκοπός Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες
να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες γενικότερα και να αποκτήσουν βασική διαπολιτισμική αντίληψη και διαπολιτισμικές δεξιότητες καθώς και γενικές επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά με δημιουργικό τρόπο για ουσιαστική επικοινωνία σε ποικίλες καθημερινές περιστάσεις

3 Καινούρια Στοιχεία Εισαγωγή της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) από την Α’ τάξη Δόμηση σε τρία στάδια: Στάδιο 1:Προδημοτική, Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού Στάδιο2: Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στάδιο 3: Ε’ και Στ’ Δημοτικού Πρόνοια για ενιαίο πρόγραμμα από προδημοτική μέχρι Λύκειο Βασισμένο στα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework for Languages) Βασικοί Άξονες: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γλωσσών Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα – ικανότητες κλειδιά

4 Καινούρια Στοιχεία Δείκτες επιτυχίας – Στόχοι σε 5 επίπεδα:
Δεξιότητες προφορικού λόγου Δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου Δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου Δεξιότητες γραπτού λόγου Στρατηγικές μάθησης Διαπολιτισμική Αντίληψη Διδακτική Μεθοδολογία: Μεγαλύτερη έμφαση στη τεχνολογία Εισάγεται η διήγηση ιστορίας (storytelling) Φιλοσοφία: Μεγαλύτερη έμφαση στη Διαπολιτισμική Αντίληψη στη Δια βίου μάθηση Εισάγεται η προσέγγιση CLIL Αξιολόγηση: έμφαση στο portfolio

5 Εισαγωγή της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) από την Α’
Καμία αρνητική επίδραση στη μητρική γλώσσα Αντιθέτως υπάρχουν οφέλη Ανάπτυξη θετικών στάσεων, περιέργειας και ανοίγματος προς άλλες γλώσσες και πολιτισμούς Γνωστικά Πρόσληψη προφοράς, προσωδίας και ρυθμού ξένης γλώσσας Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων Μεταφορά δεξιοτήτων από τη μια γλώσσα στην άλλη Αυξημένες ικανότητες προσοχής και διαχείρισης αντιφατικών πληροφοριών Αυξημένη πυκνότητα κυττάρων του εγκεφάλου (μνήμη, προσοχή, αντίληψη των αισθήσεων) Πρακτικά Περισσότερος χρόνος επαφής με τη γλώσσα Περισσότερες ευκαιρίες για ανακύκληση της γλώσσας Περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική χρήση της γλώσσας Περισσότερη άνεση με τη γλώσσα Ικανοποίηση αναγκών κυπριακής κοινωνίας Ευθυγράμμιση με Ευρωπαϊκή πολιτική Young bilinguals may know the same number of words but split in two – by age 4 or 5 this is overcome. Mention Louisiana study – 13,200 children 3rd and 5th grades who take foreign languages did better in their English exams

6 Δόμηση σε τρία στάδια βασισμένα στα Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Στάδιο 1:Προδημοτική, Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού (Α1.0) Εισαγωγή της ξένης γλώσσας σταδιακά και με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, χωρίς να τα πιέζει ή να τα αγχώνει. Δραστηριότητες όπως παιγνίδια, τραγούδια και παραμύθια και επαφή με τη γλώσσα σε διάφορες ώρες της σχολικής μέρας (διάλειμμα, εκδρομή, παιγνίδι για ξεκίνημα της μέρας, άλλα σχολικά μαθήματα) Η Α’ τάξη δε περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραπτού λόγου Η Β’ τάξη γνωρίζει το σωστό τρόπο γραφής του λατινικού αλφαβήτου Στάδιο2: Γ’ και Δ’ Δημοτικού (Α1.1 και Α1.2) Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Όπου είναι δυνατό ενίσχυση μέσω CLIL Στάδιο 3: Ε’ και Στ’ Δημοτικού (Α1.2 και Α2)

7 Βασικοί Άξονες (1) α. Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων.
Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων με σκοπό να επιτευχθεί: Η επαρκής πρόσληψη και κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η διεύρυνση των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών με στοιχεία από άλλους πολιτι­σμούς. β. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να διαμορφώσουν αξίες-στάσεις που να ενδυναμώνουν: Την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση των παιδιών αλλά και τη αποδοχή της διαφορετικότη­τας και το σεβασμό των ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό. Τη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής διαφοράς, με τρόπο που να συμβάλει στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών μέσω της αξιοποίησης της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Την καλλιέργεια ενός αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και αρνητικής στάσης απέναντι σε φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. Την κοινωνικοποίηση των μαθητών με τρόπο που να διασφαλίζει ευαισθησία στη διαχείριση των φαινομένων ετερότητας των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

8 Βασικοί Άξονες (2) γ. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αι. – ικανότητες κλειδιά. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκονται: Η δυνατότητα για βασική επικοινωνία και διάδραση, προφορική και γραπτή όσον αφορά καθημερινές καταστάσεις και ενδιαφέροντα από τη ζωή των παιδιών. Η ικανότητα της ενσυναίσθησης και οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, καθώς και η ετοιμότητα να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. Η ικανότητα να αναγνωρίζουν μηχανισμούς/στρατηγικές μάθησης και να τους αξιοποιούν για την παραπέρα ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων. Η δεξιότητα δημιουργικής χρήσης της γλώσσας και μεγιστοποίησης της εφαρμογής των ικανοτήτων και γνώσεών τους για καλύτερη επικοινωνία. Η δεξιότητα καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας.

9 Στάδιο 1:Προδημοτική, Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού (Α1.0)

10 Δείκτες επιτυχίας – Στόχοι σε 5 επίπεδα:
Δεξιότητες προφορικού λόγου Δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου Δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου Δεξιότητες γραπτού λόγου Στρατηγικές μάθησης Διαπολιτισμική Αντίληψη

11 Παράδειγμα από Γ’ και Δ΄τάξη:
Δεξιότητες προφορικού λόγου: Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μπορούν: Να θέτουν και να απαντούν απλές ερωτήσεις για προσωπικές πληροφορίες και άλλα συγκεκρι­μένα και γνωστά θέματα που έχουν διδαχθεί. Να χρησιμοποιούν ένα βασικό λεξιλόγιο (λέξεις και φράσεις) σχετικά με προσωπικές πληροφο­ρίες και άλλα συγκεκριμένα και γνωστά θέματα που έχουν διδαχθεί. Να έχουν κάποιο περιορισμένο έλεγχο απλών γραμματικών στοιχείων και δομών πρότασης. Να συνδέουν λέξεις με βασικά συνδετικά όπως: και, αλλά. Δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου: Να κατανοούν προφορικό λόγο ο οποίος προφέρεται αργά και προσεκτικά και σχετίζεται με θέματα που έχουν διδαχθεί. Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε απλές εντολές και οδηγίες. Δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου: Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν γνωστές λέξεις, φράσεις και απλές προτάσεις. Να κατανοούν πολύ σύντομα και απλά κείμενα με γνωστές λέξεις (μηνύματα, κάρτες, σημειώ­σεις, απλές πληροφορίες με εικόνες, απλές εντολές).

12 Παράδειγμα από Γ’ και Δ΄τάξη:
Δεξιότητες γραπτού λόγου: Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μπορούν: Να γράφουν απλές φράσεις χρησιμοποιώντας γνωστές λέξεις. Να γράφουν απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας γνωστές λέξεις και φράσεις. Στρατηγικές μάθησης: Να μπορούν να αντιλαμβάνονται το νόημα προφορικού λόγου που μπορεί να περιέχει κάποια άγνωστα στοιχεία, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο συγκείμενο και άλλα στοιχεία όπως την έκφραση του ομιλητή κ.λπ. Να μπορούν να ζητούν βοήθεια χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα. Να μπορούν να δημιουργούν λέξεις για να καλύψουν πιθανά κενά τους στην ξένη γλώσσα. Να χρησιμοποιούν εικόνες ως βοηθητικά στοιχεία για την κατανόηση γραπτού κειμένου. Να χρησιμοποιούν εικονογραφημένο λεξικό. Διαπολιτισμική αντίληψη: Να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ομοιότητες όπως και διαφορές μεταξύ των γλωσσών. Να μάθουν για διάφορους παραδοσιακούς εορτασμούς και έθιμα διάφορων πολιτισμών. Να αντιληφθούν τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα και εορτασμούς ανά τον κόσμο.

13 Διδακτική Μεθοδολογία
Παιγνίδια Τραγούδια Διήγηση παραμυθιού(storytelling) Απλοποιημένες ιστορίες Δραστηριότητες με χρήση της τεχνολογίας projects

14 Φιλοσοφία Επικοινωνιακή εκμάθηση και διδασκαλία της γλώσσας
Ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών Διαπολιτισμική Αντίληψη Δια βίου μάθηση Προσέγγιση CLIL

15 Τι είναι η προσέγγιση CLIL; (1)
Η προσέγγιση CLIL (Content and Language Integrated Learning) προωθεί τη διδασκαλία διπλής εστίασης. Διδάσκεται δηλαδή ένα σχολικό θέμα (γεωγραφία, επιστήμη, κτλ.) αλλά και συγχρόνως μια ξένη γλώσσα. Στη περίπτωση του νηπιαγωγείου διδάσκεται μια θεματική ενότητα (φρούτα, οικογένεια) ή προωθείται ένας γενικότερος στόχος (π.χ. αγάπη για το βιβλίο, συναισθηματική αγωγή, κτλ.) 15

16 Τι είναι η προσέγγιση CLIL; (2)
Η διδασκαλία δηλ. ενός σχολικού θέματος ή ενότητας γίνεται μέσω μιας ξένης γλώσσας ενώ οι στόχοι του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία είναι: Στόχοι του σχολικού θέματος Στόχοι γλωσσικοί για τη ξένη γλώσσα Στόχοι για προώθηση θετικών στάσεων Στόχοι για καλλιέργεια στρατηγικών μάθησης 16

17 Αξιολόγηση Αξιολογούνται: Σημαντικός ο τρόπος αξιολόγησης:
Όλες οι γλωσσικές δεξιότητες Οι στρατηγικές μάθησης Η διαπολιτισμική αντίληψη Στάσεις, συμπεριφορές και κοινωνικές δεξιότητες Σημαντικός ο τρόπος αξιολόγησης: Δομημένες δραστηριότητες Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης Portfolio


Κατέβασμα ppt "Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google