Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής Επιμέλεια Δρ. Δήμητρα Καυκά Σχολική Σύμβουλος Δρ. Μαρία Νέζη Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής Επιμέλεια Δρ. Δήμητρα Καυκά Σχολική Σύμβουλος Δρ. Μαρία Νέζη Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής Επιμέλεια Δρ. Δήμητρα Καυκά Σχολική Σύμβουλος Δρ. Μαρία Νέζη Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο

2  Στόχος: η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού  Θα έρθουμε σε επαφή με κείμενα διαφημιστικού λόγου και θα επιχειρήσουμε να τα αποδομήσουμε  Θα εργαστούμε σε ομάδες και θα σχεδιάσουμε διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού  Θα αναστοχαστούμε πάνω στην κοινή εμπειρία μας

3 Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής

4 Από την.. παρατήρηση στην.. στην κατανόηση

5 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ •Πεδίο (θέμα) •Συνομιλιακοί ρόλοι (βαθμός οικειότητας ή εξουσίας) και περιστάσεις επικοινωνίας •Τρόπος ( γραπτό /προφορικό /πολυτροπικό κείμενο) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ •Λεξιλογικές και γραμματικές και συντακτικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.λπ. •Λεξιλόγιο •Εικονόλεξα •Γραμματική •Συνοχή •Συνεκτικότητα •Οργάνωση πληροφοριών ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ •Οι κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί δόμησης κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας •Προθετικότητα •Ιδεολογικά μηνύματα

6 Τα σχολικά εγχειρίδια στο μάθημα της Γλώσσας και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης προωθούν, σε κάποιο βαθμό, δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. Μπορείτε να φέρετε κάποιο παράδειγμα που σας έρχεται αυθόρμητα στο νου; ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………….

7 1 ο Φύλλο ομαδικής εργασίας ομάδα [……] 1. Αναζητήστε ένα κείμενο διαφημιστικού λόγου στα σχολικά εγχειρίδια και των δυο βαθμίδων. Επιλέξτε ένα για να το επεξεργαστείτε στην ομάδα σας ως προς τα τρία επίπεδα. 2. Συμπληρώστε τον πίνακα αποδομώντας το κείμενο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ/ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ κ.α ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

8 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υλικό [ ]

9 Ας σχεδιάσουμε διδακτικές δραστηριότητες με βάση το συγκεκριμένο διαφημιστικό κείμενο, έτσι ώστε να ασκήσουμε τους μαθητές/τριες μας σε δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. Κατά το σχεδιασμό, ας παρατηρήσουμε σε ποιον άξονα κάθε βαθμίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση.

10 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ •Πεδίο (θέμα) •Περιστάσεις επικοινωνίας •Συνομιλιακοί ρόλοι (βαθμός οικειότητας ή εξουσίας) •Τρόπος ( γραπτό /προφορικό/ πολυτροπικό κείμενο) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ

11

12 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ •Λεξιλογικές και γραμματικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.λπ. •Λεξιλόγιο •Εικονόλεξα •Γραμματική •Συνοχή •Συνεκτικότητα •Οργάνωση πληροφοριών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ

13

14 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ •Οι κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί δόμησης κοινωνικοπολιτισμι κών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας •Προθετικότητα •Ιδεολογικά μηνύματα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ •

15

16  Ποιες δυσκολίες συναντήσαμε κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας; ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………........  Συνήθως σε ποιον από τους τρεις άξονες δίνουμε έμφαση κατά την επεξεργασία τέτοιων κειμένων ; ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

17  Κατά τη συνεργασία σας με συναδέλφους της άλλης βαθμίδας εντοπίσαμε κάποια κοινά σημεία στον τρόπο διδακτικής προσπέλασης του κειμένου; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

18


Κατέβασμα ppt "Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής Επιμέλεια Δρ. Δήμητρα Καυκά Σχολική Σύμβουλος Δρ. Μαρία Νέζη Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google