Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IAENUS1 TEMA 10 - PRAGMA PARTICIPIO. PROPOSICIONES DE RELATIVO VERBOS CONTRACTOS -εω

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IAENUS1 TEMA 10 - PRAGMA PARTICIPIO. PROPOSICIONES DE RELATIVO VERBOS CONTRACTOS -εω"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IAENUS1 TEMA 10 - PRAGMA PARTICIPIO. PROPOSICIONES DE RELATIVO VERBOS CONTRACTOS -εω

2 IAENUS2 Formas no personales del verbo (repaso) la raiz verbal puede constituir en Griego –sustantivos verbales –adjetivos verbales λ ω λ -ειν λ -ων, λ -ουσα, λ -ον

3 IAENUS3 Morfología del infinitivo el infinitivo se forma añadiendo al raiz el morfema -ειν λ ω λ ειν λ ειν

4 IAENUS4 Morfología del participio El participio es un adjetivo verbal y como adjetivo tiene tres formas: para masculino, femenino y neutro λ ω λ ων ουσα ον λ ων λ ουσα λ ον

5 IAENUS5 Εl participio utiliza las siguientes terminaciones: MasculinoFemeninoNeutro SingularPluralSingularPluralsingularPlural ωνοντ-εςουσαουσ-αιονοντ-α οντ-αςουσ-ανουσ-αςονοντ-α οντ-οςοντ-ωνουσ-ηςουσ-ωνοντ-οςοντ-ων οντ-ιουσι ουσ- ουσ-αιςοντ-ιουσι declinación atemática 3º declinación alfatemática 1º declinación atemática 3º

6 IAENUS6 Participio del verbo λ ω MasculinoFemeninoNeutro SingularPluralSingularPluralsingularPlural λ -ωνλ - οντ-εςλ - ουσαλ - ουσ-αιλ - ονλ - οντ-α λ - οντ-αςλ - ουσ-ανλ - ουσ-αςλ - ονλ - οντ-α λ - οντ-οςλ - οντ-ωνλ - ουσ-ηςλ - ουσ-ωνλ - οντ-οςλ - οντ-ων λ - οντ-ιλ - ουσιλ - ουσ- λ - ουσ-αιςλ - οντ-ιλ - ουσι

7 IAENUS7 se divierte muchas veces la divinidad, que por un lado hace a los pequeños grandes y quel por otro lado a los grandes pequeños.

8 IAENUS8 Participio del verbo ε μ MasculinoFemeninoNeutro SingularPluralSingularPluralsingularPlural ν ντεςο σαο σαι ν ντα νταςο σανο σας ν ντα ντος ντωνο σηςο σων ντος ντων ντιο σιο σ ο σαις ντιο σι

9 IAENUS9 Valor y significado del participio el participio es una adjetivo amar participio amado hombre amado mujer amada En griego hay más participios, de tal manera que solemos traducirlos: -o por un participo español -o una oración de de relativo (el que….) ε μ ν ο σα ν el que es la que es lo que es

10 IAENUS10 sintaxis del participio como el adjetivo, el participio siempre acompaña a un sustantivo con el que concuerda en: –género –número –cáso νδρ Nominativo singular masculino λ οντι

11 IAENUS11 malo es para el esclavo el dueño, que obra malamente En efecto la necesidad llega a reunir los males sustantivoadjetivo verbal masculino, singular, nominativo

12 IAENUS12 PRONOMBRE RELATIVO Es un pronombre que introduce una proposición subordinada adjetiva. –el niño, el cual era rubio, corre muy rápido este tipo de proposiciones muchas veces puede sustituirse por un adjetivo –el niño rubio corre muy rápido

13 IAENUS13 Morfología del pronombre realtivo características: -espíritu áspero -parecido al artículo pero sin la tau

14 IAENUS14 PROPOSICIONES ADJETIVAS O DE RELATIVO Las proposiciones adjetivas tiene las siguiente estructura oración principal antecedente pronombre relativo oración subordinada vió la película en el cine la que su novia le había recomendado

15 IAENUS15 Características de las proposiciones de relativo Primera –el antecedente y el pronombre relativo concuerdan en género y número Segunda –el pronombre cumpre función sintáctica dentro de la oración subordinada No hay una vida, la cual no tenga cosas malas y tabién odiosas. sujeto verbo complementos directos masculinos femeninos

16 IAENUS16 en efecto muchas cosas malas llegan a ser en la vida y no hay algún de los hombres (ningún hombre) para quién la fornuna no cause muchos males oración simple oración principal proposición subordinada adjetiva (relativo) antecedente masculino singular pronombre relativo CI SUJETO CD VERBO

17 IAENUS17 Μ νανδρος λ γει τ δε· ν ο θεο φιλο σιν, ποθν σκει ν ος. Menandro afirma estas cosas: al que los dioses ama, muere joven. al ser neutro plural, admite un pronombre en singuar antecedente

18 IAENUS18 VERBOS CONTRACTOS hay dos tipos de verbos activos –puros –contractos -ω-ω -εω / PurosContractos -εω ω ει ε ουσι ο σι ειν ε ν

19 IAENUS19 CONEPTO DE CONTRACCIÓN Se denominan contractos porque la raiz verbal termina en vocal y al añadir la terminación o desinencia se produce una secuencia vocálica que es reducida, simplificada o contraida: ποι ω ποιε ει εει ε

20 IAENUS20 VERBOS CONTRACTOS EN -εω recuerda la traducción del neutro plural: δ καια como cosas injustas muchos, que dicen cosas justan, realizan cosas injustas los hombres, que cometen injusticias/ los injustos, realizan cosas malas/males a la ciudad DOBLE ACUSATIVO


Κατέβασμα ppt "IAENUS1 TEMA 10 - PRAGMA PARTICIPIO. PROPOSICIONES DE RELATIVO VERBOS CONTRACTOS -εω"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google