Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ
Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ

2 Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ
Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ Αξιοποίηση των προγραμμάτων Life για δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα με βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας

3

4 ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2003)
Πιστοποιήσεις

5 Πιστοποιήσεις ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2003)
AGRO 2.1&2.2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  (2006) Πιστοποιήσεις

6 Πιστοποιήσεις ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2003)
AGRO 2.1&2.2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.  (2006) EMAS Περιβαλλοντική Δήλωση (2009) Πιστοποιήσεις

7 Πιστοποιήσεις ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2003)
AGRO 2.1&2.2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  (2006) EMAS* Περιβαλλοντική Δήλωση (2009) *Πρώτη περιβαλλοντική δήλωση στην Ευρώπη στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας Πιστοποιήσεις

8 EPD Environmental Product Declaration

9 SAGE10 (LIFE09 ENV/GR/ SAGE 10) Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αειφόρα αγρο-οικοσυστήματα – Η περίπτωση του Μεσογειακού Ελαιώνα –

10 oLIVE CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE CLIMA)
Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

11 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη

12 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη

13 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη

14 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη

15 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη
Τεχνογνωσία (καταρτίσεις, συνεχείς εκπαιδεύσεις)

16

17 Οφέλη για τον παραγωγό Τεχνική υποστήριξη
Τεχνογνωσία (καταρτίσεις, συνεχείς εκπαιδεύσεις) Δελτίο Επίδοσης Παραγωγού (οικονομική αποτύπωση των πρακτικών)

18 Δελτίο Επίδοσης Παραγωγού ΔΕΛΕΠ

19 Δελτίο Επίδοσης Παραγωγού ΔΕΛΕΠ

20 Οφέλη για τον παραγωγό Υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικό προϊόν με περιβαλλοντική σήμανση ικανό να προσεγγίσει απαιτητικές-περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες αγορές.

21 Προϊόν Αύξηση παραγωγής

22 Προϊόν Αύξηση παραγωγής Καλύτερη ποιότητα

23 Προϊόν Αύξηση παραγωγής Καλύτερη ποιότητα Καλύτερο περιβάλλον

24 Προϊόν


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google