Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός gspot.com 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός gspot.com 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά.

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 2 www.merkopanas.blogspot.gr Επικοινωνία: merkuri@ath.forthnet.gr

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 3 Φυσική Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εισαγωγικά θέματα

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 4 Τι θα γνωρίσουμε σήμερα  τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, στην ύλη της Φυσικής  τη μορφή του περιεχομένου του βιβλίου  τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση της καινούριας ύλης.

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 5 Θέματα φετινής ύλης

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 6 1. Μηχανικές και Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις.

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 7 2. Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα.

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 8 3. Μηχανική στερεού σώματος.

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 9 4. Κρούσεις – Φαινόμενο Doppler.

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 10 Μορφή περιεχομένου βιβλίου

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 11 Προαπαιτούμενες γνώσεις από τη Φυσική (για τις Μηχανικές Ταλαντώσεις).

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 12 2os Νόμος του Newton 2os Νόμος του Newton ή Ορμή – Αρχή Διατήρησης Ορμής. Ορμή – Αρχή Διατήρησης Ορμής. Αν σ’ ένα σύστημα σωμάτων δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις ή ασκούνται και η συνισταμένη τους είναι μηδέν, τότε η ολική ορμή του συστήματος των σωμάτων διατηρείται σταθερή.

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 13 Έργο σταθερής Δύναμης. Έργο σταθερής Δύναμης. x w N T FxFx FyFy φ F F FxFx FyFy φ w N T

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 14 Έργο μεταβλητής Δύναμης. Έργο μεταβλητής Δύναμης. 0 x F Γ Δ W F =Ε ΟΑΓΔ Α Το έργο μιας δύναμης με μεταβλητό μέτρο αριθμητικά είναι ίσο με το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται μεταξύ της γραφικής παράστασης F (x) και του άξονα x.

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 15 Κινητική Ενέργεια Κινητική Ενέργεια Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια Αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας (ΑΔΜΕ) Αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας (ΑΔΜΕ) Σε ένα σύστημα σωμάτων στα οποία ασκούνται μόνο διατηρητικές δυνάμεις (πχ βαρυτικές, ηλεκτροστατικές) το άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας (δηλαδή η μηχανική ενέργεια), διατηρείται σταθερό σε κάθε μεταβολή.

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 16 Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος που κάνει μεταφορική κίνηση, κατά τη διάρκεια μιας μετατόπισής του, είναι ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των δυνάμεων που ασκήθηκαν σε αυτό ή είναι ίση με το έργο της συνισταμένης δύναμης. Σε ένα σύστημα που δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του ή δεν έχει περιβάλλον (σύμπαν), η συνολική ενέργεια διατηρείται σταθερή. Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 17  Περίοδος Τ  Συχνότητα f  Γωνιακή συχνότητα ω (κυκλική συχνότητα) (κυκλική συχνότητα) Περιοδικές Κινήσεις Περιοδικές Κινήσεις Χαρακτηριστικά μιας περιοδικής κίνησης

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 18 Μελέτη ελατηρίου Μελέτη ελατηρίου Μελέτη ελατηρίου Μελέτη ελατηρίου

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 19 Νόμος του Hooke

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 20 Έργο δύναμης που ασκείται σε ελατήριο Το έργο μιας δύναμης με μεταβλητό μέτρο αριθμητικά είναι ίσο με το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται μεταξύ της γραφικής παράστασης F (x) και του άξονα x.

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 21 Προαπαιτούμενες γνώσεις από τα Μαθηματικά

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 22 Επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων 1. ημθ = ημα θ = 2κπ + α θ = 2κπ + π – α 1. συνθ = συνα θ = 2κπ ± α

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 23 Γραφικές παραστάσεις  y = ημx  y = συνx

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 24 Ταυτότητες  ημ 2 θ + συν 2 θ = 1  ημ(α+β)=ημασυνβ+ημβσυνα  ημΑ+ημΒ =

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 25 Τριγωνομετρικοί αριθμοί συμπληρωματικών, παραπληρωματικών γωνιών κλπ  ημ(-φ) = -ημφ, συν(-φ) = συνφ.  ημ( – φ) = συνφ, συν( – φ) = ημφ. συν( – φ) = ημφ.  ημ( + φ) = συνφ,  συν( + φ) = -ημφ.  ημ(π – φ) = ημφ, συν(π – φ) = -συνφ.  ημ(π + φ) = -ημφ, συν(π + φ) = -συνφ.

26 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 26 Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες  ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΛΓΕΒΡΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

27 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blo gspot.com 27 Εφαρμογές 1. Να επιλυθεί η εξίσωση ημx =, για. 2. Να επιλυθεί η εξίσωση συνx =, για.


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός gspot.com 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google