Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας

2 Σημερινή κατάσταση στις Δ.Ε.Υ.Α

3 ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

4 Ιαχειρ.

5 Πρότυπο Υδατικό Ισοζύγιο της IWA Εξουσιοδο τημένη Κατανάλω ση Απώλειες Νερού Εισερχόμενο νερό στο δίκτυο Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Μη Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Εμφανείς Απώλειες Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Πραγματικές Απώλειες Μη Τιμολογούμενη Μετρομενη Κατανάλωσηύ Μη Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Λάθη Μετρητών / Μετρήσεων Μη Ανταποδο τικό Νερό Ανταποδο τικό Νερό 1 ο Επίπεδο Αξιολόγησης Υδατ. Ισοζυγίου

6 Πρότυπο Υδατικό Ισοζύγιο της IWA Εξουσιοδο τημένη Κατανάλω ση Απώλειες Νερού Εισερχόμενο νερό στο δίκτυο Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Μη Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Οικονομικέςς Απώλειες Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Πραγματικές Απώλειες Μη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Μη Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Λάθη Μετρητών / Μετρήσεων Μη Ανταποδο τικό Νερό Ανταποδο τικό Νερό μετρούμενη κατανάλωση εγκαταστάσεων της επιχείρησης νερού, ή νερού που παρέχεται δωρεάν στο Δήμο ή σε ιδρύματα κ.α. κατάσβεση πυρκαγ., καθαρ. κεντρικών αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης, καθαρισμό δεξαμενών, καθαρισμό οδών παράν. χρήση νερού από κρουνούς, παράνομες συνδέσεις, παρακάμψεις ή επεμβάσεις στους μετρητές καταναλωτών σφάλματα και ανακρίβειες στους μετρητές καταναλωτών ή στην καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων

7

8 Εκτίμηση – Περιορισμός N.R.W. Τεχνολογίες (Τηλεμ. AMR) +Λογισμ.(Υδρ. Μοντ, + GIS κλπ) 1 η Αξιολ. Υδατ. Ισοζυγίου Μέτρηση Συνολ. Εισερχόμ. νερού Έλλειψη Κεντρικών Μετρητών Ψηφιοπ. Δικτύων Χειρόγρ. Δίκτυα Έλλειψη σχεδίων Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι ή χρηματοδότηση Επιστ. Προσωπ. ή Χρηματοδότ. Επιστ. Προσωπ. Επιστ. Προσωπ. ή Χρηματοδότ. Διάγραμμα Βασικών Σταδίων Εκτίμησης N.R.W. στις Δ.Ε.Υ.Α. Χρηματοδότηση δράσεων περιορισμού Μη Ανταποδοτικού Νερού (N.R.W.) 1

9 Κυριότεροι Δείκτες απόδοσης δικτύων Το υδατικό ισοζύγιο σύμφωνα με τη μεθοδολογία της IWA και το μη ανταποδοτικό νερό Ο αριθμός περιστατικών (διαρροών) ανά χιλιόμετρο αγωγών διανομής/έτος Ο δείκτης διαρροών υποδομών (ILI) Ο όγκος απωλειών σε ltr/km αγωγών (χρήση όταν αριθμός συνδέσεων<20/ km αγωγών) Ο όγκος απωλειών σε ltr/σύνδεση/ημέρα (χρήση όταν αριθμός συνδέσεων>20/ km αγωγών) 2

10 2016 2017 2018 Έτος 2016 Ιούνιος, Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενιαίας αξιολόγησης υδατικού ισοζυγίου κατά IWA από Δ.Ε.Υ.Α Έτος 2016 Νοέμβριος, Περιφερειακές συναντήσεις σε όσες ΔΕΥΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα έως το 1 ο Στάδιο Αξιολ. Υδ. Ισοζ. Έτος 2017 Απρίλιος, Ημερίδα επαναξιολόγησης ενιαίας παρακολούθησης δεικτών απόδοσης δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Χρονοπρογραμματισμός - Ορόσημα 3

11 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ιεράρχηση Αναγκαίων Δράσεων για τις Δ.Ε.Υ.Α. Προσλήψεις Προσλήψεις Επιστημονικού & Τεχνικού προσωπικού Χρηματοδοτήσεις Χρηματοδοτήσεις Δράσεων περιορισμού N.R.W. «Επιτυχημένος Διαχειριστής Νερού» Ενίσχυση Θεσμικού ρόλου Ε.Δ.Ε.Υ.Α & Δ.Ε.Υ.Α. ως «Επιτυχημένος Διαχειριστής Νερού» με συνεισφορά στα Διαχ. Σχ. Λ.Απ.

12

13 Τα συστήματα DSS στην υπηρεσία της βελτιστοποίησης διαχείρισης των δικτύων Η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων (SCADA, GIS, water simulation models) μπορεί να: Διασφαλίσει την αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή νερού Ελαττώσει τις διαρροές και αυξήσει τα έσοδα μειώνοντας το NRW Μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση με εξορθολογισμένο πρόγραμμα λειτουργίας και αποφυγή αιχμών ισχύος Μειώσει τις καθημερινές λειτουργικές δαπάνες και να απελευθερώσει δεσμευμένους πόρους Αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του εξοπλισμού ενισχύοντας τις δράσεις συντήρησης (τεκμηριωμένη επιλογή επισκευής ή αντικατάστασης) Υπάρξει τεκμηριωμένη επιλογή τιμολογιακής πολιτικής Μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

14 Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας


Κατέβασμα ppt "Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας Δημήτρης Σαββοργινάκης Δ/ντης Υπηρεσ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google