Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

27/9/2016 Παρουσίαση Web Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης και Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ Μπαλατσού Μαρία, Δ/νση Πληροφορικής ΕΛΓΑ, Απρίλιος 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "27/9/2016 Παρουσίαση Web Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης και Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ Μπαλατσού Μαρία, Δ/νση Πληροφορικής ΕΛΓΑ, Απρίλιος 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 27/9/2016 Παρουσίαση Web Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης και Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ Μπαλατσού Μαρία, Δ/νση Πληροφορικής ΕΛΓΑ, Απρίλιος 2016

2 27/9/2016 Λειτουργία Web Συστήματος ΕΛΓΑ Λειτουργία Web Συστήματος ΕΛΓΑ Στόχοι: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου Εύκολη και ασφαλή ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ζημιάς και καταγραφής εκτιμήσεων Εύκολη και ασφαλή ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ζημιάς και καταγραφής εκτιμήσεων Καταμερισμός εργασιών, μείωση διοικητικής επιβάρυνσης Καταμερισμός εργασιών, μείωση διοικητικής επιβάρυνσης Επίσπευση των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημίωσης Επίσπευση των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημίωσης

3 27/9/2016 Λειτουργία Web Συστήματος ΕΛΓΑ Οφέλη : Αμεσότητα στην επικοινωνία ΕΛΓΑ - Αγρότη - Ανταποκριτή Αμεσότητα στην επικοινωνία ΕΛΓΑ - Αγρότη - Ανταποκριτή Μείωση της γραφειοκρατίας και του φόρτου εργασίας -ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία στοιχείων Μείωση της γραφειοκρατίας και του φόρτου εργασίας -ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία στοιχείων Πληρότητα και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβολής,ενημέρωσης και πληροφόρησης Πληρότητα και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβολής,ενημέρωσης και πληροφόρησης Εγκυρότητα δεδομένων λόγω της αυτόματης διασταύρωσης / επαλήθευσης των στοιχείων με το ΟΠΣ ΕΛΓΑ Εγκυρότητα δεδομένων λόγω της αυτόματης διασταύρωσης / επαλήθευσης των στοιχείων με το ΟΠΣ ΕΛΓΑ

4 27/9/2016 Βασικές αρχές Σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΓΑ Σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΓΑ Ευελιξία και ευκολία στη χρήση, αναζήτηση και εισαγωγή πληροφοριών Ευελιξία και ευκολία στη χρήση, αναζήτηση και εισαγωγή πληροφοριών Διαμόρφωση και παρουσίαση περιβάλλοντος ανάλογα με το προφίλ χρήστη Διαμόρφωση και παρουσίαση περιβάλλοντος ανάλογα με το προφίλ χρήστη Εξάλειψη περιττών πληροφοριών Εξάλειψη περιττών πληροφοριών Ομοιογενής παρουσίαση πληροφοριών Ομοιογενής παρουσίαση πληροφοριών Ορθολογικός διαχωρισμός διαδικασιών Ορθολογικός διαχωρισμός διαδικασιών Επιτάχυνση διαδικασιών καταχώρησης Επιτάχυνση διαδικασιών καταχώρησης Έλεγχοι εγκυρότητας των δεδομένων Έλεγχοι εγκυρότητας των δεδομένων 4

5 27/9/2016 Γενικές λειτουργίες – βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή Κεντρική οθόνη - Επιλογή λειτουργιών Φόρμες αναζήτησης - Επεξεργασίας - Μορφές πεδίων Αναζήτηση εγγραφών Εισαγωγή νέων εγγραφών. Επεξεργασία στοιχείων εγγραφής Διαγραφή εγγραφών Εκτυπώσεις - Αναφορές Σύνθετες καρτέλες με επιμέρους λεπτομέρειες εγγραφής Περιορισμοί στην επεξεργασία στοιχείων 5

6 27/9/2016 Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή 6

7 27/9/2016 Κεντρική οθόνη - Επιλογή λειτουργιών 7

8 27/9/2016 Φόρμες Τύποι πεδίων 8

9 27/9/2016 Αναζήτηση εγγραφών 9

10 27/9/2016 Εισαγωγή νέων εγγραφών 10

11 27/9/2016 Επεξεργασία στοιχείων εγγραφής 11

12 27/9/2016 Διαγραφή εγγραφής 12

13 27/9/2016 Εκτυπώσεις - Αναφορές 13

14 27/9/2016 Σύνθετες καρτέλες 14

15 27/9/2016 Περιορισμοί στην επεξεργασία στοιχείων 15

16 27/9/2016 Βασικό σενάριο Ανταποκριτών 16

17 27/9/2016 Σενάριο Ανταποκριτών Εισαγωγή Αναγγελίας Εισαγωγή Αναγγελίας Έγκριση αναγγελίας (ΟΠΣ) Έγκριση αναγγελίας (ΟΠΣ) Εισαγωγή Δηλώσεων ζημιάς Εισαγωγή Δηλώσεων ζημιάς Εισαγωγή γραμμών Δήλωσης Εισαγωγή γραμμών Δήλωσης Εισαγωγή Συνοπτικού Ανταποκριτή Εισαγωγή Συνοπτικού Ανταποκριτή Υπολογισμός τελών εκτίμησηςΥπολογισμός τελών εκτίμησης Αιτήσεις Ανασύστασης Αιτήσεις Ανασύστασης Αιτήσεις Επανεκτίμησης Αιτήσεις Επανεκτίμησης Φύλλα Δ.Ε. Φύλλα Δ.Ε. Δηλώσεις Κ.Ε. Δηλώσεις Κ.Ε. Διαχείριση Παραγωγών Διαχείριση Παραγωγών 17

18 27/9/2016 Βασικές Λειτουργίες Ανταποκριτών 1. Εισαγωγή στο σύστημα με την ταυτοποίηση χρήστη - ανταποκριτή και αναγνώριση των σχετικών του δικαιωμάτων 2. Ο Ανταποκριτής θα καταχωρεί Αναγγελία Ζημίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιορισμούς 3. Ο Ανταποκριτής θα καταχωρεί ΔΖ παραγωγών για την συγκεκριμένη αναγγελία 4. Καταχώρηση των αναλυτικών γραμμών Δηλώσεων ζημιάς για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ( στα ΠΣΕΑ υπάρχει επιπλέον το Πάγιο Κεφάλαιο και τα αποθηκευμένα προϊόντα) 5. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να μεταβάλει τα προσωπικά του στοιχεία (στοιχεία επικοινωνίας) εκτός από το ΑΦΜ του 6. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να διαχειρίζεται τα συνοπτικά αναγγελιών 7. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να μεταβάλλει συγκεκριμένα στοιχεία του συνοπτικού Αναγγελίας ( ημερομηνία κοινοποίησης πορισμάτων – Λειτουργία κοινοποίησης πορισμάτων – πράξη παραλαβής)

19 27/9/2016 Βασικές Λειτουργίες Ανταποκριτών 8. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να διαχειριστεί τις καταθέσεις των τελών από τις δηλώσεις ζημίας των παραγωγών που καταχωρεί 9. Ο Ανταποκριτής διαχειρίζεται τις καταχωρήσεις των ενστάσεων επί των πορισμάτων. 10. Ο Ανταποκριτής διαχειρίζεται τις ενστάσεις για το ΦΔΕ ( Μόνο ΠΣΕΑ) 11. Ο Ανταποκριτής καταχωρεί τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου ( Μόνο ΠΣΕΑ) 12. Ο Ανταποκριτής καταχωρεί τις αιτήσεις ανασύστασης ( Μόνο ΠΣΕΑ) 13. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να βλέπει την τελευταία ενεργή ΔΚΕ παραγωγών χωρίς όμως να έχει δικαίωμα μεταβολής 14. Ο Ανταποκριτής θα μπορεί να έχει στην διάθεσή του δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών που σχετίζονται με την ροή της εργασίας του

20 27/9/2016 Βασικό σενάριο Εκτιμητών 20

21 27/9/2016 Βασικές Λειτουργίες Εκτιμητών Αναζήτηση Δηλώσεων Αναζήτηση Δηλώσεων Εισαγωγή Πορισμάτων Εισαγωγή Πορισμάτων Έλεγχος Συνοπτικού Εκτιμητή Έλεγχος Συνοπτικού Εκτιμητή Παράδοση στον Επόπτη Παράδοση στον Επόπτη Έλεγχος Επόπτη (ΟΠΣ) Έλεγχος Επόπτη (ΟΠΣ) Διόρθωση παρατηρήσεων επόπτη Διόρθωση παρατηρήσεων επόπτη Επιβεβαίωση Επόπτη (ΟΠΣ) Επιβεβαίωση Επόπτη (ΟΠΣ) Έλεγχος τμηματάρχη (ΟΠΣ) Έλεγχος τμηματάρχη (ΟΠΣ) Διόρθωση παρατηρήσεων τμηματάρχη Διόρθωση παρατηρήσεων τμηματάρχη Επιβεβαίωση Τμηματάρχη (ΟΠΣ) Επιβεβαίωση Τμηματάρχη (ΟΠΣ) Αιτήσεις Ανασύστασης Αιτήσεις Ανασύστασης Συνοπτικά Αναγγελίας Συνοπτικά Αναγγελίας Δηλώσεις Κ.Ε. Δηλώσεις Κ.Ε. 21

22 27/9/2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "27/9/2016 Παρουσίαση Web Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης και Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ Μπαλατσού Μαρία, Δ/νση Πληροφορικής ΕΛΓΑ, Απρίλιος 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google