Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"Βασικές Κατευθύνσεις και Οδηγίες Διαχείρισης των Δράσεων ΚΑ1-ΚΑ2 στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης" Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""Βασικές Κατευθύνσεις και Οδηγίες Διαχείρισης των Δράσεων ΚΑ1-ΚΑ2 στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης" Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "Βασικές Κατευθύνσεις και Οδηγίες Διαχείρισης των Δράσεων ΚΑ1-ΚΑ2 στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης" Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Εισηγήτρια: Ξεσφιγκούλη Δήμητρα- Αν.Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

2 To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Αποτελεί συνένωση των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ όλων των τομέων της εκπαίδευσης: Δια Βίου Μάθησης-Erasmus (ανώτατη εκπαίδευση) Leonardo daVinci (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) Comenious (σχολική εκπαίδευση) Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων) Νεολαία εν Δράσει 5 διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Εdulink) Προγράμματα για τη συνεργασία των βιομηχανικών χωρών Αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

3 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Learning Mobility of Individuals ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών- Στρατηγικές Συμπράξεις Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships KA3/Eνίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμι- σης Πολιτικής Support for Policy Reform

4 ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ -ΙΚΥ Σχολική εκπαίδευση Το ΙΚΥ διαχειρίζεται τις αποκεντρωμένες δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 για τους παρακάτω τομείς: Εκπαίδευση και κατάρτισηΔράση Jean MonnetΑθλητισμός

5 ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης Προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων (δημόσια ή ιδιωτικά) να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες (γλωσσικές, κ. α) και τις ικανότητές τους και να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιδρά στη διασφάλιση και μεγιστοποίηση των δραστηριοτήτων της επαγγελματικής εξέλιξης όλων των μελών του προσωπικού των σχολικών μονάδων. Τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή διάδοση των αποτελεσμάτων των παραπάνω δράσεων και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της κινητικότητας. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης- Δράση ΚΑ1

6 Η δράση αφορά τη Διακρατική Κινητικότητα (περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δυο διαφορετικές χώρες ) Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (γενικής, επαγγελματικής ή τεχνικής εκπαίδευσης) Συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης- Δράση ΚΑ1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕ Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

7 ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι πως οι ενέργειες κινητικότητας θα πρέπει να υποβάλλονται και να διευθύνονται από οργανισμούς. Τα φυσικά πρόσωπα δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση. Η διεύθυνση των σχολείων πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση του σχεδίου κινητικότητας. Ένα σχολείο ή μια κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης στη δράση ΚΑ1, είτε ως μεμονωμένος αιτών είτε ως μέλος μιας κοινοπραξίας. Ωστόσο ο συντονιστής κοινοπραξίας μπορεί να συντονίζει (αιτείται) περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων. Ο οργανισμός υποδοχής δεν χρειάζεται να προσδιορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από κοινοπραξία, ο αιτών φορέας- συντονιστής είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της κοινοπραξίας. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης- Δράση ΚΑ1

8 ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως συντονιστές κοινοπραξιών σχολείων (Consortium leaders) της περιφέρειας ευθύνης τους. Στην περίπτωση αυτή, όπου το σχέδιο που υποβάλλεται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (το συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία). Τα σχολεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία πρέπει να συνδέονται οργανωτικά με τον οργανισμό που ενεργεί ως συντονιστής). Τα μέλη της κοινοπραξίας (σχολεία) κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης απαιτείται να παρέχουν εξουσιοδότηση (mandate) προς στον συντονιστή της κοινοπραξίας. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης- Δράση ΚΑ1

9 ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων για τη Βασική Δράση 1- βρίσκεται στο σύνδεσμο https://www.iky.gr/epilexima-sxoleia-sxolikika1. Στον ίδιο σύνδεσμο βρίσκονται επίσης οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές που είναι επιλέξιμες ως επικεφαλείς κοινοπραξιών (consortium leaders) Στη δράση ΚΑ1 τα σχέδια μπορούν να έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως 24 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης των σχεδίων κυμαίνεται από 1/6/2016 έως 31/12/2016. Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) στη διεύθυνση https://www.iky.gr/eggrafa- eplus/odigos-eplus.https://www.iky.gr/eggrafa- eplus/odigos-eplus Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης- Δράση ΚΑ1 Βασική δράση 1 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων2 Φεβρουαρίου 2016

10 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών –Στρατηγικές Συμπράξεις Co-operation for Innovation and Good Practices Η συγκεκριμένη Βασική Δράση αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Άμεσος στόχος η αύξηση της ικανότητας διεθνικής συνεργασίας και η παραγωγή ποιοτικών καινοτόμων προϊόντων. Έμμεσος στόχος τα αναμενόμενα θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους συμμετέχοντες φορείς αλλά και η βελτίωση των συστημάτων και των πολιτικών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί προσδιορίζονται με την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες. Το ανώτατο όριο κάλυψης δαπανών αφορά μέχρι 10 εταίρους.

11 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων Διάρκεια Σχεδίων 12-36 μήνες Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις που περιλαμβάνουν μόνο σχολεία Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών και Περιφερειακών αρχών (2 φορείς από 2 διαφορετικές χώρες)

12 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση μιας κουλτούρας που μαθαίνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω των μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, η ενδυνάμωση της ικανότητας τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και πρακτικές. Παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας, αντιμετώπιση της πολύπλοκης πραγματικότητας στις σχολικές τάξεις και υιοθέτηση νέων μεθόδων και εργαλείων. Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας. Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ). Βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2

13 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμοι συμμετέχοντες φορείς Σχολεία (Δημόσια – Ιδιωτικά) και οποιοσδήποτε οργανισμός - δημόσιος ή ιδιωτικός- που δραστηριοποιείται σε κάθε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων/εκπαιδευτικών αρχών για τη δράση ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων και Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ περιφερειών βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.iky.gr/erasmusplus- vivliothiki/item/2496-ekpaideftikesarxes-kai-sxoleia-pou-einai-epileksima-gia- symmetoxi-sto-erasmus. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2

14 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ I. Στρατηγική Σύμπραξη (Αίτηση ΚΑ201): Συνεργασία μεταξύ Σχολείων και φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς από τρεις (3) διαφορετικές χώρες. II. Στρατηγική σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων (Αίτηση ΚΑ219): Συνεργασία μόνο μεταξύ Σχολείων. Μετέχουν τουλάχιστον δύο (2) σχολεία από δύο (2) διαφορετικές χώρες. III. Στρατηγική σύμπραξη μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών (Αίτηση ΚΑ201). Μετέχουν τουλάχιστον δύο (2) τοπικές/περιφερειακές αρχές από δύο (2) διαφορετικές χώρες. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2

15 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στη χώρα του συντονιστή εταίρου και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αιτών φορέας-συντονιστής είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση για το σύνολο της κοινοπραξίας. Οι διακρατικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών ή/και μεταξύ σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε αυτή την κατηγορία σχεδίων. Εφόσον εγκριθούν, η σύμβαση επιχορήγησης υπογράφεται μεταξύ του συντονιστή εταίρου και της Εθνικής Μονάδας της χώρας του και η κοινοτική επιχορήγηση καταβάλλεται στο συντονιστή εταίρο, ο οποίος στη συνέχεια την κατανέμει αναλογικά στους λοιπούς εταίρους. Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2

16 ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι αιτούντες φορείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τα παρακάτω έγγραφα: τον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus Το έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», που εμπεριέχει τις τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων http://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia- toerasmusplus http://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia- toerasmusplus Τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές, http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action- 1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/146http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action- 1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/146

17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΗΜΑ 1 ο Σύστημα Διαπίστευσης – ECAS (European Commission Authentication Service) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαπίστευσης – ECAS (European Commission Authentication Service) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  Ο λογαριασμός ECAS απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων και για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του. Για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο χρήστης λαμβάνει ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS, βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ http://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf http://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas

18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΗΜΑ 2 ο Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται οι αιτούντες οργανισμοί, καθώς και οι οργανισμοί-εταίροι, να έχουν λάβει έναν μοναδικό 9-ψηφιο κωδικό (PIC Code) μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant Portal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home. html http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home. html Οδηγίες για την τροποποίηση των στοιχείων δίνονται στο εγχειρίδιο χρήστη (έντυπο και video) στη σελίδα:  https://www.iky.gr/urf- registrationhttps://www.iky.gr/urf- registration Επισημαίνουμε ότι οργανισμοί οι οποίοι έχουν λάβει ήδη PIC από προηγούμενα έτη δεν χρειάζεται να λάβουν καινούργιο κωδικό, καθώς ο πρώτος κωδικός PIC που λαμβάνεται ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και είναι ένας και μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί τον συμμετέχοντα οργανισμό.

19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Βήμα 3 ο : Κατά το στάδιο της εγγραφής, οι οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν (upload) έγγραφα που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και στα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού, τα οποία βρίσκονται αναλυτικά στον Συμπληρωματικό Οδηγό Erasmus+, σελ. 9-11. Βήμα 4: Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων eForms Οι αιτούντες υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και μόνο, μέσω e-Forms, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας: Για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1 (Έντυπο ΚΑ101): https://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1447-ka1-prosopikou-sxolikis- ekpedeusis https://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1447-ka1-prosopikou-sxolikis- ekpedeusis Για τις Στρατηγικές Συμπράξεις KA2 (Έντυπο ΚΑ201): https://www.iky.gr/erasmus- plus-key2- action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes/item/1465https://www.iky.gr/erasmus- plus-key2- action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes/item/1465 και Για τις Στρατηγικές Συμπράξεις KA2 «αποκλειστικά μεταξύ σχολείων» (Έντυπο ΚΑ219): https://www.iky.gr/downloads-el/item/2118-ka2-stratigikes-simpraxeis- school-to-schoolhttps://www.iky.gr/downloads-el/item/2118-ka2-stratigikes-simpraxeis- school-to-school Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης e-forms δίδονται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis- gia-toerasmusplushttps://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis- gia-toerasmusplus

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η Εθνική Μονάδα ακολουθεί τα συγκεκριμένα στάδια διαχείρισης: 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας Προκειμένου κάθε αίτηση να είναι επιλέξιμη οφείλει να πληροί το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται ανά δράση στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος. 2. Έλεγχος πολλαπλής υποβολής αιτήσεων Σε περίπτωση που η ίδια αίτηση έχει υποβληθεί σε περισσότερες από μια Εθνικές Μονάδες, θα απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. Ιστοσελίδα: www.iky.gr Facebook: https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 23https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 23 3. Ποιοτική αξιολόγηση Διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης ανά δράση που εμφανίζονται στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος. Ειδικότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση ανά κριτήριο περιέχονται στον Οδηγό προς τους Αξιολογητές (http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1- mathisiakikinitikotita/item/1461)http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1- mathisiakikinitikotita/item/1461

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4. Επικύρωση οργανισμών Αιτήσεις οι οποίες, με βάση την ποιοτική τους αξιολόγηση δύνανται να προκριθούν για χρηματοδότηση, υπόκεινται σε έλεγχο για την επιβεβαίωση της νομικής ταυτότητας των φορέων που συμμετέχουν στο σχέδιο. 5. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης Στο στάδιο αυτό οι Εθνικές Μονάδες θα προβούν σε διασταύρωση του περιεχομένου των αιτήσεων που πρόκειται να επιλεγούν για χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους δράσεων του προγράμματος. Σε περίπτωση που εντοπισθούν σημαντικές ομοιότητες ή και πλήρης ταύτιση, θα απορρίπτονται όλες οι σχετικές αιτήσεις. Η διαδικασία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις αιτήσεις για Στρατηγικές Συμπράξεις. 6. Έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η Εθνική Μονάδα προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης μετά και από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή (Evaluation Committee). 7. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους αιτούντες φορείς Η Εθνική Μονάδα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής προς τους αιτούντες φορείς εγγράφως και παράλληλα θα τα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της.

22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2010-15) Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, Leonardo Da Vinci, E-Twinning, Grundvig, Regio, KA2, Αδελφοποίησης ΚαρδίτσαΤρίκαλαΜαγνησί α Λάρισα Α/θμια58782518 B/θμια14821503740 Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Α/μια Εκπαίδευση Θεσσαλίας ComeniusE-TwinningTeachers 4-Europe KA1KA2Άλλα (Unicef, Action Aid) Καρδίτσα7 Τρίκαλα53 Μαγνησία57517 Λάρισα41112 5814285227

23 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2010-15) Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην B/μια Εκπαίδευση Θεσσαλίας Come nius E- Twinni ng Leonar do KA1KA2KA2 Regio Aδελφ οποίησ ης Grund vig Άλλα Καρδίτσα111423 Τρίκαλα2298443 Μαγνησία71265421 Λάρισα1021423 14850331621127216

24 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ1) 399 Αιτήσεις96 Εγκεκριμένα Σχέδια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΚΑ2) Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων με Ελληνικά Σχολεία Εταίρους 99 Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων με Ελληνικά Σχολεία Συντονιστές 17 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗERASMUS KA 2 -E-TWINNING 13 B/MIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗERASMUS KA1&KA2 40

25 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt ""Βασικές Κατευθύνσεις και Οδηγίες Διαχείρισης των Δράσεων ΚΑ1-ΚΑ2 στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης" Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google