Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Argentina Australia Austria Bulgaria Chile England France Germany Hungary Italy Lebanon New Zealand Portugal South Africa Spain Uk USA Wales ΤΕSCO : στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Argentina Australia Austria Bulgaria Chile England France Germany Hungary Italy Lebanon New Zealand Portugal South Africa Spain Uk USA Wales ΤΕSCO : στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Argentina Australia Austria Bulgaria Chile England France Germany Hungary Italy Lebanon New Zealand Portugal South Africa Spain Uk USA Wales ΤΕSCO : στην ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ SUPER MARKET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Δεν βρίσκει ο καταναλωτής ελληνικά κρασιά...

2  Οι αγρότες παραδοσιακά, μετέφεραν τα προϊόντα παραγωγής τους στην τοπική αγορά και τα διέθεταν, διαπραγματευόμενοι υψηλότερη δυνατή τιμή. Με την τεχνολογική πρόοδο και την μαζικοποίηση της παραγωγής, την εξέλιξη των αγορών, του βιοτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης, είναι αντιοικονομικό για ατομικούς μικρούς παραγωγούς να αναλαμβάνουν μεμονωμένα - ατομικά όλες τις λειτουργίες της διάθεσης των προϊόντων της παραγωγής τους (αποθήκευση, διαδικασία, μεταφορά, πωλήσεις).  Επιμέρους ενδιάμεσες λειτουργίες της αγροτικής ‘εφοδιαστικής αλυσίδας’ (συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορές-διανομές, πωλήσεις) έχουν οργανωθεί και αναληφθεί από ειδικευμένους ενδιάμεσους φορείς (μεσάζοντες, έμποροι) που αξιοποιούν ‘οικονομίες κλίμακας’ από την ανάληψη δραστηριοτήτων μεγάλου εύρους.  Παράλληλα, οι αγρότες παραγωγοί έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση των καλλιεργειών και μαζικοποίηση της παραγωγής και όχι στη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

3  Στην Ελλάδα, o κατακερματισμός του κλήρου συνεπάγεται την επικράτηση πολλών μικρομεσαίων μονάδων, καθιστώντας την πρώτη ύλη ιδιαίτερα ακριβή, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου καλλιεργούνται χιλιάδες στρέμματα σε μια καλλιέργεια και αγοράζονται μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, κτλ..  Οι πολλοί ανεξάρτητοι πουλάνε τα προϊόντα τους σε χονδρεμπόρους οι οποίοι ουσιαστικά τα αποθηκεύουν, συσκευάζουν και τα προωθούν (διανομή και δημόσιες σχέσεις) στην αγορά με πολύ μεγάλα κατά κανόνα περιθώρια κέρδους  αύξηση τιμής πώλησης προϊόντων

4  Στην Ελλάδα είναι δεδομένη η μεγάλη ‘ψαλίδα των τιμών’ που προκαλείται από την δυσλειτουργία των αλυσίδων διατροφικών προϊόντων :  Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και υποδομών από τους ‘μεσάζοντες’ εμπόρους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ολιγοπωλιακή συμπεριφορά  διεύρυνση της ‘ψαλίδας τιμών’ ανάμεσα στις ‘τιμές παραγωγού’ (αγοράζουν λόγω δύναμης ακριβά από τους αγρότες) και στις ‘τιμές λιανικής’ (προσθέτουν υψηλό κέρδος πριν την πώληση στη λιανική), οι οποίες φτάνουν σε επίπεδο μέχρι άνω του διπλάσιου των αντιστοίχων μέσων τιμών στον ευρύτερο χώρο της ΕΕ.  Με ανισομερή οργάνωση παραγωγών και φορέων εμπορίου, αποβαίνει συμφέρουσα η εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό με σχετικά χαμηλότερες τιμές και εν τέλει υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής και βαθμιαία εγκατάλειψη και αποψίλωση της ελληνικής υπαίθρου !  επικράτηση των αλυσίδων λιανεμπορίου αντί των τοπικών αλυσίδων τροφίμων ακόμα και σε περιπτώσεις τοπικών προϊόντων που παράγονται στο ελληνικό ‘μεσογειακό κλίμα’ (π.χ. εισαγωγή τομάτων από το εξωτερικό στην Κρήτη)

5 Γενικότερα στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποκτήσουν βιωσιμότητα μέσω της οργάνωσης της Εφοδιαστικής (Logistics) και τις οικονομίες κλίμακας σε όλες τις λειτουργίες της (Προμήθειες, Αποθήκευση, Διανομή), πάντα με προϋπόθεση και αφετηρία το ξεκάθαρο πνεύμα συνεργασίας και όχι την κακοπιστία... ‘η ισχύς εν τη ενώσει’... ‘get bigger or get out’…

6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LOGISTICS  Βασικό κίνητρο για την δημιουργία διαφόρων μορφών συνεργασιών (κοινοπραξιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συνεταιρισμών, κτλ..), είναι η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων από εκπτώσεις στις αγορές (προμήθειες) των προϊόντων από τους προμηθευτές Είναι το πλεονέκτημα των εκπτώσεων στις προμήθειες όμως ισχυρό, ώστε να αποτελέσει μοχλό επιβίωσης αρχικά και ακολούθως επιτυχίας στον σφοδρό σήμερα ανταγωνισμό;

7 Συνεργασία παραγωγών για ανάληψη όλων των ρόλων στην αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή (αποφυγη μεσαζόντων)  Στον τομέα των προμηθειών  π.χ. λιπάσματα για τα αμπέλια  εξοικονομήσεις σε αγορές  μείωση κόστους παραγωγής  Στον τομέα της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής στα σημεία πώλησης (είτε με δημιουργία εγκαταστάσεων και ιδίων κοινών μέσων μεταφοράς, είτε με συνεργασία με εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics)  έλεγχος κόστους αποθήκευσης και διανομής, τα οποία θα είναι χαμηλότερα εξαιτίας οικονομιών κλίμακας (΄μοίρασμα του κόστους’)  τα προϊοντα θα φτάνουν στα σημεία πώλησης φθηνότερα από όσο το διαθέτει ο έμπορος  Στον τομέα της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής συνεργασίες με εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics (υπηρεσίες τρίτων)  Χρήση δικτύου πωλητών για την εύρεση καναλιών διανομής για την προώθηση των προϊόντων – ηλεκτρονικά κανάλια : εφαρμογή ηλεκτρονικών παραγγελιών για απευθείας αποστολή στους πελάτες ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LOGISTICS & MARKETING

8  Στη σύγχρονη εποχή, ο θεσμός της χρήσης εξωτερικών συνεργατών (outsourcing) στον τομέα της Εφοδιαστικής, έχει γνωρίσει σημαντική πρόοδο.  Ειδικότερα, στον τομέα της ψυκτικής διαδικασίας της ‘εφοδιαστικής αλυσίδας’, έχουν δραστηριοποιηθεί Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης (ΨΔΧ), τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε εταιρίες τροφίμων.  Τα ΨΔΧ παράγουν ‘οικονομίες κλίμακας’, μέσω ομαδοποιημένων φορτοεκφορτώσεων, συντήρησης και επιμερισμού του κόστους μεταφοράς ή διανομής σε περισσότερους χρήστες.


Κατέβασμα ppt "Argentina Australia Austria Bulgaria Chile England France Germany Hungary Italy Lebanon New Zealand Portugal South Africa Spain Uk USA Wales ΤΕSCO : στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google