Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) Υπεύθυνος Πρακτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) Υπεύθυνος Πρακτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Σπαθής Παύλος Φοιτήτρια: Καστανιά Νικολέτα- Πολυξένη

2 Αντικείμενο πρακτικής άσκησης: Τα διαθρωτικά προβλήματα του ελληνικού αγροτικού τομέα

3 Θεματικές Ενότητες  Σκοπός  Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα  Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα  Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα  Η μη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων  Συμπεράσματα

4 Σκοπός  Κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της χώρας  Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων

5 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα (1/5)  Ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια  Καλύπτει αμέσως μετά το εμπόριο τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων  Οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα το 2012 ήταν 491,47 χιλ.  Απώλεια 167 χιλιάδων θέσεων εργασίας, για την περίοδο 2000- 2010

6 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα (2/5) Η εξέλιξη της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, 2000-2012 (σε χιλ.) Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

7 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα (3/5)  Νομιμοποίηση των εργαζόμενων μεταναστών  Πραγματοποίηση των βασικών εργασιών των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ξένους εργάτες (μισθωτούς)  Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο  Μείωση της απασχόλησης των μελών της οικογένειας  Ηλικιακή σύνθεση των εργαζόμενων  Διαχρονική εξέλιξη του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ?

8 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα (4/5) Ποσοστά απασχόλησης στον αγροτικό τομέα ανά ηλικιακή κατηγορία, 2012 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

9 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα (5/5)  Ο δείκτης Α αναφέρεται στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα  εμφανίζει μία τάση έντονης συρρίκνωσης  έντονη μείωση το έτος 2008, καταγράφοντας πτώση της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων  μικρή ανάκαμψη το έτος 2009 (+2.1%)  Μείωση εκ νέου τόσο το 2010 (- 8.3%), όσο και το 2011(-5,3%).

10 Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (1/2)  Οι κρατικές ενισχύσεις εκτιμώνται στα 7.325 εκατ. Ευρώ το 2012  2013: μείωση -8,5%  Στις ενισχύσεις του 2012: 3.705 εκατ. Ευρώ για συντάξεις ΟΓΑ και 118 εκατ. Ευρώ για πληρωμές μέσω του ΕΛΓΑ  Ο τομέας της γεωργίας απορροφά μόλις το 1,7% του συνόλου των δανείων

11 Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (2/2)

12 Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα (1/2) Πρόσβαση & Δυσκολίες Στα κεφάλαια Στις αγορές Χαμηλές αποδόσεις Συνταξιο δότηση Κόστος εκκίνησης Στη γη

13 Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα (1/4) Πρόσβαση στη γη  Μικρός αριθμός εισόδου των ανθρώπων  Με το μικρό περιθώριο κέρδους  Χαμηλή γεωργική επιστροφή  Υψηλές τιμές γης  Έλλειψη αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ενοικίαση

14 Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα (2/4) Πρόσβαση στα κεφάλαια  Οικονομική κρίση  Χαμηλή παραγωγικότητα της φθηνής εργασίας  Αστάθεια της οικονομίας  Έλλειψη ρευστότητας Πρόσβαση στις αγορές  Παγκοσμιοποίηση  Παρέχει στους νέους αγρότες καινούργιες ευκαιρίες και προκλήσεις.  Ανταγωνισμός

15 Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα (3/4) Χαμηλές αποδόσεις  Υψηλά έξοδα εισόδου  ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων είναι χαμηλό  χαμηλά εισοδήματα  ανελαστική ζήτηση των γεωργικών προϊόντων Συνταξιοδότηση  υψηλό όριο ηλικίας, το οποίο χαρακτηρίζει όσους εργάζονται στον πρωτογενή τομέα ( >=65  ανεπαρκής συνταξιοδοτική κάλυψη  έντονα διλήμματα κληρονομικής φύσεως

16 Τα εμπόδια εισόδου στον αγροτικό τομέα (4/4) Συνθέτουν το Υψηλό κόστος εκκίνησης Πρόσβαση στα κεφάλαια Πρόσβαση στις αγορές Πρόσβαση στη γη Χαμηλές αποδόσεις

17 Η μη ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων (1/2)  Γη είναι κυρίως ορεινή  Ποικιλία κλιμάτων  Γη είναι κυρίως ορεινή  Ποικιλία κλιμάτων  Το 49% αυτής καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις  Το 16% είναι αροτραίες εκτάσεις  Το 6% μόνιμες καλλιέργειες  Εκτιμάται ότι το 82,7% των γεωργικών περιοχών θεωρούνται Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ)

18 Η μη ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων (2/2)  Μικρό μέγεθος και η οικογενειακή μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  Ο αναδασμός έχει προχωρήσει ελάχιστα  Οι θεσμικές ρυθμίσεις (κτηματολόγιο, δασολόγιο, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και σε επιχειρηματική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής δεν προωθήθηκαν  χαμηλός ρυθμός αυξήσεως της παραγωγικότητας  Μικρό μέγεθος και η οικογενειακή μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  Ο αναδασμός έχει προχωρήσει ελάχιστα  Οι θεσμικές ρυθμίσεις (κτηματολόγιο, δασολόγιο, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και σε επιχειρηματική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής δεν προωθήθηκαν  χαμηλός ρυθμός αυξήσεως της παραγωγικότητας

19 Συμπεράσματα (1/3) Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΣΠΓΣ) Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρειάζεται….

20 Συμπεράσματα (2/3) Η εκπαίδευση θα βοηθήσει…  να διατηρούν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις βιώσιμες  να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες χρησιμοποίησης της τεχνολογίας  να αξιοποιούν στο έπακρον τις ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους με ορθολογική διαχείριση  να προωθήσουν σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους  να ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των παραγωγών Τι θα επιτευχθεί ???  Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας  η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων  η αύξηση του εισοδήματος  η βελτίωση του επιπέδου ζωής των αγροτών  η γενικότερη κοινωνική, πολιτισμική ανάπτυξη των γεωργών

21 Συμπεράσματα (3/3) Στόχοι του ΣΠΓΣ παρέχει βοήθεια στους γεωργούς αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών και των απαιτήσεων εθελοντική βάση παραμένουν οι αγρότες αρμόδιοι για τις πράξεις και τις συμβουλές που λαμβάνουν

22


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) Υπεύθυνος Πρακτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google