Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

3

4 Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση Τεχνολόγων Γεωπόνων, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας, φιλόδοξης, αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία. Στην εποχή που ο δημόσιος, ο ιδιωτικός, αλλά και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας και της γεωργίας, έχουν μεγάλη ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

5 Στόχος της Κατεύθυνσης είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με: την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, στο πλαίσιο των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. την αειφορική ανάπτυξη της υπαίθρου και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που έχουν σαν βάση τη γεωργική δραστηριότητα και τους πόρους των αγροτικών περιοχών. τομείς εφαρμογής που σχετίζονται με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και εισροών φυτικής και ζωικής παραγωγής, την εφαρμογή των γεωπονικών και οικονομικών επιστημών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου

6 Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στηριζόμενη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό της, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του παρόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοιμάζει τους φοιτητές της για την ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας.

7

8 Γεωργία Ακριβείας Εφαρμογές Πληροφορικής στον Αγροτικό Τομέα

9 Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Κοστολόγηση Γεωργικών προϊόντων Οικονομική της αγροτικής ανάπτυξης Οικονομικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

10 Γεωργική Οικονομική Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη γεωργία Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών Ειδική Φυτοπαθολογία Διάχυση καινοτομιών στη Γεωργία Ειδική Εντομολογία Διαχείριση Ποιότητας στη γεωργία Ζιζανιολογία

11 Γεωργοοικονομικές Μελέτες Μεθοδολογία Έρευνας Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Γεωργικά Φάρμακα Γεωργική Εκτιμητική

12 Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, λογιστική παρακολούθηση τους, τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων γεωργικών συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους.

13 Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και γεωργικών συνεταιρισμών

14 Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της γεωργικής παραγωγής και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού

15 Σύμβουλοι Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

16 Διοικητική κι οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στελέχωση οργανισμών πιστοποίησης λογαριασμών, πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων, προσανατολισμού και εγγυήσεων Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία Μεθοδολογία Έρευνας Γεωργία Ακριβείας Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών Γεωργοοικονομικές Μελέτες Γεωργική Οικονομική

17 Λειτουργία γραφείου ειδικών δραστηριοτήτων, όπως αγροτικών ασφαλίσεων, φοροτεχνικών και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων με τη γεωργική ανάπτυξη Γεωργική Εκτιμητική Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Γεωργοοικονομικές Μελέτες Διάχυση καινοτομιών στη Γεωργία Διαχείριση Φυσικών Πόρων & Περιβαλλοντική Πολιτική Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς

18 Έλεγχο τροφίμων και ποιότητας και επίβλεψη γεωργικών προϊόντων (διαχείριση ποιότητας και ποσότητας) Διαχείριση Ποιότητας στη γεωργία Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς Μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων

19 Μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων, πρωτογενών και μεταποιημένων Εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και άλλων εφοδίων Μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ειδική Εντομολογία Ζιζανιολογία Γεωργικά Φάρμακα

20 Σύνταξη και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών αγροτικής ανάπτυξης Αξιολόγηση σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου

21 Δημόσιος Τομέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Οργανισμό Γεωργικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Απασχόλησης Συνεταιρισμοί Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

22 Γραφεία Μελετών Γεωργολογιστικά γραφεία Γεωργικές Βιομηχανίες Γεωργικές & Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Φυτώρια & Θερμοκήπια Καταστήματα & εταιρίες Γεωργικών Εφοδίων Καταστήματα & εταιρείες Γεωργικών Φαρμάκων Εταιρείες Εμπορίου Γεωργικών Μηχανημάτων Συνεταιριστικές Οργανώσεις Αγροτουριστικές Μονάδες Εταιρίες εμπορίας & διάθεσης Αγροτικών προϊόντων Ιδιωτικός Τομέας:

23 Στα πλαίσια του προγράμματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24

25 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (LABORATORY OF RESEARCH IN AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT) Σκοπός του η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, μέσα από τα πεδία των γεωργικών οικονομικών επιστημών. Μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες και να παρέχει υπηρεσίες:  Γεωργική Πολιτική και Χρηματοδότηση Επενδύσεων  Γεωργική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη της Υπαίθρου  Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  Κοστολόγηση και Γεωργική Εκτιμητική  Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών  Γεωργικό Εμπόριο, Γεωργικές Αγορές και Αγορές Τροφίμων

26 Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου υλοποιούν, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη “ Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων ”. Το πρόγραμμα, με διάρκεια 16 μηνών, είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

27 Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Όσον αφορά τη συνάφεια ή µη της εργασίας µε το αντικείμενο σπουδών, διαπιστώθηκε ότι σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό των αποφοίτων της Κατεύθυνσης, το οποίο απασχολήθηκε σε εργασία συναφή µε το αντικείμενο των σπουδών του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται καθώς προχωρούμε από την αρχική στη σημερινή απασχόληση, φθάνοντας περίπου το 60% των αποφοίτων να απασχολούνται σήμερα σε συναφή εργασία. Στα πλαίσια διαφόρων ερευνών που διεξήγαγε η κατεύθυνση και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ διερευνήθηκε η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων της και να προσδιορίσθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν και ερμηνεύουν τον τρόπο και το βαθμό απορρόφησης των πτυχιούχων από την αγορά εργασίας.

28 Χ ΡΟΝΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της ολοκλήρωσης των σπουδών και της εύρεσης εργασίας

29 Αντιστοιχία απασχόλησης και σπουδών

30 Ε ΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα µε εξαρτημένη σχέση εργασίας. Μικρά σχετικά είναι τα ποσοστά αυτών που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση, καθώς και αυτών οι οποίοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

31 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

32 Management Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Management Γεωργικών Επιχειρήσεων Έλεγχο ποιότητας τροφίμων Γεωργολογιστικό Γραφείο Γραφείο Γεωργικών ασφαλίσεων Εκτιμητές και πραγματογνώμονες Γεωργικής παραγωγής Γεωργικού Κεφαλαίου Γεωργικού εξοπλισμού Σύμβουλοι Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων Διοικητική κι οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης Στελέχωση οργανισμών Πιστοποίησης λογαριασμών Πληρωμών Ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων Προσανατολισμού και εγγυήσεων Κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων Κατάστημα Γεωργικών φαρμάκων Κατάστημα Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κατάστημα Εμπορίας λιπασμάτων Γεωργική Εκμετάλλευση Γραφείο σύνταξης, υποβολής και αξιολόγηση: Σχεδίων βελτίωσης Προγραμμάτων Οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών αγροτικής ανάπτυξης Διαχείριση ποιότητας γεωργικής παραγωγής

33 Καθηγητές Δρ Ι. Μανωλόπουλος Δρ Ν. Ταμπάκης Δρ Φ. Καρυπίδης Δρ Β. Σαμαθρακής Αναπληρωτές Καθηγητές Δρ Σ. Αγγελόπουλος Δρ Ου. Νόττα Δρ Σ. Κουτσού Επίκουροι Καθηγητές Δρ Α. Παυλούδη Καθηγητές Εφαρμογών Α. Χατζηιωαννίδου Δ. Μπουτακίδης MSc Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Δρ Χ. Χατζηγεωργίου

34 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google