Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τι είναι τα DRGs; DRGs – “Diagnosis Related Groups” « Ένα σύστημα ταξινόμησης των ασθενών που παρέχει έναν λογικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τι είναι τα DRGs; DRGs – “Diagnosis Related Groups” « Ένα σύστημα ταξινόμησης των ασθενών που παρέχει έναν λογικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

2 Τι είναι τα DRGs; DRGs – “Diagnosis Related Groups” « Ένα σύστημα ταξινόμησης των ασθενών που παρέχει έναν λογικό τρόπο κλινικής συσχέτισης των τύπων των ασθενών που αντιμετωπίζονται σ’ ένα νοσοκομείο και των πόρων που απαιτούνται από το νοσοκομείο. »

3 DRGs – “Diagnosis Related Groups” Στα μέσα της δεκαετίας του 70, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ανέθεσε σε ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Yale στις ΗΠΑ, την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την ταξινόμηση του πλήθους των υπηρεσιών που προσφέρονται στα σύγχρονα νοσοκομεία. Έτσι, οι νοσηλευόμενοι ανάλογα με τις υπηρεσίες πους τους παρέχει το νοσηλευτικό ίδρυμα,  τη διάγνωση,  τις επιπλοκές,  τις συνυπάρχουσες παθήσεις,  την ηλικία και  το φύλο τους, κατατάσσονται σε αντίστοιχα DRGs – ή αλλιώς “Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες”, που τελικά δεν ξεπερνούν τις 700.

4 DRGs – “Diagnosis Related Groups” Τα DRGs κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 - MDC 25) Σημαντικές Κατηγορίες Ασθενειών, ή ΤΚΑ - Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01– ΤΚΑ 25) Τα DRGs κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 - MDC 25) Σημαντικές Κατηγορίες Ασθενειών, ή ΤΚΑ - Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01– ΤΚΑ 25)

5 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 – MDC 25) Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01 – ΤΚΑ 25) 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 – MDC 25) Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01 – ΤΚΑ 25)

6 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 – MDC 25) Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01 – ΤΚΑ 25) 25 Major Diagnostic Categories (MDC 01 – MDC 25) Ταξινόμηση σε Κατηγορία Ασθένειας (ΤΚΑ 01 – ΤΚΑ 25)

7 Ανάλυση της Κατηγορίας MDC 02 MDC 02ΤΚΑ 02 Κωδικός AR-DRG AR-DRG - Αναλυτική περιγραφή Κωδικός ΚΕΝ Ελληνική Απόδοση ΚόστοςΜΔΝ Diseases and disorders of the eye Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών C01ZSProcedures for Penetrating Eye InjuryΟ01Α Επεμβάσεις για διατητρένοντα τραυματισμό οφθαλμών C02ZSEnucleations and Orbital ProceduresΟ02Α Εκπυρήνωση-εξόρυξη και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου C03ZSRetinal ProceduresΟ03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς C04ZS Major Corneal, Scleral and Conjunctival Procedures Ο04Α Σοβαρές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα C05ZSDacryocystorhinostomyΟ05Α Ασκορυνοστομία C10ZSStrabismus ProceduresΟ10Α Επεμβάσεις Στραβισμού C11ZSEyelid ProceduresΟ11Α Επεμβάσεις βλεφάρων C12ZS Other Corneal, Scleral and Conjunctival Procedures Ο12Α Λοιπές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα

8 MDC 02ΤΚΑ 02 Κωδικός AR-DRG AR-DRG - Αναλυτική περιγραφή Κωδικός ΚΕΝ Ελληνική Απόδοση ΚόστοςΜΔΝ Diseases and disorders of the eye Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών C13ZSLacrimal ProceduresΟ13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής C14ZSOther Eye ProceduresΟ14Α Λοιπές επεμβάσεις οφθαλμού C15ASGlaucoma and Complex Cataract ProceduresΟ15Α Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη C15BS Glaucoma and Complex Cataract Procedures, Sameday Ο15Β Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη την ίδια μέρα C16ZSLens ProceduresΟ16Α Επεμβάσεις φακού(από καταρράκτη κλπ) Ο17Α Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς C60AMAcute and Major Eye Infections W CCΟ20Μ Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις οφθαλμών με συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές C60BMAcute and Major Eye Infections W/O CCΟ2ΟΧ Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις οφθαλμών χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές C61AMNeurological and Vascular Disorders of the Eye W CCΟ21Μ Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές C61BM Neurological and Vascular Disorders of the Eye W/O CC Ο21Χ Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές C62ZMHyphema and Medically Managed Trauma to the EyeΟ22Α Ύφαιμα και ιατρική αντιμετώπιση τραυματισμών του οφθαλμού C63ZMOther Disorders of the EyeΟ23Α Λοιπές δυσλειτουργίες οφθαλμού Ανάλυση της Κατηγορίας MDC 02

9 Αρχική εξέλιξη  Ο πρωταρχικός στόχος χρήσης των DRGs ήταν να μετρηθεί το παραγόμενο προϊόν των νοσοκομείων για να βελτιωθεί η οργάνωση, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα τους.  Πολύ σύντομα όμως έγινε αντιληπτό ότι ήταν ένα θαυμάσιο εργαλείο και στην αποζημίωση των υπηρεσιών και την χρηματοδότηση των νοσοκομείων των ΗΠΑ.  Με τη συνεργασία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών οργανισμών κοστολογήθηκε κάθε μια από τις επί μέρους κατηγορίες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ξεκίνησαν να αποζημιώνουν τα νοσοκομεία καταβάλλοντας, για κάθε νοσηλευόμενο ασφαλισμένο τους, ένα προσυμφωνημένο αντίτιμο σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ομοιογενή κατηγορία στην οποία αυτός κατατάσσονταν κατά την νοσηλεία του.

10 Γενική Εφαρμογή Κάθε σύστημα υγείας αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και χαρακτηρίζεται από τις δικές του οργανωτικές και χρηματοοικονομικές ιδιαιτερότητες. Διαφορές: το πλήθος και το περιεχόμενο των DRGs, τους αλγορίθμους ταξινόμησης ασθενών, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, την μέθοδο κοστολόγησης και αποζημίωσης και άλλα. Ομοιότητες: τη μεθοδολογία και τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής τους Σπάνια κάποια χώρα ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά βασίζεται στην εμπειρία και την προσαρμογή ενός υφιστάμενου συστήματος μιας άλλης χώρας, η οποία επιλέγεται για συγκεκριμένους και αιτιολογημένους λόγους. Κάθε σύστημα υγείας αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και χαρακτηρίζεται από τις δικές του οργανωτικές και χρηματοοικονομικές ιδιαιτερότητες. Διαφορές: το πλήθος και το περιεχόμενο των DRGs, τους αλγορίθμους ταξινόμησης ασθενών, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, την μέθοδο κοστολόγησης και αποζημίωσης και άλλα. Ομοιότητες: τη μεθοδολογία και τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής τους Σπάνια κάποια χώρα ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά βασίζεται στην εμπειρία και την προσαρμογή ενός υφιστάμενου συστήματος μιας άλλης χώρας, η οποία επιλέγεται για συγκεκριμένους και αιτιολογημένους λόγους.

11 Η Ελληνική περίπτωση Η ουσιαστική προσπάθεια για την εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2010 όταν ο νυν ΓΓ ΥΥΚΑ κ. Νίκος Πολύζος συγκρότησε Επιτροπή για την διερεύνηση αυτής της δυνατότητας. Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα «η Επιτροπή του ΥΥΚΑ μετά από εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και ενδελεχή αξιολόγηση της παγκόσμιας εμπειρίας από την εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων αποζημίωσης με βάση τα DRGs, επέλεξε ανάμεσα σε πολλά εναλλακτικά συστήματα, ως πιο πρόσφορο για εφαρμογή στην Ελλάδα, το Αυστραλιανό σύστημα (AR-DRGs) το οποίο είναι και το επικρατέστερο και έχει εφαρμοστεί προσφάτως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, η οποία το προσάρμοσε και το εφήρμοσε την τελευταία πενταετία.» Η Επιτροπή μετέφρασε και προσάρμοσε στα Ελληνικά, τα AR-DRGs δημιουργώντας αντίστοιχα τα 700 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ).

12 Eπόμενο επίπεδο ανάλυσης Eπόμενο επίπεδο ανάλυσης του συστήματος, είναι η ταξινόμηση των ασθενειών κατά ICD (International Classification of Diseases) ή αλλιώς Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών που σήμερα βρίσκεται στην 10η έκδοση της, ICD- 10. Είναι μια κωδικοποίηση των ασθενειών με ομαδοποίηση ομοειδών στοιχείων. Π.χ., ‘Γρίπη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο ιό γρίπης’ αντιστοιχεί στον αλφαριθμητικό κωδικό “J10”, ‘Γρίπη οφειλόμενη σε ιό που δεν έχει ταυτοποιηθεί’ στον “J11” κοκ. Η φόρμα κωδικοποίηση αποτελείται από ένα Κεφαλαίο Γράμμα ακολουθούμενο από δύο διψήφια (αριθμούς). Αν υπάρχουν υποκατηγορίες ακολουθεί μια τελεία και ένα άλλο ψηφίο όπως φαίνεται παρακάτω. Eπόμενο επίπεδο ανάλυσης του συστήματος, είναι η ταξινόμηση των ασθενειών κατά ICD (International Classification of Diseases) ή αλλιώς Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών που σήμερα βρίσκεται στην 10η έκδοση της, ICD- 10. Είναι μια κωδικοποίηση των ασθενειών με ομαδοποίηση ομοειδών στοιχείων. Π.χ., ‘Γρίπη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο ιό γρίπης’ αντιστοιχεί στον αλφαριθμητικό κωδικό “J10”, ‘Γρίπη οφειλόμενη σε ιό που δεν έχει ταυτοποιηθεί’ στον “J11” κοκ. Η φόρμα κωδικοποίηση αποτελείται από ένα Κεφαλαίο Γράμμα ακολουθούμενο από δύο διψήφια (αριθμούς). Αν υπάρχουν υποκατηγορίες ακολουθεί μια τελεία και ένα άλλο ψηφίο όπως φαίνεται παρακάτω.

13 Παράδειγμα ICD 10 ‘A05.ν’ A05 A05 Άλλες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις Εξαιρούνται: Λοίμωξη από κολοβακτηρίδιο (Α04.0 - Α04.4) Λιστερίωση (A32-). Τροφική δηλητηρίαση και λοίμωξη από σαλμονέλα (Α02.-) Τοξικές συνέπειες από επιβλαβή παράγωγα των τροφών (T61-T62) A05.0 A05.0 Τροφική δηλητηρίαση από σταφυλόκοκκο A05.1 A05.1 Αλλαντίαση Κλασσική τροφική δηλητηρίαση οφειλόμενη στο κλωστηρίδιο της αλλαντίασης A05.2 A05.2 Τροφική δηλητηρίαση από κλωστηρίδιο το διαθλαστικό (κλωστηρίδιο welchii) Νεκρωτική εντερίτιδα Pig-bel A05.3 A05.3 Τροφική δηλητηρίαση από δονάκιο το παραιμολυτικό A05.4 A05.4 Τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται στον βάκιλο τον κηρόχρου A05.8 A05.8 Άλλες συγκεκριμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις A05.9 A05.9 Διάφορες άλλες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις

14 Eπόμενο επίπεδο ανάλυσης Στο διεθνές πρότυπο το πλήθος των χαρακτήρων κωδικοποίησης κυμαίνεται από 3 έως 7, παρέχοντας την δυνατότητα κωδικοποίησης διαγνώσεων και των διαδικασιών. (Έχουν αναπτυχθεί 68.069 και 72,589 κωδικοί αντίστοιχα) Εμείς για την έναρξη του εγχειρήματος έχουμε επιλέξει μια απλούστερη κωδικοποίηση, η οποία βεβαίως μπορεί να επεκταθεί. Προς το παρόν, έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση των 700 AR- DRGs σε ΚΕΝ, 12850 κωδικών ICD-10 και έχουν περιγραφεί και κωδικοποιηθεί 11.000 και πλέον Ιατρικές Πράξεις.

15 Για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να συσχετισθούν  τα ΚΕΝ,  οι Ιατρικές Πράξεις,  τα ICD-10s,  τα υλικά και  τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται. πρέπει να συσχετισθούν  τα ΚΕΝ,  οι Ιατρικές Πράξεις,  τα ICD-10s,  τα υλικά και  τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.

16 Η συσχέτιση θα γίνει ως εξής : Κάτω από κάθε ΚΕΝ θα πρέπει να αντιστοιχηθούν οι Ιατρικές Πράξεις. Μια Ιατρική Πράξη μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα του ενός ΚΕΝ i. Η Ιατρική Πράξη να αντιστοιχηθεί με τα κατάλληλα ICD- 10s. Eνα ICD-10s μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες της μιας Ιατρικές Πράξεις και κατά συνέπεια ΚΕΝ. ii. Στις Ιατρικές Πράξεις θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα απαιτούμενα υλικά και φάρμακα. Είναι προφανές ότι μια ιατρική πράξη αντιστοιχείται με πολλά φάρμακα και υλικά και αντίστροφα, ένα φάρμακο ή υλικό σε πολλές ιατρικές πράξεις. Η συσχέτιση θα γίνει ως εξής : Κάτω από κάθε ΚΕΝ θα πρέπει να αντιστοιχηθούν οι Ιατρικές Πράξεις. Μια Ιατρική Πράξη μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα του ενός ΚΕΝ i. Η Ιατρική Πράξη να αντιστοιχηθεί με τα κατάλληλα ICD- 10s. Eνα ICD-10s μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες της μιας Ιατρικές Πράξεις και κατά συνέπεια ΚΕΝ. ii. Στις Ιατρικές Πράξεις θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα απαιτούμενα υλικά και φάρμακα. Είναι προφανές ότι μια ιατρική πράξη αντιστοιχείται με πολλά φάρμακα και υλικά και αντίστροφα, ένα φάρμακο ή υλικό σε πολλές ιατρικές πράξεις. Για την ολοκλήρωση του έργου

17 Παράδειγμα Συσχέτισης ΚΕΝ Περιγραφή Κ15Μ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές Κ15Χ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΧ703229 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΝΤ, ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΑ (Π.Χ., ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ, ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ICD - 10 (Νόσων - Διαγνώσεων) I20 Στηθάγχη I21 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου I22 Subsequent myocardiac infarction I23 Ορισμένες επιπλοκές που ακολουθούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου I26 Πνευμονική εμβολή I28 Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων

18 Παράδειγμα Συσχέτισης ΚΕΝ Κ47Α Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ X652909 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ, ABLATION, ΑΚΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ, ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΠΡΩΤΗ ΦΛΕΒΑ X652911 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ, ABLATION, ΑΚΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ, ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΦΛΕΒΕΣ, ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΚΡΟ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) X652915 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ, ABLATION, ΑΚΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ, ΛΕΙΖΕΡ. ΠΡΩΤΗ ΦΛΕΒΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΗ X652917 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ, ABLATION, ΑΚΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ, ΛΕΙΖΕΡ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΦΛΕΒΕΣ, ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΚΡΟ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) ICD - 10 (Νόσων - Διαγνώσεων) I47 Παροξυσμική ταχυκαρδία I48 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός I49 Άλλες καρδιακές αρρυθμίες

19 Σχεδιάγραμμα αντιστοίχισης ΚΕΝ προς ICD 10

20 Κοστολόγηση Η τελική κοστολόγηση ανά ΚΕΝ θα γίνει με τη χρήση συντελεστών (δεικτών) βαρύτητας κόστους, σε συνάρτηση με το κόστος της ιατρικής / νοσηλευτικής πράξης, των φαρμάκων των υλικών κλπ.

21 Συμπεράσματα Με δεδομένο ότι τα Ελληνικά νοσοκομεία σε πολλές περιπτώσεις αποζημιώνονται με τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από το πραγματικό κόστος παραγωγής τους, γεγονός που συμβάλει στην δημιουργία ελλειμμάτων, η εφαρμογή ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας θα συμβάλλει στα εξής:

22 1. Μείωση των δομικών ελλειμμάτων των νοσοκομείων, 2. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 3. Υψηλότερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, 4. Απελευθέρωση προσωπικού από τις διοικητικές υπηρεσίες με την μείωση της γραφειοκρατίας, 5. Βελτίωση καταγραφής του έργου των νοσοκομείων, 6. Επιστημονική ανάλυση των νοσηλίων, 7. Ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία καταρτισμού (κλειστών) προϋπολογισμών και απολογισμών. 8. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών. - Αποτελμάτωση διεκπεραίωσης των αιτήσεων κλπ με πολλαπλά οφέλη. Συμπεράσματα

23 Συνεπώς η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος με ένα σύγχρονο σύστημα management των νοσοκομείων θα είχε σημαντικά διοικητικά και λειτουργικά οφέλη και στα νοσοκομεία και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας. Συμπεράσματα

24 Σας ευχαριστώ πολύ! Χαράλαμπος I. Πλάτσης Υποδιοικητής 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τι είναι τα DRGs; DRGs – “Diagnosis Related Groups” « Ένα σύστημα ταξινόμησης των ασθενών που παρέχει έναν λογικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google