Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

2 Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) • Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες κατάταξης των νοσηλευόμενων με βάση: – τις υπηρεσίες που λαμβάνουν (διάρκεια νοσηλείας – χειρουργική επέμβαση), – τη διάγνωση (αρχική - τελική), – τις επιπλοκές στη νοσηλεία, – τις συνυπάρχουσες παθήσεις, – το κόστος, – την ηλικία και το φύλο. • Τα DRGs χρησιμοποιούνται στην αποζημίωση των υπηρεσιών και την χρηματοδότηση των νοσοκομείων. – Κοστολόγηση κάθε επί μέρους κατηγορίας. – Αποζημίωση νοσοκομείων από ασφαλιστικά ταμεία με καταβολή του προσυμφωνημένου αντιτίμου. 2

3 Δομή Ταξινόμησης Ασθενών σύμφωνα με τα DRGs 3

4 •Οι xώρες που ήδη έχουν εφαρμόσει το σύστημα χρηματοδότησης και το έχουν προσαρμόσει στις οργανωτικές και χρηματοδοτικές τους ιδιαιτερότητες είναι ενδεικτικά: Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Βοσνία, Σλοβενία, Κροατία. •Διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστημάτων των χωρών εμφανίζονται: –στο συνολικό αριθμό κατηγοριών, –στο περιεχόμενο, –στους αλγορίθμους ταξινόμησης ασθενών, –στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, –στην μέθοδο κοστολόγησης, –στην μέθοδο αποζημίωσης. Χώρες με DRGs και Διαφοροποιήσεις Εφαρμογής 4

5 5 Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) χρηματοδοτείται στην βάση ενός περίπλοκου και αναχρονιστικού μοντέλου υποκοστολογημένης αμοιβής ανά ημέρα & αμοιβής κατά πράξη. Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου συστήματος αποζημίωσης με βάση τα DRGs για να: •αποζημιώνονται σταθερά τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, •απελευθερωθεί προσωπικό από τις διοικητικές υπηρεσίες με την μείωση της γραφειοκρατίας, •βελτιωθεί η καταγραφή του έργου των νοσοκομείων, •γίνει ορθότερη και αποτελεσματικότερη η διαδικασία καταρτισμού (κλειστών) προϋπολογισμών και απολογισμών, •αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έσοδα των νοσοκομείων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα καταβάλλονται με βάση το νέο σύστημα ΚΕΝ- DRGs από τον ΕΟΠΥΥ. Χρηματοδότηση του ΕΣΥ

6 Δημιουργία των Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) - DRGs • Ορίστηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ (Απόφαση ΓΓ ΑΠ: 129424-19/10/2010), Επιτροπή για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η κοστολόγηση βασίστηκε σε δυο διαφορετικές μεθοδολογίες: • Μικροκοστολόγηση με στοιχεία από επιλεγμένα Ελληνικά νοσοκομεία. • Εφαρμογή στο μέσο κόστος Ελληνικού περιστατικού (μοναδιαίο ή μέσο GR-DRG) με χρήση της εμπειρίας των Αυστραλιανών δεικτών κόστους. 6

7 7 Μεθοδολογία ανάπτυξης Κ.Ε.Ν. •Εφαρμόστηκε ελληνικό σύστημα ταξινόμησης και αποζημίωσης ασθενών με βάση Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια •Κοστολογήθηκαν οι πράξεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση του 1998 η οποία αποτελεί την βάση για την αποζημίωση των νοσοκομείων στην παρούσα χρονική στιγμή. •Τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ/GR-DRGs) έγιναν 700 διαγνωστικές κατηγορίες. •Τα Κ.Ε.Ν. θα βοηθήσουν τη σύνταξη πρωτοκόλλων συνταγογράφησης (ΕΟΦ) και ανάλωσης υλικών (ΕΠΥ) με τον καλύτερο δυνατό εσωτερικό έλεγχο στα νοσοκομεία και θα συνδυαστούν με τις κωδικοποιήσεις των νόσων (ICD10), των υλικών (GMDN) και των φαρμάκων (ΕΟΦ).

8 8 • Η πρόταση της 1 ης Επιτροπής και ακολούθως του Γ.Γ. Υ.Υ.Κ.Α. για τα 700 Κ.Ε.Ν., με συντελεστή κόστους για Ελληνικά Κ.Ε.Ν. στο ΕΣΥ, διαβιβάστηκε από το Γ.Γ. Υ.Υ.Κ.Α. στο ΚΕΣΥ και έλαβε τη σχετική γνωμοδότηση (12 της 230 ης Ολομ./ 16-5-2011) • Έγινε σύσταση Ομάδας Εργασίας ΚΕΝ για την παρακολούθηση εφαρμογή των ΚΕΝ (Απόφαση ΓΓ Α.Π. 61655-2/6/2011 ) • Εκδόθηκε ΚΥΑ (Υ4α/οικ. 85649, 27/7/2011) Υπ. Οικονομ., ΥΥΚΑ και Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή και τις κατηγορίες των ΚΕΝ. • Εκδόθηκαν εγκύκλιοι ΓΓ ΥΥΚΑ (οικ. 68460-17 / 06 / 2011, Αρ.Πρωτ: Υ4α/οικ. 100147, Αρ. Πρωτ. οικ. 87518) για την εφαρμογή των ΚΕΝ στα Νοσοκομεία και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών εφαρμογής τους. Χρονοδιάγραμμα και Δράσεις εφαρμογής Κ.Ε.Ν. 2011

9 • Έγινε σύσταση 25 ιατρικών ομάδων σε αντιστοιχία με τις 25 Κύριες Διαγωνιστικές Κατηγορίες (MDC) για την αντιστοίχιση ΚΕΝ (700) – ICD10 (10.000 από ΕΣΔΥ) – Ιατρικών Πράξεων(8.748 από ΚΕΣΥ) Υλικών, Φαρμακείων, Υπηρεσιών. • Η παρακολούθηση του έργου των 25 ιατρικών ομάδων γίνεται από τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Ι. Σαριβουγιούκα, τον Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ κ. Ι. Κυριόπουλο και τον Καθηγητή της ΕΣΔΥ κ. Ν. Μανιαδάκη. • Εκπαίδευση προσωπικού όλων των Νοσοκομείων στην εφαρμογή του νέου τρόπου τιμολόγησης βάσει των ΚΕΝ. • Ολοκλήρωση αντιστοίχισης ΚΕΝ – ICD10 – Ιατρικών Πράξεων. (27/9/2011) • Τελική δοκιμή (test event) εφαρμογή σε όλα τα Νοσοκομεία. (27/9/2011) 9

10 Παράδειγμα Εφαρμογής Ροής Προσδιορισμού ΚΕΝ 10

11 11

12 12

13 13 Χαρακτηριστικές Κατηγορίες Κ.Ε.Ν.

14 14 Χαρακτηριστικές Κατηγορίες Κ.Ε.Ν.

15 Σχετικό Υλικό – site YYKA 15


Κατέβασμα ppt "Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google