Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ
(ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

2 Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs)
τις υπηρεσίες που λαμβάνουν (διάρκεια νοσηλείας – χειρουργική επέμβαση), τη διάγνωση (αρχική - τελική), τις επιπλοκές στη νοσηλεία, τις συνυπάρχουσες παθήσεις, το κόστος, την ηλικία και το φύλο. Τα DRGs χρησιμοποιούνται στην αποζημίωση των υπηρεσιών και την χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Κοστολόγηση κάθε επί μέρους κατηγορίας. Αποζημίωση νοσοκομείων από ασφαλιστικά ταμεία με καταβολή του προσυμφωνημένου αντιτίμου.

3 Δομή Ταξινόμησης Ασθενών σύμφωνα με τα DRGs
2: ναι 1: όχι Ηλικία 0-17 +18 όχι ναι Μεγάλες Διαγνωστικές Κατηγορίες (25 MDCs) π.χ. DC 11 Ασθενείς του Ουροποιητικού ΣυστήματοςM Μη Χειρουργικά (non-surgical) Παθολογικά (medical) Περιστατικά, Αρχική Διάγνωση ουρολοίμωξη Χειρουργικά (surgical) Χειρουργική Επέμβαση: 1: όχι, 2: ναι επεμβάσεις στην ουρήθρα Επιπλοκές

4 Χώρες με DRGs και Διαφοροποιήσεις Εφαρμογής
Οι xώρες που ήδη έχουν εφαρμόσει το σύστημα χρηματοδότησης και το έχουν προσαρμόσει στις οργανωτικές και χρηματοδοτικές τους ιδιαιτερότητες είναι ενδεικτικά: Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Βοσνία, Σλοβενία , Κροατία. Διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστημάτων των χωρών εμφανίζονται: στο συνολικό αριθμό κατηγοριών, στο περιεχόμενο, στους αλγορίθμους ταξινόμησης ασθενών, στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, στην μέθοδο κοστολόγησης, στην μέθοδο αποζημίωσης.

5 Χρηματοδότηση του ΕΣΥ Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) χρηματοδοτείται στην βάση ενός περίπλοκου και αναχρονιστικού μοντέλου υποκοστολογημένης αμοιβής ανά ημέρα & αμοιβής κατά πράξη. Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου συστήματος αποζημίωσης με βάση τα DRGs για να: αποζημιώνονται σταθερά τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, απελευθερωθεί προσωπικό από τις διοικητικές υπηρεσίες με την μείωση της γραφειοκρατίας, βελτιωθεί η καταγραφή του έργου των νοσοκομείων, γίνει ορθότερη και αποτελεσματικότερη η διαδικασία καταρτισμού (κλειστών) προϋπολογισμών και απολογισμών, αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έσοδα των νοσοκομείων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα καταβάλλονται με βάση το νέο σύστημα ΚΕΝ-DRGs από τον ΕΟΠΥΥ.

6 Δημιουργία των Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) - DRGs
Μικροκοστολόγηση με στοιχεία από επιλεγμένα Ελληνικά νοσοκομεία. Εφαρμογή στο μέσο κόστος Ελληνικού περιστατικού (μοναδιαίο ή μέσο GR-DRG) με χρήση της εμπειρίας των Αυστραλιανών δεικτών κόστους.

7 Μεθοδολογία ανάπτυξης Κ.Ε.Ν.
Εφαρμόστηκε ελληνικό σύστημα ταξινόμησης και αποζημίωσης ασθενών με βάση Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Κοστολογήθηκαν οι πράξεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση του 1998 η οποία αποτελεί την βάση για την αποζημίωση των νοσοκομείων στην παρούσα χρονική στιγμή. Τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ/GR-DRGs) έγιναν 700 διαγνωστικές κατηγορίες. Τα Κ.Ε.Ν. θα βοηθήσουν τη σύνταξη πρωτοκόλλων συνταγογράφησης (ΕΟΦ) και ανάλωσης υλικών (ΕΠΥ) με τον καλύτερο δυνατό εσωτερικό έλεγχο στα νοσοκομεία και θα συνδυαστούν με τις κωδικοποιήσεις των νόσων (ICD10), των υλικών (GMDN) και των φαρμάκων (ΕΟΦ).

8 Χρονοδιάγραμμα και Δράσεις εφαρμογής Κ.Ε.Ν. 2011
Η πρόταση της 1ης Επιτροπής και ακολούθως του Γ.Γ. Υ.Υ.Κ.Α. για τα 700 Κ.Ε.Ν., με συντελεστή κόστους για Ελληνικά Κ.Ε.Ν. στο ΕΣΥ, διαβιβάστηκε από το Γ.Γ. Υ.Υ.Κ.Α. στο ΚΕΣΥ και έλαβε τη σχετική γνωμοδότηση (12 της 230ης Ολομ./ ) Έγινε σύσταση Ομάδας Εργασίας ΚΕΝ για την παρακολούθηση εφαρμογή των ΚΕΝ (Απόφαση ΓΓ Α.Π /6/2011 ) Εκδόθηκε ΚΥΑ (Υ4α/οικ , 27/7/2011) Υπ. Οικονομ., ΥΥΚΑ και Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή και τις κατηγορίες των ΚΕΝ. Εκδόθηκαν εγκύκλιοι ΓΓ ΥΥΚΑ (οικ / 06 / 2011, Αρ.Πρωτ: Υ4α/οικ , Αρ. Πρωτ. οικ ) για την εφαρμογή των ΚΕΝ στα Νοσοκομεία και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών εφαρμογής τους.

9 Χρονοδιάγραμμα και Δράσεις εφαρμογής Κ.Ε.Ν. 2011
Έγινε σύσταση 25 ιατρικών ομάδων σε αντιστοιχία με τις 25 Κύριες Διαγωνιστικές Κατηγορίες (MDC) για την αντιστοίχιση ΚΕΝ (700) – ICD10 ( από ΕΣΔΥ) – Ιατρικών Πράξεων(8.748 από ΚΕΣΥ) Υλικών, Φαρμακείων, Υπηρεσιών. Η παρακολούθηση του έργου των 25 ιατρικών ομάδων γίνεται από τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Ι. Σαριβουγιούκα, τον Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ κ. Ι. Κυριόπουλο και τον Καθηγητή της ΕΣΔΥ κ. Ν. Μανιαδάκη. Εκπαίδευση προσωπικού όλων των Νοσοκομείων στην εφαρμογή του νέου τρόπου τιμολόγησης βάσει των ΚΕΝ. Ολοκλήρωση αντιστοίχισης ΚΕΝ – ICD10 – Ιατρικών Πράξεων. (27/9/2011) Τελική δοκιμή (test event) εφαρμογή σε όλα τα Νοσοκομεία. (27/9/2011)

10 Παράδειγμα Εφαρμογής Ροής Προσδιορισμού ΚΕΝ

11

12

13 Χαρακτηριστικές Κατηγορίες Κ.Ε.Ν.

14 Χαρακτηριστικές Κατηγορίες Κ.Ε.Ν.

15 Σχετικό Υλικό – site YYKA


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google