Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H OΠΤΙΚΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια Παρουσίασης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΧΙΑΣ Σύμβουλος Σ.Ε.Π. στο ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου Καρπενήσι 6-12-2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H OΠΤΙΚΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια Παρουσίασης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΧΙΑΣ Σύμβουλος Σ.Ε.Π. στο ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου Καρπενήσι 6-12-2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H OΠΤΙΚΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια Παρουσίασης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΧΙΑΣ Σύμβουλος Σ.Ε.Π. στο ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου Καρπενήσι 6-12-2010

2 Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ΓΛΩΣΣΑ Σ. Ε. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3 ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δημιουργικότητα ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: Δημιουργικότητα<δημιουργικός<δημιουργώ< δημιουργός<(δήμος+έργον) ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Η δημιουργία ενός νέου προϊόντος με μια χημική αντίδραση δύο ουσιών. ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Έχει νευροφυσική υπόσταση και εδράζεται στο δεξιό τμήμα του εγκεφάλου.δεξιό τμήμα Δεν είναι κάτι άυλο αλλά υλικό. ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: πυρήνας της δημιουργικότητας είναι,η αποκλίνουσα νόηση, λειτουργία που έχει χαρακτηριστικά την ποσότητα την ποικιλία και την πρωτοτυπία των προτεινόμενων λύσεων, που μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορες τεχνικές. (Ι.Παρασκευόπουλος) ΣΤΟ Σ.Ε.Π.: Ικανότητα που πρέπει να επιδειχθεί κατά τη διαχείριση της σταδιοδρομίας ικανότητα για τα καλλιτεχνικά και τα επιχειρηματικά κυρίως επαγγέλματα αλλά όχι μόνο ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: η ικανότητα παραγωγής πρωτότυπων μορφών. Η ομορφιά, η ατομικότητα, η μοναδικότητα, η διακινδύνευση, το πάθος. το ταλέντο. ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ: οι δημιουργοί στον Όμηρο ήταν οι τεχνίτες που κάλυπταν διάφορες υλικές ανάγκες της ζωής και ήταν ευυπόληπτα πρόσωπα. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η εξεύρεση λύσεων στα κοινά προβλήματα μέσω του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων π.χ. επιλογή τόπου εκδρομής

4 Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ είναι οι πολλές, πρωτότυπες και ποικίλες ιδέες και λύσεις. Δεν είναι μόνο «θείο δώρο», αλλά μπορείς και να την αναπτύξεις.Δεν τη συναντάς μόνο στους καλλιτέχνες αλλά και σε άλλους τομείς της καθημερινής ζωής και στο χώρο της εργασίας. Παντού όπου απαιτούνται λύσεις σε προβλήματα. Τέτοιες λύσεις π.χ. έδιναν οι δημιουργοί στην ομηρική κοινωνία, γι αυτό θεωρούνταν ευυπόληπτα πρόσωπα. Αλλά και σήμερα τα δημιουργικά άτομα θεωρούνται απαραίτητα σε όλους τους εργασιακούς χώρους και προτιμώνται. Η δημιουργικότητα ωφελεί και την ίδια τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, γιατί βοηθά στην εξεύρεση πολλών λύσεων, στην ενεργητική συμμετοχή,και στην ενδυνάμωση του ατόμου. ψυχολογία Βιολογία Τέχνη ΣΕΠ Αρχαία Κοινωνική Αγωγή

5 Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠ O καθηγητής μεταφέρεται στην οπτική γωνία του ΣΕΠ όταν θέσει το ερώτημα: « πώς μπορεί το συγκεκριμένο μάθημα να συμβάλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών μου;» Θα το πετύχει όταν γνωρίζει ότι ο Σ.Ε.Π στοχεύει: Στην Αυτογνωσία Στην Πληροφόρηση Στην λήψη προσωπικής εκπαιδευτικής –επαγγελματικής απόφασης Στο σχεδιασμό δράσης για την υλοποίηση της απόφασης Στην απόκτηση δεξιοτήτων μετάβασης στην ενεργό ζωή

6 Γιατί είναι αναγκαία η οπτική του Σ.Ε.Π.; Διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή ένα μεγάλο τμήμα της οποίας είναι η επαγγελματική δραστηριότητα Οι μαθητές ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ότι μπορεί να έχει νόημα για τους ίδιους. Η επαγγελματική διάσταση της εκπαίδευσης τονίζεται ολοένα και περισσότερο σήμερα: « τι με μαθαίνει το σχολείο κερδίσω το βιοπορισμό μου;»

7 Γιατί είναι αναγκαία η οπτική του Σ.Ε.Π.; Διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή ένα μεγάλο τμήμα της οποίας είναι η επαγγελματική δραστηριότητα Οι μαθητές ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ότι μπορεί να έχει νόημα για τους ίδιους. Η επαγγελματική διάσταση της εκπαίδευσης τονίζεται ολοένα και περισσότερο σήμερα: « τι με μαθαίνει το σχολείο ώστε να κερδίσω το βιοπορισμό μου;»

8 Τι μπορώ να κάνω με αυτά που έμαθα; ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:

9 Μετατροπή της θεωρητικής γνώσης σε δεξιότητα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο μαθητής στο μάθημα της γλώσσας μαθαίνει τους κανόνες του γραπτού και προφορικού λόγου με μελέτη και εξάσκηση Ο μαθητής γράφει ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα ή παίρνει μέρος σε συζήτηση ενός θέματος. ΟΠΤΙΚΗ Σ.Ε.Π. Ο μαθητής αξιολογεί την ικανότητά του στην επικοινωνία και τη συνδέει με επαγγελματικούς στόχους.

10 Παραδείγματα εφαρμογής της οπτικής του ΣΕΠ στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

11 Κεφ2( Κοινωνικές ομάδες) Αφόρμηση «Λόγος ένταξης σε κοιν. Ομάδες μπορεί να είναι τα κοινά ενδιαφέροντα» Οπτική ΣΕΠ (Αυτογνωσία, Πληροφόρηση) Εργασία: Ποιες ομάδες νέων δραστηριοποιούνται στην περιοχή με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα; Ανήκεις σε κάποια ομάδα; Έχουν τα ενδιαφέροντα σχέση με το επάγγελμα;

12 Κεφ2( Κοινωνικές ομάδες) Αφόρμηση Σχ. 2.8: « Mε την κοινωνική εξέλιξη πολλές επαγγελματικές ομάδες εξαφανίζονται» Οπτική ΣΕΠ Αυτοπληροφόρηση Εργασία: Να συζητήσετε στην τάξη για επαγγελματικές ομάδες που χάνονται. Να κάνετε έρευνα για τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μπορεί ένα παραδοσιακό επάγγελμα να αναβιώσει;

13 Κεφ3.4( Κοινωνική διαστρωμάτωση - κινητικότητα) Αφόρμηση «Οι συνέπειες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης επηρεάζουν.. τη σταδιοδρομία μας» Οπτική ΣΕΠ ( κριτική αυτογνωσία) Ποια τα κοινωνικο – οικοκονομικά χαρακτηριστικά της οικογενείας σας; Ποια επίδραση πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν στα σχέδιά σας για το μέλλον;

14 Κεφ 6.1( Κοινωνικά προβλήματα. Αίτια) Αφόρμηση « Συχνά οι μαθητές διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση για να εργασθούν» Οπτική ΣΕΠ (πληροφόρηση, απαιτήσεις της επιτυχημένης σταδιοδρομίας ) Γνωρίζετε συμμαθητές σας που διέκοψαν τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ; Ποια πιστεύετε ότι ήταν τα αίτια και ποιες οι συνέπειες για τη σταδιοδρομία τους; Τι είναι η διαβίου μάθηση και γιατί χρειάζεται;

15 Κεφ 12.3 Ατομικά δικαιώματα Αφόρμηση « Το Σύνταγμα προβλέπει την ελευθερία του καθένα να επιλέγει το επάγγελμα και να ασκεί οικονομικές δραστηριότητες» Δικαίωμα της εργασίας Οπτική ΣΕΠ ( Λήψη απόφασης, κριτική αυτογνωσία, πληροφόρηση) Ποιοι παράγοντες μπορεί στην πράξη να εμποδίζουν την ελεύθερη επιλογή; Έχεις σκεφθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξάσκηση του επαγγέλματος που σε ενδιαφέρει;

16 Ο πιο σημαντικός λόγος που καθιστά αναγκαία την οπτική του ΣΕΠ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ είναι : Ο καθηγητής είναι « επιτηδευματίας ταυτότητας». Διαμορφώνει την προσωπικότητα των μαθητών και συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη δημιουργία της αυτοεικόνας τους, που καθορίζει τη λήψη και των αποφάσεων για τη σταδιοδρομία.

17 Ευχαριστώ πολύ ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "H OΠΤΙΚΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια Παρουσίασης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΧΙΑΣ Σύμβουλος Σ.Ε.Π. στο ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου Καρπενήσι 6-12-2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google