Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δραστηριότητα 5 ης ενότητας Γενικού Μέρους (Αξιολόγηση λογισμικού Π.Ι) Μαρία Χατζή Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δραστηριότητα 5 ης ενότητας Γενικού Μέρους (Αξιολόγηση λογισμικού Π.Ι) Μαρία Χατζή Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δραστηριότητα 5 ης ενότητας Γενικού Μέρους (Αξιολόγηση λογισμικού Π.Ι) Μαρία Χατζή Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγητής: Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Παρουσίαση Αξιολόγηση Συντελεστές

2 Συντελεστές του λογισμικού

3 Ενότητες του λογισμικού Υπάρχουν 4 ενότητες σχετικές με το σχολικό εγχειρίδιο και 1 ενότητα με Σχέδια διαθεματικών δρστηριοτήτων: α)Το διαστημόπλοιο «Γαλαξίας» ετοιμάζεται να εξερευνήσει το ηλιακό μας σύστημαΤο διαστημόπλοιο «Γαλαξίας» ετοιμάζεται να εξερευνήσει το ηλιακό μας σύστημα β)Ο «Ειδήμων», ο μεγάλος μόδιστρος πρέπει να ντύσει τους λαούς του κόσμου γ) Το ανάγλυφο της Γης δ) Βοηθήστε τον Κολόμβο να ανακαλύψει την Αμερική ε) Σχέδια διαθεματικών δραστηριοτήτωνΣχέδια διαθεματικών δραστηριοτήτων

4 Παρουσίαση των βασικών εργαλείων πλοήγησης και του περιεχομένου Σε κάθε ενότητα υπάρχουν 5 επιλογές: 1.Μύθοι και θρύλοιΜύθοι και θρύλοι 2.Θέλω να μάθω περισσότεραΘέλω να μάθω περισσότερα 3.Να δω τι έμαθαΝα δω τι έμαθα 4.ΥπερσυνδέσειςΥπερσυνδέσεις 5.Φύλλα εργασίαςΦύλλα εργασίας

5 Επιλογή 1η «Μύθοι και θρύλοι» Η 1η επιλογή «Μύθοι και θρύλοι» περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται σε μύθους και θρύλους π.χ. για τα ουράνια σώματα

6 Επιλογή 2η «Θέλω να μάθω περισσότερα» Η 2η επιλογή «Θέλω να μάθω περισσότερα» οδηγεί το χρήστη σε μια λίστα περιεχομένων. Επιλέγοντας ο χρήστης ένα από τα περιεχόμενα (π.χ. Άρης) οδηγείται σε μια νέα οθόνη όπου μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και να δει εικόνες σχετικές με το θέμα. Υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του περιεχομένου και μεταφορά στο word για παραπέρα επεξεργασία ή εκτύπωση.

7 Επιλογή 3η «Να δω τι έμαθα» Η 3η επιλογή παρέχει τη δυνατότητα αυτο- αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

8 Επιλογή 4η «Υπερσυνδέσεις» Η 4η επιλογή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε επιλεγμένες ιστοσελίδες σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα.

9 Επιλογή 5η «Φύλλα εργασίας» Η 5η επιλογή περιέχει δύο φύλλα εργασίας: 1.Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 2.Έντυπο φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει κείμενα, επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις κ.ά. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης

10 Σχέδια διαθεματικών δραστηριοτήτων Στην οθόνη των διαθεματικών δραστηριοτήτων υπάρχουν 3 επιλογές: 1.Εποπτικό υλικόΕποπτικό υλικό 2.Η Διώρυγα της Κορίνθου (διαθεματικό σχέδιο εργασίας με μορφή ιστοεξερεύνησης)Η Διώρυγα της Κορίνθου 3.Χαρακτηριστικά ευρωπαϊκών πρωτευουσών (διαθεματικό σχέδιο εργασίας με μορφή ιστοεξερεύνησης)

11 Εποπτικό υλικό Η ενότητα εποπτικό υλικό περιλαμβάνει 7 υπο-ενότητες. Επιλέγοντας π.χ.την 1 η ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις 10 επιλογές. Η κάθε επιλογή περιέχει συνήθως κείμενα, προσομοιώσεις, χάρτες και είναι κατά κάποιο τρόπο αλληλεπιδραστικό

12 Η Διώρυγα της Κορίνθου Κάθε ένα από τα δύο διαθεματικά σχέδια εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/χρήστες να χωριστούν σε ομάδες (εικ.1) Η κάθε ομάδα πρέπει να εκτελέσει μια σειρά δρστηριοτήτων (εικ.2). Για την εκτέλεση αυτών παρέχονται: κείμενα, εικόνες, υπερσυνδέσεις και προτείνονται υλικά για τον τρόπο παρουσίασης.

13 Αξιολόγηση του λογισμικού Α. Παιδαγωγική/διδακτική αξιολόγηση 1.διδακτικό περιεχόμενοδιδακτικό περιεχόμενο 2.διδακτική & παιδαγωγική μεθοδολογίαδιδακτική & παιδαγωγική μεθοδολογία 3.σχεδίαση & δόμηση του περιεχομένουσχεδίαση & δόμηση του περιεχομένου 4.διεπιφάνεια χρήσηςδιεπιφάνεια χρήσης 5.άλλες δυνατότητεςάλλες δυνατότητες 6.μαθησιακό αποτέλεσμαμαθησιακό αποτέλεσμα Β. Τεχνολογική αξιολόγηση 1.τεχνική αρτιότητατεχνική αρτιότητα 2.λειτουργικότηταλειτουργικότητα 3.συμβατότητασυμβατότητα 4.εργαλεία δασκάλουεργαλεία δασκάλου 5.εργαλεία μαθητήεργαλεία μαθητή 6.υποστήριξηυποστήριξη Γ. Γενική αξιολόγηση

14 1.1διδακτικό περιεχόμενο 1/4συμβατότητα 1.εναρμονίζεται με το πρόγραμμα σπουδών 2.παρουσιάζει μικρό εύρος εναλλακτικών μορφών παρουσίασης 3.καλύπτει περισσότερες από μία θεματικές περιοχές σχετικές με τους μαθησιακούς στόχους 4.ενσωματώνει τη συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (π.χ από την Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες)

15 1.1διδακτικό περιεχόμενο 2/4επιστημονική τεκμηρίωση 1.είναι αμερόληπτο, αντικειμενικό, απαλλαγμένο από επιστημονικές ανακρίβειες 2.απεικονίζει πιστά και ρεαλιστικά την πραγματικότητα 3.είναι σύγχρονη και ενημερωμένη

16 1.1διδακτικό περιεχόμενο 3/4ποσότητα 1.το περιεχόμενο είναι επαρκές για το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο 2.η πυκνότητα και η ποσότητα είναι κατάλληλα για τους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους 3.είναι σωστά οργανωμένο και δομημένο σε ενότητες με λογική αλληλουχία 4.ο ρυθμός είναι κατάλληλος

17 1.1διδακτικό περιεχόμενο 4/4ενημέρωση 1.δεν δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο ή τον εκπαιδευτή να εμπλουτίσει το διδακτικό υλικό 2.προτείνεται πρόσθετο διδακτικό υλικό μέσα από την επιλογή υπερσυνδέσεις

18 1.2διδακτική/παιδαγωγική μεθοδολογία 1/2καθορισμός/επίτευξη στόχων 1.οι σκοποί και στόχοι είναι εμφανείς 2.υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και το περιεχόμενο 3.τα παραδείγματα ανταποκρίνονται στους στόχους 4.δεν καλλιεργεί σε μεγάλο βαθμό την κριτική σκέψη 5.δεν λαμβάνει υπόψη του τα σύγχρονα πορίσματα της διδακτικής 6.υλοποιεί μια συγκεκριμένη παιδαγωγική αντίληψη (συμπεριφοριστική) για την επίτευξη των στόχων

19 1.2διδακτική/παιδαγωγική μεθοδολογία 2/2ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης 1.συνδέεται ελάχιστα με πραγματικές καταστάσεις και εμπειρίες 2.δεν επισημαίνεται η σημασία του αντικειμένου 3.δεν δίνεται δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά και να μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του 4.προκαλεί και ενθαρρύνει σε μέτριο βαθμό την ενεργητική, συνεργατική, διερευνητική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης

20 1.3σχεδίαση & δόμηση περιεχομένου 1/2τρόπος παρουσίασης και δόμησης 1.δεν παρέχει εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε μαθητή 2.καθοδηγεί τους μαθητές σε προκαθορισμένους στόχους και αποτελέσματα 3.καλλιεργεί την αυτόνομη απόκτηση γνώσεων 4.παρέχει στο δάσκαλο τη δυνατότητα να επιλέξει τη σειρά παρουσίασης των εννοιών μόνο μέσα από τα διαθεματικά σχέδια 5.δεν δημιουργεί νέες δυνατότητες

21 1.3σχεδίαση & δόμηση περιεχομένου 2/2προσέγγιση του μαθησιακού περιεχομένου 1.μπορεί ο μαθητής να επαναλάβει μια εκπαιδευτική διαδρομή ανάλογα με τις ανάγκες του 2.προσφέρει σχετική ευελιξία στο δάσκαλο 3.δεν επιτρέπει πειραματισμούς 4.δεν ενθαρρύνει τους μαθητές να συγκρίνουν, να απορρίπτουν

22 1.4διεπιφάνεια χρήσης 1/5ποιότητα αλληλεπίδρασης 1.τα κείμενα δεν είναι πολύ ευανάγνωστα (πυκνά), σε γλώσσα απλή και κατανοητή, το λεξιλόγιο είναι πλούσιο, ομοιογενές, με γραμματική και συντακτική συνέπεια 2.δεν περιορίζεται η απαίτηση για απομνημόνευση, δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για την εκτέλεση των ενεργειών 3.δεν υπάρχει υποστήριξη στην πλοήγηση

23 1.4διεπιφάνεια χρήσης 2/5έλεγχος από το χρήστη 1.δεν έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας 2.υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην αρχική οθόνη 3.υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το σύστημα από κάθε οθόνη 4.ο τρόπος εξέλιξης δεν ελέγχεται από το μαθητή

24 1.4διεπιφάνεια χρήσης 3/5πολυμέσα 1.η χρήση πολυμέσων έχει υποστηρικτικό και ενισχυτικό ρόλο 2.ο τρόπος χειρισμού των πολυμέσων είναι απλός 3.δεν υπάρχει ισορροπία στη χρήση πολυμέσων 4.υπάρχουν εναλλακτικές μορφές μέσων

25 1.4διεπιφάνεια χρήσης 4/5αισθητική 1.τα εικονίδια και οι συμβολισμοί είναι οικεία 2.το κείμενο είναι πολύ πυκνά, τα δε γραφικά δεν είναι τόσο ελκυστικά 3.υπάρχει συνέπεια και ομοιομορφία 4.δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων παρουσίασης 5.οι επιλογές είναι ομαδοποιημένες

26 1.4διεπιφάνεια χρήσης 5/5βοήθεια 1.δεν παρέχεται άμεση βοήθεια σε κάθε οθόνη 2.η βοήθεια δεν είναι αποτελεσματική και πλήρης 3.δεν υπάρχει δυνατότητα ανεύρεσης όρων

27 1.5άλλες δυνατότητες 1.υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις 2.δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 3.υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης σε κάποιες περιπτώσεις

28 1.6μαθησιακό αποτέλεσμα 1/3αξιολόγηση μαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 1.δεν υπάρχει ποικιλία στη μορφή των ασκήσεων 2.δεν υπάρχει ποικιλία στις διαδικασίες αξιολόγησης 3.οι διαδικασίες αξιολόγησης ανταποκρίνονται στους μαθησιακούς στόχους 4.υπάρχει ανατροφοδότηση με τη μορφή δες τη σωστή απάντηση

29 1.6μαθησιακό αποτέλεσμα 2/3αξιολόγηση μαθητή μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 1.οι ασκήσεις δεν καλύπτουν όλους τους μαθησιακούς στόχους 2.ζητούν από το μαθητή να εφαρμόσει όσα έμαθε 3.βοηθούν σε κάποιο βαθμό το δάσκαλο να αξιολογήσει την απόδοση των μαθητών

30 1.6μαθησιακό αποτέλεσμα 3/3αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος 1.η όλη διαδικασία αξιολογείται μέσω του ηλεκτρονικού φύλλου αξιολόγησης και της επιλογής «να δω τι έμαθα» σε κάθε ενότητα

31 2.1τεχνική αρτιότητα 1.η εγκατάσταση είναι εύκολη 2.οι προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται για ήχο, εικόνα και βίντεο 3.δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις αρχικοποίησης

32 2.2λειτουργικότητα 1/5καταλληλότητα (suitability) 1.είναι συμβατό με τις δυνατότητες των μαθητών 2.εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί 3.τα γραφικά, ήχοι, κλπ, είναι κατάλληλα

33 2.2λειτουργικότητα 2/5αξιοπιστία 1.σφάλματα ανάλογα με το λειτουργικό εγκατάστασης του λογισμικού (συμβατότητα) 2.δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης από σφάλματα 3.τα γραφικά, ήχοι, κλπ, δεν δημιουργούν προβλήματα στη ροή

34 2.2λειτουργικότητα 3/5αποδοτικότητα 1.οι χρόνοι απόκρισης κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια 2.απαιτούνται ελάχιστοι πόροι

35 2.2λειτουργικότητα 4/5ευχρηστία 1.είναι εύκολο οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες 2.ο χάρτης πλοήγησης είναι αποτελεσματικός 3.η βοήθεια δεν είναι αποτελεσματική 4.δεν απαιτείται εισαγωγή δεδομένων

36 2.2λειτουργικότητα 5/5ασφάλεια 1.δεν παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματα 2.μπορεί ο δάσκαλος να μεταβάλει τα δικαιώματα χρήσης

37 2.3συμβατότητα 1/3δυνατότητα μεταφοράς 1.μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά εργαστηριακά περιβάλλοντα με διαφορετικές προδιαγραφές (όχι πάντα χωρίς προβλήματα) 2.μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ειδικές προδιαγραφές

38 2.3συμβατότητα 2/3δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 1.δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας άλλης σχετικής εφαρμογής 2.δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη σχετική εφαρμογή

39 2.3συμβατότητα 3/3διαλειτουργικότητα 1.δεν μπορεί να επικοινωνεί με άλλες εφαρμογές 2.ενσωματώνει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο

40 2.4εργαλεία δασκάλου 1/3διαχείριση τάξης 1.δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού εξέλιξης 2.δεν παρέχεται δυνατότητα διατήρησης αρχείου δραστηριοτήτων, αποτελέσματα διαγωνισμάτων 3.δεν παρέχεται δυνατότητα ανάλυσης επίδοσης μαθητών

41 2.4εργαλεία δασκάλου 2/3διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 1.το περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να εμπλουτιστεί 2.δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης

42 2.4εργαλεία δασκάλου 3/3διαχείριση ασκήσεων/εκπαιδευτικών σεναρίων 1.δεν μπορεί ο δάσκαλος να δημιουργεί νέα εκπαιδευτικά σενάρια 2.δεν μπορεί να δημιουργεί νέα τεστ 3.χρειάζεται μικρή προετοιμασία από το δάσκαλο

43 2.5εργαλεία μαθητή 1/2υποστήριξη συνεργατικής μάθησης 1.ο μαθητής μπορεί να συνεργαστεί με συμμαθητές μόνο στα διαθεματικά σχέδια εργασίας 2.δεν υπάρχουν δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας

44 2.5εργαλεία μαθητή 2/2τετράδιο εργασιών 1.δεν υπάρχει τετράδιο εργασιών 2.δεν συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές π.χ. word

45 2.6δυνατότητες υποστήριξης 1.δεν διαθέτει δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων 2.δεν μπορούν τα σφάλματα να αποκατασταθούν εύκολα 3.δεν υπάρχουν αναβαθμίσεις

46 Γενική αξιολόγηση (Ι) Τα πλεονεκτήματα του λογισμικού Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως εποπτικό μέσο στη διδασκαλία της Γεωγραφίας είτε ως πηγή άντλησης πληροφοριών για σχέδια εργασίας Βασίζεται στη συμπεριφοριστική θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση Στοχεύει περισσότερο στην παροχή άσκησης για να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες και στον έλεγχό τους. Ωστόσο διαθέτει στοιχεία διερευνητικού τύπου: α) επιλογή ενότητας β) σύνδεση με ιστοσελίδες γ) μικρού βαθμού αλληλεπίδραση δ) χρήση στοιχείων πολυμεσικών εφαρμογών (εικόνες, κινούμενες εικόνες,προσομοιώσεις) Η τεχνική αρτιότητα (λειτουργικότητα, πλοήγηση, διεπαφή, υποστήριξη, συμβατότητα) αξιολογείται θετικά Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται και η πλοήγηση είναι προσιτή και κατανοητή Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους του συστήματος Λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί μέρος του λογισμικού και γίνεται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής χωρίς να υπάρχει τελική βαθμολογία

47 Γενική αξιολόγηση (Ι) Τα μειονεκτήματα του λογισμικού Η δομή και η οργάνωση είναι προκαθορισμένη και δεν επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέσα στην ίδια την ενότητα Μόνο από την ενότητα Σχέδια διαθεματικών δραστηριοτήτων – επιλογή Εποπτικό υλικό υπάρχει εναλλακτική διαδρομή και δυνατότητα επιλογής σελίδων Δε διαθέτει γλωσσάριο επεξήγησης όρων Το λογισμικό δεν περιλαμβάνει διευκολυντικό εγχειρίδιο προς τον εκπαιδευτικό ή πιθανά σενάρια αξιοποίησης Μόνο στην ενότητα Σχέδια διαθεματικών δραστηριοτήτων προτείνονται διαθεματικές δραστηριότητες για εργασία των μαθητών σε ομάδες Δεν προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και επιλογή επιπέδου δυσκολίας και δεν επιδιώκεται ο προβληματισμός των μαθητών για τα εξεταζόμενα θέματα Δεν είναι ανοικτό στην λειτουργία του και δε μπορεί να συνεργαστεί με άλλα λογισμικά


Κατέβασμα ppt "Δραστηριότητα 5 ης ενότητας Γενικού Μέρους (Αξιολόγηση λογισμικού Π.Ι) Μαρία Χατζή Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google