Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Οι χημικές ενώσεις προκύπτουν μέσα από μια χημική αντίδραση με την ανάμειξη συνήθως δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ουσιών και αποτέλεσμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Οι χημικές ενώσεις προκύπτουν μέσα από μια χημική αντίδραση με την ανάμειξη συνήθως δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ουσιών και αποτέλεσμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Οι χημικές ενώσεις προκύπτουν μέσα από μια χημική αντίδραση με την ανάμειξη συνήθως δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ουσιών και αποτέλεσμα την ένωση δύο ή περισσότερων στοιχείων με την εμφάνιση ενός νέου σώματος και τη σημαντική μεταβολή του ενεργειακού περιεχόμενου του συστήματος. Εάν κατά την ανάμειξη διαφόρων ουσιών δεν εμφανίζεται μεταβολή στο ενεργειακό περιεχόμενο του συστήματος ή νέο σώμα με νέες ιδιότητες τότε έχουμε δημιουργία ενός συστήματος διασποράς ( μίγματος ). Οι χημικές ενώσεις προκύπτουν μέσα από μια χημική αντίδραση με την ανάμειξη συνήθως δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ουσιών και αποτέλεσμα την ένωση δύο ή περισσότερων στοιχείων με την εμφάνιση ενός νέου σώματος και τη σημαντική μεταβολή του ενεργειακού περιεχόμενου του συστήματος. Εάν κατά την ανάμειξη διαφόρων ουσιών δεν εμφανίζεται μεταβολή στο ενεργειακό περιεχόμενο του συστήματος ή νέο σώμα με νέες ιδιότητες τότε έχουμε δημιουργία ενός συστήματος διασποράς ( μίγματος )._________________________________________________ Συστήματα διασποράς μπορούν να προκύψουν από την ανάμειξη μεταξύ στοιχείων, χημικών ενώσεων ή στοιχείων με χημικές ενώσεις.

2 Στα συστήματα διασποράς τα συστατικά α.εμπεριέχονται σε οποιαδήποτε αναλογία, β.διατηρούν τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες και γ.μπορούν να διαχωριστούν εύκολα με μηχανικά μέσα δ.το ενεργειακό περιεχόμενο του συστήματος γενικά ισούται με το άθροισμα των ενεργειακών περιεχομένων των συστατικών, που το αποτελούν

3 Μέσο Διασποράς  Το συστατικό, που βρίσκεται στην μεγαλύτερη αναλογία Διασπαρμένη Φάση  το άλλο ή τα άλλα συστατικά Τα συστήματα, που αποτελούνται από δύο συστατικά ονομάζονται δυαδικά, αυτά με τρία τριαδικά, με τέσσερα τετραδικά, και τα άλλα τέλος πολυαδικά.

4 Τα πιο απλά συστήματα διασποράς, τα δυαδικά, μπορούν να εμφανιστούν σε εννιά συνδυασμούς ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των συστατικών. Οι συνδυασμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι : Α / Α Α / ΥΑ / Σ( όπου Α = αέριο, Υ / Α Υ / Υ Υ / Σ Υ = υγρό Σ / Α Σ / Υ Σ / Σ Σ = στερεό )

5 Ταξινόμηση των δυαδικών συστημάτων ανάλογα με τις διαστάσεις των σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης κατά W. Ostwald σε τρεις τάξεις.

6 ΑΝΔΡΟΜΕΡΗ είναι τα δυαδικά συστήματα, όπου το μέγεθος των σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης είναι μεγαλύτερο από 5. 10 -5 cm, δηλαδή διακρίνονται με το κοινό μικροσκόπιο. είναι τα δυαδικά συστήματα, όπου το μέγεθος των σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης είναι μεγαλύτερο από 5. 10 -5 cm, δηλαδή διακρίνονται με το κοινό μικροσκόπιο. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται και ετερογενή αφού αποτελούνται από δύο φάσεις εύκολα διακριτές μεταξύ τους. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται και ετερογενή αφού αποτελούνται από δύο φάσεις εύκολα διακριτές μεταξύ τους.

7 ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ είναι τα δυαδικά συστήματα, όπου το μέγεθος των σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης κυμαίνεται μεταξύ 5. 10 -5 cm και 10 -7 cm είναι τα δυαδικά συστήματα, όπου το μέγεθος των σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης κυμαίνεται μεταξύ 5. 10 -5 cm και 10 -7 cm Είναι ορατά με το υπερμικροσκόπιο. Είναι ορατά με το υπερμικροσκόπιο. Στα συστήματα αυτά η διασπαρμένη φάση ονομάζεται εσωτερική φάση και το μέσο διασποράς εξωτερική φάση. Στα συστήματα αυτά η διασπαρμένη φάση ονομάζεται εσωτερική φάση και το μέσο διασποράς εξωτερική φάση. Τα κολλοειδή συστήματα ονομάζονται και μικροετερογενή. Αυτά αποτελούν κατάσταση της μάζας ( σύμφωνα δε με ορισμένους χαρακτηρίζονται σαν η τέταρτη φυσική κατάσταση μετά τα αέρια, υγρά και στερεά ), στην οποία μπορεί να περιέλθει κάτω από ευνοϊκές συνθήκες κάθε ουσία ανεξάρτητα από τη σύσταση της. Τα κολλοειδή συστήματα ονομάζονται και μικροετερογενή. Αυτά αποτελούν κατάσταση της μάζας ( σύμφωνα δε με ορισμένους χαρακτηρίζονται σαν η τέταρτη φυσική κατάσταση μετά τα αέρια, υγρά και στερεά ), στην οποία μπορεί να περιέλθει κάτω από ευνοϊκές συνθήκες κάθε ουσία ανεξάρτητα από τη σύσταση της.

8 ΜΟΡΙΑΚΑ είναι τα συστήματα, όπου τα σωματίδια της διασπαρμένης φάσης είναι μικρότερα από 10 -7 cm, δηλαδή έχουν διαστάσεις απλού μορίου. Στα μοριακά συστήματα έχουμε μια και μόνο φάση, που αποτελείται από όλα τα συστατικά. είναι τα συστήματα, όπου τα σωματίδια της διασπαρμένης φάσης είναι μικρότερα από 10 -7 cm, δηλαδή έχουν διαστάσεις απλού μορίου. Στα μοριακά συστήματα έχουμε μια και μόνο φάση, που αποτελείται από όλα τα συστατικά. Τα μοριακά συστήματα είναι ομογενή, δηλαδή έχουν την ίδια σύσταση και ιδιότητες σε κάθε σημείο της μάζας τους. Τα μοριακά συστήματα είναι ομογενή, δηλαδή έχουν την ίδια σύσταση και ιδιότητες σε κάθε σημείο της μάζας τους. Τα μοριακά συστήματα ονομάζονται και διαλύματα. Σ' αυτά η διασπαρμένη φάση ονομάζεται και διαλυμένη ουσία ενώ το μέσο διασποράς διαλύτης. Σαν διαλύτης χαρακτηρίζεται το συστατικό, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία, εκτός και εάν κάποιο από τα συστατικά του συστήματος είναι υγρό, οπότε και ανεξάρτητα από την αναλογία, με την οποία συμμετέχει στο διάλυμα, χαρακτηρίζεται σαν διαλύτης. Τα μοριακά συστήματα ονομάζονται και διαλύματα. Σ' αυτά η διασπαρμένη φάση ονομάζεται και διαλυμένη ουσία ενώ το μέσο διασποράς διαλύτης. Σαν διαλύτης χαρακτηρίζεται το συστατικό, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία, εκτός και εάν κάποιο από τα συστατικά του συστήματος είναι υγρό, οπότε και ανεξάρτητα από την αναλογία, με την οποία συμμετέχει στο διάλυμα, χαρακτηρίζεται σαν διαλύτης. Οι τρεις τάξεις των συστημάτων διασποράς είναι δυνατό να συναντηθούν σε όλους τους συνδυασμούς των δυαδικών συστημάτων, εκτός από το σύστημα Α / Α, που απαντά πάντοτε μόνο ως μοριακo.

9 Σύσταση Διαλυμάτων εκατοστιαία σύσταση βάρους κατά βάρος ( % W / W ) ↓ εκφράζει τα μέρη βάρους ( π.χ. gr ) της διαλυμένης ουσίας σε εκατό μέρη βάρους ( π.χ. 100 gr ) διαλύματος.

10 εκατοστιαία σύσταση βάρους προς όγκο ( % W / V ) ↓ εκφράζει τα μέρη βάρους ( π.χ. gr ) της διαλυμένης ουσίας σε εκατό μέρη όγκου ( π.χ. 100 ml ) διαλύματος.

11 εκατοστιαία σύσταση όγκου κατ' όγκο ( % V / V ) ↓ εκφράζει τα μέρη όγκου ( π.χ. ml ) της διαλυμένης ουσίας σε εκατό μέρη όγκου ( π.χ. 100 ml ) διαλύματος.

12 Μοριακότητα ( Μ ) ↓ εκφράζει τον αριθμό των moles της διαλυμένης ουσίας σε 1000 ml διαλύματος.

13 Κανονικότητα ( Ν ) ↓ εκφράζει τον αριθμό των gr.eqs της διαλυμένης ουσίας σε 1000 ml διαλύματος.

14 Γραμμομοριακότητα ( m ) ↓ εκφράζει τον αριθμό των moles της διαλυμένης ουσίας σε 1000 gr διαλύτη.

15 Συγκέντρωση σε μοριακά κλάσματα. Μοριακό κλάσμα ( ΝΑ ) ↓ ενός συστατικού Α ονομάζεται το πηλίκο του αριθμού των moles του συστατικού Α προς το άθροισμα των moles όλων των συστατικών του συστήματος nΑ ΝΑ = ------------------------------ nΑ+ nB +... + nν Οπως συμπεραίνεται από τον ορισμό το άθροισμα των μοριακών κλασμάτων όλων των συστατικών του συστήματος ισούται με τη μονάδα ΝΑ + ΝΒ + ΝΓ +…….+ Νν = 1 Ο αριθμός των moles μιας ουσίας Α ( nΑ ) προσδιορίζεται ως πηλίκο της μάζας της ουσίας προς το mol της.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Οι χημικές ενώσεις προκύπτουν μέσα από μια χημική αντίδραση με την ανάμειξη συνήθως δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ουσιών και αποτέλεσμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google