Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρατικές ενισχύσεις – Προτεινόμενες Βελτιώσεις στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης. Αθανάσιος Κακούδης Υπεύθυνος ΕΦΕΠΑΕ για Εξωστρέφεια Ι & ΙΙ, Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρατικές ενισχύσεις – Προτεινόμενες Βελτιώσεις στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης. Αθανάσιος Κακούδης Υπεύθυνος ΕΦΕΠΑΕ για Εξωστρέφεια Ι & ΙΙ, Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρατικές ενισχύσεις – Προτεινόμενες Βελτιώσεις στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης. Αθανάσιος Κακούδης Υπεύθυνος ΕΦΕΠΑΕ για Εξωστρέφεια Ι & ΙΙ, Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΚΕΠΑ -ΑΝΕΜ

2 3 μικρές καθημερινές ιστορίες Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.....είναι εντελώς συμπτωματική. 3 μικρές καθημερινές επενδυτικές ιστορίες, με εμπλεκόμενους όλους εμάς.

3 3 μικρές καθημερινές ιστορίες Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.....είναι εντελώς συμπτωματική. DEMAXIMUM AE 1

4 3 μικρές καθημερινές ιστορίες Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.....είναι εντελώς συμπτωματική. ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΕΠΕ 2

5 3 μικρές καθημερινές ιστορίες Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.....είναι εντελώς συμπτωματική. ΕΥΕΞΑΠΤΟΣ ΟΕ 3

6 Κοινώς αποδεκτά ζητούμενα

7 Brainstorming……

8 Ροή εργασιών σήμερα

9 Προγραμματισμός- Σχεδιασμός Προκήρυξης

10 Δημοσιότητα-Προβολή

11 Υποβολή προτάσεων

12 Αξιολογική διαδικασία Αποφάσεις ένταξης, όπου όσοι εντάσσονται θα εντάσσονται υπό όρους. Δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας σταδίων για κάθε πρόταση (μέθοδος fifo). Μείωση όγκου εργασίας Επιτροπών. Περιορισμό των αιτημάτων θεραπείας με θέσπιση αντικινήτρων. Μείωση αξιολογικού όγκου. Module ΠΣΚΕ για ολιστική προσέγγιση κόστους υλικών και εργασιών (smart evaluation) Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης Μητρώο Αξιολογητών –τεστ επάρκειας και ex post αξιολόγησή τους

13 Πιστοποιήσεις-πληρωμές

14 Πληροφοριακό σύστημα

15 Ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να έχει : «Πελατοκεντρική» προσέγγιση Πρόσβαση σε αποτελέσματα Διαδικασίες & Ροή εργασιών

16 Πελατοκεντρική προσέγγιση Να παρακολουθεί την επικοινωνία με τον επενδυτή να την καταγράφει και να παράγει αποτελέσματα χρόνου, καθυστερήσεων κτλ «Smart» υποσυστήματα (π.χ. βιβλιοθήκη τιμών κόστους υλικών/υπηρεσιών) Φιλικό στον χρήστη, χωρίς επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις

17 Διαδικασίες & Ροή εργασιών Ένα σύστημα που να μπορεί να ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου & το επιχειρησιακό workflow της διαχείρισης. Να ενσωματώνει όλες τις δικλείδες ασφαλείας των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να εξασφαλίζει μεγιστοποίηση ομογενοποίησης.

18 Πρόσβαση σε αποτελέσματα Εύκολα και με κατανοητό τρόπο να παράγει αποτελέσματα «χρήσης» από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων Προβολή μεγεθών για την πορεία υλοποίησης των δράσεων Παρουσίαση συγκριτικών μεγεθών που αφορούν προβλήματα & καθυστερήσεις

19 Πληροφοριακό σύστημα

20

21

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Κρατικές ενισχύσεις – Προτεινόμενες Βελτιώσεις στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης. Αθανάσιος Κακούδης Υπεύθυνος ΕΦΕΠΑΕ για Εξωστρέφεια Ι & ΙΙ, Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google