Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Δυνατότητες Παρέμβασης και Ανάδειξης των Μεταλλείων της Κεράμου Ινστιτούτο Γεωλογικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Δυνατότητες Παρέμβασης και Ανάδειξης των Μεταλλείων της Κεράμου Ινστιτούτο Γεωλογικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Δυνατότητες Παρέμβασης και Ανάδειξης των Μεταλλείων της Κεράμου Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Δρ. Σπύρος Οικονόμου Γενικός Διευθυντής

2 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής  Ταυτότητα και δραστηριότητες του Ι.Γ.Μ.Ε.  Επιτυχής αξιοποίηση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων : Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου  Μεταλλευτική ιστορία και υποδομές των μεταλλείων της Κεράμου  Προτάσεις δημιουργίας μεταλλευτικού και πολιτιστικού πάρκου στην Κέραμο  Φορείς χρηματοδότησης - Άμεσες δράσεις Περιεχόμενα

3 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Ταυτότητα Ι.Γ.Μ.Ε. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι από το 1952  ο κύριος φορέας της γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας στην Ελλάδα, και  ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. Πλεονεκτήματα : - έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό - άριστη υλικοτεχνική υποδομή και - σύγχρονα διαπιστευμένα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό

4 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. Το νέο κτήριο του Ι.Γ.Μ.Ε. στο Ολυμπιακό Χωριό Εργαστήριο ανάλυσης νερών Εργαστήριο «Λίθος»

5 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Έργο κ. Μούσουλου και Ι.Γ.Μ.Ε. στη Χίο 1. Mousoulos L. «Preliminary report on Chios island», 1948. 2.Mousoulos L. «Complementary report on the Keramos antimony mines, Chios island», 1949. 3. Τζανικιάν Ζ., Δρούβας Ν. «Eκθεση επί του προτεινόμενου προγράμματος ερευνητικών εργασιών στην περιοχή των Sb-ούχων εμφανίσεων Κεράμου Χίου», 1977. 4. Τσαμαντουρίδης Π., Χωριανοπούλου Π. «Εκθεση επί της κοιτασματολογικής αναγνώρισης της Ν. Χίου (εμφανίσεις Sb-μικτών θειούχων)», 1977. 5.Δήμου Ε., Παπασταύρου Στ., Serment R. «Το Sb στην Ελλάδα. Μελέτη εμφανίσεων και κοιτασμάτων αντιμονίου στη Ν. Χίο και στο Πήλιο», 1985. 6. Βογιατζάκης Ε. «Κοιτασματολογικές έρευνες στη Β. Χίο», 1989. 7. Δρανδάκη Ε., Φερμελή Γ., Κουτσουβέλη, Grecel. «Educational pack», 2000.

6 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Κύριες Δραστηριότητες Ι.Γ.Μ.Ε.  Συστηματική έρευνα υποδομής της χώρας  Αξιοποίηση λατομικών και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα  Εντοπισμός-αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών  Αναζήτηση-αξιολόγηση του υπόγειου υδάτινου δυναμικού  Ερευνα και μελέτη γεωτεχνικών προβλημάτων  Καταγραφή-αποτίμηση γεωθερμικού δυναμικού της χώρας  Γνωμοδοτήσεις - Ελεγχοι - Παρακολούθηση αδειοδοτήσεων

7 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Αξιοποίηση Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Πρόσοψη κτηρίου Σερπιέρι πριν και μετά την αναστήλωσή του Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

8 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Ξυλουργείο πριν και μετά την αναστήλωσή του Αξιοποίηση Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

9 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Χημείο πριν και μετά την αναστήλωσή του Αξιοποίηση Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

10 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Χάρτης Περιοχής και Μετάλλευμα Αντιμονίου

11 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου  Συμφωνία κατοίκων χωριών της περιοχής (Χμέτη –Σαρίκα – Καλουτά) περί «συντροφικής ανόρυξης μετάλλου».  Στοιχεία οργάνωσης μεταλλείων, αξιοποίησης και μεταφοράς του αντιμονίου. Προβιομηχανική εκμετάλλευση (1871) * * Αρχείο Ν. Τσιαδή, Προέδρου Κοινότητας Κεράμου Κέραμος Χίου

12 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου Γαλλική Εταιρεία, Οικογένεια Serpieri (1895-1908) Societe Anonyme des Mines de Keramos  Σχέδια μεταλλευτικών εργασιών αντιμονίου (1)  Εκλεκτική εκμετάλλευση πλούσιων φλεβών αντιμονίτη (Sb 2 S 3 ) (2)  Υδρομηχανικός εμπλουτισμός  Μεταλλουργική κατεργασία για παραγωγή Sb 2 Ο 3 (1)Μελέτη «Εργοστάσιο & μεταλλεία αντιμονίου στην Κέραμο Χίου», Φραγκίσκος, Μπελαβίλας, Τροβά. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, ΕΤΒΑ, 1997 (2) Μελέτη Ν. Δρούβας, Ζ. Τζανικιάν. Ι.Γ.Μ.Ε., 1977

13 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Σχέδια μεταλλευτικών εργασιών Κεράμου 1897* Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου Υδρομηχανικός εμπλουτισμός * Βιβλιοθήκη Ι.Γ.Μ.Ε., Σημείωμα 1950

14 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου Εγκαταστάσεις Γαλλικής Εταιρείας (1875-1908)  Γραφεία Διοίκησης – κατοικία προσωπικού  Εργαστήρια χημείου Χημείο (φωτ. Γ. Σγούτας) Κατοικία προσωπικού (φωτ. Φραγκίσκος κ.α.)

15 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εγκαταστάσεις Γαλλικής Εταιρείας (1875-1908) Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου  Συγκρότημα καμινείας με 2 φούρνους & καπναγωγούς  Ξυλουργείο  Συγκρότημα αποθήκευσης  Προβλήτα φορτοεκφόρτωσης Ερείπια των καπναγωγών Τα ερείπια της καπνοδόχου

16 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Ελληνικαί Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις (1949-1954) Συγκρότημα Μποδοσάκη  Νέες εγκαταστάσεις στο ρέμα του Αλβανού  Λειτουργεί 7 στοές και έχει διανοίξει 3 κατακρημνισμένες στοές της Γαλλικής Εταιρείας Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου Στοές μεταλλείων Κεράμου - Ιούλιος 2009 (φωτ. Γ. Σγούτας)

17 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Ελληνικαί Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις (1949-1954) Συγκρότημα Μποδοσάκη  Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (90 kW)  Συγκρότημα πλυντηρίων, επίπλευσης και χημείου  Προβλήτα φορτοεκφόρτωσης στα Αγιάσματα. Προβλήτα στα Αγιάσματα Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου

18 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Εκμετάλλευση Μεταλλείων Κεράμου  Έκδοση αδειών μεταλλευτικών ερευνών.  Σποραδική λειτουργία των μεταλλείων, ...πλην όμως, χωρίς επιτυχία. Ε.Π.Ε. Μεταλλεία Χίου (1954 – 1970) Οριστική εξαίρεση με νόμο του 1987 «υπέρ του Δημοσίου»

19 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων * «Εργοστάσιο και μεταλλεία αντιμονίου στην Κέραμο Χίου» Φραγκίσκος, Μπελαβίλας, Τροβά. Μελέτη Ν.Α. Χίου, ΕΤΒΑ, 1997 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαμόρφωση Χώρου – Σήμανση (πέτρινα τοιχία, μονοπάτια κλπ.) Εκτίμηση κόστους: 1,3 Μ€ 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

20 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλείων Κεράμου  Αναστήλωση Χημείου και Κατοικίας Προσωπικού Κατοικία προσωπικού (184 τ.μ.) Εκτίμηση κόστους: 0,7 Μ€ Χημείο (288 τ.μ.) 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

21 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλείων Κεράμου  Αποκατάσταση συγκροτήματος εμπλουτισμού, καμινείας και καπναγωγών & της καπνοδόχου  Διαμόρφωση επισκέψιμων στοών. Εκτίμηση κόστους €: 2,8 – 8,5 Μ€ (ανάλογα του αριθμού των στοών υπό διαμόρφωση) 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

22 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλείων Κεράμου  Αναστήλωση της έπαυλης και της σκάλας φόρτωσης στα Αγιάσματα καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Εκτίμηση κόστους €: 1,4 εκ. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

23 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλείων Κεράμου  Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και χώρου συναυλιών Εκτίμηση κόστους: 1,2 Μ€ (ανάλογα των υλικών κατασκευής και της χωρητικότητας) Εικόνα: Θέατρο Θάσου 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

24 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Αξιοποίηση Μεταλλείων Κεράμου  Κατασκευή μουσείου με θέμα τις δραστηριότητες των μεταλλείων Κεράμου Εκτίμηση κόστους: 0,8 Μ€ (200 τ.μ.) Εικόνα: Ορυκτολογικό Μουσείο ΙΓΜΕ 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

25 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Φορείς Χρηματοδότησης  Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου  Τοπικοί Παράγοντες Απαιτούμενο ποσό παρέμβασης και ανάδειξης μεταλλείων Κεράμου: 9 - 15 M€ 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής

26 Χίος, 31/7 – 2/8/2009 Άμεσες Δράσεις Πρόταση του ΙΓΜΕ στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για τα Μεταλλεία Κεράμου  Μελέτη Εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων με προδιαγραφές για την άμεση εκτέλεσή της  Ένταξη στο ΕΣΠΑ  Θεματική περιοχή: Πολιτιστικές Υποδομές _ _ _ _ _ _ _ 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής


Κατέβασμα ppt "Χίος, 31/7 – 2/8/2009 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής Δυνατότητες Παρέμβασης και Ανάδειξης των Μεταλλείων της Κεράμου Ινστιτούτο Γεωλογικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google