Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ Προσ π άθειες για την π εριβαλλοντική α π οκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ Προσ π άθειες για την π εριβαλλοντική α π οκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ("— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ Προσ π άθειες για την π εριβαλλοντική α π οκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ( ΜΑΒΕ ): Ιστορικό, υφιστάμενη κατάσταση, κίνδυνοι α π ό αντιδράσεις και καθυστερήσεις

2 Ιστορικό  1936: ανακάλυψη κοιτάσματος  1977: ΕΤΒΑ  ΜΑΒΕ Α.Ε.  Επένδυση 85 εκ. $  Εισροή συναλλάγματος: 50 εκ. $ ετησίως  Λειτουργία: 1982 - 2000

3 Γενική Περιγραφή  Ζιδάνι  40 km από Κοζάνη  4 χωριά σε ακτίνα 5km  1.000 m από τον Αλιάκμονα (λίμνη Πολυφύτου)

4 Μονή Ζιδανίου: 500 μ

5 Γενική Περιγραφή  Έκταση: 4.135 στρέμματα  Ορυχείο  Κτιριακές εγκαταστάσεις  Αποθέσεις

6 Ορυχείο: 335 στρέμματα

7 Αποθέσεις: 532 στρέμματα, ύψος: 180 m

8

9 Κτιριακές εγκαταστάσεις: 25 στρέμματα

10

11

12

13 Ρύπανση από τις αποθέσεις  70 εκ. τόνοι μεταλλεύματος  1 εκ. τόνοι αμιάντου  0,2%  Αέρας  Βροχή - ρέματα

14 Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό

15

16

17

18

19

20

21 Σχεδιασμός αποκατάστασης  ΚΥΑ 2001: 2.650.000 ευρώ  ΜΑΒΕ Α.Ε. & ΕΤΒΑ  Ν.Α. Κοζάνης  2002: 15-20 εκ. ευρώ

22 Σχεδιασμός αποκατάστασης 2003  Life – Environment : LIFE 03ENV/GR/000214- ASBESTMINE - UTILIZATION OF MABE ASBESTOS MINE AS A DISPOSAL SITE FOR ASBESTOS WASTES.  40 μήνες - 4,3 εκ. ευρώ  ΕΠΠΕΡ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΑΒΕ) ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  8,8 εκ. ευρώ

23 Σχεδιασμός αποκατάστασης  Δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον βαθμό ρύπανσης (Life – ΕΠΠΕΡ)  Μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης ορυχείου, κτιρίων, εξοπλισμού και γύρω χώρων (Life – ΕΠΠΕΡ)  Σύστημα παρακολούθησης (ΕΠΠΕΡ)  Καθαρισμός κτιρίων και εξοπλισμού (ΕΠΠΕΡ)  Αποκατάσταση των αποθέσεων (διαμόρφωση και φύτευση βαθμίδων, υδραυλικά έργα) (ΕΠΠΕΡ)  Απόθεση των αποβλήτων αμιάντου στο ορυχείο (Life)  Εκπαίδευση προσωπικού (Life)  Μελέτη για τη δυνατότητα χρήσης του ορυχείου ως χώρος ασφαλούς απόθεσης αποβλήτων αμιάντου (Life)  Δράσεις ενημέρωσης (Life)  40 μήνες - 4,3 εκ. ευρώ

24 Εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΠΠΕΡ – Δ.Α.  Δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον βαθμό ρύπανσης  Μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης ορυχείου, κτιρίων, εξοπλισμού και γύρω χώρων  Σύστημα παρακολούθησης  Καθαρισμός κτιρίων και εξοπλισμού (ΕΠΠΕΡ)  Αποκατάσταση των αποθέσεων (διαμόρφωση και φύτευση βαθμίδων, υδραυλικά έργα)  8,8 εκ. ευρώ  6,6 εκ. ευρώ

25 Εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΠΠΕΡ – Υπουργεία  2001: Έγκριση ελλιπούς ΜΠΕ, έκδοση ανεπαρκών Π.Ο.  12/2005: Κατάθεση μελέτης στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τροποποίηση των Π.Ο.  5/2006: Υπογραφή μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ και διαβίβαση μελέτης στο ΥΠΑΝ και στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης  7/ 2006: Υπογραφή μελέτης από τα 2 υπουργεία  9/2006: Υπογραφή ΚΥΑ από ΥΠΕΧΩΔΕ  10/2006: Υπογραφή ΚΥΑ από ΥΠΑΝ  …. Υπογραφή ΚΥΑ από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

26 Εφαρμογή των προγραμμάτων Life – Τοπική κοινωνία  Έρευνα αγοράς και τεχνική διερεύνηση για τη δυνατότητα χρήσης του ορυχείου ως χώρου διάθεσης άλλων επικινδύνων αποβλήτων.  Αντιδράσεις: Σχέδιο μετατροπής του ορυχείου σε "χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων".

27 Εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΤΒΑ – Τράπεζα Πειραιώς  Ο ρυπαίνων πληρώνει  Παραχώρηση χρήσης στη νομαρχία για την άρση του Κοινοτικού ασυμβίβαστου στις χρηματοδοτήσεις έργων  Διεκδίκηση μέρους των χρηματοδοτήσεων  Πώληση του αδιάθετου αμιάντου????  Διεκδίκηση του ρυπασμένου εξοπλισμού για πώληση


Κατέβασμα ppt "Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ Προσ π άθειες για την π εριβαλλοντική α π οκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ("

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google