Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έναρξη συγγραφής της επιστημονικής εργασίας ( ΙΙ ) 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έναρξη συγγραφής της επιστημονικής εργασίας ( ΙΙ ) 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έναρξη συγγραφής της επιστημονικής εργασίας ( ΙΙ ) 1

2 Δομή επιστημονικής εργασίας 2  Τίτλος  Περίληψη  Εισαγωγή  Υλικά και μέθοδοι  Αποτελέσματα  Συζήτηση  Συμπεράσματα  Βιβλιογραφικές πηγές

3 Τίτλος εργασίας 3  Δεν πρέπει να είναι μεγάλος  Να αποδίδει το περιεχόμενο της εργασίας  Να προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη  Να μην είναι παραπλανητικός  Αρκετές φορές μπορεί να γίνει τροποποίηση του τίτλου  Ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τους τίτλους των υποκεφαλαίων

4 Κεφάλαια και υποκεφάλαια 4  Όχι πληθώρα κεφαλαίων και υποκεφαλαίων  Δεν νοούνται κεφάλαια της μίας σελίδας ή υποκεφάλαια της μιάς ή δύο παραγράφων.  Δεν κατακερματίζουμε την εργασία μας

5 Περίληψη – Λέξεις κλειδιά 5  Γράφονται μετα την ολοκλήρωση συγγραφής της εργασίας  Πρέπει να αποδώσουμε με λίγα λόγια τα κύρια σημεία της εργασίας μας.  Δεν είμαστε ιδιαίτερα αναλυτικοί αλλά ούτε επαναλαμβάνουμε ( αντιγράφουμε ) αυτούσιες παραγράφους από την κυρίως εργασία – Λεξικό μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτήν την εργασία.  Να προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη  Λέξεις κλειδιά ή λέξεις ευρετηρίασης  Χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων

6 Εισαγωγή 6  Αναφερόμαστε στο θέμα και κάνουμε μία σύντομη περιγραφή του.  Αναφέρουμε μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν και τυχόν ερευνητικά κενά ( ανεξερεύνητα πεδία ) που αιτιολογούν τη δική μας ενασχόληση με το θέμα.  Εξηγούμε το θέμα που θα αναλύσουμε ( παρουσιάσουμε ).  Προσπαθούμε να προσελκύσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

7 Σκοπός της εργασίας 7  Διατυπώνεται ο σκοπός της εργασίας και ο λόγος για την πραγματοποίησή της.  Οριοθετείται το θέμα και οι επιμέρους στόχοι.  Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει πρωτεύων και δευτερεύων θέμα.

8 Κυρίως θέμα 8  Γίνεται παρουσίαση του θέματος όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας.  Οι αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία πρέπει να είναι επαρκείς αλλά όχι εκτενείς (2-3 παραπομπές για κάθε σημείο που διαπραγματεύομαστε ).  Δεν πρέπει να διαπραγματεύομαστε θέματα μονόπλευρα αλλά να παραθέτουμε και αντικρουόμενες απόψεις.

9 Συμπεράσματα 9  Πρέπει να συνδέονται με τον σκοπό της εργασίας και τον τίτλο της εργασίας.  Συνοψίζουμε το θέμα που έχουμε μελετήσει κάνοντας μία συνολική αποτίμηση του θέματος με βάση τις πληροφορίες που έχουμε παραθέσει στο κυρίως θέμα.  Αναφέρουμε προοπτικές και αναγκαιότητα για μελλοντικές έρευνες.

10 Βιβλιογραφικές παραπομπές ( Ι ) 10  Οι πληροφορίες που παραθέτουμε πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές παραπομπές.  Η βιβλιογραφική παραπομπή δηλώνει στον αναγνώστη του κειμένου ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζουμε προέρχονται από άλλες πηγές.  Βιβλιογραφική παραπομπή γίνεται με την παράθεση του ονόματος ( μόνο επίθετο ) του συγγραφέως και του έτους δημοσίευσης στο τέλος της πρότασης.

11 Βιβλιογραφικές παραπομπές ( ΙΙ ) 11  Η βιβλιογραφική παραπομπή παραπέμπει τον αναγνώστη στην αντίστοιχη βιβλιογραφική πηγή όπως αυτή παρατίθεται στη βιβλιογραφία.  Οι βιβλιογραφικές παραπομπές βοηθούν τον αναγνώστη στην αναζήτηση επιμέρους πληροφοριών που ενδιαφέρουν αυτόν ( τη δική του έρευνα ) και στη διασταύρωση των πληροφοριών που παραθέτουμε.  Η μη παραθέση βιβλιογραφικής παραπομπής συνιστά λογοκλοπή.  Η παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται με το σύστημα APA (American Psychology Society) http://www.apastyle.org/

12 Βιβλιογραφία 12  Γίνεται παράθεση της βιβλιογραφίας που έχει αναφερθεί στην κυρίως εργασία ως εξής :  Ελληνική  Ξενόγλωσση  Πηγές διαδικτύου  Τις περισσότερες φορές η παράθεση της βιβλιογραφίας γίνεται με το σύστημα APA (American Psychology Society) http://www.apastyle.org/

13 Παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφίας ( Ι ) 13  Καλογρίδου - Βασιλειάδου, Δ. (1999). Γενικοί Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Εκδόσεις University Press, Θεσσαλονίκη.  Μάντης Α. Ι. (2000). Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του ( Γ ' Έκδοση ). Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.  Μπλούκας, Ι. (2007). Τεχνολογία Κρέατος. Κρέας. Προϊόντα Κρέατος. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.

14 Παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφίας ( ΙΙ ) 14  AOAC (2003). Official methods of analysis (17th ed., 2nd Revision). Association of Official Analytical Chemists, Virginia, USA.  Barbosa, V.C., Gaspar, A., Calixto, L.F.L. and Agostinho, T.S.P. (2011). Stability of the pigmentation of egg yolks enriched with omega-3 and carophyll stored at room temperature and under refrigeration. Revista Brasileira de Zootecnia, 40: 1540-1544.  McDonald, C.E. and Pence, J.W. (1961). Wheat gliandin in foams for food products. Food Technology, 15: 141-144.

15 Παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφίας ( ΙΙΙ ) 15  http://www.bee-hexagon.net (ημερομηνία πρόσβασης 25/10/2014)  http://www.britegg.co.uk/  www.dsm.com  http://www.ellinikomeli.gr  www.eufic.org

16 Γλωσσική διατύπωση 16  Γράφουμε σε τρίτο ( ουδέτερο ) πρόσωπο ( π. χ., θεωρείται, αναφέρεται )  Ή σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ( με την παρούσα εργασία μας θα ασχοληθούμε με το θέμα …  Όχι σε πρώτο ενικό πρόσωπο  Χρησιμοποιούμε συνώνυμες λέξεις και δεν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες λέξεις  Ο λόγος μας είναι επιστημονικός και όχι καθομιλούμενος

17 Δράσεις μετά την ολοκλήρωση συγγραφής της εργασίας ( Ι ) 17  Διαβάζουμε ξανά την εργασία μας και ελέγχουμε για τα παρακάτω : Ιδέες Επιχειρήματα Λογική Τρόπος γραφής Διαύγεια – Καθαρότητα ( αποδίδει σωστά το νόημα ) Ροή του κειμένου ( Ευκολία ανάγνωσης ) Ελέγχουμε αν η εργασία μας έχει « απαντήσει » το επιστημονικό ερώτημα όπως αυτό περιγράφεται στον τίτλο της εργασίας

18 Δράσεις μετά την ολοκλήρωση συγγραφής της εργασίας ( ΙΙ ) 18  Διορθώσεις - Βελτιώσεις Κείμενο αλλά και στον τρόπο γραφής Σύνταξη και ορθογραφία  Δίνουμε την εργασία για ανάγνωση σε κάποιον συνάδελφο. Μπορεί να μας βοηθήσει στον εντοπισμό παραλείψεων, μη κατανοητών σημείων, λαθών.

19 Η δύναμη της παραγράφου 19  Παράγραφος είναι η μικρότερη ενότητα ενός κειμένου. Είναι μία μικρή έκθεση.  Τα κείμενα χωρίζονται σε παραγράφους που κινούνται στον ίδιο νοηματικό άξονα.  Η παράγραφος είναι η δομική λίθος ενός κειμένου.  Το μέγεθος των παραγράφων ενός κειμένου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο.  Δεν νοείται παράγραφος που αποτελείται από μία πρόταση.  http://e- keimena.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2009- 12-25-16-26-02&catid=113:2009-12-25-16-12-47&Itemid=37


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έναρξη συγγραφής της επιστημονικής εργασίας ( ΙΙ ) 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google