Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παράγραφος Είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η παράγραφος Είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η παράγραφος Είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου.
Έχει αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με την επόμενη παράγραφο και όλες μαζί αποτελούν ένα κείμενο. Κάθε παράγραφος είναι κι αυτή ένα κείμενο ενιαίο, με αρχή, μέση και τέλος. Η δομή της παραγράφου: α. θεματική πρόταση  το θέμα που αναλύεται στη συνέχεια β. λεπτομέρειες γ. κατακλείδα  συνοψίζεται το βασικό θέμα της παραγράφου

2 H παράγραφος είναι ένα ενιαίο κείμενο, με αρχή, ανάπτυξη και τέλος
Στην αρχή της παραγράφου εντοπίζουμε-γράφουμε το θέμα που αναλύεται παρακάτω σε προτάσεις. Συνδέουμε τις προτάσεις στο εσωτερικό της παραγράφου με κατάλληλες συνδετικές λέξεις που δηλώνουν επεξήγηση, παράδειγμα, συμπέρασμα, αντίθεση κτλ. H μια παράγραφος πρέπει να ξεχωρίζει από την άλλη, γι' αυτό αφήνουμε περιθώριο στην αρχή κάθε παραγράφου.

3 Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
α. Ανάπτυξη με παραδείγματα Στις λεπτομέρειες παρουσιάζουμε παραδείγματα από την Ιστορία ή από τη σύγχρονη κοινωνική-καθημερινή μας ζωή. • Η ανάπτυξη με παραδείγματα είναι κατάλληλη όταν η θεματική περίοδος χρειάζεται διευκρινήσεις. Βιβλίο, σελ.12, κείμενο 3

4 β. Σύγκριση και αντίθεση
Όταν πρόκειται να συγκρίνουμε δύο καταστάσεις, πρόσωπα, αντικείμενα, ιδέες κ.λπ., σημειώνουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Όταν αντιθέτουμε δύο πράγματα, έννοιες κ.λπ., τότε τονίζουμε τις διαφορές τους. • Η ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση είναι κατάλληλη όταν η θεματική περίοδος μάς παρακινεί να βρούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε πρόσωπα, τόπους κ.λπ. Βιβλίο, σελ.21, κείμενο Δ2α

5 γ. Διαίρεση Μπορούμε να παρουσιάσουμε καλύτερα μια έννοια, αν τη
διαιρέσουμε σε μικρότερα μέρη. Η ανάπτυξη με διαίρεση είναι κατάλληλη όταν η θεματική περίοδος είναι διατυπωμένη έτσι που να αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο, μια ιδέα κ.λπ. Βιβλίο, σελ.21, κείμενο Δ2β

6 δ. Αιτιολόγηση Αιτιολογούμε μια θέση-άποψη χρησιμοποιώντας
επιχειρήματα και άλλες αποδείξεις. Η αιτιολόγηση είναι η κατάλληλη μέθοδος ανάπτυξης της παραγράφου, όταν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να μας παρακινεί να ρωτήσουμε «Γιατί;». Βιβλίο, σελ.22, κείμενο Δ2γ

7 ε. Ορισμός Προσπαθούμε να ορίσουμε, δηλαδή να παρουσιάσουμε το
περιεχόμενο μιας έννοιας. Για να γίνει πιο σαφής η παράγραφος, πρέπει στη συνέχεια να διασαφηνίσουμε τον ορισμό, κάνοντας χρήση των άλλων τρόπων ανάπτυξης (παραδείγματα, σύγκριση – αντίθεση κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε ως τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου τον ορισμό, όταν η θεματική πρόταση μάς παρακινεί να ρωτήσουμε «Τι είναι;» ή «Τι εννοούμε με αυτό;». Βιβλίο, σελ.22, κείμενο Δ2δ

8 στ. Αίτια και αποτελέσματα • Αναζητούμε και καταγράφουμε την αιτία ή τις αιτίες που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. • Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, όταν στη θεματική πρόταση διατυπώνουμε μια αιτία. ζ. Αναλογία Παρουσιάζουμε την ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ανόμοια από μία άποψη πράγματα, ιδέες κ.λπ. Χρησιμοποιούμε την αναλογία, όταν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή μεταφορά.

9 η. Συνδυασμός τρόπων ανάπτυξης
Συνήθως, όταν γράφουμε μια παράγραφο, χρησιμοποιούμε περισσότερους από έναν τρόπους ανάπτυξης (π.χ. ορισμό και αιτιολόγηση, διαίρεση και παραδείγματα κ.λπ.), ώστε να παρουσιάσουμε ή να διασαφηνίσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, όσο το δυνατόν πληρέστερα. Βιβλίο, σελ.22, κείμενο Δ2ε


Κατέβασμα ppt "Η παράγραφος Είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google