Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών
γιατί κάνουμε εργασίες τι προσέχουμε πως δουλεύουμε πως παρουσιάζουμε

2 Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών
γιατί κάνουμε εργασίες τι προσέχουμε πως δουλεύουμε πως παρουσιάζουμε

3 Γιατί κάνουμε εργασίες
Η συγγραφή εργασιών δίνει στον μαθητή/στην μαθήτρια τη δυνατότητα να: να εξερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα σε βάθος να αναζητήσει το κατάλληλο υλικό να εκφραστεί να υποστηρίξει προσωπικές απόψεις και ιδέες

4 Γιατί κάνουμε εργασίες
Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής/η μαθήτρια: επιτυγχάνει μεγαλύτερη εξοικείωση με το θέμα έρχεται σε επαφή με τη βιβλιογραφία αυξάνει τις γνώσεις του/της για το αντικείμενο εφαρμόζει σε πρώτο στάδιο την έρευνα

5 Τι προσέχουμε όταν γράφουμε μία εργασία
Η εργασία εκτός από το να «απαντά» στο βασικό της θέμα, πρέπει να είναι ευπαρουσίαστη, με σωστό και «καθαρό» κείμενο, να διαθέτει πίνακα περιεχομένων και να έχει αναφορά στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

6

7

8

9 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους

10 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική

11 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι 12

12 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι 12 Το διάστιχο να είναι 1,5

13 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Η στοίχιση να είναι πλήρης Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι 12 Το διάστιχο να είναι 1,5

14 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Η στοίχιση να είναι πλήρης Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι 12 Το διάστιχο να είναι 1,5 Οι τίτλοι μπορούν να έχουν διαφορετική γραμματοσειρά και μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων

15 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τους τίτλους είναι να επιλέξετε ως μορφοποίηση τις έτοιμες επιλογές του WORD: Επικεφαλίδα 1 για τους τίτλους των ενοτήτων Επικεφαλίδα 2 για τους τίτλους των υποενοτήτων Με αυτό τον τρόπο θα φτιάξετε πιο εύκολα τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ μία ενιαία γραμματοσειρά, επιτρέπεται να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης Διαλέξτε μια γραμματοσειρά Προσοχή: να μην είναι καλλιγραφική Το μέγεθος των γραμμάτων πρέπει να είναι 12 Το διάστιχο πρέπει να είναι 1,5 Οι τίτλοι μπορούν να έχουν διαφορετική γραμματοσειρά και μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων

16 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες

17 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία

18 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογο) και Συμπεράσματα (επίλογο)

19 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογο) και Συμπεράσματα (επίλογο) Πίνακα περιεχομένων

20 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογος και Συμπεράσματα (επίλογο) Πίνακα περιεχομένων Βιβλιογραφία και παραπομπές

21 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογος και Συμπεράσματα (επίλογο) Πίνακα περιεχομένων Βιβλιογραφία και παραπομπές

22 Πιο αναλυτικά μία εργασία πρέπει να έχει:
μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογο) και Συμπεράσματα (επίλογο) Πίνακα περιεχομένων Βιβλιογραφία και παραπομπές Εξώφυλλο με τα στοιχεία της εργασίας, το μάθημα, τους συμμετέχοντες, τον μήνα και το έτος συγγραφής της

23 όλα μαζί μία ενιαία γραμματοσειρά, μπορεί να είναι διαφορετική μόνο στους τίτλους ξεκάθαρη δομή περιεχομένου με ενότητες και υποενότητες συνοχή κειμένου, να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί σε άλλα σημεία Εισαγωγή (πρόλογος) και Συμπεράσματα (επίλογος) Πίνακα περιεχομένων Βιβλιογραφία και παραπομπές Εξώφυλλο με τα στοιχεία της εργασίας, το μάθημα, τους συμμετέχοντες, τον μήνα και το έτος συγγραφής της

24 Μερικά tips Μπορείτε να υπογραμμίσετε κάποιες σημαντικές λέξεις
Μην ξεχάσετε να κάνετε ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο Αφαιρέστε τα hyperlinks από το κείμενο που έχετε αντιγράψει από το Internet Ορίστε τις φωτογραφίες να εμφανίζονται δίπλα στο κείμενο και όχι πάνω ή κάτω Στις φωτογραφίες να βάζετε πάντα λεζάντες Καλό είναι να υπάρχει και ένα ευρετήριο εικόνων στο τέλος της εργασίας

25 Πως παρουσιάζουμε την εργασία μας
Θα φτιάξω μία παρουσίαση αντιγράφοντας όλο το κείμενο της εργασίας στο Power Point

26 Πως παρουσιάζουμε την εργασία μας
Θα φτιάξω μία παρουσίαση αντιγράφοντας όλο το κείμενο της εργασίας στο Power Point

27 Πως παρουσιάζουμε την εργασία μας
Φτιάχνουμε μία παρουσίαση η οποία να περιέχει τα πιο σημαντικά στοιχεία της εργασίας μας Δε γράφουμε μεγάλα κείμενα. Είναι προτιμότερες οι λίστες με bullets και έναν κεντρικό τίτλο Τονίζουμε τα σημαντικά σημεία με έντονα γράμματα, με χρώματα ή χρησιμοποιώντας εικόνες Ενσωματώνουμε σχετικές φωτογραφίες σε κατάλληλα σημεία Ενσωματώνουμε σχετικά βίντεο Δεν χρησιμοποιούμε έντονα εφέ κίνησης ή ήχους

28 Που αποθηκεύουμε την εργασία μας | Πως κρατάμε backup
Στον σκληρό δίσκο του ΗΥ μας Σε εξωτερικό σκληρό δίσκο Σε USB flash μονάδα Στέλνουμε το κείμενο και την παρουσίαση της εργασίας στον εαυτό μας, δηλαδή στον προσωπικό μας account Χρησιμοποιούμε κάποια cloud storage hosting υπηρεσία (dropbox, skydrive, google docs, κ.α.)

29 Είναι σημαντικό να φτιάξουμε κάτι απλό και κατανοητό που να «απαντάει» στο κεντρικό θέμα της εργασίας μας.

30 Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε
Είναι σημαντικό να φτιάξουμε κάτι απλό και κατανοητό που να «απαντάει» στο κεντρικό θέμα της εργασίας μας. Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε

31 Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε
Είναι σημαντικό να φτιάξουμε κάτι απλό και κατανοητό που να «απαντάει» στο κεντρικό θέμα της εργασίας μας. Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε Προσέχουμε την αισθητική της εργασίας μας

32 Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε
Είναι σημαντικό να φτιάξουμε κάτι απλό και κατανοητό που να «απαντάει» στο κεντρικό θέμα της εργασίας μας. Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε Προσέχουμε την αισθητική της εργασίας μας Φροντίζουμε την παρουσίαση της εργασίας, γιατί έτσι θα δείξουμε τη δουλειά μας

33 Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε
Είναι σημαντικό να φτιάξουμε κάτι απλό και κατανοητό που να «απαντάει» στο κεντρικό θέμα της εργασίας μας. Διαβάζουμε το κείμενο μας πριν το παραδώσουμε Προσέχουμε την αισθητική της εργασίας μας Φροντίζουμε την παρουσίαση της εργασίας, γιατί έτσι θα δείξουμε τη δουλειά μας


Κατέβασμα ppt "Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google