Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Τελειοφοίτων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Τελειοφοίτων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων

2 Πρωτότυπη εργασία; Θα πρέπει να εντοπίσουμε ένα κενό στη βιβλιογραφία, να επιχειρήσουμε προσέγγιση του θέματος από συγκεκριμένη γωνία. Η έρευνα είναι πάντοτε πρωτότυπη, ακόμη κι αν… επαναλαμβάνει προηγούμενη προσπάθεια με το ίδιο θέμα και με..ίδιο ερευνητικό εργαλείο. Επιβεβαιώνει ή ανατρέπει τα δεδομένα της προηγούμενης έρευνας; Θα πρέπει να εντοπίσουμε ένα κενό στη βιβλιογραφία, να επιχειρήσουμε προσέγγιση του θέματος από συγκεκριμένη γωνία. Η έρευνα είναι πάντοτε πρωτότυπη, ακόμη κι αν… επαναλαμβάνει προηγούμενη προσπάθεια με το ίδιο θέμα και με..ίδιο ερευνητικό εργαλείο. Επιβεβαιώνει ή ανατρέπει τα δεδομένα της προηγούμενης έρευνας; Μια θεωρητική έρευνα πρέπει να προσφέρει νέα δεδομένα, μιαν άλλη οπτική, μιαν άλλη ανάγνωση των πηγών κλπ. Μια θεωρητική έρευνα πρέπει να προσφέρει νέα δεδομένα, μιαν άλλη οπτική, μιαν άλλη ανάγνωση των πηγών κλπ.

3 Επικοινωνία με τον επιβλέποντα και τους συνεπιβλέποντες: κατάθεση Δήλωσης στη Γραμματεία Αναζήτηση του θέματος. Ποιο είναι το περιεχόμενο του θέματος; Αναζήτηση του θέματος. Ποιο είναι το περιεχόμενο του θέματος; Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το ‘ζητούμενο’ της εργασίας. Ο τίτλος μπορεί να τροποποιηθεί (αναδιατυπωθεί) στην πορεία. Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το ‘ζητούμενο’ της εργασίας. Ο τίτλος μπορεί να τροποποιηθεί (αναδιατυπωθεί) στην πορεία.

4 Καλό είναι να κατατίθεται στον επιβλέποντα κατά έναρξη της προσπάθειας. Περίληψη των βασικών σκέψεων οι οποίες θα κατευθύνουν την εργασία (2000 λέξεις): Πρόχειρος σκελετός της εργασίας. Λέξεις- κλειδιά. Πρόχειρος σκελετός της εργασίας. Λέξεις- κλειδιά. Θέμα, Σκοπός- Σημασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος, Θέμα, Σκοπός- Σημασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος, Ερευνητικά ερωτήματα, Μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, συμβολή της έρευνας στην επιστήμη. Κατάθεση βιβλιογραφίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία του θέματος. Ερευνητικά ερωτήματα, Μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, συμβολή της έρευνας στην επιστήμη. Κατάθεση βιβλιογραφίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία του θέματος.

5 Στάδια της έρευνας 1. Διαπίστωση προβλήματος 2. Επισήμανση ανάγκης διερεύνησής του 3. Ανάληψη της έρευνας 4. Διαμόρφωση πλαισίου 5. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 6. Λεπτομερειακός σχεδιασμός 7. Δοκιμή 8. Οριστικοποίηση σχεδιασμού κ οργάνωσης 9. Πραγματοποίηση 10. Επεξεργασία δεδομένων ΠΡΙΝ 11. Συγγραφή της έκθεσης 12. Παρουσίαση-αξιοποίηση ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ

6 Διαπίστωση προβλήματος Αφετηρία έρευνας Αφετηρία έρευνας Διατύπωση προβλήματος: Διατύπωση προβλήματος: Αναζήτηση συσχετισμού Αναζήτηση συσχετισμού «Υπάρχει ή όχι σχέση μεταξύ ηλικίας εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο και προσαρμοστικής ικανότητας των νηπίων;» Συγκεκριμενοποίηση Συγκεκριμενοποίηση «Ποια είναι η στάση των Νηπιαγωγών απέναντι στην πρόταση της ολοήμερης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου;» Αξία ζητήματος Αξία ζητήματος Εφικτότητα Εφικτότητα

7 Η αναγκαιότητα εξειδίκευσης Πόσο ευρύ ή πόσο στενό; Πόσο ευρύ ή πόσο στενό; Πόσο βαθύ ή πόσο ρηχό; Πόσο βαθύ ή πόσο ρηχό;

8 Μερικά κριτήρια εξειδίκευσης του θέματός μου Επί της επιστημονικής προσέγγισης Επί της επιστημονικής προσέγγισης o Η ηλεκτρονική πλευρά Επί του πεδίου εφαρμογής Επί του πεδίου εφαρμογής o Εντοπιότητα o Τμήμα της αγοράς Επί της συνολικής προσέγγισης Επί της συνολικής προσέγγισης

9 Διαμόρφωση πλαισίου (Α) «Να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των νοσοκομειακών γιατρών από το επάγγελμά τους και ο βαθμός στον οποίο αυτή επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ «Να διαπιστωθεί αν ο βαθμός ικανοποίησης των νοσοκομειακών γιατρών σχετίζεται με την ηλικία τους» ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

10 Διαμόρφωση πλαισίου (Β)  Γενική «Οι μορφωμένοι καθηγητές είναι πιο αποτελεσματικοί»  Ειδική «Οι μαθητές Γυμνασίου με δείκτη νοημοσύνης πάνω από 110 έχουν υψηλότερη επίδοση στα Μαθηματικά» ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  Μη αιτιώδης «Υπάρχει σχέση μεταξύ νοημοσύνης και επίδοσης σε (συγκεκριμένες) εξετάσεις»  Αιτιώδης «Η θερμοκρασία σε μια αίθουσα διδασκαλίας επηρεάζει την επίδοση των μαθητών σε ένα διαγώνισμα»  Αιτιώδης κατευθυντική «Όσο μειώνουμε την θερμοκρασία από 15 C και κάτω σε μια αίθουσα εξετάσεων, τόσο μειώνεται ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών σε ένα διαγώνισμα» ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

11 Ιδιότητες υποθέσεων  σαφήνεια  κατευθυντικές (σε ενεστώτα)  πυκνότητα

12 Παραδείγματα υποθέσεων (Α)

13 Παραδείγματα υποθέσεων (Β)

14 Μεταβλητές  Ανεξάρτητη μεταβλητή (το αίτιο)  Εξαρτημένη μεταβλητή (το αποτέλεσμα)

15 Διαμόρφωση πλαισίου (Γ) Προσδιορισμός μεταβλητών:  Ονομαστικά  Είδος  Κατηγορία  Αρχική κωδικοποίηση

16 Πιλοτικές έρευνες Χαρακτηριστικά:  Ολόιδιο πλαίσιο έρευνας  Μικρότερο δείγμα Στόχοι

17 Περιεχόμενο Κεφαλαίου Μεθοδολογίας  Σύνδεση με σκοπό εργασίας  Μέθοδοι  Τεκμηρίωση επιλογής μεθόδων  Γενικό πλάνο υλοποίησης  Αναμενόμενα αποτελέσματα ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  Σκοπός έρευνας  Επιλογή δείγματος  Πιλοτική έρευνα  Ανάλυση του δείγματος  Τρόποι επαφής  Σύσταση ερωτηματολογίου  Ανάλυση των ερωτήσεων (πρ.)  Περιορισμοί – δυσκολίες (?) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΘΟΔΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

18 Εναλλακτικές δόμησης εργασιών Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Γενικό πλάνο Ειδικά πλάνα Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα ΕρωτηματολόγιοΣυνέντευξη Κεφάλαιο 5: Συζήτηση- συμπεράσματα Α’ Β’ Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Γενικό πλάνο Κεφάλαιο 4: Ερωτηματολόγιο Ειδικό πλάνο ΑποτελέσματαΣυζήτηση Κεφάλαιο 4: Συνέντευξη Ειδικό πλάνο ΑποτελέσματαΣυζήτηση Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

19 Ασκήσεις  Να αναχθούν οι μεταβλητές στις παραπάνω δοθείσες ερευνητικές υποθέσεις  Να παραχθεί σχέδιο ερευνητικό βασισμένο σε υποθέσεις-μεταβλητές για τα ατομικά θέματα επιλογής του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Τελειοφοίτων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google