Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικό πλαίσιο παρουσιάσεων Διάρκεια παρουσιάσεων: 10 λεπτά με 5 λεπτά για ερωτήσεις Φόρματ παρουσιάσεων: PowerPoint ή αντίστοιχο πρόγραμμα Αριθμός ομιλητών:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικό πλαίσιο παρουσιάσεων Διάρκεια παρουσιάσεων: 10 λεπτά με 5 λεπτά για ερωτήσεις Φόρματ παρουσιάσεων: PowerPoint ή αντίστοιχο πρόγραμμα Αριθμός ομιλητών:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικό πλαίσιο παρουσιάσεων Διάρκεια παρουσιάσεων: 10 λεπτά με 5 λεπτά για ερωτήσεις Φόρματ παρουσιάσεων: PowerPoint ή αντίστοιχο πρόγραμμα Αριθμός ομιλητών: 1 Επιλογή ομιλητή: Οικονόμου Ακροατήριο: ανοιχτό ακροατήριο (φοιτητές και μέλη ΔΕΠ) Συνολική διάρκεια συμποσίου: 2 ώρες (1.45 για παρουσιάσεις και 15 λεπτά για γενική συζήτηση) Τόπος: θα ανακοινωθεί Χρόνος: την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ΤΕΛΙΚΕΣ παρουσιάσεις θα είναι στη διάθεσή μου 2 ημέρες πριν το συμπόσιο.

2 Τίτλος έρευνας Ονόματα ερευνητών Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

3 Ερευνητικό πλαίσιο Περιγραφή του φαινομένου που θα μελετηθεί Προσδιορισμός εννοιών που πιθανώς να αγνοεί το ακροατήριο (φωτεινότητα, οπτική γωνία, κλπ) Σύντομη περιγραφή της μέχρι τώρα έρευνας στο φαινόμενο. Σύνοψη των αποτελεσμάτων Δημιουργία θεωρητικού/ερευνητικού ερωτήματος

4 Σκοπός της έρευνας ….να ερευνηθεί η επίδραση του τάδε στο τάδε Υποθέσεις

5 Μέθοδος Δείγμα Ανεξάρτητες Μεταβλητές (επίπεδα) Εξαρτημένες μεταβλητές (λειτουργικός προσδιορισμός) Πειραματικές ομάδες (Πειραματικό Σχέδιο) Ερεθίσματα Μεταβλητές ελέγχου Διαδικασία

6 Αποτελέσματα Γραφήματα Στατιστικές Αναλύσεις Εκτίμηση υποθέσεων με βάση τα αποτελέσματα

7 Συμπεράσματα Γενική αποτίμηση του πειράματος Μελλοντικές πιθανές έρευνες Περιορισμοί/δυσκολίες/παραλείψεις


Κατέβασμα ppt "Γενικό πλαίσιο παρουσιάσεων Διάρκεια παρουσιάσεων: 10 λεπτά με 5 λεπτά για ερωτήσεις Φόρματ παρουσιάσεων: PowerPoint ή αντίστοιχο πρόγραμμα Αριθμός ομιλητών:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google