Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και ζητήματα που αναδύονται» Βασιλούδης Ιωάννης, Δάσκαλος, MSc Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και ζητήματα που αναδύονται» Βασιλούδης Ιωάννης, Δάσκαλος, MSc Βιώσιμης Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και ζητήματα που αναδύονται» Βασιλούδης Ιωάννης, Δάσκαλος, MSc Βιώσιμης Ανάπτυξης «Βιολογικές και Φυσικές επιστήμες στην Εκπαίδευση»

2 Απόκτηση γνώσεων Ερμηνεία φυσικού κόσμου Σύνδεση με καθημερινότητα Ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας Προώθηση κριτικής σκέψης Επιστημονικός τρόπος σκέψης Επικοινωνία & συνεργασία Φυσικές επιστήμες Δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών

3 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Η Π Ε θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχόμενη διαδικασία μάθησης, κατά την οποία τα άτομα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, αποκτούν γνώσεις, αξίες, και ικανότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα Επικοινωνία & συνεργασία Ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας Προώθηση κριτικής σκέψης Δεν εξαντλείται στην απλή μεταφορά γνώσεων αλλά συμπεριλαμβάνει και τη μετάδοση αξιών, τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών Ενσωμάτωση του σχολείου στην κοινωνία

4 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Διαμόρφωση περιβαλλοντικά ενεργών, υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών Προτάσεις & συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος Περιβάλλον – οικολογία, οικονομία, κοινωνία

5 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ενεργητική προσέγγιση της γνώσης Βιωματική μάθηση Ομαδοσυνεργατική Επίλυση προβλήματος Σύνδεση ΠΕ με ΦΕ σε επίπεδο στόχων και μεθοδολογίας

6 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση φύση διαθεματική: ενιαία ολότητα της γνώσης υπερβαίνει τα όρια των ΦΕ Ενσωματώνει στοιχεία και από άλλους επιστημονικούς κλάδους (όπως για παράδειγμα τις κοινωνικές επιστήμες), επιχειρεί να καταπιαστεί όχι μόνο με την περιβαλλοντική άλλα και με την κοινωνική και οικονομική πλευρά των υπό διερεύνηση ζητημάτων.

7 Το αρχικό μοντέλο της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς Ερευνητικά δεδομένα: χαμηλή επίδραση των περιβαλλοντικών γνώσεων στη διαμόρφωση στάσεων Οικολογικές γνώσεις Αντίθεση με τη φύση της ΠΕ

8 Βιβλιογραφικά δεδομένα Η πλειονότητα των μαθητών που λαμβάνει μέρος σε προγράμματα ΠΕ φαίνεται πως γνωρίζει τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη γνώση για να κατανοήσουν τις συνέπειες των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή τις ενδεχόμενες λύσεις αυτών (πραγματικές καταστάσεις)

9 Ζητήματα σχετικά με το είδος και το επίπεδο γνώσεων το οποίο κατακτούν οι μαθητές Χαμηλές περιβαλλοντικές γνώσεις Βιβλιογραφικά δεδομένα Έλλειψη της ΠΕ ως τομέα στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου Τρόπος με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία και την ποιότητα αυτής Προαιρετική φύση της ΠΕ Μη επιλογή γνωστικών αντικειμένων Ελλιπής πληροφόρηση από τα βιβλία

10 Βιβλιογραφικά δεδομένα Μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι δε συμμετέχουν σε προγράμματα ΠΕ, στερούνται επαρκών γνώσεων, που άπτονται διάφορων περιβαλλοντικών θεμάτων Οι λανθασμένες ιδέες των μαθητών διατηρήθηκαν ως ερμηνευτικά πρότυπα και μετά τη διδασκαλία Παραδοσιακοί τύποι διδασκαλίας Απροθυμία εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με διαθεματικά σχέδια εργασίας Μη ανάπτυξη ολιστικής διάστασης της γνώσης

11 Βιβλιογραφικά δεδομένα Ποιότητα των προγραμμάτων ΠΕ Συλλογή επιστημονικών στοιχείων και βιβλιογραφίας σχετικής με τα οικολογικά ζητήματα Μελέτη του φυσικού κόσμου αποκλειστικά Προσανατολισμός σε γνωστικούς στόχους

12 Επισημάνσεις Χάσμα ανάμεσα στους γενικότερους στόχους και τη φιλοσοφία της ΠΕ και στο προϊόν που τελικά παράγεται. Τα προγράμματα της ΠΕ, αντί να υπερβαίνουν τα όρια των ΦΕ, λειτουργούν ως διαθεματικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της διδακτικής των ΦΕ Η ολιστική προσέγγιση των υπό διερεύνηση ζητημάτων στην ΠΕ, μέσω της γνώσης, των αξιών, των στάσεων και των συμπεριφορών μπορεί να αποτελέσει παράγοντα, ο οποίος θα οδηγήσει τους μαθητές προς την κατανόηση των βιώσιμων πρακτικών που πρέπει να υιοθετούνται και να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες τους για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

13 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και ζητήματα που αναδύονται» Βασιλούδης Ιωάννης, Δάσκαλος, MSc Βιώσιμης Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google