Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θέμα: « Καταγραφή των Αντιλήψεων και Γνώσεων των Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου για τις Φωτοβολταϊκές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θέμα: « Καταγραφή των Αντιλήψεων και Γνώσεων των Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου για τις Φωτοβολταϊκές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θέμα: « Καταγραφή των Αντιλήψεων και Γνώσεων των Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου για τις Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Χατζηλεοντιάδου Σοφία Επιμέλεια: Καγιαμπάκης Εμμανουήλ (ΑΜ : 57725) Πάτρα 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Σκοπός και Στόχοι Διατύπωση Ερευνητικών Ερωτημάτων Συμβολή στην Κεκτημένη Γνώση Μέθοδος Προσέγγισης και Ανάπτυξης του Θέματος Κύρια Ευρήματα της Έρευνας Συμπεράσματα Προτάσεις για Μελλοντικές Επεκτάσεις της Έρευνας Θεματικές Ενότητες Παρουσίασης

3  Η Επικαιρότητα των Φ/Β Συστημάτων  Η Επιδείνωση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων από Ενεργειακές Χρήσεις  Η Αναγκαιότητα της Εξοικονόμησης Ενέργειας  Η Ευαισθητοποίηση των Τοπικών Κοινωνιών προς την Κατεύθυνση Διείσδυσης των ΑΠΕ  Η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση έδειξε την έλλειψη παρόμοιας έρευνας  Η Προσέγγιση Επαγγελματικής Ομάδας που Άμεσα Εγκαθιστά Φ/Β Συστήματα  Η Εν δυνάμει Πρακτική σημασία της Έρευνας  Η Εν δυνάμει Θεωρητική Αξία της Έρευνας Πρωτοτυπία – Κριτήρια Επιλογή του Θέματος Σελ. 108

4 Nα καταγραφούν και να μελετηθούν οι αντιλήψεις και οι γνώσεις των Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Ν. Ηρακλείου, σε θέματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και των Εφαρμογών τους, στο ευρύτερο πλαίσιο για τη Μείωση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων από Ενεργειακές Χρήσεις με την Αξιοποίηση των ΑΠΕ. Σκοπός της Εργασίας Σελ. 9

5 Να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι γνώσεις μιας ομάδας Επαγγελματιών* που εγκαθιστούν άμεσα Φ/Β Συστήματα, σχετικά με:  Περιβαλλοντικά Προβλήματα από τις Ενεργειακές Χρήσεις  Το Ενεργειακό Πρόβλημα και Στρατηγικές Επίλυση  Εφαρμογές Φ/Β Συστημάτων  Το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο των Φ/Β Εγκαταστάσεων Στόχοι της Εργασίας *Η Ομάδα Στόχος – Πληθυσμός είναι: Τα Εγγεγραμμένα – Ενεργά Μέλη, του ΣΗΕΝΗ (Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, που αριθμεί τα 420 Άτομα. Σελ. 10

6  Έχουν τις επαρκείς γνώσεις για τα βασικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα;  Ποιες είναι οι αντιλήψεις και γνώσεις τους σχετικά με το Ενεργειακό Πρόβλημα;  Γνωρίζουν τη Φ/Β Τεχνολογία;  Πώς προσδιορίζουν τις Επιμορφωτικές τους Ανάγκες; Ερευνητικά Ερωτήματα Σελ. 11

7  Εφαρμογή της Έρευνας Πεδίου με Κλασική Επισκόπηση - Ερωτηματολόγιο  Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου (Ποσοτική Προσέγγιση)  Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου (Ποιοτική Προσέγγιση) Μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου  H Στατιστική Ανάλυση έγινε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) V 17.0)  Επικουρικά χρησιμοποιήθηκε και το Microsoft Office Excel 2003 Ερευνητική Μέθοδος – Επιλογή του Ερευνητικού Εργαλείου Σελ. 112

8  Σχεδιασμός Αξόνων και Κριτηρίων της Έρευνας  Σχεδιασμός Ερευνητικού Εργαλείου - Κωδικοποίηση  Κατασκευή Πιλοτικού Ερωτηματολογίου  Διαμόρφωση Τελικού Ερωτηματολογίου  Έλεγχος Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας του Ερευνητικού Εργαλείου  Υλοποίηση Ημερίδων για την συγκέντρωση της Ομάδας στόχος – Πληθυσμός  Προσπάθειες για προσέγγιση του μέγιστου πλήθους Δείγματος στο Πληθυσμό  Επεξεργασία των Στατιστικών Δεδομένων – Ερωτηματολόγια με το SPSS (Περιγραφική Στατιστική)  Ομαδοποίηση και Επεξεργασία Δεδομένων με το Excel  Συσχετίσεις Δεδομένων και Oμαδοποιημένων στοιχείων με SPSS (Επαγωγική Στατιστική)  Συζήτηση Αποτελεσμάτων, Έκδοση Συμπερασμάτων και Μελλοντικές Προτάσεις Τρόπος Έρευνας Σελ. 115

9  Η Eγκυρότητα (validity) ενός ψυχομετρικού μέσου δείχνει την ικανότητά του να μετράει αυτό, το οποίο προορίζεται να μετρήσει. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην υπάρχουν διαφορές που να οφείλονται σε έλλειψη σαφήνειας.  Η Aξιοπιστία (reliability) συνδέεται με τη σταθερότητα της μέτρησης. Όταν μια μέτρηση επαναλαμβάνεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, πρέπει να αποδώσει τα ίδια αποτελέσματα. Γενικές αρχές – κανόνες που διέπουν τη σύνταξη ερευνητικών ερωτηματολογίων:  Η σαφήνεια των ερωτήσεων ώστε να κατανοείται και να είναι εφαρμόσιμη από όλους ομοιόμορφα (αποφυγή αρνήσεων και διπλών αρνήσεων, καθοδηγητικών ερωτήσεων, αμφίσημων λέξεων, σύνθετων ερωτήσεων, ερωτήσεων υψηλού επιπέδου)  Το λεξιλόγιο και η συντακτική δομή των ερωτήσεων να είναι ανάλογη με το αντιληπτικό - μορφωτικό επίπεδο του δείγματος.  Να έχει περιορισμένο εύρος ώστε να συμπληρωθεί εύκολα.  Να μην επηρεάζεται η απάντηση μίας ερώτησης, από τις απαντήσεις που έχουν προηγηθεί Ο Έλεγχος έγινε με τον Δείκτη Cronbach’s-alpha > 0.800 από το SPSS Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Ερευνητικού Εργαλείου Έλεγχος Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου - Reliability Statistics Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on Standardized Items a N of Items,830,99278 Σελ. 122

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ Εντάσσεται στα πλαίσια Ενημέρωσης του στις Επίκαιρες Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών. Τόπος Υλοποίησης του Προγράμματος: Ημ/νία: Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης Ώρα: 17:00 έως 22:00 (Αίθουσα Καστελάκη) Εισηγητές: Αλεξανδρίδης Ευάγγελος - Γεωργαλής Γιώργος - Καγιαμπάκης Μάνος - Φανουράκης Ιωάννης http://www.electricallab.gr http://www.shenh.gr

11 Προσέγγιση Πληθυσμού και Δείγματος Τρόπος ΠροσέγγισηςΠλήθος Ερωτηματολογίων Αρχική ΠρόθεσηΣυμπληρώθηκανΆκυραΈγκυρα Α΄ Ημερίδα (18/3/2011)21013320113 Β΄ Ημερίδα (19/3/2011)2101113081 Τηλεφωνικά-38434 Ενημέρωση (23/3/2011)-20218 Συνέλευση (26/3/2011)-51942 Σύνολα (Πλήθος):35365288 Ποσοστό Δείγματος έναντι Πληθυσμού (420) %:84%15,5%68,6% Τα Εγγεγραμμένα μέλη του ΣΗΕΝΗ (Πληθυσμός), Αριθμούν τα 420 Μέλη. Σελ. 124

12 Άξονες & Κριτήρια της Έρευνας ΆξονεςΚριτήρια Πλήθος Ερωτήσεων Γνωστικά θεματικά Πεδία Ι Δημογραφικά στοιχεία 1. Προσωπικά Στοιχεία2 --- 2. Επίπεδο Εκπαίδευσης3 3. Επαγγελματική Προϋπηρεσία2 ΙΙ Περιβαλλοντικά Προβλήματα 1. Ιεράρχηση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων6 Α Περιβαλλοντικά 2. Βασικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα2 3. Κλιματικά Αλλαγή3 ΙΙΙ Ενεργειακό Πρόβλημα & Στρατηγικές Επίλυσης 1. Ενεργειακό Πρόβλημα2 Β Ενεργειακά 2. Ενεργειακές Χρήσεις2 3. Εξοικονόμηση Ενέργειας4 4. ΑΠΕ3 ΙV Εφαρμογές Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας 1. Φ/Β Συστήματα & Τρόπος Εγκατάστασης5 Γ Φωτοβολταϊκά 2. Η Σχέση Φ/Β με την ΔΕΗ7 3. Νομοθετικό Καθεστώς4 Δ Νομοθετικά V Επιμορφωτικές Ανάγκες 1. Αυτό-αξιολόγηση Γνώσεων4 --- 2. Στάσεις Απέναντι στην Επιμόρφωση - Ανάγκες2 Σελ. 117

13 Άξονες & Κριτήρια της Έρευνας ΆξονεςΚριτήρια Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου Γνωστικά θεματικά Πεδία Ι Δημογραφικά στοιχεία 1. Προσωπικά Στοιχεία1+2 --- 2. Επίπεδο Εκπαίδευσης3+4+7 3. Επαγγελματική Προϋπηρεσία5+6 ΙΙ Περιβαλλοντικά Προβλήματα 1. Ιεράρχηση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων 8*+11+12+13+14 +15 Α Περιβαλλοντικά 2. Βασικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα9+10 3. Κλιματικά Αλλαγή8*+16+17 ΙΙΙ Ενεργειακό Πρόβλημα & Στρατηγικές Επίλυσης 1. Ενεργειακό Πρόβλημα18+19 Β Ενεργειακά 2. Ενεργειακές Χρήσεις20+21 3. Εξοικονόμηση Ενέργειας22+23+24+25 4. ΑΠΕ26+27+28 ΙV Εφαρμογές Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας 1. Φ/Β Συστήματα & Τρόπος Εγκατάστασης29+30+31+32+33 Γ Φωτοβολταϊκά 2. Η Σχέση Φ/Β με την ΔΕΗ 34+35+36+37+38 +39+40 3. Νομοθετικό Καθεστώς41+42+43+44 Δ Νομοθετικά V Επιμορφωτικές Ανάγκες 1. Αυτό-αξιολόγηση Γνώσεων45+46+47+48 --- 2. Στάσεις Απέναντι στην Επιμόρφωση - Ανάγκες49+50 Σελ. 117

14 ValueLabel 1ΝΑΙ 0ΟΧΙ Κωδικοποίηση Δεδομένων στο SPSS Σελ. 127-129 ValueLabel 1Καθόλου 2Λίγο 3Μέτρια 4Πολύ 5 Πάρα Πολύ Data View – Variable View ValueLabel 1a. … 2b. … 3c. … 4d. … 5e. … Μεταβλητή Ποιοτική (Qualitative)Ποσοτική (Quantitative) ΚατηγορικήΔιατάξιμηΣυνεχήςΔιακριτή Nominal scalesOrdinal scalesInternal scalesRatio scale 1-7 & 17 & 23-44 & 49-50 8-16 & 18-22 & 45-48 & Α΄& Β΄& Γ΄& Δ΄ Α & Β & Γ & Δ & ΜΟ

15  ΑΞΟΝΑΣ Ι (Δημογραφικά Στοιχεία) Ενδεικτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής Ι Σελ. 139 & 140 Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (2/3) του δείγματος δεν έχει υλοποιήσει Φ/Β εγκαταστάσεις. Παρατηρείται μία ομοιόμορφη κατανομή στα έτη άσκησης επαγγέλματος από τα 6 και άνω χρόνια, ενώ το 1/5 του δείγματος έχει προϋπηρεσία κάτω από τα 5 έτη. Κριτήριο 3 (Επαγγελματική Προϋπηρεσία) Κριτήριο 3 (Επαγγελματική Προϋπηρεσία)

16  ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ (Περιβαλλοντικά Προβλήματα) Ενδεικτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής ΙΙ Σελ. 147 & 149 Παρατηρείται ότι ένα μικρό ποσοστό του δείγματος (1/4) υποστηρίζει ορθά ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπήρχε ανέκαθεν στον πλανήτη. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (9/10) δίνει ορθά βαρύτητα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το κυρίως ευθυνόμενο για τις κλιματικές αλλαγές. Κριτήριο 3 (Κλιματική Αλλαγή) Κριτήριο 2 (Βασικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα)

17 Ενδεικτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής ΙΙΙ Σελ. 160 & 163  ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ (Ενεργειακά Πρόβλημα & Στρατηγικές Επίλυσης) Παρατηρείται ότι το μισό σχεδόν του δείγματος δηλώνει λανθασμένα ότι η έννοια της εξοικονόμησης της ενέργειας προέρχεται από τη μείωση των απαιτήσεων σε κατανάλωση ενώ μόλις το 1/5 υποστηρίζει ορθά ότι αποτελεί ενέργεια που δε χρειάζεται να παραχθεί Παρατηρείται ότι το μισό (1/2) ποσοστό του δείγματος νομίζει ότι θα μπορούσαν οι ΑΠΕ να αντικαταστήσουν τις συμβατικές πηγές ενέργειας στο 50% ενώ μόλις το 1/3 υποστηρίζει ορθά το ποσοστό αντικατάστασης έως το 30%. Κριτήριο 3 (Εξοικονόμηση Ενέργειας) Κριτήριο 4 (ΑΠΕ)

18 Ενδεικτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής ΙV Σελ. 174 & 176 Κριτήριο 3 (Νομοθετικό Καθεστώς Φ/Β)  ΑΞΟΝΑΣ ΙV (Εφαρμογές Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας) Παρατηρείται ότι το μισό (1/2) περίπου ποσοστό του δείγματος γνωρίζει ορθά τις προϋποθέσεις ώστε ένας ενδιαφερόμενος να διασυνδεθεί με την ΔΕΗ, ότι είναι όλα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη ερώτηση Κριτήριο 2 (Σχέση Φ/Β με την ΔΕΗ) Παρατηρείται ότι το περισσότερο από το μισό ποσοστό (1/2) του δείγματος γνωρίζει εσφαλμένα, τον τρόπο συμψηφισμού που εννοεί η ΔΕΗ, έναντι στο 1/3 που τον γνωρίζει ορθά, ενώ το υπόλοιπο έχει άγνοια περί του θέματος

19 Επίσης, Πρόθεση & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Εφαρμογών Σελ. 177 & 178  ΑΞΟΝΑΣ ΙV (Εφαρμογές Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας) Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (9/10) δεν έχει υλοποιήσει Φ/Β Πάρκα, έναντι μόλις 1/10 του δείγματος που έχουν υλοποιήσει έστω και ένα. Παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από τα 2/3 δεν έχει καταθέσει αίτηση στη ΔΕΗ ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των 10KW, έναντι του υπολοίπου που έχει κινητοποιηθεί με 1 ή περισσότερες αιτήσεις. Κριτήριο 2 (Σχέση Φ/Β με την ΔΕΗ)

20 Ενδεικτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής V Σελ. 185 & 187 Κριτήριο 2 (Στάσεις Απέναντι στην Επιμόρφωση - Ανάγκες )  ΑΞΟΝΑΣ V (Επιμορφωτικές Ανάγκες) Παρατηρείται ότι το μισό (1/2) περίπου ποσοστό του δείγματος πιστεύει ότι γνωρίζει Λίγο έως Μέτρια τα θέματα που άπτονται Φ/Β ζητημάτων. Κριτήριο 1 (Αυτοαξιολόγηση Γνώσεων) Παρατηρείται ότι το 1/4 του δείγματος πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος επιμόρφωσης είναι με υποχρεωτικά σεμινάρια, ενώ το 1/3 υποστηρίζει ότι είναι με ειδικά προγράμματα για την παρακολούθηση των οποίων να υπάρχει και οικονομικό κίνητρο.

21 Α. Γνωστικό Πεδίο (Περιβαλλοντικά Θέματα) Αναγωγή Μεταβλητών από Scale σε Ordinal ValueLabel 1ΜΟ<20% 220%<=ΜΟ<40% 340%<=ΜΟ<60% 460%<=ΜΟ<80% 5MO>=80% Αξιολόγηση του Δείγματος ανά Γνωστικό Πεδίο Αξιολόγηση του Δείγματος ανά Γνωστικό Πεδίο (Κωδικοποίηση και Επεξεργασία Πληροφοριών) (Κωδικοποίηση και Επεξεργασία Πληροφοριών) Σελ. 130 Ερώτηση8910111213141516 ΆξοναςII Κριτήριο122111111 Αποδεκτή Απάντησηcaabcabaa Σελ. 190 Επεξεργασία στο EXCEL και μεταφορά στο SPSS Υπολογισμός Πλήθους Αποδεκτών Απαντήσεων: (A. Περιβάλλον) ΒΤ2=IF(N2=3;1;0)+IF(O2=1;1;0)+IF(P2=1;1;0)+IF(Q2=2;1;0) +IF(R2=3;1;0)+IF(S2=1;1;0)+IF(T2=2;1;0)+IF(U2=1;1;0)+IF(V2=1;1;0) Υπολογισμός σε Εκατονταβάθμια Κλίμακα: (Α%) Scale BU2=BT2*100/9 Μετατροπή – Αναγωγή μεταβλητών από Scale σε Ordinal: BV2=IF(BU2>=80;5;IF(BU2>=60;4;IF(BU2>=40;3;IF(BU2>=20;2;1)))) ΒΤΒUΒUBV 1 Α.ΠεριβάλλονΑ%Α12345 2 91005 3 001 4 1111 5 2222 6 4443 Παρόμοια Επανάληψη για τα Γνωστικά Πεδία: Β. Ενεργειακά Θέματα (22 Ερωτήσεις) Γ. Φ/Β Θέματα (10 Ερωτήσεις) Δ. Νομοθετικά Θέματα Φ/Β (4 Ερωτήσεις)

22 Α. Γνωστικό Πεδίο (Περιβαλλοντικά Θέματα) Α. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Σελ. 190 Α΄. Γνώση σε Περιβαλλοντικά θέματα αναγόμενη σε Κλίμακα 12345 FrequencyPercent ValidΜΟ<20%165,6 20%<=ΜΟ<40%8629,9 40%<=ΜΟ<60%13948,3 60%<=ΜΟ<80%4214,6 MO>=80%51,7 Total288100,0 Παρατηρείται ότι στο Γνωστικό Πεδίο «Περιβαλλοντικά θέματα», το δείγμα γενικώς έχει ένα Μέτριο επίπεδο γνώσεων. Ερώτηση8910111213141516 ΆξοναςII Κριτήριο122111111 Αποδεκτή Απάντηση caabcabaa

23 B. Γνωστικό Πεδίο (Ενεργειακά Θέματα) Ερώτηση181819192020 212223a23b23c23d23e23f23g23h23i23j23k242627a27b27c28 Άξονας Κριτήριο1 122333333333333344444 Αποδεκτή Απάντηση addacabbbaaaabaabcbbbc B. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Σελ. 193 Β΄. Γνώση σε Ενεργειακά θέματα αναγόμενη σε Κλίμακα 12345 FrequencyPercent ValidΜΟ<20%00 20%<=ΜΟ<40%51,7 40%<=ΜΟ<60%9031,3 60%<=ΜΟ<80%17861,8 MO>=80%155,2 Total288100,0 Παρατηρείται ότι στο Γνωστικό Πεδίο «Ενεργειακά θέματα», το δείγμα γενικώς έχει ένα Καλό επίπεδο γνώσεων.

24 Γ. Γνωστικό Πεδίο (Φωτοβολταϊκά Θέματα) Γ. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Σελ. 196 Γ΄. Γνώση σε Φωτοβολταϊκά θέματα αναγόμενη σε Κλίμακα 12345 FrequencyPercent ValidΜΟ<20% 20%<=ΜΟ<40% 40%<=ΜΟ<60% 60%<=ΜΟ<80% MO>=80% Total288100,0 Παρατηρείται ότι το δείγμα δεν εμφανίζει μια ενιαία τάση ως προς το γνωστικό της υπόβαθρο και συνεπώς κατά Μέσο Όρο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι στο Γνωστικό Πεδίο «Φωτοβολταϊκά θέματα», το δείγμα γενικώς έχει ένα Μέτριο επίπεδο γνώσεων. Ερώτηση29303132333435363738 ΆξοναςIV Κριτήριο1111122222 Αποδεκτή Απάντηση bcbbcdaedb

25 Δ. Γνωστικό Πεδίο (Νομοθετικά Θέματα Φ/Β) Δ. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Σελ. 199 Δ΄. Γνώση σε Νομοθετικά θέματα Φ/Β αναγόμενη σε Κλίμακα 12345 FrequencyPercent ValidΜΟ<20%5649,4 20%<=ΜΟ<40%5117,7 40%<=ΜΟ<60%8228,5 60%<=ΜΟ<80%5920,5 MO>=80%4013,9 Total288100,0 Παρατηρείται ότι στο Γνωστικό Πεδίο «Νομοθετικά θέματα Φ/Β», το δείγμα γενικώς έχει ένα Σχετικά Μέτριο επίπεδο γνώσεων. Ερώτηση41424344 ΆξοναςIV Κριτήριο3 Αποδεκτή Απάντηση daab

26 Τελική Επεξεργασία Πληροφοριών Επεξεργασία στο EXCEL και μεταφορά στο SPSS για Περιγραφική Στατιστική Μέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων Α-Β-Γ-Δ %: CF2=((BT2/9)+(BW2/22)+(BZ2/10)+(CC2/4))*100/4 Μέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων Α-Β-Γ-Δ αναγόμενη σε Κλίμακα 12345: CG2=IF(CF2>=80;5;IF(CF2>=60;4;IF(CF2>=40;3;IF(CF2>=20;2;1)))) Μέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων Α-Β-Γ-Δ>=50%: CH2=IF(CF2>=50;1;0) Γενικός εκατοστιαίος Μέσος Όρος: CF290=SUM(CF2:CF289)/288 Πλήθος Δείγματος πάνω από την Βάση του 50%: CH290=SUM(CH2:CH289) CFCGCH 1 Μέσος Όρος 12345ΜΟ>=50% 2 10051 3 810 4 1810 5 2420 6 4630 … ……… 290 51138 Σελ. 202 Μέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων ΑΒΓΔ >=50% FrequencyPercent Valid 0: <5015052,1 1: >=5013847,9 Total288100,0 Μέσος Όρος στα 4 Γνωστικά Θεματικά Πεδία Α-Β-Γ-Δ Παρατηρείται ότι στα 4 Γνωστικά Πεδία Α-Β-Γ-Δ το δείγμα γενικώς έχει κατά Μέσο Όρο ένα Μέτριο επίπεδο γνώσεων.

27 Ευρήματα από την Περιγραφική Στατιστική Οι περισσότεροι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες του Ν. Ηρακλείου:  Άξονας Ι  Ανήκουν στην Ηλικιακή κατηγορία 26 – 45 Ετών ………………………………..………….(2/3)  Έχουν Έδρα την Πόλη του Ηρακλείου ……………………………………………………………..(3/5)  Έχουν τουλάχιστον 6 έτη Προϋπηρεσία ως Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες ……….(4/5)  Είναι Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………………………………………(2/3)  Γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα ……………………………………………………………………….(3/4)  Έχουν Επιμορφωθεί Ελάχιστα …………………………………………………………………………..(3/4)  Δεν έχουν Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις ……………………………………………………….(2/3)  Άξονας ΙΙ Μέτριο Γνωστικό Επίπεδο σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Α)  Άξονας ΙΙΙ Καλό γνωστικό Επίπεδο σε Ενεργειακά Θέματα (Β)  Άξονας ΙV Μέτριο Γνωστικό Επίπεδο σε Φωτοβολταϊκά Θέματα (Γ) Σχετικά Μέτριο Γνωστικό Επίπεδο σε Νομοθετικά Θέματα (Δ) Σχετικά Μέτριο Γνωστικό Επίπεδο σε Νομοθετικά Θέματα (Δ)  Άξονας V Πιστεύουν* ότι προσεγγίζουν το Μέτριο Γνωστικό επίπεδο στα 4 Θεματικά Πεδία (Α-Β-Γ-Δ) στα 4 Θεματικά Πεδία (Α-Β-Γ-Δ) Θέλουν να επιμορφωθούν σε Φ/Β Συστήματα Θέλουν να επιμορφωθούν σε Φ/Β Συστήματα  Μέτριο Γνωστικό Επίπεδο στα 4 Γνωστικά Πεδία Α-Β-Γ-Δ* Α΄ Φάση - Συζήτηση Αποτελεσμάτων της Έρευνας Σελ. 247

28 Επαγωγική Στατιστική - Βήμα Α΄ Σελ. 204   Για να υπάρξει η δυνατότητα διερεύνησης της συνάφειας μεταξύ μεταβλητών, χρησιμοποιούνται Πίνακες Διασταύρωσης μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων αλλά και μεταξύ εξαρτημένων μεταβλητών.   Για τον έλεγχο της δυνατότητας γενίκευσης της ύπαρξης συνάφειας από το δείγμα στον πληθυσμό γίνεται το τεστ ανεξαρτησίας x2, (Test x2), που θεωρείται ως ένα πολύμορφο στατιστικό κριτήριο, καθώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να κρίνει ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, οι οποίες σχετίζονται κατηγορηματικού τύπου δεδομένα. Επομένως, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ Ονομαστικών Δεδομένων (Nominal by Nominal) υπολογίζεται αρχικά η δοκιμασία x2, (Chi-Square Tests) η οποία ελέγχει την ανεξαρτησία ή εξάρτηση δύο μεταβλητών. Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, αν βρεθεί από τo Τεστ x2 η τιμή του p(value)≤0,05, τότε απορρίπτεται η Υπόθεση Ανεξαρτησίας – Μηδενική Υπόθεση και γίνεται δεκτή η Εναλλακτική, που σημαίνει ότι οι μεταβλητές βρίσκονται σε Εξάρτηση – Ύπαρξη Συνάφειας και στον πληθυσμό. Διαφορετικά αν η τιμή του p(value)≥ 0,05 τότε ισχύει η Μηδενική υπόθεση και οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Τέλος, όταν η εφαρμογή του Τεστ x2 δείξει ότι το ποσοστό των κελιών με αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5 είναι μεγαλύτερη από 20% τότε ο περαιτέρω έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, και χρησιμοποιείται ο συντελεστής Fisher's Exact Test. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία εκτελείται η προσομοίωση από την πρώτη στιγμή του ελέγχου, μιας και εμπεριέχεται και στη η δοκιμασία x2 και ο συντελεστής Fisher's.   Στη στατιστική ανάλυση, με τον όρο Γραμμική Διμεταβλητή Συσχέτιση (Linear Bivariate Correlation) εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο δύο συνεχείς μεταβλητές συμμεταβάλλονται - συσχετίζονται.   Στις περιπτώσεις που εντοπιστεί συνάφεια τότε υπολογίζεται το μέτρο αυτής με κατάλληλους δείκτες συνάφειας, που είναι αριθμητικοί δείκτες, χωρίς μονάδες μέτρησης, με τιμές που κυμαίνονται από -1 έως +1.   Όσο η τιμή του δείκτη προσεγγίζει τα όρια του +1 ή του -1 τόσο μεγαλύτερη – ισχυρότερη είναι η συνάφεια των μεταβλητών.   Στη γραμμική συσχέτιση προσδιορίζονται οι συντελεστές r του Pearson, ρ του Spearman, και Tau-b του Kendall

29 Επαγωγική Στατιστική - Βήμα Β΄ Σελ. 204   Για τη Συμμετρική θεώρηση της σχέσης χρησιμοποιείται ο συντελεστής Phi and Gramer’s V Coefficient, όπου δεν υπάρχει κατεύθυνση στη σχέση, καθώς η κωδικοποίηση των μεταβλητών είναι αυθαίρετη, επομένως δεν ενδιαφέρει το πρόσημο του δείκτη παρά μόνο η απόλυτη τιμή του, από 0 έως 1, όπου προσεγγίζοντας την τιμή 1 δηλώνει την ισχυρότητα της συσχέτισης.   Για την Ασύμμετρη θεώρηση της σχέσης χρησιμοποιείται ο συντελεστής Goodman and Kruskal's tau. με στόχο τον απ’ ευθείας υπολογισμό του επιπέδου μείωσης στο σφάλμα πρόβλεψης μεταξύ των μεταβλητών, αποφεύγοντας το συντελεστή Lamda γιατί στην περίπτωση που παίρνει την τιμή 0, δεν δίνεται καμία πληροφορία για τη σχέση των δύο μεταβλητών και αναζητούνται άλλα μέτρα.   Για τη Συμμετρική θεώρηση, χρησιμοποιείται ο συντελεστής γ (gamma) των Goodman και Kruskal, και εναλλακτικά ο συντελεστής Somers' d.   Για την Ασύμμετρη θεώρηση, χρησιμοποιείται ο συντελεστής Kendall’s tau-b.   Εναλλακτικά αν οι Τακτικές μεταβλητές (Ordinal by Ordinal), θεωρηθούν στην κλίμακα μέτρησης (Measure) ως Scale από το SPSS, (Interval by Interval), τότε επαληθεύεται και από το δείκτη Pearson’s R, η σχέση συνάφειας. Nominal by Nominal Ordinal by Ordinal Έλεγχος Ισχύος της Συνάφειας:   Μηδενική συνάφεια (από 0,00 έως 0,1)   Χαλαρή συνάφεια (από 0,11 έως 0,3)   Μέτρια συνάφεια (από 0,31 έως 0,50)   Καλή συνάφεια (από 0,51 έως 0,6)   Ισχυρή συνάφεια (από 0,61 και πάνω και μέχρι 1)

30 Β΄ Φάση - Συζήτηση Αποτελεσμάτων της Έρευνας Ευρήματα από την Επαγωγική Στατιστική Α/ΑΜεταβλητή 1 Ερώτηση Μεταβλητή 2 Ερώτηση ή Ομάδα Ερωτήσεων Δείκτης Συσχέτισης Συνάφεια 11. Ηλικία6. Έχετε Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις - Εφαρμογές Nominal by Nominal Φ=0,256 Χαλαρή Συνάφεια 25. Έτη Άσκησης Επαγγέλματος ως Ηλεκτρολόγος 6. Έχετε Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις – Εφαρμογές Φ=0,166 Χαλαρή Συνάφεια 31. Ηλικία39. Έχετε Καταθέσει Αίτηση στη ΔΕΗ για Φ/Β στις Στέγες Φ=0,287 Χαλαρή Συνάφεια 41. ΗλικίαΜέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων ΑΒΓΔ >=50% Φ=0,192 Χαλαρή Συνάφεια 53. Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΜέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων ΑΒΓΔ >=50% Φ=0,287 Χαλαρή Συνάφεια 66. Έχετε Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις - Εφαρμογές Μέσος Όρος Γνωστικών Πεδίων ΑΒΓΔ >=50% Φ=0,601 Σχετικά Ισχυρή Συνάφεια Πιστεύετε ότι είναι Ικανοποιητικό το επίπεδο γνώσεών σας, σε… Γνώση στο Θεματικό Πεδίο … αναγόμενη σε 5βαθμια κλίμακα Ordinal by Ordinal 745. Περιβαλλοντικά ΘέματαΑ. ΠεριβαλλοντικάGamma=0,486 Μέτρια Συνάφεια 846. Ενεργειακά ΘέματαΒ. ΕνεργειακάGamma=0,579 Καλή Συνάφεια 947. Φωτοβολταϊκά ΣυστήματαΓ. ΦωτοβολταϊκάGamma=0,737 Ισχυρή Συνάφεια 1048. Νομοθετικά Θέματα Φ/ΒΔ. Νομοθετικά Φ/ΒGamma=0,713 Ισχυρή συνάφεια Σελ. 235

31  Δυσκολία της Βιβλιογραφικής Ανασκόπισης λόγω της Πρωτοτυπίας της έρευνας, που αναφέρεται σε Επαγγελματίες.  Τρόπος Προσέγγισης των Επαγγελματιών – Επικοινωνιακά Θέματα  Η Χωρητικότητα της Αίθουσας για την Ημερίδα  Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου από άτομα μεγάλης Ηλικίας  Η Αντικειμενικότητα των Απαντήσεων του Ερωτηματολογίου  Η Χρηματοδότηση των Διπλωματικών Εργασιών - Ερευνών από το ΕΑΠ  Περιορισμένος Χρόνος Εκπόνησης της Έρευνας Περιορισμοί της Έρευνας Σελ. 252

32 Συμπεράσματα Το Μεγαλύτερο ποσοστό των Ηλεκτρολόγων δεν έχουν Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις, με συνέπεια το Γνωστικό Επίπεδό τους στα 4 Θεματικά Πεδία ΑΒΓΔ, να προσεγγίζει Οριακά το Μέτριο Επίπεδο. Οι Ηλεκτρολόγοι που έχουν Υλοποιήσει Φ/Β Εγκαταστάσεις γνωρίζουν Αρκετά Καλά τα 4 θεματικά πεδία Α-Β-Γ-Δ και καταγράφουν την γνώση τους με απόλυτη σαφήνεια. Οι Ηλεκτρολόγοι Εκτιμούν Ορθά το επίπεδο των γνώσεών τους, έχουν Πλήρη Επίγνωση των Αντιλήψεων τους, ενώ Αντιλαμβάνονται και Διατυπώνουν τις Εκπαιδευτικές τους Ανάγκες Οι Ηλεκτρολόγοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε Φ/Β Συστήματα και ΑΠΕ, σε καλά οργανωμένα υποχρεωτικά σεμινάρια, τα οποία να είναι ενταγμένα σε ειδικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, ώστε να παρέχεται και σχετικό οικονομικό κίνητρο. Σελ. 257

33  Η Οργάνωση Κύκλων Μαθημάτων – Σεμιναρίων – Επιμορφωτικών Προγραμμάτων  Διερεύνηση και καταγραφή των κεντρικών ερωτημάτων της έρευνας, που εστιάζει στα 4 Θεματικά Γνωστικά Πεδία και με Άλλες Μεθοδολογικές Προσέγγισης  Επέκταση της έρευνας και στους άλλους 3 Νομούς της Κρήτης, (Ν. Λασιθίου – Ν. Ρεθύμνου – Ν. Χανίων), για μια γενικότερη άποψη – εικόνα όλου του Νησιού.  Η παρούσα εργασία να Επαναληφθεί σε βάθος χρόνου σε 2, 5 ή 10 χρόνια, για να δειχθεί η διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και η ανταπόκριση των Ηλεκτρολόγων στις Φ/Β Εφαρμογές Προτάσεις για Μελλοντικές Επεκτάσεις της Εργασίας Σελ. 258

34 Σας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Τέλος Παρουσίασης

35 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.. (Στη διάθεσή σας για συζήτηση) www.electricallab.gr


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θέμα: « Καταγραφή των Αντιλήψεων και Γνώσεων των Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου για τις Φωτοβολταϊκές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google