Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. - Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. - Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. - Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»)

2 Προτεινόμενες δράσεις Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη των δυνατοτήτων συσχετισμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με την αναπηρία

3 Θ.Σ. 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους Προτεινόμενες δράσεις Βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία υφιστάμενων ιστοσελίδων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Βελτίωση της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία (π.χ. εφαρμογή GPS σε κινητά τηλέφωνα για τη διευκόλυνση της μετακίνησης ατόμων με προβλήματα όρασης)

4 Θ.Σ. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Προτεινόμενες δράσεις Προώθηση της συμμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία» μέσω της εφαρμογής δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

5 Προτεινόμενες δράσεις Αγορά μικρών βαν προσβάσιμων στα αναπηρικά αμαξίδια και φιλικών προς το περιβάλλον για την ανάπτυξη δικτύων εξειδικευμένων μεταφορών πολιτών και τουριστών με αναπηρία

6 Θ.Σ. 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων Προτεινόμενες δράσεις Διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας - προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία - σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τόσο τα ίδια όσο και ο γενικός πληθυσμός σε καταστάσεις κινδύνου εξαιτίας φυσικών καταστροφών

7 Θ.Σ. 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων Προτεινόμενες δράσεις Εμβληματική ολοκληρωμένη δράση για τη δημιουργία τυπικής προσβάσιμης και έξυπνης πόλης (σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης) Βελτίωση της προσβασιμότητας αστικών αξόνων σε υποβαθμισμένες περιοχές ή/και σε περιοχές εμβληματικού χαρακτήρα / ειδικής δυναμικής της Περιφέρειας Δημιουργία και προβολή δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομές, υποδομές και μέσα) τουριστικού ενδιαφέροντος

8 Προτεινόμενες δράσεις Προώθηση της συμμόρφωσης των μεταφορικών συστημάτων της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών και ιδιαίτερα των επιβατών με αναπηρία

9 Προτεινόμενες δράσεις Επιδότηση εύλογων προσαρμογών (χώρου εργασίας, τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού) για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων με αναπηρία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία (μέσω της παροχής κινήτρων: αυξημένη επιχορήγηση,, κάλυψη του κόστους της εφαρμογής εύλογων προσαρμογών, παροχή τεχνικής υποστήριξης τόσο για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου όσο και κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης)

10 Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΚΤ Προτεινόμενες δράσεις Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης «Προσωπικός βοηθός» για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία Υποστήριξη προγραμμάτων υποστηριζόμενης απασχόλησης Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε κοινωνικές επιχειρήσεις (πρόβλεψη επιπλέον επιδότησης για την κάλυψη του κόστους εφαρμογής εύλογων προσαρμογών)

11 Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης -ΕΤΠΑ Προτεινόμενες δράσεις «Διαβίωση κατ’ οίκον»: Επιδότηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε κατοικίες ατόμων με αναπηρία Δημιουργία κινητών μονάδων υγείας για την κάλυψη των αναγκών ευπαθών ομάδων και κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών Επιμόρφωση των εργαζόμενων σε Δομές/Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας σε θέματα αναπηρίας Βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των υφιστάμενων υποδομών υγείας

12 Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση Προτεινόμενες δράσεις Βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)

13 Προτεινόμενες δράσεις Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Αναπηρία Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των αναπηρικών οργανώσεων, οι οποίες συνιστούν παράλληλα φορείς της κοινωνίας των πολιτών και δικαιούχους

14 Βασικά σημεία Γιατί χρειάζεται; Σε τι διαφέρει από την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης; Γιατί η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης δεν είναι αξιόπιστη ως προς την αναπηρία;

15 Βασικά σημεία Ποιος ο ρόλος των αναπηρικών οργανώσεων; Γιατί χρειάζεται;

16


Κατέβασμα ppt "Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. - Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google