Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Το Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Γιάννης Δασκαλόπουλος Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. Διευθυντής Επιμελητηρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Το Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Γιάννης Δασκαλόπουλος Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. Διευθυντής Επιμελητηρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Το Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Γιάννης Δασκαλόπουλος Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Η Θέση της Ο.Σ.Υ.Ε. για την ΕΞΕΛΙΞΗ των ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Δευτέρα 7.12.2015 – Β.Ε.Α.

2 I. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

3 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  Θεσμός γεννημένος από τις ανάγκες των ΜΜΕ με αντικειμενικό σκοπό την ικανοποίησή τους, όχι ιδεολόγημα  Δημόσιος Χαρακτήρας (με ιδιάζουσα δομή: όχι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά εκφράζοντας δημοκρατικά το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας από την περιφέρεια μέχρι το κέντρο)  Ευελιξία κινήσεων σε σχέση με το Δημόσιο  Εμπειρία Διοικήσεων και Προσωπικού (προβλημάτων, τοπικής αγοράς κλπ)  Εκπαιδευτικός χαρακτήρας – Προώθηση της Επιχειρηματικής Κουλτούρας  Δικτύωση, Εθνική & Διεθνική  Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 1/2

4 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  Δυνατότητα Μόχλευσης (ιδιάζων ρόλος)  Διαθεσιμότητα Υλικο-Τεχνικών Υποδομών (Αίθουσες, Συνεδριακοί, Εκθεσιακοί Χώροι κλπ)  Διαθεσιμότητα Πόροι (Προσωπικό, αποθεματικά κλπ, για ορισμένα Επιμελητήρια, ακόμη)  Κύρος + εμπιστοσύνη στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων υποστήριξης των ΜΜΕ (Παράδειγμα: εξειδικευμένα s/w) ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2/2

5 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Η Χρηματοδότηση από το Τέλος Γ.Ε.ΜΗ.  Η Χρηματοδότηση από Ανταποδοτικές Υπηρεσίες  Διάθεση (ακόμη) ίδιων πόρων, ωφέλιμων για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων.

6 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ 1/3  Κατάργηση της υποχρεωτικής Συνδρομής των Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια.  Οικονομική αβεβαιότητα των Επιμελητηρίων. (Η εισφορά του Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει προσδιοριστεί ως Επιμελητηριακή «Συνδρομή», αλλά ως «Τέλος» του Γ.Ε.ΜΗ.)  Αποστέωση από προσωπικό.  Αποδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του Επιμ. στα πλαίσια της Πολιτείας και της Κοινωνίας.

7 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ 2/3  Αποδυνάμωση του Επιχειρηματικού κόσμου: από 800.000 ΜΜΕ, συρρίκνωση σε λιγότερες από 500.000 ΜΜΕ.  Εσωτερικοί «Εχθροί» (αναποτελεσματική διοίκηση, διαχείριση, διεύθυνση, ανεκπαίδευτο προσωπικό κλπ.) Ιδιαίτερα π.χ. :  Αυτισμός, όχι «δημιουργική» Εσωστρέφεια. (Ισχύει για έναν αριθμό Περιφερειακών Επιμελητηρίων)

8 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ 3/3  Τοπικισμός – Απομόνωση ( Ιδιόρρυθμος, με την έννοια του αναποτελεσματικού, τρόπος λειτουργίας, τόσο στη Διοίκηση, όσο και στο Προσωπικό/Υπηρεσίες)  Υποτονική «Εικόνα» στην Επιχείρηση-Μέλος. ( Άγνοια των Αποτελεσμάτων των Δράσεων των Επιμελητηρίων προς τις Επιχειρήσεις ή/και την Επιχειρηματικότητα)

9 I. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΕΙΛΕΣ  Η αλλαγή Νομοθεσίας  Σύγχυση με τους Συνδικαλιστικούς Φορείς. (έσωθεν και έξωθεν)  Η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων με άλλους Φορείς.  Έξι χρόνια οικονομικής κρίσης - δυσμενές περιβάλλον ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.  Η κατάρρευση της έννοιες Επιχειρηματικότητας ως «Μοντέλου» για τον πολίτη, δηλ. ως συντελεστή κοινωνικής ανάπτυξης.

10 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: 4.4.2011)

11 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.  Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των μεταβολών των επιχειρήσεων  Προσδίδει στην επιχείρηση δημόσια ταυτότητα  Γρήγορη έκδοση Εγγράφων  Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας Υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των Εταιρειών  Δυνατότητα Έκδοσης Στατιστικών στοιχείων  Μοναδικός Επίσημος Αριθμός Μητρώου Ελληνικής Επιχείρησης ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (Γ.Ε.ΜΗ.)

12  Συνέργεια με άλλα έργα του Δημόσιου Τομέα.  Καθιέρωση Τακτικής Περιοδικής (Ετήσια, κλπ.) εξαγωγής Στατιστικών δεδομένων για τον καθορισμό της Κυβερνητικής Πολιτικής.  Η διαρκής ανάπτυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Ηλεκτρονική αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα.  Αποκατάσταση ενός ενιαίου και βελτιωμένου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των Μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης. II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Γ.Ε.ΜΗ.)

13 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ (Γ.Ε.ΜΗ.) 1/2  Έλλειψη ακόμη, στοιχείων ιστορικότητας επιχειρηματιών.  Απαιτείται ακόμη ηλεκτρονική τελειοποίηση (ταχύτητα, ακρίβεια) στη διαχείριση του λογισμικού του ΓΕΜΗ.  Απαιτείται διόρθωση λειτουργιών ελέγχου και έκδοσης στοιχείων.

14 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.  Σύνδεση νομικών ελέγχων με την λειτουργικότητα του λογισμικού.  Έλλειψη ισχυρού Help Desk, διαρκούς λειτουργίας.  Ενιαία κωδικοποίηση αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τη χρήση και λειτουργία, μέσω ενιαίας κατάρτισης των επιμελητηριακών στελεχών. ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ (Γ.Ε.ΜΗ.) 2/2

15  Καθυστερημένη προσαρμογή των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον Επιχειρηματικότητας.  Καθυστερημένη προσαρμογή των Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Πρωτοδικείο, Περιφερειακή Ενότητα, κλπ.), στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον Εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων. ΑΠΕΙΛΕΣ (Γ.Ε.ΜΗ.) II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

16 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Επίσημο Ενιαίο Εμπορικό (Επιχειρηματικό) Μητρώο της χώρας, σε άψογη λειτουργία (State of Art) και απολύτως εντεταγμένο στον «φυσικό» του χώρο, δηλαδή στις Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αποτελεί την επίσημα και νομικά εδραιωμένη, ηλεκτρονική και διαδικτυακή Βάση Δεδομένων όλων των Νομικών Μορφών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για την άριστη εξυπηρέτηση της Κεντρικής Διοίκησης, των Φορέων της και κυρίως των ίδιων των Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την λήψη αποφάσεων τόσο σε Επιχειρησιακό, Επιχειρηματικό αλλά και σε Πολιτειακό επίπεδο.

17 1. Διοικητικός Ρόλος (Ν.3419/05, Υπ.Απ. 77952/ΦΕΚ 3623 Β’/ 31-12-2014) (Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης) II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 1/2 2. Θεσμικός Ρόλος (Ν.3419/05) (Μητρώο Επίσημης Καταγραφής των Επιχειρήσεων της Χώρας, Επίσημο Κρατικό Μητρώο Δημοσιότητας, κλπ.)

18 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 3. Αναπτυξιακός και Υποστηρικτικός Ρόλος (- Επίσημο Πρωτογενές Υλικό για την εκπόνηση επίσημων στατιστικών Μελετών Επιχειρηματικότητας, Μελετών αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης της Επιχειρηματικότητας, Μελετών Σκοπιμότητας, Μελετών Βιωσιμότητας, κλπ. - Υποστήριξη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Εσωτερική, την Ευρωπαϊκή Αγορά και των Τρίτων Χωρών: Διοργάνωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β), Εμπορικών Αποστολών, Εμπορικών Εκθέσεων, κλπ.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 2/2

19 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Ταύτιση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις Υπηρεσίες Μητρώων των Επιμελητηρίων και των Υπηρεσιών μιας Στάσης για να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός και διαχωρισμός αφού τα ίδια πρόσωπα εκτελούν όλες τις εργασίες. Ταύτιση των Μητρώων Γ.Ε.ΜΗ. σε Μητρώα Επιμελητηρίων. Διεύρυνση των τηρούμενων στοιχείων ταυτότητας της Επιχείρησης με στοιχεία επιχειρηματικότητας από τα Επιμελητήρια. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 1/3

20 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπέδωση της ασφάλειας των εν γένει συναλλαγών. Η εξυπηρέτηση της δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά το πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο. Η εξασφάλιση προϋποθέσεων άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας. Τέλος, οι παρακάτω συγκεκριμένοι στόχοι, έχουν μεν ξεκινήσει, αλλά ακόμη απομένει «πολύς δρόμος», για να μην τονιστούν εκ νέου: ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 2/3

21 II. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες «μίας στάσης». Η καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 3/3

22 III. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

23 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ Το Επιμελητήριο (ΕμποροΒιομηχανικό και Επαγγελματο Βιοτεχνικό), Αμιγές ή Μικτό, συμπεριλαμβάνοντας το Γ.Ε.ΜΗ. ενταγμένο στις Υπηρεσίες του [ως το Επίσημο Ελληνικό “House of Companies” ή “Business Register” κλπ], είναι ο αναγκαίος, ο ισχυρός και ο αποτελεσματικός Δημόσιος Οργανισμός για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο της Εθνικής Οικονομίας, μέσω της παροχής υπηρεσιών και υλοποίησης δράσεων δημιουργίας: ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων, με αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», τόσο σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε διεθνικό/διεθνές: Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικής Κοινότητας.

24 1. Διοικητικός Ρόλος (Ν.2081/92, Ν.3419/05) (Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης) III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ 1/2 2. Θεσμικός Ρόλος (Ν.2081/92, Ν.3419/05) (Εκπροσώπηση, Γνωμοδότηση, Συμβουλή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Παρέμβαση, κλπ.)

25 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ 2/2 3. Αναπτυξιακός και Υποστηρικτικός Ρόλος (Ν.2081/92, Ν.3419/05, Υπ.Απ.78030/ΦΕΚ 3586 Β’/ 31.12.2014) (Ανταποδοτικές Υπηρεσίες και Δράσεις για τη συγκεκριμένη στήριξη των Επιχειρήσεων ώστε να αναπτυχθούν τόσο στην Εσωτερική, την Ευρωπαϊκή Αγορά, όσο και των Τρίτων Χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικής «Κουλτούρας» σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της κοινωνίας.)

26 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1/7 - Η Ο.Σ.Υ.Ε. φρονεί ότι, το υφιστάμενο πλαίσιο αρμοδιοτήτων στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία είναι επαρκές και δεν απαιτεί ριζική αναδιάρθρωση. - Ωστόσο, είναι μάλλον φανερό ότι, οι δυνατότητες που δίνονται από την μέχρι τώρα ισχύουσα Επιμελητηριακή Νομοθεσία, δεν έχουν καλυφθεί σε όλη τους την έκταση, ενδεχομένως δε, ούτε και με τον καλύτερο τρόπο. - Η Ο.Σ.Υ.Ε. περαιτέρω πιστεύει ότι, μπορεί να συμπληρωθεί η Επιμελητηριακή Νομοθεσία, με ρυθμίσεις, στις κατευθύνσεις της διασφάλισης της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων και της προάσπισης του Επιμελητηριακού Θεσμού, από ο,τιδήποτε θα μπορούσε να απειλήσει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό τους, για να αποτραπεί η μετατροπή των Επιμελητηρίων σε «λέσχες», όπως ισχύει σε άλλες χώρες, «μοντέλο» που δεν συνεισφέρει απολύτως τίποτα στην επιχειρηματική κοινότητα.

27 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: Περαιτέρω εδραίωση στην άσκηση δημόσιας εξουσίας από τα Επιμελητήρια ως Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. ΓΕ.ΜΗ., Αδειοδότηση Άσκησης Επιτηδεύματος, Πιστοποίηση Επαγγελμάτων, κ.λ.π.) Ενδυνάμωση των Επιμελητηρίων στην κατεύθυνση δημιουργίας ισχυρών μονάδων με, όχι μόνο διατήρηση, αλλά αύξηση των θέσεων εργασίας. Εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων με επαναφορά της Υποχρεωτικής Εγγραφής των Επιχειρήσεων σ’ αυτά. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2/7

28 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: ) Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων, όπως η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και η πιστοποίηση επαγγελμάτων, με δυνατότητα ίδρυσης Επαγγελματικών Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συμμετοχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα κλπ. Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην εκμετάλλευση κοινοτικών και εθνικών πόρων χωρίς την παρεμβολή διάφορων ενδιάμεσων φορέων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους, με στόχο να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 3/7

29 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: ) Ενίσχυση των σχέσεων Κ.Ε.Ε.Ε. – Ο.Σ.Υ.Ε. μέσω της αναβάθμισης του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, με την καθιέρωση ως βασικού Διαπραγματευτή την Κ.Ε.Ε.Ε. Λειτουργία Ινστιτούτου Μελετών, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: για την εκπόνηση επιμελητηριακών και επιχειρηματικών μελετών, καθώς και για την εκπαίδευση των Μελών και Υπαλλήλων, επί γενικών ή ειδικών ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα (μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό) σε πανελλαδικό επίπεδο και των Υπηρεσιακών διαδικασιών με ενιαίο τρόπο. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 4/7

30 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: ) Ιδιαίτερα τονίζεται η Διαρκής Επιμόρφωση, γενική και ειδική, του μόνιμου και τακτικού Προσωπικού των Επιμελητηρίων, τόσο για την ενιαία και εύρυθμη λειτουργία στις θέσεις εργασίας τους, όσο και για την απόκτηση και διατήρηση μιας «παρακαταθήκης» εμπειρίας και τεχνογνωσίας, εντός των Υπηρεσιών των Επιμελητηρίων, στοιχείο αναγκαίο για την «θετική αξιολόγηση» των Επιμελητηρίων από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς αξιολογητές, ως Φορέων δυναμένων να εντάσσονται με «αυτάρκεια» και «επάρκεια» και όχι εξαρτώμενοι «έξωθεν» (outsourcing), δηλ. μιάς αυτόνομης έσωθεν προερχόμενης «ικανότητας και δεξιότητας» (capacity). ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 5/7

31 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: ) Δημιουργία και στελέχωση Γραφείων Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων με ειδικούς πεπειραμένους επιστήμονες, για την υποβοήθηση και πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. Κατάργηση των άτυπων μορφών εργασιακών σχέσεων, κυρίως μέσω της προβληματικής λειτουργίας των Αστικών Μη-Κερδοσκοπικών Εταιριών, που τα Επιμελητήρια έχουν καθιερώσει και αναπτύξει χρησιμοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό έξω από τις συνήθεις νόμιμες και παραδεκτές διαδικασίες και που οδηγεί στη στρέβλωση του μοντέλου οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών. (βλ. σχετ. Εισήγησή μου Συνδιάσκεψη ΟΣΥΕ 27.6.2003 ΕΒΕΑ) ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 6/7

32 III. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την: ) Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως ο συντονισμός του Ελληνικού Επιμελητηριακού Θεσμού με τους Δημόσιους Επιμελητηριακούς Θεσμούς των Χωρών-Μελών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, κ.α.). Ανάδειξη και διάχυση στην κοινωνία και στους επιχειρηματίες, του Δημόσιου συμφέροντος από την λειτουργία των Επιμελητηρίων και τέλος Υλοποίηση της διάταξης του Ν. Ν.3419/05 που αφορά την Ίδρυση, Ανάπτυξη και Λειτουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων», ενταγμένων στον Υπηρεσιακό Ιστό των Επιμελητηρίων. ΣYΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 7/7

33 IV. Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

34 Ως Θεσμός, το Επιμελητήριο κατευθύνεται από την Νομοθεσία, η οποία προβλέπει στον Αναπτυξιακό του ρόλο, ένα ευρύ πεδίο δράσεων για τις Διοικήσεις. Αυτό σημαίνει ότι, και οι Διοικήσεις θα πρέπει να παραμείνουν αιρετές, να είναι αντάξιες του ρόλο τους, αλλά και υπεύθυνες των πράξεων και των παραλείψεών τους, μέσα από ένα θεσμοθετημένο πλέγμα κανόνων και ελέγχου. Το Κύριο Eργαλείο του Θεσμού και των Διοικήσεων, είναι το Μόνιμο Προσωπικό των Επιμελητηρίων, το οποίο θα πρέπει να έχει την ικανότητα, την διάθεση και τους πόρους για να υλοποιήσει το Επιμελητηριακό Έργο (υπηρεσιακό και ανταποδοτικό).

35 IV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η «Επάρκεια» του Επιμελητηρίου συνεπάγεται, όπως είπαμε, την «Επάρκεια» του Μόνιμου Προσωπικού του, και σε αριθμό. Στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία εξετάζονται τρόποι εξαίρεσης από το περιορισμό των προσλήψεων, εκείνων των Φορέων που παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες, χωρίς κόστος του κρατικού Π/Υ, είναι αναγκαίο να ενταχθούν και τα Επιμελητήρια. Το Όραμα για τον Θεσμό πρέπει να είναι ΚΟΙΝΟ, τόσο για τις Διοικήσεις όσο και για το Προσωπικό, μέσα σε ένα πλαίσιο Συνεργασίας και Σεβασμού, των Ευθυνών και των Δικαιωμάτων._

36 «Το Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Γιάννης Δασκαλόπουλος Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. - Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Η Θέση της Ο.Σ.Υ.Ε. για την ΕΞΕΛΙΞΗ των ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "«Το Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Γιάννης Δασκαλόπουλος Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. Διευθυντής Επιμελητηρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google