Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήστος Γρ. Τιμαγένης LL.M. mult. (Cambridge, N.Y.U.) Δ ι κ η γ ό ρ ο ς (Μέλος Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Νέας Υόρκης ) 2 η Διημερίδα e-Θέμις: «Επίκαιρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήστος Γρ. Τιμαγένης LL.M. mult. (Cambridge, N.Y.U.) Δ ι κ η γ ό ρ ο ς (Μέλος Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Νέας Υόρκης ) 2 η Διημερίδα e-Θέμις: «Επίκαιρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήστος Γρ. Τιμαγένης LL.M. mult. (Cambridge, N.Y.U.) Δ ι κ η γ ό ρ ο ς (Μέλος Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Νέας Υόρκης ) 2 η Διημερίδα e-Θέμις: «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου» 12 - 13 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα - Divani Caravel Hotel Τιμαγένης Δικηγορική Εταιρία – www.timagenislaw.com Συνεδρία : Φορολογία & Ανάπτυξη (Κυριακή 13/12/2015 ώρα 15:30 – 17:00) Διοργάνωση:

2 Εισαγωγή Δομή ενός Ναυτιλιακού Ομίλου Εταιριών Φορολογικό καθεστώς για τις: - Διαχειρίστριες Εταιρίες [ΑΝ. 89/1967 – αρ.25 Ν.27/1975] - Πλοιοκτήτριες πλοίων Ελληνικής Σημαίας [αρ.1-2 Ν.27/1975] - Πλοιοκτήτριες πλοίων Ξένης Σημαίας [αρ.26 Ν.27/1975] - Μεσιτικές Ναυτιλιακές Εταιρίες [αρ.25 Ν.27/1975 – αρ.45 Ν.4141/2013] Άλλα Φορολογικά Ζητήματα (φόρος μεταβίβασης μετοχών, κληρονομιάς κ.α.) Δικαιολογητική Βάση του Ειδικού Καθεστώτος: Η πραγματική συνεισφορά της Ναυτιλίας στην Ελληνική Οικονομία Εισαγωγή – Διάγραμμα παρουσίασης -2--2- Disclaimer (Αποποίηση ευθυνών) Η παρουσίαση αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες μόνο, συνοπτικά παρουσιασμένες, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εξατομικευμένη παροχή συμβουλών ή νομικών υπηρεσιών. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή την ανάληψη δράσης που μπορεί να επηρεάζει τα οικονομικά σας ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να λάβετε εξειδικευμένες συμβουλές. Για την πρακτική εφαρμογή των περιγραφόμενων διατάξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται εξατομικευμένη συμβουλή που θα λαμβάνει υπόψη τα εκάστοτε συγκεκριμένα περιστατικά. Τόσο ο εισηγητής όσο και η «Τιμαγένης Δικηγορική Εταιρία» και τα μέλη της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που στηριχθεί σε αυτή την παρουσίαση.

3 Βασική Δομή ενός Ναυτιλιακού Ομίλου Εταιριών -3--3- ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Holding Company) ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Holding Company) ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ – Α’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (Managing Company) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (Managing Company) ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ – Β’ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ – Γ’ Σύμβαση διαχείρισης ( ship-management agreement ) Μέτοχοι

4 Μία πιο σύνθετη (αλλά συνήθης) εκδοχή -4--4- Οικογένεια Βασικού Μέτοχου – «Ιδρυτές» 1 34 5 6 7 8 9 10 1112 13 2 14 15 2 η ΕΤΑΙΡΙΑ HOLDING 100% Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 2 η ΕΤΑΙΡΙΑ HOLDING 100% Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 1 η ΕΤΑΙΡΙΑ HOLDING 100% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Εγκατεστημένη στην Ελλάδα (αρ. 25 Ν.27/1975) 49% 3 η ΕΤΑΙΡΙΑ HOLDING Βασικός Μέτοχος 51%

5  Η Διαχειρίστρια Εταιρία αποτελεί την «ψυχή» του εκάστοτε ναυτιλιακού ομίλου καθώς απασχολεί όλο το προσωπικό στην Ελλάδα, έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 27/1975 – πρώην Αναγκαστικό Νόμο 89/1967 (για αυτό και συχνά αναφέρονται ως «Εταιρίες του Νόμου 89»).  ΓΕΝΙΚΑ για τις εταιρίες, αλλοδαπές και ημεδαπές, που είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.27/1975 (όχι μόνο τις διαχειρίστριες) προβλέπονται διάφορες φορολογικές απαλλαγές στην παρ.3(α) του ίδιου άρθρου: Απαλλαγή από παντός φόρου, τέλους, εισφοράς η κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδημα αυτών, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρασχεθείσα άδεια. [  συνήθως οι διαχειρίστριες εταιρίες δεν συσσωρεύουν κέρδη] Απαλλαγή από έμμεσους φόρους (πχ. τέλη χαρτοσήμου)  Περαιτέρω προβλέπεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (15%) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Βλ. Ειδικότερα άρθρο 15 Ν.3091/2002 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 3842/2010 και την προσθήκη (στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002) που επήλθε με το άρθρο 24 παρ. 7 του Ν. 3943/2011. Επίσης βλ. ΥΠΟΙΚ 1064276/14.  Για την καταβολή ΦΠΑ εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» Οι Διαχειρίστριες Εταιρίες Πλοίων (αρ. 25 - Ν. 27/1975) -5--5-

6  Γραφεία ή υποκαταστήματα δύναται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα σύμφωνα με αρ. 25 - Ν. 27/1975 μόνον εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά με μία ή περισσότερες από τις περιοριστικά αναφερόμενες δραστηριότητες στην παρ.1 του αρ. 25 - Ν. 27/1975, ήτοι: «[…]διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες[…]» «κατ` εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών πλοίων υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας.»  Προϋπόθεση των διευκολύνσεων και απαλλαγών της παρ. 3  τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα πρέπει να «καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ: α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και β. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων» Απαλλαγές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις -6--6-

7  Ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες, η φορολόγηση πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων με ελληνική σημαία γίνεται με βάση το σύστημα του tonnage tax, ήτοι φορολόγηση των πλοίων κατ’ αναλογία:  της χωρητικότητας (τους Κόρους Ολικής Χωρητικότητας –Κ.Ο.Χ.) και  της ηλικίας των πλοίων, *Δηλ. ανεξάρτητα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.  (αρ. 1§1) Ο επιβαλλόμενος αυτός φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της πλοιοκτήτριας και των μετόχων της, έναντι οποιουδήποτε τύπου φόρου, «καθ` όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων».  (αρ. 1§2)«Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιουμένη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.»  Με τη δε Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ υπ’ αριθμ. 797/1991 έχει διευκρινιστεί ότι η εν λόγω εξάντληση της φορολογίας για κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία καλύπτει και τα μερίσματα μέχρι τελικού μετόχου (φυσικού προσώπου) ανεξαρτήτως των παρεμβαλλόμενων ενδιαμέσων εταιριών. (Βλ. και ΠΟΛ.1085/19.3.1998).  Βασική διάταξη για τα πλοία ελληνικής σημαίας: αρ. 2 του Ν. 27/1975  Συνταγματική Κατοχύρωση (Σ 107§1)  Νηολόγηση πλοίων υπό Ελληνική Σημαία σύμφωνα με το άρθρο 13 ΝΔ 2687/53 (  πρόσθετες διευκολύνσεις και μειωμένοι συντελεστές φόρου χωρητικότητας) Πλοιοκτήτριες πλοίων Ελληνικής Σημαίας [αρ.1-2 Ν.27/1975] -7--7-

8  Με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν.27/1975, από 1.1.2013 επεβλήθη φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (η διαχειρίστρια εταιρία είναι αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του φόρου μαζί με τις πλοιοκτήτριες)  (αρ. 26§11) Ο φόρος αυτός εξαντλεί κάθε υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας πλοίου υπό ξένη σημαία «έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια».  Η εξάντληση αυτή της φορολογικής υποχρέωσης ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιριών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων είτε απευθείας είτε από εταιρίες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρίας και του τελικού μετόχου ή εταίρου.  Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία (δυνάμει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953) κατά το προηγούμενο έτος από το έτος επιβολής του φόρου του αρ.26.  Επειδή όμως tonnage tax πληρώνεται κατά κανόνα και στην ξένη χώρα της σημαίας του πλοίου, από το ποσό του φόρου του αρ.26 εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία. Πλοιοκτήτριες πλοίων Ξένης Σημαίας [αρ.26 Ν.27/1975] -8--8- …

9 Παρατηρήσεις: -9--9- Πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω οικονομικής κρίσης:  Καταρχάς, διευκρινίζεται ότι σύστημα του tonnage tax εφαρμόζεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες (εντός ή εκτός ΕΕ) πχ. Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία αλλά και σε χώρες «σημαιών ευκαιρίας» όπως Λιβερία, Νήσοι Μάρσαλ, Παναμάς, Μπαχάμες κλπ.  Στόχος: - ένα σταθερό σύστημα φορολογίας (που επιτρέπει τον ακριβή προϋπολογισμό φόρου) - τη μικρότερη δυνατή ανάμειξη με την εγχώρια γραφειοκρατία  Στη σταθεροποίηση του καθεστώτος συνέβαλε προσφάτως και το αρ. 44 του ν. 4141/2013 (όπως εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 116/14-4-2014 εγκύκλιο) ορίζονται προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών.  Εισφορά Αλληλεγγύης  Αν και σύμφωνα με τα ανωτέρω τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων απαλλάσσονται εκ του νόμου από «κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση» στην πράξη επιβάλλεται η «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης» του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 (ήδη με 6% >€100.000 και 8% >€500.000).  Οικειοθελής παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας  με το άρθρο 42 του Ν. 4301/2014 (Α΄223) κυρώθηκε το Συνυποσχετικό (και η Πρόσθετη Πράξη) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας.  Με ορίζοντα 4ετίας (2014 – 2017)  πρόσθετος φόρος ίσος με το τελικό ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση. Άρα tonnage tax (Χ2)  Στόχος: Έσοδα του δημοσίου €105 εκ. ετησίως και συνολικά €420 εκ. (2014-2017)

10  Ισχύουν, εν γένει, οι διατάξεις (και οι απαλλαγές) που αναφέρθηκαν προηγουμένως για τις διαχειρίστριες. Ωστόσο ειδικά για τις εν λόγω εταιρίες που δραστηριοποιούνται με ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων (δηλ. εκτός όσων ασχολούνται από διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων) ισχύουν και οι εξής πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις (σύμφωνα με το αρ. 4111/2013, όπως ισχύει σήμερα): Α) Επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη (2012 έως 2019) επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος, ως εξής: Μεσιτικές (και άλλες) Ναυτιλιακές Εταιρίες του αρ.25 Ν.27/1975 -10- Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε $) Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (σε $) Σύνολο Εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλ λάγματος (σε $) Σύνολο φόρου (σε $) Για τα έτη 2012-2015 - (με την τροποποίηση του αρ.45 Ν.4141/2013) 200.0005%5%10.000200.00010.000 200.0004%4%8.000400.00018.000 Υπερβάλλον3%3%xxx yyy zzz Για τα έτη 2016-2019 - (με την τροποποίηση της παρ.3 υποπαρ.Δ.4 του άρθρου 2 Ν.4336/2015) 200.0007%7%14.000200.00014.000 200.0006%6%12.000400.00026.000 Υπερβάλλον5%5% xxxyyy zzz Β) Φόρος 10% στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο (φορολογικό κάτοικος Ελλάδος) από τις ανωτέρω εταιρίες : - Με την παρακράτηση αυτή του 10% εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου (ανεξαρτήτως του αριθμού των holding που πιθανώς να παρεμβάλλονται) - Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρίες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη, επιπλέον των μισθών.

11  Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης μετοχών: [Άρθρο 26 παρ.11 του Ν. 27/1975] απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία (πχ. μεταβίβαση λόγω πώλησης) μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και εταιριών χαρτοφυλακίων (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιριών. * Απαλλαγή και από φόρο υπεραξίας (βλ. ΠΟΛ.1032/26.1.2015 και τη 39/1998 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών).  Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς: (α) [Άρθρο 25 παρ. 2 (α) του Ν.2961/2001]: «η κτήση πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών πλοιοκτητριών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων πεντακοσίων κόρων απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς». Ο νόμος αυτός δεν διακρίνει μεταξύ ελληνικής και ξένης σημαίας, αλλά δεν καταλαμβάνει holding εταιρίες. (β) [Άρθρο 29 παρ.1 (γ) του Ν.27/1975] Εξαιρετικά απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών που έχουν στην κυριότητα τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία [άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κόρων ολικής χωρητικότητας], καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιριών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιριών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιριών. (γ) [Άρθρο 26 παρ.11 του Ν. 27/1975] – «μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία» Άλλα Ειδικά Φορολογικά Ζητήματα -11-

12 Δικαιολογείται η διαφορετική φορολογική μεταχείριση της Ναυτιλίας; -12-

13  Ετήσια έκθεση 2015 για τις θαλάσσιες μεταφορές που εκδίδεται από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Η Ελλάδα είναι 1 η με βάση και τα δύο κριτήρια της έρευνας, ήτοι: - αριθμός πλοίων (4.017 πλοία) - συνολικό εκτόπισμα (279,4 εκ. τόνων DWT)  Το 16,1% του Παγκόσμιου στόλου είναι Ελληνικών συμφερόντων  Ακλουθούν: - Ιαπωνία - Κίνα - Γερμανία - Σιγκαπούρη -13- Οι Πρωτιές της Ελληνικής Ναυτιλίας

14 1. Συνεισφορά στο Ελληνικό ΑΕΠ Συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο περίπου €13 δισ. στο Ελληνικό ΑΕΠ (ποσοστό 6-7% ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται το ΑΕΠ της χώρας) -άμεση συνεισφορά (μισθοδοσίες ναυτικών, χερσαίου προσωπικού, επισκευές, καύσιμα και άλλες προμήθειες κλπ.) -έμμεση συνεισφορά (έξοδα για υποστηρικτικές υπηρεσίες: μεσίτες, τράπεζες, διακανονιστές αβαριών, ναυτιλιακοί πράκτορες, νομικές υπηρεσίες, νηογνώμονες και πραγματογνώμονες κλπ.) -επαγωγικός αντίκτυπος (στο σύνολο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων και αλλαγών στις δαπάνες των νοικοκυριών) 2. Συνεισφορά στο Εμπορικό Ισοζύγιο Υπηρεσιών - Εισροή συναλλάγματος - Μελέτη BCG*: «Οι εισπράξεις των θαλασσίων μεταφορών στον Εμπορικό Ισοζύγιο Υπηρεσιών ανήλθαν την τελευταία δεκαετία στα € 136 δισεκατομμύρια» 3. Θέσεις εργασίας Μελέτη BCG*: «Ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερα από 165.000 άτομα» (άλλες μελέτες αναφέρουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας) 4. Επενδύσεις σε άλλους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας Οι Έλληνες εφοπλιστές συχνά επενδύουν κεφάλαια προερχόμενα από τη ναυτιλία σε τομείς της εγχώριας οικονομίας, όπως πχ. ενέργεια (και ειδικά οι ανανεώσιμες πηγές), μεταφορές, κατασκευές, τραπεζικές υπηρεσίες, τουρισμός τεχνολογία, λιανεμπόριο και ακίνητα. 5. Κοινωνική προσφορά : σημαντικές δωρεές στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια – φιλανθρωπικό έργο και προσφορά μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ή κοινωφελών ιδρυμάτων (πχ. ίδρυμα Λάτση, Λεμού, Ωνάση, Νιάρχου Πατέρα, Τσάκου, Ευγενίδου, Λασκαρίδη κα.) Η Πολλαπλή Συνεισφορά της Ναυτιλίας στην Οικονομία: -14- * Βλ. σχετικά: Μελέτη Boston Consulting Group (Οκτωβ. 2013) / Μελέτη ΙΟΒΕ (Ιαν. 2013)

15 Από πλευράς εισροής συναλλάγματος στην Ελλάδα για το 2013 οι εισροές ήταν περίπου 12δισ. ευρώ [το 2014 ήταν 13,2 δισ. με βάση αδημοσίευτα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας] οι εκροές περίπου 6,5 δισ. και η καθαρή εισροή άμεσα από τη Ναυτιλία ήταν περίπου 5,5 δισ. Αυτή είναι η άμεση συνεισφορά της ναυτιλίας στην Ελληνική Οικονομία. Υπάρχει όμως και η έμμεση από χερσαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν εφοπλιστές, αγορές ακινήτων, ιδρύματα με κοινωφελή δράση, ενίοτε και χερσαίες επιχειρήσεις πχ. σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Εισροή συναλλάγματος και άλλα χρήσιμα στοιχεία: -15- Και όλος αυτός ο στόλος στο πολύ μεγάλο του ποσοστό διοικείται από την Ελλάδα. Παλαιότερα σχεδόν αποκλειστικά από τον Πειραιά, ενώ τώρα και από διάφορες περιοχές στα βόρεια και νότια προάστια. Έτσι ο Πειραιάς, και ο ευρύτερος χώρος των προαστίων, συνιστούν το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο στον κόσμο από πλευράς εγκαταστάσεως ναυτιλιακών εταιριών. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Ετήσια έκθεση ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 2013-2014

16 Επιπρόσθετα από τις ναυτιλιακές εταιρίες (πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες) στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές σήμερα δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία (πέραν των επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού), δηλαδή: Ναυλομεσίτες (chartering) και μεσίτες αγοραπωλησιών (S&P) Νηογνώμονες Πραγματογνώμονες και Τεχνικοί Σύμβουλοι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (ελληνικοί και αλλοδαποί) Εταιρείες ναυτασφαλίσεων και γνωστά P&I Clubs Μικρά ναυπηγεία και επισκευαστές πλοίων Εταιρείες ρυμουλκήσεων και ναυαγιαιρέσεων Διακανονιστές αβαριών Ναυτικοί Πράκτορες Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και πετρέλευσης πλοίων Επιχειρήσεις καθαρισμού θαλασσίου περιβάλλοντος Επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού για πλοία Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι (δηλ. δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες ελληνικές και παραρτήματα αλλοδαπών)  Όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν ουσιαστικά στο ΑΕΠ και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη Ναυτιλία: -16-

17 -17- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -Είναι μύθος το ότι δεν φορολογείται η Ναυτιλία. Φορολογείται απλά με διαφορετικό τρόπο… -Η ιδιαίτερη μεταχείριση οφείλεται πρωτίστως στην προέλευση των εισοδημάτων αυτών αποκλειστικά από το εξωτερικό (χωρίς καμία χρήση των ελληνικών υποδομών) και πολύ μεγάλη εισροή συναλλάγματος (κυρίως δολαρίων ΗΠΑ) και άρα γνήσια συνεισφορά στην οικονομία. -Είναι ένας κλάδος της οικονομίας όπου του δίκαιο (και δη το ελληνικό) έχει αποδειχθεί βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξή του… Συνήθως οι νομοθετικές παρεμβάσεις είχαν θετική επίδραση… -Υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν (πχ. κίνητρα για να γίνονται επισκευές στην Ελλάδα, για εγγραφές στις ναυτικές σχολές ή για ενίσχυση ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης και για προσλήψεις ελλήνων ναυτικών τόσο στα ελληνικής όσο και στα ξένης σημαίας πλοία) -Πολλά παραδείγματα μπορούν να αντληθούν από το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας και να εφαρμοστούν mutatis mutandis και σε ορισμένους άλλους κλάδους της οικονομίας όπου τα εισοδήματα γεννώνται στο εξωτερικό (πχ. υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας) -Είναι μία παγκόσμια πρωτιά που οφείλουν να «αντιγράψουν» και άλλοι εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας…

18 Νοταρά 57, Πειραιάς -185 35 Tηλ: +30 210 4220001 Fax: +30 210 4221388 www.timagenislaw.com Προσωπικό E-mail: cgtimagenis@timagenislaw.com Ερωτήσεις; Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Χρήστος Γρ. Τιμαγένης LL.M. mult. (Cambridge, N.Y.U.) Δ ι κ η γ ό ρ ο ς (Μέλος Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Νέας Υόρκης ) 2 η Διημερίδα e-Θέμις: «Επίκαιρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google