Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Διάλεξη 1: Εισαγωγικό μάθημα Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Κων/νος Τσαγκαράκης Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 18:00-21:00 Ώρα για εξ’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Διάλεξη 1: Εισαγωγικό μάθημα Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Κων/νος Τσαγκαράκης Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 18:00-21:00 Ώρα για εξ’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Διάλεξη 1: Εισαγωγικό μάθημα Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Κων/νος Τσαγκαράκης Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 18:00-21:00 Ώρα για εξ’ αποστάσεως συνεργασία Τρίτη 13 Οκτωβρίου 13:00-14:00 Μέσο επικοινωνίας: Τηλέφωνο 25410 79397 ή skype: konstantinos.tsagarakis

2 Ιστορικό του ΠΜΣ 2

3 …α.π. 383/ 6-2-2014 πρόταση των  Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Τσαγκαράκης  Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Κομίλης  Επίκουρη Καθηγήτρια Γκεμιτζή Αλεξάνδρα  Επίκουρος Καθηγητής Νικολάου Ε. Ιωάννης Μαζί με τον Επίκουρο Καθηγητή Κων/νο Ελμασίδη Αποτελούν και την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 3

4 Ιστορικό του ΠΜΣ Προκήρυξη 2015 Προκηρύχθηκαν 40 θέσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σε δύο ημερομηνίες (30/7 και 15/9). Έγιναν 50 αιτήσεις Έγιναν δεκτοί 48 και εγγράφησαν 29. 4

5 Σκοπός Στόχος του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει τις αναγκαίες γνώσεις σε πτυχιούχους τμημάτων και σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Γεωπονικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς ατόμων, οργανισμών, επιχειρήσεων και κέντρων λήψης αποφάσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη ρύθμιση συνθηκών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η σύνδεση της γνώσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, δεξιοτήτων και μεθοδολογιών με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Τέλος, θα συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές. 5

6 Επιτυχόντες Υποβλήθησαν 50 αιτήσεις σε 2 προθεσμίες και εγγράφησαν 29 φοιτητές 6

7 Παροχές Φοιτητικό πάσο Ιατρική περίθαλψη (σε περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένοι κάπου αλλού) Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη Στέγαση (δεν δικαιούνται όλοι) Σίτιση (με μικρό αντίτιμο) ….. 7

8 Παροχές (Φοιτητικό Πάσο) https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 8

9 Ιατρική περίθαλψη Επικοινωνήστε με την κ. Θεώνη Σπανίδου 25410 79112, στη γραμματεία του Τμήματος, thspanid@xan.duth.gr thspanid@xan.duth.gr Απαιτείται μια φωτογραφία τ. Αστυνομικής Ταυτότητας και μία Υ.Δ. όπου θα δηλώνετε ότι δεν είστε ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο. 9

10 ΣΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΚΑΤ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2541079028 kmpouraz@xan.duth.gr 10

11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΚΑΤ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2541079107 vtsilig@lib.duth.gr 11

12 Πρόσβαση http://www.grnet.gr/UniversityMobileInternet http://www.grnet.gr/UniversityMobileInternet 12

13 Κανονισμοί 13 Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Συμπεριφορά», διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.eb.beteco.org).www.eb.beteco.org

14 Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ 14 Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)* του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΔΠΘ *Εκπροσωπείστε από Μεταπτυχιακό Φοιτητή του Τμήματος

15 Μαθήματα και Δομή 15 Ανάλυση συμπεριφοράς (πειραματική και εφαρμοσμένη) Συντονιστής: Καθηγητής Robert Mellon Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική I Συντονιστής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Τσαγκαράκης Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική IΙ Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Ελμασίδης Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής Ινικόλαος Καλογεράς

16 16

17 Διδασκαλία 17 Στα μαθήματα που έχουν πολλούς διδάσκοντες, για κάθε ώρα διδασκαλίας (διάλεξη/εργαστήριο) θα υπάρχουν διαθέσιμες το ελάχιστο 20 διαφάνειες αναρτημένες στο e- class όπως και υποστηρικτικό υλικό (δημοσιεύσεις, σημειώσεις, κλπ.). Επίσης, για κάθε τρίωρο διδασκαλίας ο διδάσκων θα έχει δημοσιοποιήσει μία ώρα επαφής με τους φοιτητές από απόσταση. Αυτό ισοδυναμεί με επαφή μέσω e-mail, skype, τηλέφωνο, ή άλλο μέσο. Μπορεί από κάποιο Συντονιστή να προταθεί σύγγραμμα ή σημειώσεις

18 Παρακολουθήσεις 18  Προαιρετικές  Υποχρεωτικές – μη παρακολούθηση ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις

19 Εξετάσεις 19  Τρόποι αξιολόγησης  Τα μαθήματα θα εξεταστούν μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου  Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει δυνατότητα εξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

20 Διδάσκοντες (δεν έχουν οριστικοποιηθεί για το Β Εξάμηνο) 20 Μέλη ΔΕΠ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλτοντος ΔΠΘ 1.Γκεμιτζή Αλεξάνδρα (εκ. άδεια) 2.Ελμασίδης Κων/νος 3.Ζώρας Σταμάτης 4. Κομίλης Δημήτριος (εκ. άδεια) 5.Μελίδης Παράσχος 6. Νικολάου Ιωάννης 7. Ντούγιας Σπυρίδων 8.Ουζούνης Κω/νος 9. Ραψομανίκης Σπυρίδων 10. Συλαίος Γεώργιος 11. Τσαγκαράκης Κων/νος Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΔΠΘ 1.Γαβριηλίδου Ζωή Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων 1.Robert Mellon 2.Παρανυχιανάκης Νικόλαος 3.Νίκος Καλογεράς Διδάκτορες που εργάζονται στη βιομηχανία, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ιδιωτεύουν 1.Φύλλας Νικόλαος

21 21

22 Εισαγωγή στον Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα www.duth.gr 22

23 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 4 πόλεις της Θράκης 8 Σχολές 18 Τμήματα (Κομοτηνή: 7, Ξάνθη: 5, Αλεξανδρούπολη: 4, Ορεστιάδα: 2) 15.000 φοιτητές 23

24 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος www.env.duth.gr www.env.duth.gr Το Τμήμα Ιδρύθηκε το 1993 με το Π.Δ. 365/93. Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Τμήμα έχει εγκατασταθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης, στην περιοχή των Κιμμερίων, 1 χιλιόμετρο ανατολικά της Ξάνθης. Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα προκατασκευασμένα κτήρια συνολικής επιφάνειας 1500 τ.μ., για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Ορισμένες Διοικητικές Μονάδες (πρωτόκολλο, γραμματεία τμήματος), που εξυπηρετούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος καθώς και αίθουσες διδασκαλίας, βρίσκονται στο κεντρικό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής. Από το έτος 2003, που το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ έγινε αυτοδύναμο, άρχισε η ανάπτυξη ενός σχεδίου, ώστε το Τμήμα να διεκδικήσει μια εξέχουσα θέση στη σημερινή ελληνική κοινωνία αλλά και στο διεθνές Ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με εργαλεία αφενός ένα ευέλικτο αλλά και πλήρες πρόγραμμα σπουδών και αφετέρου την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και καινοτόμων ερευνητικών εφαρμογών. 24

25 H αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1.Να καλλιεργεί και να προαγάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την επιστήμη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 2.Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 3.Να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας. 4.Να παραγάγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος. 5.Να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων και οργανισμών. Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς. 25

26 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος www.env.duth.gr www.env.duth.gr Το Τμήμα δεν έχει θεσμοθετημένους Τομείς και περιλαμβάνει οκτώ (8) Εργαστήρια. 1.Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων (http://www.env.duth.gr/department/labs/liquid/)http://www.env.duth.gr/department/labs/liquid/ 2.Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (http://www.env.duth.gr/department/labs/stereo/)http://www.env.duth.gr/department/labs/stereo/ 3.Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας (http://eet.env.duth.gr/index.htm; https://www.facebook.com/labecoleng)http://eet.env.duth.gr/index.htmhttps://www.facebook.com/labecoleng 4.Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (http://www.airpollab.org/)http://www.airpollab.org/ 5.Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού (http://www.env.duth.gr/department/labs/environment/)http://www.env.duth.gr/department/labs/environment/ 6.Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας 7.Εργαστήριο Μη συμβατικών πηγών ενέργειας 8.Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (www.beteco.org; www.facebook.com/EnvLegislation?ref=hl)www.beteco.orgwww.facebook.com/EnvLegislation?ref=hl 26

27 www.beteco.org 27

28 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος www.env.duth.gr www.env.duth.gr 23 Μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Προπτυχιακό πρόγραμμα, οι απόφοιτοι είναι «Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος» 3 Μεταπτυχιακά προγράμματα Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, www.env.duth.gr/pg/, www.facebook.com/pmexanthi?ref=hlwww.env.duth.gr/pg/ www.facebook.com/pmexanthi?ref=hl Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία http://ttoel.beteco.org/, www.facebook.com/EnvLegislation?ref=hl http://ttoel.beteco.org/www.facebook.com/EnvLegislation?ref=hl Περιβάλλον και Συμπεριφορά http://www.eb.beteco.org/index.php/el/perigrafi, https://www.facebook.com/EnvironmentBehavior http://www.eb.beteco.org/index.php/el/perigrafi https://www.facebook.com/EnvironmentBehavior Επικοινωνία με το Τμήμα Τηλ: 25410 79109/10 Fax: 25410 79108 Email: secr@env.duth.gr Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθηsecr@env.duth.gr 28

29 Η διεθνής παρουσία του Τμήματος στηρίζεται: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα. Συμμετοχή στο “Editorial Board” και ως “Associate Editors” σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 29

30 Διασφάλιση και πιστοποίηση ποιότητας στο Τμήμα Το Τμήμα ήταν το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα μαζί με το Φυσικό Κρήτης που εθελοντικά πέρασαν τη διαδικασία αξιολόγησης (www.adip.gr). 30

31 Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2012 31

32 Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2012 32

33 Σημαντικές Υπηρεσίες http://noc.duth.gr/services/vpn/ 33

34 Σημαντικές Υπηρεσίες https://ermis.noc.duth.gr 34

35 Σημαντικές Υπηρεσίες https://webmail.duth.gr 35

36 Σημαντικές Υπηρεσίες http://noc.duth.gr/services/vpn/ 36

37 37

38 Αφού εγκαταστήσετε το VPN 38 Πατήστε εδώ Και στη συνέχεια εδώ

39 39 Πατήστε εδώ για να συντεθείτε. Φροντίστε να κρατήσει αποθηκευμένες τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας

40 40 Έχετε συνδεθεί

41 Σημαντικές Υπηρεσίες https://eclass.duth.gr 41

42 Σημαντικές Υπηρεσίες https://eclass.duth.gr/eclass/ 42 Με τους κωδικούς σας θα πρέπει να γραφτείτε ΑΜΕΣΑ στο e- class, εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, στα παρακάτω μεταπτυχιακά μαθήματα: Ανάλυση συμπεριφοράς (πειραματική και εφαρμοσμένη) Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική I (Κωδικός: 67100) Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική II Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ

43 Σημαντικές Υπηρεσίες https://eclass.duth.gr 43

44 Σημαντικές Υπηρεσίες http://www.scopus.com 44

45 45 Αναζήτηση της λέξηςΣτο πεδίο Προσθήκη πεδίου Αναζήτηση δημοσίευσης

46 46 Ταυτότητα αναζήτησης Λίστα ευρημάτων 91 αποτελέσματα για αναζήτηση Της λέξης “legislation” στον τίτλο του άρθρου και των λέξεων “Climate change” στον Τίτλο ή Στην Περίληψη ή στις λέξεις κλειδιά

47 47 Προσέξτε τη διαφορά “climate change ”

48 48 Ταυτότητα αναζήτησης Προσέξτε τη διαφορά Λίστα ευρημάτων 82 αποτελέσματα για αναζήτηση Της λέξης “legislation” στον τίτλο του άρθρου και της φράσης “Climate change” στον Τίτλο ή Στην Περίληψη ή στις λέξεις κλειδιά

49 49 Προσέξτε τη διαφορά “climate change ” Προσέξτε την αλλαγή Article title

50 50 Ταυτότητα αναζήτησης Προσέξτε τη διαφορά Λίστα ευρημάτων 38 αποτελέσματα για αναζήτηση Της λέξης “legislation” στον τίτλο του άρθρου και της φράσης “Climate change” στον Τίτλο του άρθρου

51 51 Επιλέγω τα 3 πρώτα Και στη συνέχεια Export

52 52 Και την παρακάτω επιλογή Επιλέξτε εδώ Τέλος επιλέξτε Create

53 53 Δημιουργήσατε λίστα αναφορών

54 54 Αφού επιλέξτε full text στην πρώτη επιλογή, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα Μπορείτε να γράψετε στους συγγραφείς να σας το στείλουν

55 55 Αφού επιλέξτε full text στην πρώτη επιλογή, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα Αναζητείτε την επιλογή Download PDF

56 56 Εάν ανοίξει το PDF σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει πρόσβαση ή ότι το περιοδικό το παρέχει ελεύθερα στο διαδίκτυο Μπορείτε να το διαβάσετε ή …

57 57 Να το κατεβάσετε και να το αποθηκεύσετε

58 Εργασία 58 Αναζητήστε στη βάση δεδομένων scopus (www.scopus.com) άρθρα με τα εξής χαρακτηριστικά:www.scopus.com Στον Τίτλο του άρθρου να υπάρχει η λέξη “behavior” και η φράση “recycling”. Επιλέξτε ένα από αυτά και γράψτε σχετικά μια μικρή περίληψη στα Ελληνικά, όχι περισσότερο από 1 σελίδα Α4. Στη συνέχεια γράψτε την βιβλιογραφία σύμφωνα με το στυλ “Harvard”

59 Μαθήματα Πρώτης Εβδομάδας ΚυριακήΔευτέραΤρίτη 10:00-13:00Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη ΙΙ Κων/νος Ελμασίδης 13:00-14:00Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη ΙΙ Κων/νος Ελμασίδης 14:00-15:00 15:00-16:00 Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη ΙΙ Γεώργιος Συλαίος Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη Ι Παράσχος Μελίδης 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Κων/νος Τσαγκαράκης Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη ΙΙ Κων/νος Ελμασίδης 19:00-20:00 20:00-21:00

60 Περίγραμμα μαθήματος Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ 60 ΔιαλέξειςΔιδάσκων 1Εισαγωγή Ι: Περιβάλλον και ΣυμπεριφοράΚων/νος Τσαγκαράκης 2 Εισαγωγή ΙΙ: Σημασιολογία Βασικών Περιβαλλοντικών Όρων Ζωή Γαβριηλίδου 3Βιωσιμότητα, Εταιρική Ηθική & ΤαυτότηταΝίκος Καλογεράς 4Ανάλυση Ευκαιριών Περιβαλλοντικού ΜάρκετινγκΝίκος Καλογεράς 5Διαχείριση Ρίσκου στην Εφοδιαστική ΑλυσίδαΝίκος Καλογεράς 6Ανάπτυξη, Δοκιμή & Λανσάρισμα Νέων ΠροϊόντωνΝίκος Καλογεράς 7 Ανάλυση Καταναλωτικών Αγορών & Αγοραστικής Συμπεριφοράς Νίκος Καλογεράς 8Τμηματοποίηση της Αγοράς & Επιλογή Αγορών ΣτόχωνΝίκος Καλογεράς 9 Σχεδιασμός Στρατηγικών Μίγματος Επικοινωνίας & Προώθησης Δρ. Νίκος Καλογεράς 10Στρατηγικές Διαφοροποίησης & ΧωροθέτησηςΔρ. Νίκος Καλογεράς 11Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πράσινων ΥπηρεσιώνΔρ. Νίκος Καλογεράς* 12Βιώσιμη Διαχείριση ΠροορισμώνΔρ. Νίκος Καλογεράς* 13Ειδικά Θέματα στο Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ /Συμπεράσματα Δρ. Νίκος Καλογεράς

61 Περίγραμμα μαθήματος Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική I 61 ΔιαλέξειςΔιδάσκων 1Πράσινη Χημεία, Πράσινη ΠαραγωγήΕπ. Καθ. Σ. Ντούγιας 2Τεχνικές Διαχείρισης Περιβαλλοντικών ΚινδύνωνΚαθ. Σ. Ραψομανίκης 3Δομή, δυναμική και ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιραςΚαθ. Σ. Ραψομανίκης 4Ατμοσφαιρικοί ρύποι και επιπτώσεις στο περιβάλλονΚαθ. Σ. Ραψομανίκης 5 Πρόβλεψη και Διαχείριση Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Καθ. Σ. Ραψομανίκης 6Διαχείριση Υγρών αποβλήτωνΕπ. Καθ. Μελίδης 7Ανακύκλωση νερού Επ. Καθ. Παν. Κρήτης Ν. Παρανυχιανάκης 8Διαχείριση στερεών αποβλήτων 9Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων 10Περιβαλλοντικοί όροι αδειοδότησης Αν. Καθ. Κ. Τσαγκαράκης 11Εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσηςΚαθ. Σ. Ραψομανίκης 12Εργαστήριο υγρών αποβλήτων Επ. Καθ. Μελίδης 13Εργαστήριο στερεών αποβλήτων


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ Διάλεξη 1: Εισαγωγικό μάθημα Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Κων/νος Τσαγκαράκης Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 18:00-21:00 Ώρα για εξ’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google