Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1.H ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2.ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ –TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΕΡΟΣ Β Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

3 1.Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ –Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Οι σύγχρονες απόψεις της Διδακτικής των Επιστημών υποστηρίζουν ότι οι έννοιες οικοδομούνται από τους εκπαιδευόμενους μέσω της δημιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων.

4 1. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ -Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1.Η καταλληλότητα των επιστημονικών ιδεών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως θεμελιώδεις έννοιες στα αναλυτικά προγράμματα καθώς 2. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα μαθαίνουν αυτές τις έννοιες μέσω αυθεντικών προβλημάτων.

5 1.Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Η ύπαρξη χάσματος μεταξύ έρευνας της διδακτικής και της σχολικής πρακτικής.

6 1.Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΣΤΟΧΟΣ: 1. Η ενσωμάτωση της επιστημονικής προσέγγισης στη διδακτική πρακτική για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός φαινομένου 2. Η ένταξη των λεγόμενων αυθεντικών προβλημάτων μάθησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

7 1.Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ -ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ο στόχος αυτός συνδέεται με την απόκτηση 1. Δεξιοτήτων σκέψης( την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και την ανάπτυξη της δεξιότητας της ταξινόμησης και κατανόησης εννοιών) 2. Διαδικασιών σκέψης (την ανάπτυξη της δεξιότητας για λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων). Η κριτική σκέψη συνδέεται με δεξιότητες μέσω των οποίων εξετάζεται η λογική κάτω από τις ιδέες, η δημιουργική σκέψη με δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ιδεών η ταξινόμηση και η κατανόηση με δεξιότητες που αφορούν την αποσαφήνιση των ιδεών.

8 1.Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: Nα βρεθεί ο μαθητής στην κατάσταση αντιμετώπισης ενός προβλήματος το οποίο θα απαιτεί για την επίλυσή του διαδικασίες σκέψης ΚΑΙ ενεργοποίηση γνωστικών λειτουργιών όπως αυτές της αφαίρεσης, του αναστοχασμού, της γενίκευσης και της εξαγωγής συμπεράσματος, της αναλογικής σκέψης , της ερμηνείας κλπ.

9 2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- Η ΕΞΕΛΙΞΗ
Δεκαετία του ’60. Έναρξη της έρευνας για τη Διδακτική χρήση των Υπολογιστών Η μεγάλη έκρηξη της δεκαετία του ’80 με την εμφάνιση των PC . ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Η λήψη δεδομένων στον Υπολογιστή από πειραματικές διατάξεις και από υπολογιστικά πειράματα Οι εύχρηστες διεπαφές Η παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και γραφικών παραστάσεων κλπ.

10 2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ –ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Η τεχνολογία των πολυμέσων που εμφανίσθηκε τη δεκαετία του ’90 είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη ανάπτυξη εκπαιδευτικών και διδακτικών λογισμικών και μια ώθηση στην διερεύνηση της σχέσης της Διδακτικής των Επιστημών με τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

11 2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ –ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
Η ανάπτυξη τέλος των Δικτύων στη νέας χιλιετία έδωσε την ώθηση για χρήση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν για πρόσβαση σε πηγές στοιχείων, ερευνητικά αποτελέσματα, αποτελέσματα πειραμάτων κλπ.

12 ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ;
2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ; Οι επιστημολογικοί λόγοι (οι λόγοι της επιστημονικής γνώσης ) συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων δυνατότητας γρήγορων και έγκυρων υπολογιστικών διεραγσιών, επεξεργασίας οντοτήτων και ιδιοτήτων, παραγωγής ψηφιακών εικόνων, δημιουργίας βάσεων δεδομένων, μοντελοποίησης και προσομοίωσης, δυνατότητες δημιουργίας δραστηριοτήτων επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων που εντάσσονται σε μια θεωρία μάθησης.

13 3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ; ΛΥΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΛΛΑ; ΠΟΥ ΕΣΤΙΑZΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην παιδαγωγική και διδακτική χρήση των Τ.Π.Ε χωρίς όμως ελλείματα επιστημονικότητας

14 3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ –ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΗ Χρήση Τ.Π.Ε. για την βελτίωση μεθόδων υλοποίησης ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών στόχων. ΌΧΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

15 3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ –ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Χρήση των Τ.Π.Ε. Για αλαλγή της μαθησιακής διαδιασίας , με δικούς της στόχους Νέες , μεθοδολογίες και πρακτικές καθώς και την δημιουργία νέων ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης.

16 3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ –Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Για την αποτελεσματική επομένως εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα γνωστικά πεδία και άλλων επιστημών πέρα από το γνωστικό πεδίο της επιστήμης που θα εφαρμόσουμε τις ΤΠΕ, όπως η πληροφορική, η γνωστική ψυχολογία και η Διδακτική της συγκεκριμένης επιστήμης.

17 4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Η έρευνα στη Διδακτική των Επιστημών έχει δείξει ότι η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού βελτιώνει σχετικά την απόδοση των μαθητών και βοηθά στην οπτικοποίηση καταστάσεων που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα με πειραματικό τρόπο

18 4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι : A.Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού λογισµικού B.Ποιες δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος και διερευνητικής μάθησης μπορούν να πραγματοποιηθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό Γ.Ποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες μετασχηματίζονται με την διδασκαλία με ΤΠΕ. ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ;

19 4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Τα κυριότερα είδη Λογισμικού είναι τα : Λογισµικά πρακτικής και εξάσκησης Λογισµικά προσομοίωσης Λογισμικά μοντελοποίησης Λογισμικά Λήψης δεδεμένων και από πειραµατικές διατάξεις . «Εξυπνα» συστήµατα διδασκαλίας Ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google