Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η χρήση των Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄ Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η χρήση των Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄ Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η χρήση των Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄ Λυκείου
Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη

2 Εισαγωγή Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση Προσφορά της τεχνολογίας στη διδασκαλία των επιστημών Διδασκαλία των μαθηματικών και ΤΠΕ ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

3 Η έννοια της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Η έννοια της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση Για να είναι οι Τ.Π.Ε. επιστήμη θα πρέπει να περιέχουν τις εξής δηλώσεις: Αυτό που καλούμε επιστημονική γνώση σήμερα είναι απλά ένα σώμα από δηλώσεις μεταβλητού βαθμού βεβαιότητας Η επιστήμη δεν είναι δουλειά ειδικών αλλά είναι κάτι καθολικό Όλα τα χαρακτηριστικά της επιστήμης μπορούν να κατανοηθούν όταν καταλαβαίνουμε ότι η παρατήρηση είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας μιας ιδέας Feynman ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

4 Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εποπτικό μέσο στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του αναλυτικού προγράμματος Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο διερεύνησης στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του αναλυτικού προγράμματος Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εργαλείο διερεύνησης σε ξεχωριστή δραστηριότητα του ωρολογίου προγράμματος ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

5 Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε.
Τα συστήματα προσομοιώσεων Τα συστήματα μοντελοποίησης Τα συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής Τα συστήματα υποστήριξης και λήψης δεδομένων από πειραματικές διατάξεις Τα ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων: Τα προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Τα λογισμικά πρακτικής εξάσκησης Τα υπερκείμενα και τα ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Τα νοήμονα συστήματα επίλυσης προβλημάτων Τα συστήματα συνεργατικής μάθησης Τα ανοιχτά εργαλεία – ανεξάρτητα περιεχομένου ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

6 Σκοπός της έρευνας Να μελετηθεί αν η χρήση του μαθηματικού λογισμικού GeoGebra στη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου αυξάνει την προσοχή, την κατανόηση, αλλά και την απόδοση των μαθητών ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

7 Στόχοι της έρευνας Ο βαθμός χρήσης του GeoGebra
Ο βαθμός κατανόησης των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές Ο βαθμός απόδοσης των μαθητών ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

8 Υλοποίηση της έρευνας Πρόταση χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού GeoGebra στη διδασκαλία των μαθηματικών Η έρευνα έγινε στην A΄ Τάξη Γ.Λ. Νιγρίτας Σερρών Έλαβαν μέρος δύο τμήματα με 42 μαθητές (23 – αγόρια, 19 – κορίτσια) 1ο τμήμα – κλασσικό, 2ο τμήμα – πειραματικό Τυχαίος διαχωρισμός των τμημάτων ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

9 Μέθοδος συλλογής αποτελεσμάτων
Βήμα 1ο: Διαγνωστικό διαγώνισμα για την καταγραφή των επιδόσεων των μαθητών («Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος») Βήμα 2ο: Διδασκαλία της έννοιας «Συνάρτηση» το κλασσικό τμήμα - με τον κλασσικό τρόπο, ενώ το πειραματικό – και με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra (6 διδακτικές ώρες) Βήμα 3ο: Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών με ένα δεύτερο διαγώνισμα, ίδιο και για τα δύο τμήματα Βήμα 4ο: Δομημένο ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές που διδάχτηκαν και με το GeoGebra Βήμα 5ο: Συνέντευξη με τον εμπλεκόμενο καθηγητή (κ. Παντσιώτη Παναγιώτη) ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

10 Βαθμολογία 1ου διαγωνίσματος του κλασσικού τμήματος, ανά φύλο
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

11 Βαθμολογία 1ου διαγωνίσματος του πειραματικού τμήματος, ανά φύλο
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

12 Η συχνότητα των βαθμών του 1ου διαγωνίσματος και για τα δύο τμήματα
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

13 Βαθμολογία 2ου διαγωνίσματος του κλασσικού τμήματος, ανά φύλο
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

14 Βαθμολογία 2ου διαγωνίσματος του πειραματικού τμήματος, ανά φύλο
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

15 Η συχνότητα των βαθμών του 2ου διαγωνίσματος και για τα δύο τμήματα
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

16 Η μεταβολή του βαθμού για το κλασσικό τμήμα
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

17 Η μεταβολή του βαθμού για το πειραματικό τμήμα
ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

18 Συμπεράσματα Οι μαθητές και των δύο τμημάτων είχαν αύξηση στη βαθμολογία τους Στο πειραματικό τμήμα η αύξηση της απόδοσης των μαθητών ήταν πολύ μεγάλη Όλοι οι μαθητές αύξησαν το βαθμό τους, με την ανώτερη αύξηση κατά 18 μονάδες Μπόρεσαν να κατανοήσουν ευκολότερα τις μαθηματικές έννοιες που διδάχτηκαν (φανερό από την απόδοσή τους στο δεύτερο διαγώνισμα) ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

19 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Δρ. Σάλτας Βασίλειος & Τζίμπα Ελένη


Κατέβασμα ppt "Η χρήση των Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄ Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google